TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẾN THỨC NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Tài liệu Ôn tập kiến thức về hóa đại cương ppt

Tài liệu Ôn tập kiến thức về hóa đại cương ppt
... thủy phân muối hỗ trợ nhau, hầu hết dùng kiến thức để trả lời cho kiến thức ngược lai Nhưng có số trường hợp mà giải dùng hai kiến thức Như dd KHSO4 coi không thủy phân tạo từ bazơ mạnh, axit mạnh, ... không? NaCl, MgCl2, CH3COONa, KHSO4, (NH4)2SO4, K2CO3, Cu(NO3)2, KAlO2, Ba(HCOO)2, BaCl2, Na2SO3, CH3COONH4, CH3NH3Cl, Fe2(SO4)3, KCl Để đầy đủ kiến thức hóa học chương trình trung học phổ thông, ... Ar gần BPLTH) Do Cl phi kim mạnh, có tính oxi hóa mạnh, có hóa trị I, có số oxi hóa −1 thường gặp hợp chất C.8 H (hidrogen, Hiđro, Z = 1) có điện tử hóa trị phi kim Các nguyên tố áp cuối cuối phân...
 • 24
 • 364
 • 4

Tài liệu Ôn tập kiến thức vật lý lớp 12 ban cơ bản ( Full) pptx

Tài liệu Ôn tập kiến thức vật lý lớp 12 ban cơ bản ( Full) pptx
... trình:  ) (cm); x2 = 2cos 4t (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình:   A.x =2 cos(4t+ )(cm) B x = 2cos(4t + )(cm)   C.x =2 3cos (4 t+ )(cm) D x = 2cos(4t- )(cm) x1 = 2cos(4t + DAO ... trình dao động vật là: A x = Cos(10  t +  /2) (cm) B x = cos(0,1  t) (cm) C x = 0,4 cos 10  t (cm) D x = - sin (1 0  t +  ) (cm) 55: Một vật dao động điều hoà qua vị trí cân vật có vận tốc ... vật nhỏ m Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O vị trí cân vật Vật dao động điều hoà Ox với phương trình x=10cos10t(cm), lấy g=10m/s2, vật vị trí cao lực đàn hồi lò xo có độ lớn A 0(N) B 1,8(N) C 1(N)...
 • 15
 • 451
 • 13

Tài liệu Ôn tập kiến thức kỹ năng giải đề thi đại học 2010 doc

Tài liệu Ôn tập kiến thức kỹ năng giải đề thi đại học 2010 doc
... ; a t 9) N u t bi n thi n [a; b] G(t)=∫ f(x)dx m t ngun hàm c a f(t) th a G(a) = a Trang 19 Edited by Foxit Reader 15 Bộ đề toán cấp Copyright(C) by Foxit Corporation,2005 -2010 tốc năm 2009 For ... ng S = 2011C2009 + 2010C1 + 2009C2009 + + 3C2009 + 2C2009 2009 ……………………H t…………………… Trang 30 Edited by Foxit Reader 15 Bộ đề toán cấp Copyright(C) by Foxit Corporation,2005 -2010 tốc năm 2009 ... b1 c , Dx = b2 c2 b1 a , Dy = b2 a2 c1 c2 Edited by Foxit Reader 15 Bộ đề toán cấp Copyright(C) by Foxit Corporation,2005 -2010 tốc năm 2009 For Evaluation Only  x = Dx / D  1) D ≠ : H phương...
 • 40
 • 297
 • 0

Tài liệu Ôn tập kiến thức hóa học lớp 10 doc

Tài liệu Ôn tập kiến thức hóa học lớp 10 doc
... trị dạng hình học phân tử a) Mô hình VSEPR - Công thức phân tử chất cho ta biết số nguyên tử phân tử mà không cho biết hình dạng hoá học phân tử mà không cho biết hình dạng hoá học phân tử nghĩa ... H2O2, NH4NO3 C Lí thuyết phản ứng hoá học Tốc độ phản ứng cân hoá học Phần Nguyên lí thứ nhiệt động học Đẳng tích - Thể tích hệ không thay đổi, hệ không thực công: QV = ΔU (Hiệu ứng nhiệt đẳng tích) ... - Dạng hình học: lai hoá sp dạng hình học đường thẳng (BeH2), lai hoá sp dạng hình học hình tam giác (BF3), lai hoá sp dạng hình học hình tứ diện (CH4), lai 3 hoá sp d dạng hình học hình lưỡng...
 • 12
 • 2,244
 • 95

Tài liệu ôn tập kiến thức hoá 12 docx

Tài liệu ôn tập kiến thức hoá 12 docx
... màu nước brom) Tính chất vật lư Tên: Nguyễn Công Tín truong dai hoc kien truc Tên: Nguyễn Công Tín truong dai hoc kien truc c) Cộng hiđrohalogenua (ở 120 oC  180oC với HgCl2 xúc tác) axit (HCl, ... nổ nitroglixerin 15 Tên: Nguyễn Công Tín truong dai hoc kien truc Tên: Nguyễn Công Tín truong dai hoc kien truc + Trong sản xuất thực phẩm, dược phẩm, hương liệu, thuộc da, vải, mực, kem đánh ... giảm dần dăy sau Cơng thức - cấu tạo - cách gọi tên Cơng thức Axit hữu (c̣n gọi axit cacboxylic hợp chất có hay nhiều nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết với ngun tử C H Cơng thức tổng qt: R(COOH)n...
 • 89
 • 170
 • 0

Tài liệu ôn tập kiến thức chung thi công chức

Tài liệu ôn tập kiến thức chung thi công chức
... dấu hiệu đặc thù riêng nó) b Công chức, viên chức chủ thể QLHCNN - Có loại : cán bộ, công chức lãnh đạo công chức giao quyền QLHCNN công việc cụ thể - Có ba phương thức hình thành nhà lãnh đạo ... cán bộ, công chức, viên chức nhà nước - Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân công dân, ... giai đoạn Chức thực phát huy quyền làm chủ nhân dân Chức tổ chức quản lý kinh tế Chức tổ chức quản lý văn hoá, giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế, thể dục thể thao Chức thực sách xã hội Chức đấu...
 • 39
 • 116
 • 0

Tài liệu ôn tập công thức toán 12 ppt

Tài liệu ôn tập công thức toán 12 ppt
... II Lượng giác Công thức lượng giác Phương trình lượng giác Hệ thức lượng tam giác III Đạo hàm - Tích phân & Hình học & Nhị thức Newton Đạo hàm Bảng nguyên hàm Diện ... hình phẳng - Thể tích vật thể tròn xoay Phương pháp tọa độ mặt phẳng Phương pháp tọa độ không gian Nhị thức Newton ...
 • 10
 • 335
 • 4

tài liệu ôn thi kiến thức chung- kỳ thi tuyển công chức thái bình

tài liệu ôn thi kiến thức chung- kỳ thi tuyển công chức thái bình
... lợi ích hợp pháp khác công dân; Tổ chức, đạo công tác tra nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo quy định pháp luật; Tổ chức, đạo công tác thi hành án địa phương ... nhiệm nhiệm vụ, tài tổ chức đơn vị nghiệp theo phân cấp Chính phủ; 20 Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước cán bộ, công chức cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà ... lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh; tổ chức quản...
 • 23
 • 656
 • 17

tài liệu ôn tập kiến thuéc hóa vô cơ 9

tài liệu ôn tập kiến thuéc hóa vô cơ 9
... I II - C có hóa trị: IV với H ; II IV với Oxi GV soạn: Nguyễn Cơng Luận ĐT: 094 6010585 Trang Ơn thi HSG hóa Long Trường THCS TT Phước - P có hóa trị: III với H ; V với Oxi - N có hóa trị: III ... tăng, tính phi kim giảm Khối lượng ngun tủ C = 1 ,99 26.10-23 gam đơn vị cacbon (đv.C) = 1/12 khối lượng ngun tử C đv.C = 1/12 = 1 ,99 26.10-23/12 = 19, 926.10-24/12 = 1,66.10-24g Ngun tử khối khối lượng ... Nguyễn Cơng Luận - Hg2I2 ; vàng lục ĐT: 094 6010585 - P2O5 (rắn): màu trắng Trang 29 Ơn thi HSG hóa Trường THCS TT Phước Long - K2CrO4 : vàng cam - NO(k): hóa nâu ko khí - NH3 làm quỳ tím ẩm hóa...
 • 54
 • 80
 • 1

Tài liệu On tap HKI GA thi GVG truong

Tài liệu On tap HKI GA thi GVG truong
... Replace one picture by The + an adjective to complete the following sentences You The should help blind the cross the road expensive villas are for rich the They She are raising money to help ... the best option to complete the sentence When he was young, he used to smoke Play sports smoke Go fishing Used to: refers to habits in the past S + used to + V Choose the best option to complete ... SINCE NEXT for They have been married _ two months FOR SINCE NEXT since He has been in his office o’clock FOR SINCE NEXT for She has been on holiday _ a week FOR SINCE NEXT since He...
 • 28
 • 130
 • 0

Tài liệu ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG KHỐI 11 pptx

Tài liệu ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG KHỐI 11 pptx
... 6W), điện điện dung C = 0,2 10 -6 F, điện trở R1 = 6Ω máy thu có suất phản điện ξ1, điện trở r1 = 2Ω a Khi K mở, tính cường độ dòng điện qua mạch b Khi K đóng đèn sáng bình thường, tính điện tích ... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I Môn: Vật lý 11 Câu 1: a Phát biểu định luật Jun-lenxơ b Cho dòng điện có cường độ I chạy qua hai dây kim loại đồng dây tốc ... Cho mạch điện gồm 10 pin mắc thành hai dãy, dãy có pin mắc nối tiếp Mỗi pin có ξ = 2V, r = 1Ω Mạch có điện trở R1 không đổi, bóng đèn Đ (1,5V; 1,5W) tụ có điện dung C = 5.10 -6 F (Bỏ qua điện trở...
 • 2
 • 248
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức ngành Thuế năm 2013 [Bộ tài liệu Công chức Thuế mới cập nhật đầy đủ các phần Kiến thức chung Môn chuyên ngành Thuế Tiếng Anh trình độ B Tin học] [Có đề thi năm 2012]

Tài liệu ôn thi công chức ngành Thuế năm 2013 [Bộ tài liệu Công chức Thuế mới cập nhật đầy đủ các phần Kiến thức chung Môn chuyên ngành Thuế Tiếng Anh trình độ B Tin học] [Có đề thi năm 2012]
... quản lý thuế,< /b> công < /b> chức < /b> quản lý thuế,< /b> người công < /b> chức < /b> quản lý thuế < /b> d Cơ quan quản lý thuế,< /b> công < /b> chức < /b> quản lý thuế,< /b> người công < /b> chức < /b> quản lý thuế,< /b> tổ chức < /b> kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế < /b> Câu ... thuế < /b> TT B b Thuế < /b> TT B phải nộp = Giá tính thuế < /b> TT B+ Thuế < /b> GTGT c Thuế < /b> TT B phải nộp = Giá tính thuế < /b> TT B + Thuế < /b> nhập Câu 11 Giá tính thuế < /b> TT B hàng hoá gia công < /b> là? a Giá b n sở gia công < /b> giá b n ... đương thời điểm b n hàng chưa có thuế < /b> GTGT chưa có thuế < /b> TT B b Giá b n sở gia công < /b> giá b n sản phẩm loại tương đương thời điểm b n hàng chưa có thuế < /b> TT B c Giá b n sở gia công < /b> giá b n sản phẩm loại...
 • 56
 • 2,487
 • 147

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập kiến thức chung 2014tài liệu ôn tập môn kinh tế môi trườngtài liệu ôn thi cao học ngành môi trườngtài liệu ôn thi kiến thức chung ngành xây dựngtài liệu ôn tập kiến trúc máy tínhtài liệu ôn tập lớp đảng viên mớitài liệu ôn thi kiến thức chungtài liệu ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức thái bìnhtài liệu ôn thi môn kinh tế môi trườngtài liệu bài tập môn kinh tế môi trườngtài liệu ôn thi cuối kì môn môi trườngtài liệu ôn thi công chức ngành thuế năm 2013 bộ tài liệu công chức thuế mới cập nhật đầy đủ các phần kiến thức chung môn chuyên ngành thuế tiếng anh trình độ b tin học có đề thi năm 201242 câu hỏi ôn tập kiến thức hành chính nhà nước tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2013tài liệu ôn tập môn thi kiến thức chung về thuếđáp án 42 câu hỏi ôn tập kiến thức hành chính nhà nước tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2013tích phân bằng máy tính casio53 THPT CONG NGHIEP HOA BINHNHỮNG PHONG tục TRONG NGÀY tết cổ TRUYỀN VIỆT NAMCac dang bai tap chuong 5 dai cuong kim loaiBản vẽ autocad nhà máy sản xuất xi măng Hà Nam lò đứng phương pháp khôĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNGBản vẽ autocad Nhà máy sản xuất xi măng trắng Phúc ĐạtÔN THI HSG CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIAGIÁO án HAY DÀNH CHO DAY đội TUYỂN HSGGiao an tieng anh lop 3 (2016 2017)Công nghệ vận hành trạm trộn bê tông xi măng (bản vẽ autocad)Hệ thống điều khiển trạm trộn bê tôngBản vẽ trạm trộn bê tông năng suất 30m3.giờ (autocad)Bai 6 giai bai toan tren may tinh moiCÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆTĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 10ĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 5BÀI THU HOẠCH của ĐẢNG VIÊNDownload 80 powerpoint dạytừ vựng tiếng anh (2)Goof proof grammar (Tuyet voi ngu phap tieng anh)