Câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh Đáp án chi tiết

19 câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minh

19 câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh
... Trang Câu Câu Câu Câu Câu 1: 2: 3: 4: 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 2: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Phân tích ngu n g c tư ng HCM ... Trang tư ng H Chí Minh V tư ng văn hóa fương Tây, HCM ti p thu tư ng văn hóa dân ch & CM c a Pháp c a M V tư ng dân ch c a CM Pháp, HCM ti p thu tư ng c a nhà khai sáng (Vônte, ... CS v i cách ng c m quy n Trang tư ng H Chí Minh Trong nh ng giai có ý nghĩa v ch o n ng ó giai o n tư ng HCM i cho CMVN? Hãy ch ng minh Trong nh ng giai o n giai o n t 192 1 – 193 0 có...
 • 48
 • 2,430
 • 15

câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minh

câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh
... Chí Minh với việc xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? LỜI GIẢI CHI TIÊT 56 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TTHCM Câu :Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh ... sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa Câu 38: Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Trả lời: Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân Sau ... trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Phân tích tưởng Hồ Chí Minh xây dựng kinh tế độc lập...
 • 55
 • 1,483
 • 17

Cau hoi on tap tu tuong ho chi minh

Cau hoi on tap tu tuong ho chi minh
... hởng đến phong trào yêu nớc Việt Nam? Câu 2: Nội dung Cơng lĩnh trị Đảng lãnh tụ Nguyễn Quốc soạn thảo Điểm bật quan điểm lực lợng cách mạng truyền bá nớc năm đầu kỷ XX, ảnh hởng đến phong trào ... mạnh liên minh công nông + Lãnh tụ qua phong trào vô sản hóa xúc tiến đợc thực tiễn khối đoàn kết toàn dân rộng rãi mang tính tự nhiên, tính tổ chức cao + (suy nghĩ thêm) Câu 3: - Nêu ho n cảnh ... xuất năm 1927 ( Nêu nội dung trang 33-34 SGK) - ảnh hởng: qua ho t động hội VNCMTN, chủ nghĩa Mác đợc truyền bá vào Việt Nam, hớng phong trào yêu nớc nớc ta phát triển theo đờng vô sản đời tổ...
 • 3
 • 504
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... Do theo Hồ Chí Minh, Đảng cách mạng chân phải lấy học thuyết làm tảng tưởng, làm kim nam cho hoạt động - Đảng lấy CN Mác Lênin làm nồng cốt, theo Hồ Chí Minh nghóa giáo điều theo câu, chữ ... mang chất giai cấp công nhân) Theo HCM đònh chất giai cấp công nhân Đảng cách mạng vào thành phần xuất thân mà phải dựa vào yếu tố sau đây: • Nền tảng tưởng Đảng, tảng tưởng gì? Có phải chủ ... liêm, chính, chí công vô có quan hệ mật thiết với Trước hết cần, kiệm, liêm, sẻ dẩn đến chí công vô tư, lòng nước dân Đảng đònh thực cần, kiệm, liêm, có nhiều tính tốt khác • Cần mà không kiệm...
 • 10
 • 727
 • 1

Tổng hợp Câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minh

Tổng hợp Câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh
... dụng tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa giai đoạn cách mạng Việt Nam? Câu 1: Trình bày nguồn gốc trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh? Nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh ... thành tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh giống tưởng nhiều vĩ nhân khác hình thành tác động, ảnh hưởng điều kiện lịch sử-xã hội định dân tộc thời đại mà nhà tưởng sống tưởng Hồ Chí ... luận tưởng Nhờ Người hấp thụ chuyển hoá nhân tố tích cực tiến truyền thống dân tộc tưởng văn hoá nhân loại tạo nên hệ thống tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng...
 • 60
 • 2,440
 • 2

Câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minh

Câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh
... nh ngời trí khôn, tàu bàn nam" đợc trích từ tác phẩm Hồ Chí Minh? a Tuyên ngôn độc lập c Điều lệ vắn tắt Đảng b Đờng kách mệnh d Thờng thức trị 24 Chọn phơng án theo t tởng Hồ Chí Minh: a Đảng ... dân 25 Theo t tởng Hồ Chí Minh nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là: a Tập trung dân chủ b Xây đôi với chống c Nói đôi với làm d Tu dỡng suốt đời 26 Theo t tởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản ... Nhất b Cách mạng Tháng mời Nga thành công c Quốc tế III đợc thành lập d Hồ Chí Minh gửi yêu sách nhân dân An Nam đến Hội nghị hòa bình Véc -xây e Hồ Chí Minh tiếp xúc Sơ thảo lần thứ luận cơng...
 • 5
 • 421
 • 2

Câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minh

Câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh
... cho phù hợp b tưởng bạo lực CM gắn bó hữu với tưởng nhân đạo hòa bình Việc lựa chọn tiến hành chiến tranh giải pháp bắt buộc cuối khả hòa hoãn không tưởng bạo lực CM tưởng nhân đạo ... làm, ham tiến + Chính thẳng thắn, đắn + Chí công vô công bằng, không thiên tư, thiên vị, việc không nghĩ đến thân trước, biết Đảng, dân tộc => Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô có quan hệ ... - Vai trò, tảng tưởng, kim nam hành động TT HCM CMVN - Quá trình nhận thức, vận dụng phát triển TT HCM qua giai đoạn Đảng NN - Các giá trị tưởng, lý luận HCM kho tàng tưởng, lý luận CM...
 • 24
 • 467
 • 0

Đề cương câu hỏi ôn tập tưởng Hồ Chí Minh pptx

Đề cương câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh pptx
... tích khái niệm văn hóa tính chất văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh? 17 Hãy trình bày quan điểm chung Hồ Chí Minh văn hóa Ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh văn hóa xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, ... Bằng lý luận thực tiễn chứng minh câu nói Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công.” 15 Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc? ... sản Việt Nam? Làm rõ sáng tạo Hồ Chí Minh quan điểm đời Đảng? Giá trị lý luận thực tiễn luận điểm trên? 10 Phân tích nguyên tắc xây dựng Đảng theo tưởng Hồ Chí Minh Ý nghĩa nguyên tắc vận động...
 • 4
 • 273
 • 2

câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minhđáp án

câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án
... Đề cơng ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh Câu 1: Trình by nguồn gốc v trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh T tởng Hồ Chí Minh l sản phẩm kết hợp ... Việt Nam 77 năm qua? Câu 3: Trình by nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc? Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi nay? a Những nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Dân ... ngời Hồ Chí Minh dặn: Muốn xây dựng CNXH, trớc hết cần ngời XHCN Đó l ngời tinh thần v lực lm chủ, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô t, kiến thức khoa học- kỹ thuật, tinh...
 • 31
 • 1,268
 • 1

đề cương câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minhđáp án

đề cương câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án
... học tập cách hệ thống tưởng, đạo đức, tác phong HCM Năm 2001, đại hội phát động phong trào học tập, làm theo tưởng, đạo đức, tác phong HCM tưởng Chủ tịch HCM nói chung tảng tưởng ... liên minh công nông CM gpdt "việc chung dân chúng", phải đoàn kết toàn dân "sỹ, nông, công, thương trị chống lại cường quyền" Cốt liên minh công-nông "công-nông người chủ cách mạng công-nông gốc ... chủ nghĩa thực dân + tưởng dân chủ tiến chủ nghĩa tam dân Tôn Trung Sơn ảnh hưởng đến tưởng HCM HCM nhà mác-xít tỉnh táo sáng suốt, biết khai thác yếu tố tích cực tưởng văn hóa phương...
 • 49
 • 1,824
 • 2

CÂU hỏi ôn tập TƯỞNG hồ CHÍ MINH

CÂU hỏi ôn tập tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... Đảng 15 Ra khỏi tù ng Giới Thạch, Hồ Chí Minh lại Trung Quốc tham gia số hoạt động Việt Nam Cách mạng đồng minh hội Từ 9/1944 Hồ Chí Minh Việt Nam 16.Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập số cán ... ta Các đồng chí từ trung ương đến chi cần phải giữ gìn đoàn kết trí Đảng giữ gìn người mắt ‘’ Câu nói Bản Di chúc Hồ Chí Minh 13 .Hồ Chí Minh rời khỏi Matxcova – Liên Xô ‘’ phương Đông ‘’ thời ... ‘’ Câu nói tác phẩm Đạo đức cách mạng Bác 52 Tác phẩm ‘’ Liên Xô vĩ đại ‘’ Hồ Chí Minh viết kỉ niệm 40 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại 53.‘’ Đảng lấy nghĩa Mác- Lenin tưởng Hồ Chí Minh...
 • 7
 • 586
 • 2

Tổng hợp câu hỏi ôn tập tưởng Hồ Chí Minhđáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... dựng để thực quyền dân, dân dân ? tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền dân, dân, dân nội dung tưởng bản, hình thành khó sớm hệ thống tưởng Hồ Chí Minh, trước người tiếp thu chủ nghĩa ... bách Đặc biệt chủ đề học tập làm theo gương tưởng Đạo dức Hồ Chí Minh năm 2010 về: Xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh “là đạo đức, văn minh Theo tưởng Hồ Chí Minh, cầm quyền Đảng ta ... Đồn kết dựa vào dân trị kế sách giữ nước ơng cha ta (biểu thơ ca văn học), HCM kế thừa chọn lọc tưởng văn hóa phương đơng giá trị hợp lý như: tưởng nhân ái, tưởng đại đồng, tinh...
 • 25
 • 319
 • 1

Câu hỏi ôn tập tưởng Hồ Chí Minh Đh Thương Mại

Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh Đh Thương Mại
... cho phù hợp b tưởng bạo lực CM gắn bó hữu với tưởng nhân đạo hòa bình Việc lựa chọn tiến hành chiến tranh giải pháp bắt buộc cuối khả hòa hoãn không tưởng bạo lực CM tưởng nhân đạo ... làm, ham tiến + Chính thẳng thắn, đắn + Chí công vô công bằng, không thiên tư, thiên vị, việc không nghĩ đến thân trước, biết Đảng, dân tộc => Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô có quan hệ ... nước dân, dân, dân( tập trung vào luận điểm 3) kết luận chương chương Khái niệm văn hóa theo tưởng HCM Nội dung tưởng HCM đạo đức Nội dung học tập theo gương đạo đức HCM tưởng HCM xây dựng...
 • 41
 • 283
 • 0

56 câu hỏi ôn tập tưởng Hồ Chí Minh

56 câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh
... ị Câu 37 Hãy trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh ... ta nay? Câu 48 Phân tích nguồn gốc hình thành tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 49 Phân tích khái niệm "con người" tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 50 Lòng thương yêu vô hạn Hồ Chí Minh người ... hội Câu 42 Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh việc xây dựng kế hoạch quản lý kinh tế Câu 43 Vai trò phẩm chất người cán quản lý kinh tế tưởng Hồ Chí Minh Câu 44 Phương hướng vận dụng tưởng Hồ...
 • 87
 • 115
 • 0

20 câu hỏi ôn tập tưởng Hồ Chí Minh

20 câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh
... phận tưởng văn hóa nhân loại tác động lớn đến hình thành tưởng Hồ Chí Minh là: tưởng văn hóa phương Đông; tưởng văn hóa phương Tây: - tưởng văn hóa phương Đông: Các nguồn tưởng ... giáo - tưởng văn hóa phương Tây: + Nguồn tưởng văn hóa phương Tây ảnh hưởng tới Hồ Chí Minh tưởng tự do, bình đẳng, bác Đại cách mạng sản Pháp + Người tiếp thu nhiều tưởng văn ... sống lâu bền tưởng HCM: soi đường thắng lợi cho cách mạng VN; tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc Dù định nghĩa tưởng Hồ Chí minh nhìn nhận hệ thống lý luận.Như tưởng Hồ Chí minh nhìn...
 • 33
 • 63
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minhnhững câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh56 câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh19 câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp áncâu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh ftu20 câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minhbộ câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh10 câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh15 câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh12 câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minhbộ câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minh hvnhcác câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minhnhững câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minhKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ nước ở VIỆT NAMSự hạn chế quyền lực nhà nước phần 1Sự hạn chế quyền lực nhà nước phần 2ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG CÁNH TAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG KẾT XƯƠNG NẸP VÍTGiáo án vnen toán 6 phần số học hay, lo gic, chi tiếtCÂU hỏi TRỌNG tâm ôn tập TRƯỚC kì THI THPTQG 2017 MÔN VẬT LÝA National Interprofessional Competency FrameworkBÁO CÁO THỰC HÀNH CTXH CÁ NHÂN (TẠI TRUNG TÂM CTXH)TẬP bài học môn hóa học lớp 9 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NH 2017 2018Minds on FIRE Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0Giáo trình pre toeic reading ms hoaAffective and instrumental commitment a special referece to self service technologies in domestic and foreign banksẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldGiải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phương namLý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho việt namTác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu ban hành kèm theo quyết định số 25qđ BYT ngày 03012013 của bộ y tếCopy 1the wizard of ozĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 CHUYÊN KHTN lần 2 THPT HỒNG NGỰ 2 (ĐỒNG THÁP) lần 1 môn hóa họcwhite death white death
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập