Giới thiệu java và các cơ sở dữ liệu

Bài 1 - Giới thiệu hệ quản trị sở dữ liệu mô hình dữ liệu ppt

Bài 1 - Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu ppt
... thừa liệu  Tránh không đồng liệu Dữ liệu chia sẻ  Dữ liệu bảo mật an toàn  Tính quán liệu đảm bảo ©NIIT Giới thiệu hệ quản Bài / Slide Các thành phần chức hệ quản trị CSDL Hệ quản trị sở liệu ... thiệu hệ quản Bài / Slide Ví dụ mối quan hệ: ©NIIT Giới thiệu hệ quản Bài / Slide Ví dụ mối quan hệ: ©NIIT Giới thiệu hệ quản Bài / Slide Ví dụ mối quan hệ: ©NIIT Giới thiệu hệ quản Bài / Slide ...  hình liệu tả mối quan hệ liệu ràng buộc định nghĩa liệu hình liệu dùng rộng rãi hình thực thể mối liên kết (Entity Relationship Model) ©NIIT Giới thiệu hệ quản Bài / Slide hình...
 • 30
 • 150
 • 0

Bài giảng giới thiệu hệ quản trị sở dữ liệu mô hình dữ liệu

Bài giảng giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu
... ©NIIT Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Bài / Slide 18 of 26 Ví dụ thực thể ©NIIT Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Bài / Slide 19 of 26 Ví dụ thực thể (t.t) ©NIIT Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Bài ... Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Bài / Slide 23 of 26 Ví dụ mối quan hệ: ©NIIT Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Bài / Slide 24 of 26 Ví dụ mối quan hệ: ©NIIT Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Bài / Slide ... Giới thiệu hệ quản trị sở liệu hình liệu  Định nghĩa hệ quản trị sở liệu (CSDL)  Người dùng hệ quản trị sở liệu tả cần thiết sở liệu  Các thành phần CSDL...
 • 31
 • 35
 • 0

Giới thiệu hệ quản trị sở dữ liệu

Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... phát triển hệ sở liệu nhằm giải vấn đề nêu Một số khái niệm CHƯƠNG I GIỚI THIỆU Trang HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU GÓC NHÌN DỮ LIỆU Tính hiệu hệ thống đòi hỏi phải thiết kế cấu trúc liệu phức tạp ... I GIỚI THIỆU Trang HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU buffer authorization and manager manager integrity manager file manager storage manager transaction Figure KIẾN TRÚC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Kiến trúc hệ ... HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Một số điểm bất lợi việc lưu giữ thông tin có tổ chức hệ thống xử lý file thông thường: • Dư thừa liệu tính không quán (Data...
 • 18
 • 283
 • 0

Lời giới thiệu của truy cập sở dữ liệu bằng web

Lời giới thiệu của truy cập cơ sở dữ liệu bằng web
... niệm CGI Trong phần n y luận văn đa hai phơng thức truy nhập CSDL CGI: Truy nhập không hỗ trợ công cụ hệ quản trị sở liệu Theo dạng n y, luận văn trọng v o cách thức trao đổi thông ... cho ngời phát triển xây dựng ứng dụng với giao diện Web Cuối l xây dựng chơng trình ví dụ minh hoạ việc Oracle Web Server thao tác với sở liệu Em xin chân th nh cảm ơn to n thể th y cô giáo Khoa ... cách thức trao đổi n y Truy nhập nhờ công cụ hỗ trợ hệ quản trị CSDL m l hệ quản trị CSDL ORACLE Luận văn trình b y hoạt động Oracle Web Server với thuộc tính mở rộng so với Web Server thông thờng,...
 • 2
 • 188
 • 0

Giới thiệu môn học Hệ sở dữ liệu

Giới thiệu môn học Hệ cơ sở dữ liệu
... định nghĩa liệu, thao tác liệu điều khiển liệu Thao tác, vận hành sở liệu hệ quản trị CSDL (SQL Server 2005) Nội dung Môn học Chương Tên chương Số tiết LT Giới thiệu Mô hình Quan hệ Ngôn ngữ ... Mục tiêu môn học   Nắm khái niệm, tầm quan trọng CSDL hệ quản trị CSDL Nắm vững mô hình CSDL quan hệ ngôn ngữ     Mô hình ER  chuẩn hóa bảo toàn liệu Ngôn ngữ đại số quan hệ Ngôn ngữ ... Quan hệ 12 6 Chuẩn hóa Thủ tục lưu trữ trigger Bảo mật 3 Nội dung Môn học   Chương 1, 2, 4, : nằm phần Giáo trình CSDL _ TTCNTT Chương 3, 6, : nằm phần Giáo trình CSDL _ TTCNTT Số tiết học, ...
 • 7
 • 435
 • 0

Giới thiệu môn học Hệ sở dữ liệu

Giới thiệu môn học Hệ cơ sở dữ liệu
... Transaction 14: Bảo mật NN Textbook tài liệu tham khảo Textbook: Hệ sở liệu – Dương Tuấn Anh Nguyễn Anh, Trung Trực – NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM Giáo trình sở liệu Đại học Công Nghiệp – ThS T ầ Đắ Phiế ... hình liên kết – thực thể mở rộng 4: Mô hình liệu quan hệ Đ i số quan hệ 5: Đại ố 6: Phép tính quan hệ 7: Ngôn ngữ SQL 8: Chuyển đổi ERD thành quan hệ 9: Phụ thuộc hàm 10: Chuẩn hóa 11: Phân rã ... Nội dung học Chương Chương Chương Chương Chương Chươ Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương 1: Giới thiệu Database 2: Mô hình liên kết – thực...
 • 6
 • 209
 • 1

Giới thiệu về khôi phục sở dữ liệu DB2 9 potx

Giới thiệu về khôi phục cơ sở dữ liệu DB2 9 potx
... trả về: SQL2523W: Khôi phục sở liệu khác với sở liệu ảnh lưu sở liệu đích bị ghi đè phiên lưu Các log khôi phục cuộn tiến liên kết với sở liệu đích bị ghi đè Gõ Y để tiếp tục Việc khôi phục ... 2539W! Khôi phục sở liệu hành giống sở liệu ảnh lưu Các tệp sở liệu bị xoá Bạn có muốn tiếp tục không? (Y/N) Gõ nhập Y để tiếp tục Bước Cuộn tiến sở liệu Sau khôi phục sở liệu, thử kết nối đến sở ... tạo sở liệu có tên sở liệu bị mất:  CREATE DATABASE testdb1 Bảo đảm sở liệu tạo vào danh mục xác cách quan sát nội dung thư mục sở liệu:  LIST DB DIRECTORY Bước Khôi phục sở liệu Khôi phục...
 • 29
 • 78
 • 0

Đánh giá thông tin về liều dùng hiệu chỉnh liều trong các sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam

Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam
... Đánh giá thông tin liều dùng hiệu chỉnh liều sở liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc Việt Nam với mục tiêu sau: - Đánh giá khả bao quát thông tin chất lƣợng thông tin liều dùng sở liệu tra ... cầu sở liệu thông tin thuốc 1.2.3 Các sở liệu thƣờng dùng thực hành thông tin thuốc 1.3 Vấn đề sai lệch, bất đồng thông tin sở liệu 15 1.4 Tầm quan trọng liều dùng hiệu chỉnh liều thực hành ... lựa chọn sở liệu thực hành tra cứu thông tin liều dùng hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận 3 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Thông tin thuốc 1.1.1.Khái niệm thông tin thuốc Thông tin thuốc thông tin gắn...
 • 67
 • 313
 • 2

luận văn: Đánh giá thông tin về liều dùng hiệu chỉnh liều trong các sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam potx

luận văn: Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam potx
... Đánh giá thông tin liều dùng hiệu chỉnh liều sở liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc Việt Nam với mục tiêu sau: - Đánh giá khả bao quát thông tin chất lƣợng thông tin liều dùng sở liệu tra ... cầu sở liệu thông tin thuốc 1.2.3 Các sở liệu thƣờng dùng thực hành thông tin thuốc 1.3 Vấn đề sai lệch, bất đồng thông tin sở liệu 15 1.4 Tầm quan trọng liều dùng hiệu chỉnh liều thực hành ... lựa chọn sở liệu thực hành tra cứu thông tin liều dùng hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận 3 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Thông tin thuốc 1.1.1.Khái niệm thông tin thuốc Thông tin thuốc thông tin gắn...
 • 67
 • 185
 • 0

Đánh giá thực trạng quản lý đề xuất một số giải pháp tích hợp các sở dữ liệu đất đai về tài nguyên môi trường của tỉnh An Giang

Đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất một số giải pháp tích hợp các cơ sở dữ liệu đất đai về tài nguyên và môi trường của tỉnh An Giang
... Chương - GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 25 3.1 Đề xuất giải pháp tích hợp sở liệu đất đai sở liệu tài nguyên môi trường ... Do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cung cấp) 24 Chương - GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 3.1 Đề xuất giải pháp tích hợp ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Mai Xuân Long ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH AN...
 • 78
 • 371
 • 0

Đánh giá thông tin về tương tác của thuốc điều trị ung thư sử dụng tại viện huyết học truyền máu trung ương trong các sở dữ liệu tra cứu thường dùng

Đánh giá thông tin về tương tác của thuốc điều trị ung thư sử dụng tại viện huyết học và truyền máu trung ương trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thường dùng
... ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MINH CHÂU ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN VỀ TƢƠNG TÁC CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƢ SỬ DỤNG TẠI VIỆN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU TRUNG ƢƠNG TRONG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRA CỨU THƢỜNG DÙNG ... danh mục tương tác thuốc cần ý gồm 27 cặp tương tác với thuốc sử dụng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Trong danh sách 27 cặp tương tác xây dựng, thuốc ung thư thường gặp tương tác methotrexat ... dẫn xử trí tương tác thuốc danh mục xây dựng (phụ lục 8) 34 Bảng 3.9 Danh mục tương tác thuốc cần ý thuốc điều trị ung thư sử dụng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Thuốc điều trị ung thƣ Asparaginase...
 • 89
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoQuản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà NộiKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà NộiHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải PhòngBáo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đấtBáo Cáo Quan Trắc Giám Sát Chất Lượng Môi Trường Công Trình Nâng Cấp Cơ Sở Hạ Tầng Vùng Nuôi Đảm Bảo An Toàn Sinh Học Vùng 1, Tỉnh Nghệ AnRèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm Với Sinh Hoạt Chuyên ĐềGIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG TRONG dạy học PHẦN “CÔNG dân với đạo đức” THEO PHƯƠNG PHÁP dạy học TÍCH cực ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG a hải hậu – TỈNH NAM ĐỊNHPHÁT TRIỂN NĂNG lực hợp tác của học SINH THÔNG QUA bài tập PHÂN hóa PHẦN dẫn XUẤT của HIĐROCACBON – hóa học 11 THPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập