Quyết định và biệt hóa tế bào

Báo cáo " THU NHẬN BIỆT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ TUỶ XƯƠNG CHUỘT (Mus musculus var. Albino) " ppt

Báo cáo
... cấy chọn lọc tế bào gốc trung Hỗn hợp tế bào tuỷ xương bao gồm tế bào gốc tạo máu, tế bào máu trưởng thành tế bào gốc trung Tuy nhiên, có tế bào gốc trung có khả bám dính vào bề mặt ... thành công tế bào gốc trung từ tủy xương chuột Mus Muscular var Albino Tế bào gốc trung từ tủy xương chuột Mus Muscular var Albino có khả biệt hóa thành tế bào tạo mỡ, xương tế bào thần kinh ... giá biệt hoá thông qua khả tích tụ calcium chất với phương pháp nhuộm với thu c nhuộm Alizarin Red (Sigma) Biệt hoá thành tế bào giống tế bào thần kinh: Môi trường biệt hoá tế bào gốc trung mô...
 • 5
 • 584
 • 13

Báo cáo khoa học: Thu nhận biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người pptx

Báo cáo khoa học: Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người pptx
... trung từ máu cuống rốn người Biệt hóa thành công tế bào gốc trung từ máu cuống rốn người thành tế bào tạo mỡ, nguyên bào xương, nuôi cấy môi trường có bổ sung số nhân tố cảm ứng biệt hoá ... nguyên bào xương (osteoblast) Khi cảm ứng biệt hóa, tất tế bào ngừng phân chia Đây dấu hiệu cho thấy tế bào gốc biệt hóa thành tế bào chức Điều tương tự với trường hợp cảm ứng biệt hóa MSC thành tế ... MSC Giọt mỡ Tế bào tạo mỡ Hình Quá trình biệt hóa từ MSC thành tế bào tạo mỡ 3.3.2 .Biệt hoá MSC thành nguyên bào xương Sau nuôi môi trường biệt hóa, sau ngày, tế bào bắt đầu chuyển từ dạng dài...
 • 6
 • 290
 • 2

Thiết kế vector biểu hiện bước đầu định hướng biệt hóa tế bào gốc cuống rốn thành tế bào gan

Thiết kế vector biểu hiện bước đầu định hướng biệt hóa tế bào gốc cuống rốn thành tế bào gan
... tài Thiết kế vector biểu bước đầu định hướng biệt hóa tế bào gốc cuống rốn thành tế bào gan để hoàn thiện quy trình thiết kế vector biểu chuyển vector vào tế bào gốc cuống rốn bước đầu biệt hóa ... tưởng xét khả biệt hóa TBG dây rốn thuộc loại đa tiềm năng, chúng biệt hóa thành loại tế bào : tế bào máu, tế bào xương, tế bào tim, tế bào sụn, tế bào mỡ, tế bào gan, …[3] 1.5 Tế bào gốc trung mô ... định hướng biệt hóa thành tế bào gan [26] Những nghiên cứu cho thấy hệ thống nuôi cấy tế bào gốc, biểu nâng cao HNF-4α đảm bảo cho cảm ứng biệt hóa thành tế bào gan chức tế bào giống tế bào gan...
 • 71
 • 96
 • 1

Nghiên cứu giá trị một số dấu ấn biệt hoá tế bào máu trong chẩn đoán phân loại tiên lượng bệnh Lơxêmi cấp người lớn tại Viện Huyết học - Truyền máu

Nghiên cứu giá trị một số dấu ấn biệt hoá tế bào máu trong chẩn đoán phân loại và tiên lượng bệnh Lơxêmi cấp người lớn tại Viện Huyết học - Truyền máu
... dụng số dấu ấn biệt hoá tế bào máu chẩn đoán phân loại lơxêmi cấp phân tích ý nghĩa số dấu ấn sử dụng tiên lợng bệnh lơxêmi cấp Viện Huyết học- Truyền máu, kết luận: Giá trị số dấu ấn biệt hoá tế ... chẩn đoán đợc 4.2.4 Giá trị dấu ấn biệt hoá tế b o máu điều chỉnh chẩn đoán thể bệnh lơxêmi cấp phơng pháp HTH-HHTB Ngoài giá trị việc chẩn đoán thể bệnh đặc biệt, dấu ấn biệt hoá tế bào máu giá ... vậy, nghiên cứu đợc tiến hành với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu giá trị số dấu ấn biệt hoá tế b o máu chẩn đoán phân loại bệnh lơxêmi cấp ngời lớn Phân tích ý nghĩa số dấu ấn biệt hoá tế b o máu...
 • 14
 • 421
 • 0

SỰ BIỆT HÓA TẾ BÀO. potx

MÔ VÀ SỰ BIỆT HÓA TẾ BÀO. potx
... CHƯƠNG III: MÔ & SỰ BIỆT HÓA TẾ BÀO TẾ BÀO HỌC MÔ & SỰ BIỆT HÓA CỦA TẾ BÀO TẾ BÀO HỌC Khái niệm MÔ động vật thực vật Quá trình biệt hóa tế bào KHÁI NIỆM MÔ • Một nhóm tế bào chuyên hóa có hình ... năng:, MÔ TẾ BÀO HỌC MÔ & SỰ BIỆT HÓA CỦA TẾ BÀO TẾ BÀO HỌC Khái niệm MÔ động vật thực vật Quá trình biệt hóa tế bào MÔ ĐỘNG VẬT • Động vật: có loại chính: – – – – TẾ BÀO HỌC da, Biểu ... TẾ BÀO HỌC TẾ BÀO HỌC TẾ BÀO HỌC TẾ BÀO HỌC MÔ & SỰ BIỆT HÓA CỦA TẾ BÀO TẾ BÀO HỌC Khái niệm MÔ động vật thực vật Quá trình biệt hóa tế bào MÔ THỰC VẬT • Thực vật : hệ thống – Biểu mô...
 • 68
 • 431
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, độ biệt hóa tế bào u đột biến gene HBx ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhiễm virus viêm gan B

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, độ biệt hóa tế bào u và đột biến gene HBx ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhiễm virus viêm gan B
... sàng, < /b> độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> tế < /b> b o < /b> u < /b> đột < /b> biến < /b> gene < /b> HBx < /b> b nh < /b> nhân < /b> ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan < /b> nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B với mục ti u:< /b> Khảo sát đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng, < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng, < /b> độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> tế < /b> b o < /b> u < /b> b nh < /b> nhân < /b> ung < /b> ... nhân < /b> ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan < /b> nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B Xác định tỷ lệ mối liên quan đột < /b> biến < /b> gene < /b> HBx < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B với số số cận < /b> lâm < /b> sàng b nh < /b> nhân < /b> viêm < /b> gan < /b> mạn ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan < /b> NHỮNG ... lệ b nh < /b> nhân < /b> ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan < /b> độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> tế < /b> b o < /b> vừa chiếm chủ y u < /b> (69,14%), tiếp đến độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> cao (19,14%) độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> (11,72%) - 39,36% b nh < /b> nhân < /b> ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan...
 • 50
 • 398
 • 3

Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, bảo quản bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ tim

Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ tim
... gc trung mụ nuụi cy 19 1.2.5 Tim nng tỏi to phc hi mụ c tim ca t bo gc trung mụ 20 1.3 Phng phỏp phõn lp v iu kin nuụi cy t bo gc trung mụ ty xng ngi 23 1.3.1 Phõn lp t bo gc trung ... c tim 1.4.3 Hỡnh thỏi hc t bo c tim v mụ c tim trng thnh: T bo c tim cú chiu di khong 50 micromet, ng kớnh khong 15 micromet 1.4.3.1 Nhõn Mi t bo c tim ch cú mt hay hai nhõn hỡnh trng nm trung ... vựng trung bỡ phụi tin thõn tim [100] Cỏc ng tớn hiu c hot húa bi cỏc phi t ca BMP, Wnt v FGF khụng ch giai on hỡnh thnh tim ban u m cũn bao gm c giai on hỡnh thnh tim sau ny [23] Khi cỏc t bo trung...
 • 143
 • 259
 • 0

BÀI THẢO LUẬN TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG CỦA BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC

BÀI THẢO LUẬN TRIỂN VỌNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC
... VỀ TẾ BÀO GỐC: 2.TRIỂN VỌNG VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC: 2.1.TRIỂN VỌNG TRONG ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC 2.2 NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG ƯNG DỤNG TẾ BÀO GỐC ỨNG DỤNG CỦA BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC: ... “tận gốc ung thư 1.TÌM HIỂU CHUNG VỀ TẾ BÀO GỐC: Hình 1.1: Phân loại TBG theo nguồn gốc thời điểm phân lập 2.TRIỂN VỌNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC: 2.1.TRIỂN VỌNG TRONG ỨNG DỤNG TẾ BÀO ...  Tế bào giống tế bào gốc phôi (embryonic-like stem cell) hay tế bào gốc vạn tiềm cảm ứng, được tạo cách cảm ứng tế bào biệt hoá thể trở lại trạng thái giống tế bào gốc phôi hay gọi tế bào gốc...
 • 34
 • 155
 • 0

sự biệt hóa tế bào

sự biệt hóa tế bào
... HTV IV SỰ BIỆT HÓA TẾ BÀO Các tế bào biệt hóa chứa thông tin di truyền Ở sinh vật bậc cao người, thể trưởng thành gồm nhiều tế bào khác Các tế bào bắt nguồn từ hợp tử ban đầu, trình biệt hóa để ... bào khác (tế bào gan, tim, thận, da, …) Mỗi loại tế bào biểu phần thơng tin Q trình chun mơn hóa chức tế bào gọi biệt hóa tế bào Tuy có biệt hóa tế bào giữ ngun vẹn khả di truyền 4 Khái qt điều ... HTV Sự điều hòa phiên mã biệt hóa tế bào Giả thiết chấp nhận tế bào biệt hoá, số gen phiên mã, số gen khác không Không có kiện mâu thuẫn với giả thuyết giải thích hợp lý tình trang biệt hoá tế bào...
 • 38
 • 665
 • 12

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới
... sinh tinh, Qui trình thu gom, phân lập tế bào dòng tinh từ mào tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào dòng tinh từ mào tinh, ... lập tế bào gốc sinh tinh, vậy, có nhiều tác giả tiến hành nuôi cấy tế bào dòng tinh không cần phân lập tế bào gốc sinh tinh nuôi cấy tế bào gốc sinh tinh với tế bào Sertoli tế bào dòng tinh ... lập tế bào dòng tinh 31 2.2 Tổng quan tế bào nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh 41 2.3 Về tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh trình nuôi cấy 57 2.4 Về bảo quản tế bào dòng tinh...
 • 224
 • 362
 • 3

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương
... tính gốc tế bào gốc trung màng dây rốn 67 3.3 Biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn thành tế bào dạng tạo xương 69 3.3.1 Khảo sát môi trường để biệt hóa tế bào gốc trung màng dây ... bào gốc phôi, khởi động biệt hóa tế bào gốc theo đường tạo thành tế bào chuyên hóa mong muốn Biệt hóa thành tế bào tạo xương: Tế bào gốc trung biệt hóa thành tế bào thuộc trung bì, ví dụ tế bào ... hóa tế bào gốc trung từ màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương in vitro (môi trường bản, chất cảm ứng, thời gian ) Nghiên cứu số biến đổi tế bào gốc trung màng dây rốn trình biệt hóa...
 • 123
 • 443
 • 1

Sự Biệt Hóa Tế Bào là gì doc

Sự Biệt Hóa Tế Bào là gì doc
... phôi, khởi động biệt hóa tế bào gốc theo đường tạo thành tế bào chuyên hóa mong muốn Một số quy trình biệt hóa tế bào gốc Biệt hóa tế bào gốc thành tế bào xương Bình Roux chứa tế bào gốc Bổ sung ... tế bàomong muốn Đồng nuôi cấy với tế bào biệt hóa Khi thực đồng nuôi cấy, tế bào gốc tế bào biệt hóa tương tác mật thiết với nhau, dẫn đến truyền tín hiệu phân tử cách hiệu gây biệt hóa tế bào ... betaglycerolphosphate Nuôi 14-28 ngày Tế bào xương bắt màu đỏ Alizarin red Sơ đồ Quy trình biệt hóa tế bào gốc thành tế bào xương Biệt hóa tế bào gốc thành tế bào mỡ Bình Roux chứa tế bào gốc Bổ sung DMEM, FBS,...
 • 6
 • 427
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình mang thai thai nhi nhân tố gây quái thai aûnh hưởng mạnh nhất trong gđ phôi thai ngăn trở biến đổi quá trình phân chia bình thường và biệt hóa tế bàonghiên cứu phân lập nuôi cấy bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ timbiệt hóa tế bào gốcbiệt hóa tế bàoquá trình biệt hóa tế bào máuquá trình biệt hóa tế bàophương pháp biệt hóa tế bào gốccơ chế biệt hóa tế bào gốcquá trình biệt hóa tế bào sừng của dasự biệt hóa tế bàosự biệt hóa tế bào là gìbiệt hóa tế bào là gìthế nào là sự biệt hóa tế bàobài giảng sự biệt hóa tế bàonghiên cứu quy trình nuôi cấy biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giớiBai 24 su nong chay va su dong dacHƯỚNG dẫn CHƠI NHANH LÊN ĐỒ VÀ TIẾT KIỆM NGÔI SAO THỜI TRANG MỚI 2017Nghiên cứu biến đổi albumin máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu trong bệnh nhiễm Dengue người lớn (FULL TEXT)Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcĐánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ bản mồng nghệ an luận văn thạc sĩ chuyên ngành thủy vănNghiên cứu công nghệ bê tông tự lèn để thi công cánh tràn piano đập dâng văn phong tỉnh bình địnhĐánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến khả năng cấp nước của hồ chứa tà keo huyện lộc bình tỉnh lạng sơnBài giảng các phẫu thuật cơ bản trên dạ dàyGiáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bảnNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceThe collapse of lehman brothersbộ câu hỏi hóa sinh 2Xác định giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp maHuong dan giai cau hoi trac nghiem hoa dai cuong a1 DH y duoccâu hỏi môn hóa dược 2Trac nghiem giai phau 1TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCCâu hỏi ôn tập môn Bệnh HọcNoiSan 20 03 2017 brochure