NGHIÊN cứu HIỆU ỨNG ưa nước của MÀNG MỎNG tio2 PEG NANO xốp

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG QUANG HÓA CỦA MÀNG NANO ITO/CdS/TiO2 (ZnO) ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG QUANG HÓA CỦA MÀNG NANO ITO/CdS/TiO2 (ZnO) ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ
... bay nhiệt VHD-30 Các màng ITO/TiO2 không trải qua trình xử bề mặt phương pháp hóa học nhằm tránh dư chất màng TiO2 Phương pháp phóng điện lạnh áp dụng để xử bề mặt màng ITO/TiO2 trình bóc ... tạo màng TiO2từ màng mỏng Ti bốc bay từ hai phương pháp bốc bay nhiệt bốc bay chùm tia điện tử Phương pháp oxi hóa nhiệt phương pháp tạo hợp chất chất với oxi môi trường không khí giàu oxi tác dụng ... nhiều) - Trong nhiều trường hợp, không cần đến nhiệt độ đế, bị đốt nóng Các tạp chất nhiễm từ thành chuông, chuông hay từ anode lẫn vào màng Phương pháp oxi hóa nhiệt Đây phương pháp sử dụng chủ...
 • 17
 • 343
 • 1

Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến sản lượng và lạm phát ở Việt Nam

Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến sản lượng và lạm phát ở Việt Nam
... n sách ti n t ng l m phát Vi t Nam m quan tr ng c a kênh truy n Vi t Nam Bài nghiên c ã s d ng mô hình SVAR v i b s li u t nghiên c u hi u ng truy n d n c a sách ti n t ns ng l m phát Vi t Nam ... Các nghiên c u th c nghi m v truy n d n sách ti n t 12 Chính sách ti n t công c sách ti n t Vi t Nam 17 3.1 H th ng tài vai trò c a Ngân Hàng Nhà N c Vi t Nam 17 3.2 Các công c u hành sách ... qua 1.2 M c tiêu nghiên c u câu h i nghiên c u: Bài nghiên c u s t p trung nghiên c u hi u ng truy n d n c a sách ti n t ns ng l m phát Vi t Nam t p trung gi i quy t câu h i nghiên c u sau: Th...
 • 77
 • 131
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (ERPT) Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2011.PDF

NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (ERPT) Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2011.PDF
... t giá h cho r ng th Vi t Nam nl ng Bài lu ng vào quy t sách c a ph ph n vào vi Tác gi ng Vi t Nam ngày m t giá nm m u nghiên c u v s c bi song hành s t n 2011 m nghiên c u lu truy n d n t nghiên ... cho r ng truy n d n t giá h i c a giá nh p kh ng n i t ) t giá i McCarthy (2000) l nh p kh s bi nl ng t giá giá ng truy n d n c a t giá h i c hi u m c tính b c nh p kh u t giá ti n t gi khác, hi ... 2.2.1 Các nghiên c u s d ng p i qui n tính: T t hi n nh ng nghiên c u v s chuy n d ch c a t giá h i n giá c c b ng cách s d i quy gi i thích ph n ng c a ch s giá n i t giá Tiêu bi u nghiên c u...
 • 75
 • 70
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ ERPT VÀO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU KHI GIA NHẬP WTO (2000-2011).PDF

NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ ERPT VÀO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU KHI GIA NHẬP WTO (2000-2011).PDF
... năm ñ u tiên ERPT vào IMP 0.69, vào PPI 0.22, vào CPI 0.11 So v i ERPT s truy n d n ERPT vào l m phát qu c gia khu v c Vi t Nam giai ño n 1(2000 – 2006) có m c ñ v a ph i Sau gia nh p WTO (2007 ... t giá h i ñoái vào ch s giá năm l i th p năm t giá truy n d n nhi u nh t vào PPI, ti p ñó IMP th p nh t CPI C th , ERPT vào IMP 0.24 năm 2; ERPT vào PPI 0.67 năm 1.2 năm ñ u 0.61 năm 2; ERPT vào ... s gia tăng l m phát t i Vi t Nam giai ño n trư c sau gia nh p WTO Th 3: So sánh k t qu m c ñ nh hư ng c a t giá h i ñoái vào ch s giá s tác ñ ng c a cú s c ñ n l m phát giai ño n trư c sau gia...
 • 72
 • 84
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÀNG WOx/TiO2

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÀNG WOx/TiO2
... bước đầu nghiên cứu thay đổi màu sắc màng WOx/TiO2 dựa mối quan hệ tính chất quang điện, giải thích chế dịch chuyển điện tử lớp có khuyết oxi liên kết, nhằm tăng thời gian đáp ứng điện sắc màng mở ... phức tạp màng phương pháp bay chân không hay phương pháp phún xạ Do đó, màng quang sắc vô nghiên cứu nhiều 1.2.3.4 Tính điện sắc Hiện tượng điện sắc đảo màu sắc màng mỏng áp hiệu điện thế, màng hồi ... CHƯƠNG 1: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU TiO2 VÀ WO3 13 1.1 CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG TIO2 13 1.1.1 Đặc điểm cấu trúc tinh thể vật liệu TiO2 13 1.1.2 Tính chất quang 17...
 • 76
 • 140
 • 0

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của cađim với đietyldithiocacbaminat trong môi trường nước và chiết phức bằng clorofom

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của cađim với đietyldithiocacbaminat trong môi trường nước và chiết phức bằng clorofom
... dụng phức màu MRq phân tích trắc quang ta cần khảo sát hiệu ứng tạo phức đơn đa ligan, điều kiện tạo thành chiết phức tối u 1- Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đơn ligan; đa ligan Giả sử phản ứng tạo ... (SNa) Phơng pháp chiết - trắc quang.[1; 3; 14] Cd2 +tạo với DDTC hợp chất phức không màu chiết đợc dung môi CCl4, CHCl3, C6H6 môi trờng kiềm Thực tạo phức môi trờng H20, chiết phức clorofom sau đo ... tan H20 - Phức Cd(DDTC)2 chiết đợc vào dung môi hữu nh CHCl3 môi trờng kiềm - Tốc độ tạo phức nhanh, chiết phức chậm (dựa vào lí thuyết chung) ta xác định công thức cấu tạo phức dựa vào sở : Cd...
 • 43
 • 807
 • 0

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt (III) với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt (III) với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === Nghiên cứu phản ứng tạo phức sắt( III) với axit salixilic môi trờng axit yếu phơng pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lợng sắt xi măng khóa luận tốt nghiệp ... 430 0,008 480 Axit 0,004 482 Axit ferron hidroxyl diphenyl 3cacboxylicaxit Mercapto axetic axit Mui nitro R O phenantrolin Axit salixilic Axit sunfosalixilic Thioxianat Thioxianat / nc axeton ... dung dch axit salixilic nc s cú kt ta mu xanh rt p - Khi thờm dung dch amoni cacbonat (NH4)2CO3 v hidropeoxit H2O2 vo dung dch axit salixilic s cú mu c anh o rt p - Dung dch axit salixilic nc...
 • 86
 • 2,134
 • 7

Tài liệu Nghiên cứu hiệu ứng và cơ chế chống ăn mòn kim loại của một sớ chất chiết từ phụ phẩm cây chè pptx

Tài liệu Nghiên cứu hiệu ứng và cơ chế chống ăn mòn kim loại của một sớ chất chiết từ phụ phẩm cây chè pptx
... cận chế ức chế ăn mòn kim loại catechin cafein chiết tách từ chè - Nghiên cứu khả ứng dụng phụ phẩm chè ức chế ăn mòn kim loại 1.9 Những đóng góp luận án Chế tạo cao chè từ dung dịch chiết chè ... hướng nghiên cứu mới, chưa khai thác hiệu tác dụng chống oxi hoá hợp chất chiết tách từ chè Trong khuôn khổ luận án này, lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu hiệu ứng chế chống ăn mòn kim loại số chất chiết ... polyphenol tổng cafein có mẫu phụ phẩm chè nghiên cứu - Phân lập cafein số catechin từ phụ phẩm chè - Xác định hiệu ứng ức chế ăn mòn kim loại dịch chiết phụ phẩm chè môi trường nước có pH thấp...
 • 29
 • 448
 • 3

NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH CỦA CHITOSAN CẮT MẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỨC XẠ ĐỐI VỚI CÁ RÔ PHI

NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH CỦA CHITOSAN CẮT MẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỨC XẠ ĐỐI VỚI CÁ RÔ PHI
... sát hiệu ứng kháng bệnh chitosan KLPT thấp oligochitosan phi cho thấy oligochitosan có khả kháng bệnh tốt so với chitosan KLPT thấp nồng độ Nồng độ tối ưu oligochitosan sử dụng làm chất kháng ... dụng oligochitosan chất kích kháng bệnh 100 ppm nồng độ thấp (50 ppm) cao (150 ppm) hiệu kích kháng bệnh thấp IV KẾT LUẬN Chitosan KLPT thấp oligochitosan chế tạo phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 ... thủy phân xạ nước, gốc OH tạo qua phản ứng (7), (8) (9) trình chiếu xạ Như chiếu xạ dung dịch chitosan với có mặt H2O2 hiệu để cắt mạch chitosan Abs Phổ hồng ngoại (IR) chitosan oligochitosan...
 • 10
 • 178
 • 0

Nghiên cứu hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt kim loại có kích thước nanometers

Nghiên cứu hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt kim loại có kích thước nanometers
... kim loi cú kớch thc nanometers Mó s: QT-08-14 Ch trỡ ti: TS Ngc An Bang Cỏc cỏn b tham gia: ThS Nguyn Trng Thnh CN Phựng Th Thm H ni - 2009 BO CO TểM TT a Tờn ti: Nghiờn cu hiu ng cng hng plasmon ... ht vng (A u) kim lo i cú k ớch th c d i 100 n m v n g h iờ n c u h i n t n g cng hng plasmon b mt ca cỏc ht Au ny f Cỏc kt qu t c: Cỏc ht Au cú hỡnh dng ta cu vi b'ch thc nanometers ó c ... (Transverse Surface Plasmon Resonance, TSPR) cú cng yờu, nm ong di bc súng t 516 n 520 nm v khụng ph thuc manh vo h s AR nh cng hng plasmon b mt ng vi mod dao ng dc (Longitudinal Surface Plasmon Resonance,...
 • 52
 • 265
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề án nghiên cứu hiệu ứng nhà kínhnghiên cứu hiệu ứng octonghiên cứu hiệu ứng phát hòa ba bậc hai trên cấu trúc nano kim loạiđề tài nghiên cứu quản lý năng lượng của mạng cảm nhận không dâycác đề tài nghiên cứu về xu ly nuoc cua môi trườngnghiên cứu hiệu suất ghi nhận của detector bán dẫn siêu tinh khiết hpge trong phổ kế gamma bằng phương pháp monte carlo và thuật toán di truyềnnghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim heusler và nguội nhanhtính chất ưa nước của màng tio2nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam epinephelus coioides hamilton 1822 nuôi tại khánh hòa đối với vi khuẩn vibrio parahaemolyticusnghien cuu va ung dung cua mang khong daytổng quan các loại cửa van trong nước đã nghiên cứu và ứng dụngnghiên cứu trường ứng suất biến dạng và ổn định cục bộ ổn định tổng thể đập đất của hồ chứa nước khe giao huyện thạch hà trong quá trình thi côngnghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ gannghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ ap trong ung thư vú giai đoạn iiinghiên cứu hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của một số mô hình nông lâm kết hợp miền núi phía bắc luận văn thạc sỹCông nghệ HSDPA và ứng dụngTruyện cười song ngữLHS-Phạm Ngọc Thành-Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt NamCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Namtính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệpLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập