Cây quyết định trong trích chọn đặc tính gen cho phân loại ung thư sử dụng dữ liệu biểu hiện gen DNA Microarray

Đồ án nghiên cứu đặc tính phổ và phân loại rừng ngập mặn bằng dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao QUICKBIRD

Đồ án nghiên cứu đặc tính phổ và phân loại rừng ngập mặn bằng dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao QUICKBIRD
... 1.5 Anh v tinh ụ phõn giai cao v c iờm anh Quickbird Anh vờ tinh ụ phõn giai cao la nhng anh vờ tinh co ụ phõn giai khụng gian cao hn 10m Ngay trờn th gii phụ bin rõt nhiu hờ thụng vờ tinh viờn ... Anh vờ tinh loai thng c chup trờn cac vờ tinh ia tinh va cac vờ tinh thi tit quy ao gõn cua Trai õt Anh v tinh ti l nho: 1: 1000 000 1: 10 000 000 Anh vờ tinh loai c chup trờn cac vờ tinh nghiờn ... iờm anh vờ tinh ụ phõn giai cao QUICKBIRD Chng 2: Nghiờn cu c tinh phụ rng ngõp mn va phng phap x ly anh QUICKBIRD Chng 3: Phõn loai rng ngõp mn bng d liờu anh vờ tinh QUICKBIRD CHNG I: TễNG QUAN...
 • 56
 • 535
 • 0

Sử dụng các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh số, phân loại tự động chẩn đoán một số bệnh của lợn

Sử dụng các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh số, phân loại tự động chẩn đoán một số bệnh của lợn
... nuôi lợn  GIỚI THIỆU CHUNG  Mô hình toán phát bệnh lợn qua hình ảnh sử dụng phương pháp phân loại hình ảnh Dữ liệu ảnh huấn luyện Dữ liệu ảnh cần phân loại Máy học Trích chọn đặc trưng Phân loại ... Cần giải pháp thích hợp???  Xê-mi-na trình bày phương pháp xử lý ảnh số phương pháp phân loại ảnh tự động, từ ứng dụng để xây dựng sở liệu ảnh chương trình máy tính giúp chẩn đoán số bệnh lĩnh ... QUẢ  Bệnh lở mồm long móng KẾT QUẢ  Bệnh đóng dấu lợn KẾT QUẢ  Bệnh ghẻ lợn KẾT QUẢ  Bệnh đậu mùa lợn KẾT QUẢ Giai đoạn trích chọn đặc trưng   Với phương pháp trích chọn đặc trưng áp dụng...
 • 40
 • 134
 • 0

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt
... Ph-ơng thức PixelAt: cho vị trí điểm ảnh Cú pháp ph-ơng thức nh- sau: - Một số hàm lớp Hàm LockBitmap: đ-ợc sử dụng việc trừ hai ảnh Cú pháp hàm nh- sau: Sinh viên: Bùi Cao Phát CTL201 29 Tỡm ... toỏn xut Trong bc u tiờn, chỳng ta xõu chui cỏc nh nn v to nh tham chiu h ta mu RGB v RGB chun húa Trong bc th hai, chỳng ta thc hin vic tr nh hin ti cho nh tham chiu mi h ta mu Trong bc xõu ... phớ t Trong h ta mu RGB chun húa, mi im nh ch cú mt phn t chromaticity Trong h ta mu ny, chỳng ta cú th loi b c hin tng giao thoa ỏnh sỏng bi vỡ chỳng ch cú luminance l khỏc vi cnh nn Trong...
 • 50
 • 536
 • 0

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt
... lĩnh vực xử lý ảnh, em chọn đề tài Tìm hiểu đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi KL phân tích thành thành phần PCA trích chọn đặc trưng khuôn mặt Qua tập lớn, ... biến đổi KL .9 III PHÂN TÍCH THÀNH CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH PCA TRONG TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG KHUÔN MẶT .14 Phép biến đổi PCA 14 Phân tích thành PCA trích chọn đặc ... LÝ ẢNH 2011 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ĐẶC TRƯNG SINH TRẮC ẢNH KHUÔN MẶT I II NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI KL Phép biến đổi KL Ứng dụng phép biến...
 • 19
 • 536
 • 2

ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu

ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu
... luyện 2.1.3 Ứng dụng định khai phá liệu Sau xây dựng thành công định ta sử dụng kết từ mô hình định Đây bước sử dụng mô hình để phân lớp liệu rút tri thức phương pháp khai phá liệu phương pháp phân ... liệu Khai phá liệu bước trình khám phá tri thức từ sở liệu Khai phá liệu bao gồm giai đoạn sau [7]: Giai đoạn 1: Gom liệu (Gathering) Đây bước tập hợp liệu khai thác sở liệu, kho liệu chí liệu ... LEMS 1.5 Kết luận chương + Chương giới thiệu tổng quan khai phá liệu, ứng dụng khai phá liệu, giới thiệu số phương pháp khai phá liệu thông dụng + Trình bày tổng quan lý thuyết tập thô bao gồm...
 • 56
 • 341
 • 2

BÀI TẬP LỚN XỬ LÝ ẢNH Đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt và ứng dụng của KL PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt

BÀI TẬP LỚN XỬ LÝ ẢNH Đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt và ứng dụng của KL PCA trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt
... dung Đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt Sinh trắc học Đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt Cơ sở lí thuyết thuật toán Thuật toán KL Thuật toán PCA Ứng dụng KL & PCA trích chọn đặc trưng khuôn mặt Sinh ... đặc trưng khuôn mặt Sinh trắc học  Các đặc trưng sinh trắc người  Đặc trưng sinh lý: vân tay, khuôn mặt, vân lòng bàn tay, tròng mắt, tai, ADN  Đặc trưng hành vi: đặc trưng liên quan đến hành ... ký… Công nghệ sinh trắc học  Công nghệ sinh trắc học (biometric) sử dụng đặc trưng sinh trắc người để nhận diện cá thể người tồn sở liệu Sinh trắc học   Tính chất đặc trưng sinh trắc    ...
 • 29
 • 811
 • 0

nghiên cứu cây quyết định trong xếp hạng tín dụng nội bộ ngân hàng

nghiên cứu cây quyết định trong xếp hạng tín dụng nội bộ ngân hàng
... nghiệp Nghiên cứu định xếp hạng tín dụng nội ngân hàng CHƢƠNG ÁP DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG Chương trình bày quy trình xây dựng định xếp hạng tín dụng nội với ... luận tốt nghiệp Nghiên cứu định xếp hạng tín dụng nội ngân hàng CHƢƠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ NGÂN HÀNG Chương trình bày lý thuyết chung xếp hạng tín dụng, phương pháp xếp hạng tín dụng phổ biến ... thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội quy trình xếp hạng tín dụng ngân hàng 3.1 Tổng quan xếp hạng tín dụng 3.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội thực theo định...
 • 60
 • 401
 • 1

Sử dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Sử dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu
... vực ứng dụng, trình bày số kỹ thuật áp dụng việc khai phá liệu đƣợc sử dụng thời gian qua Chương 2: Kỹ thuật khai phá liệu sử dụng định Chƣơng trình bày phƣơng pháp khai phá liệu định sử dụng qua ... Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 Chƣơng 2: KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 2.1 Giới thiệu kỹ thuật khai phá liệu sử dụng định Kỹ thuật khai phá liệu sử ... 15 KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 15 2.1 Giới thiệu kỹ thuật khai phá liệu sử dụng định 15 2.2 Thuật toán sử dụng cho việc xây dựng định 17 2.2.1 Thuật...
 • 77
 • 155
 • 0

Tìm hiểu cây quyết định trong xây dựng tri thức và ứng dụng

Tìm hiểu cây quyết định trong xây dựng tri thức và ứng dụng
... Đặc biệt ứng dụng để khám phá tri thức (data mining) CSDL lớn để trợ giúp việc định Trong đợt thực tập chuyên ngành, em chọn đề tài “ Tìm hiểu định xây dựng tri thức ứng dụng ”, sâu vào phương ... nhận thức, suy luận phản ứng Nhận thức hiểu khả quan sát, học hỏi, hiểu biết kinh nghiệm giới xung quanh Quá trình nhận thức giúp người có tri thức Suy luận khả vận dụng tri thức sẵn có để phản ứng ... trình xây dựng phát tri n đề tài - Nắm kiến thức tổng quan lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hiểu rõ phương pháp học định - Cài đặt thành công chương trình mô phương pháp học định xây dựng tri thức Chương...
 • 42
 • 315
 • 0

Một số phương pháp xây dựng cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Một số phương pháp xây dựng cây quyết định trong khai phá dữ liệu
... CHƢƠNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 3.1 THUẬT TOÁN XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH Hầu hết thuật toán xây dựng định sử dụng phương pháp quy nạp Phương pháp cho phép xây dựng định từ số bước ... diễn tri thức,… Phương pháp khai phá liệu so với số phương pháp khai phá tri thức khác có số lợi khai phá liệu sử dụng với liệu có nhiễu, liệu không đầy đủ liệu biến đổi liên tục Trong phần này, ... niệm khai phá liệu, định, khái niệm sở liệu quan hệ Chƣơng Một số phƣơng pháp xây dựng định, chương trọng tâm luận văn đề cập đến phương pháp xây dựng định dựa thuật toán khai phá liệu định bao gồm...
 • 72
 • 208
 • 0

Ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu
... QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ LÝ THUYẾT TẬP THÔ 1.1 Giới thiệu khai phá liệu 1.1.1 Khám phá tri thức 1.1.2 Khai phá liệu 1.2 Ứng dụng khai phá liệu ... luyện 2.1.3 Ứng dụng định khai phá liệu Sau xây dựng thành công định ta sử dụng kết từ mô hình định Đây bước sử dụng mô hình để phân lớp liệu rút tri thức phương pháp khai phá liệu phương pháp phân ... liệu Khai phá liệu bước trình khám phá tri thức từ sở liệu Khai phá liệu bao gồm giai đoạn sau [7]: Giai đoạn 1: Gom liệu (Gathering) Đây bước tập hợp liệu khai thác sở liệu, kho liệu chí liệu...
 • 57
 • 366
 • 0

Cây quyết định trong học máy và sử dụng phần mềm WEKA học máy và khám phá tri thức thực tế

Cây quyết định trong học máy và sử dụng phần mềm WEKA học máy và khám phá tri thức thực tế
... bày phương pháp sử dụng định danh học máy để khám phá tri thức Báo cáo thu hoạch CNTT & Ứng dụng Trang Máy Học I Tổng quan máy học khám phá tri thức 1.1 Máy học 1.1.1 Thế máy học ?  Máy tính ... nghiệm sử dụng phần mềm weka học máy khám phá tri thức sử dụng liệu kết học tập học kỳ II kết Tốt Nghiệp THPT trường THPT Võ Trường Toản, năm học 2009 – 2010 (tì lệ 63% TN) để khám phá tri thức ... liệu, máy học, thống kê v.v 1.2.1 Định nghĩa khám phá tri thức Khám phá tri thức (Khám phá tri thức- Knowledge Discovery in Databases) sở liệu trình phát tri thức tiềm ẩn, trước, có ích trong...
 • 42
 • 416
 • 3

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính (PCA) trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt, nghiên cứu ứng dụng của phép biến đổi KL và phân tích thành các thành phần chính (PCA) trong trích chọn đặc trưng khuôn mặt
... định lựa chọn tiểu luận môn học Xử lí ảnh với đề tài: đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt; nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi KL phân tích thành thành phần (PCA) trích chọn đặc trưng khuôn mặt (Face ... II Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi KL phân tích thành thành phần (PCA) trích chọn đặc trưng khuôn mặt Cơ sở lí thuyết 1.1 Phép biến đổi KL 19 Biến đổi KL có nguồn gốc từ khai triển chuỗi các ... PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn mặt Thành Trung II Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi KL phân tích thành thành I phần (PCA) trích chọn đặc trưng khuôn mặt Cơ sở lí thuyết...
 • 40
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cây quyết định trong quản trịcây quyết định trong phân tích định lượngứng dụng của cây quyết định trong an ninh mạngcac bài tập có liên quan đến cây quyết định trong môn quản trị sản xuấtquyết định liên quan đến đặc tính sản phẩmcay quyet dinh trong wekatrích chọn đặc tínhứng dụng cây quyết định trong qui trình tín dụngcây quyết định trong phân lớp dữ liệucác cách phân loại cp khác sử dụng trong việc lập kế hoạch kiểm tra và ra quyết địnhđặc tính chung và phân loại cá hệ thống sấy đối lưucấu hình các đặc tính quay số của tài khoản người sử dụngngười ta căn cứ vào đặc tính gì để phân loại bazơ có mấy loạidữ liệu phù hợp nhất trong việc sử dụng mô hình định giá tài sản vốn là dữ liệu quan sát trong 5 năm tần suất quan sát theo tuần và trong tuần sử dụng dữ liệu của ngày thứ tưiii đặc tính enzym và các loài vi sinh vật dùng tổng hợpKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam (LA tiến sĩ)Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiChiết xuất và đánh giá tác dụng của cao sâm ngọc linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực nghiệmChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Số Fibonacci, dãy lucastóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG (LA tiến sĩ)Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn QuốcTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường Trung học phổ thông Thanh Ba tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập