English 9 practice

PRACTICE 1-ENGLISH 9 - KY 1

PRACTICE 1-ENGLISH 9 - KY 1
... century 30) What (lead) ……………to the Scouting Association crossing the Atlantic in 19 1 0? 31) Scouting began in England in 19 0 7 Two years later an american businessman, William Boyce, (get) ………….in London ... (meet) ………….outside the theatre 15 ) On March 3, 18 47, Alexander Graham Bell (bear) ………… in Edinburgh 16 ) I’m sorry, but you’ll have to (cook) ………… dinner yourself 17 ) There is rice in the cupboard, ... how (pronounce) ………… Spanish words 29) Although each nation’s scouting program differs slightly, the three aims, (establish) ………… in 19 0 7, are the same for the 21th century 30) What (lead) ……………to...
 • 2
 • 187
 • 0

PRACTICE 2-ENGLISH 9 - KY 1

PRACTICE 2-ENGLISH 9 - KY 1
... ………….two different accidents 9) Fred (argue) …………….with George when we (walk) ……….into their office 10 ) When their son (get) ………… married in 19 8 0, they (live) ……… in Nha Trang 11 ) I (mail) ………….the letters ... ………….on the phone 12 ) The teacher (wave) …………… to us just as we (get) ………… ready to leave the classroom 13 ) Hung (sit) ………….with Lan in the school canteen when I (see)……….them 14 ) Just as I (leave) ... IV Use the past simple or the past progressive for the verbs in brackets 1) When I (leave) ………….the house this morning, it (rain) …………………very hard 2) They (eat) …………their...
 • 2
 • 199
 • 0

PRACTICE 4-ENGLISH 9 - KY 1

PRACTICE 4-ENGLISH 9 - KY 1
... poems 9) I / there / wish / were / some rivers / home village / in / my 10 )They / these patterns / added / have / to the ao dai 11 )Yesterday, / a striped shirt / bought / for me / my mother 12 )What ... she (know) …………… that 10 )Nga’s friends are swimming in the river, but she doesn’t know how to swim and is sitting on the river bank, so she (wish) ……… she could (swim)…………… 11 )Minh used to (walk) ... to primary school 12 )Lan (enjoy)……… the peaceful atmosphere while Maryam was praying 13 )That would be great! However, it seems very difficult for me (have) …………a trip abroad 14 )Maryam and Lan...
 • 2
 • 182
 • 0

PRACTICE 5-ENGLISH 9 - KY 1

PRACTICE 5-ENGLISH 9 - KY 1
... often get home after 10 .30 pm?” She asked him ……………………… 9) “Is there a TV in the bedroom?” She asked us …………………………… 10 )“What sort of heating is there” I asked her ………………………………… 11 )“What you think ... the flat?” She asked me ………………………… 12 )“How far is it from your house to school?” She asked Lan…………………………… 13 )“How you go to school?” She asked me …………………………… 14 )“What sort of carpet you want to ... 1) Ba and his friends often go away ………the weekend 2) They took a boat and it would reach the place...
 • 2
 • 194
 • 0

PRACTICE 6-ENGLISH 9 - KY 1

PRACTICE 6-ENGLISH 9 - KY 1
... tomorrow?” she asked 9) “Will you read this carefully?” he said to me 10 )His wife said, “Write to me as often as you can.” 11 )She said, “Don’t go near the water, children.” 12 )I said to her, “I ... parents 9) They caught the last bus yesterday 10 )It’s nearly 6.30 pm, so they hurriedly gather the things and run to the bus stop 11 )The new camera didn’t work, so she took it back to the shop 12 )My ... Jones, “I will go to HCMC next week.” 17 )Alan said to David, “I finished building my house last year.” 18 )Nam said, “Baseball began in the United states.” 19 ) The students said: “ we have added...
 • 2
 • 180
 • 0

kiem tra hoc ki I - ENGLISH 9 (2008-2009)

kiem tra hoc ki I - ENGLISH 9 (2008-2009)
... IV Complete the sentences , using the cue words given ( 2.0 ms ) Thien / Nhien / already / go / Da Lat / …………………………………………………………………………………………………………… in / 199 0s / sale / Jeans ... …………………………………………………………………………………………………………… I /think / wear / uniforms / help / students / feel / equal / many / ways / …………………………………………………………………………………………………………… It / often /take / I / hour / get / I / office / ……………………………………………...
 • 2
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: english 9 unit 9english 9 unit 8english 9 unit 7đề thi english 9tổng hợp đề thi english 9act english test practiceGiải pháp định danh toàn cục trong quản trị mạngGiải pháp thiết kế và đánh giá hiệu năng siêu máy tính sử dụng CPU GPUHệ logic mờ loại hai dựa trên đại số gia tử và ứng dụngHệ thống phát hiện xâm nhập hợp tác và ứng dụngAssignment Kinh Tế Fpt PolytechnicNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số phát triển con người tỉnh bắc giang tài liệu, ebook, giáo trìnhKiểm soát truy cập tập trung dựa trên định danh toàn cụcKỹ thuật định tuyến trong mạng GMPLSKỹ thuật mô phỏng màu sắc và cấu trúc ứng dụng trong thiết kế mẫu vải dệt kimKỹ thuật, công cụ phân tích mạng xã hội và thử nghiệm ứng dụng trong phân tích số liệu viễn thôngluận văn nghiên cứu dịch vụ WEB, kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụngMô hình định tính dựa trên các giá trị ứng dụng trong lượng giá dự án phần mềmMô hình kênh dựa trên các bộ lọc và đánh giá dung lượng cho các hệ thốngMô hình markov ẩn và ứng dụng vào tổng hợp tiếng nóiNghiên cứu bảo mật và an toàn dữ liệu trong điện toán đám mâyNghiên cứu các giải pháp phát hiện tấn công từ chối dịch vụ ở lớp mạngNghiên cứu các tính chất cơ, nhiệt và hình thái học của copolyme ghép styren với cao su thiên nhiênNghiên cứu công nghệ nén và truyền video streaming hiệu quả qua mạng di động và phát triển ứng dụngNghiên cứu cơ chế và giao thức phối hợp các phiên làm việc SIP(IMS) vàNghiên cứu chuẩn DICOM để xử lý, lữu trữ, in ấn và truyền tải thông tin trong hình ảnh y tế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập