Đề thi tuyển dụng FPT – tiếng anh b – đề số 1

Tài liệu Đề tuyển sinh môn tiếng Anh khối D - Số 1 pdf

Tài liệu Đề tuyển sinh môn tiếng Anh khối D - Số 1 pdf
... TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG – NĂM 2006 1B 2D 3B 4D 5D 6B 7C 8C 9C 1 1D 1 2D 13 A 14 A 1 5D 16 A 17 B 18 B 19 B 21A 2 2D 23C 24B 25B 26B 2 7D 2 8D 2 9D 31C 32B 33C 34C 35B 36B 37A 3 8D 39A 41A 42C 4 3D 44B 45C ... C modernized D modernization 21 The felt when the failed the exams the second time A discouraged B annoyed C undecided D determined 22 I have bought a present for my mother, and now I need some ... asked “No, thanks.” I said A He asked for a cigarette, and I immediately refused B He mentioned a cigarette, so I thanked him C He offered me a cigarette, so I promptly declined D He asked if...
 • 11
 • 206
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 1
... still trip 10 have Part 3.There are 11 mistakes in the following paragraph Underline the mistake then correct it Write your answer in the table below (2,0ms) (0.2 x 10 ) Wrong some 1. has factory ... Answer had took caught enjoyed 10 felt II/ WRITING : (8, 0 ms) Part 1) complete the following sentences with the correct form of the verbs in brackets (2.0ms) (0.2/cau x 10 ) 1) are drinking; 2) didn’t ... humor 10 friendly friendship Part 4: Read the following passage carefully then say whether the statements are true (T), false (F) or no information (N)-Tick (√) the correct column (1, 0ms)(0 .1 x 10 )...
 • 6
 • 90
 • 1

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1
... anticipated, “A grand Prix driver has a few hours of focus, a footballer 90 minutes, but we have been racing for 11 months This is something I didn’t really appreciate before I start.” Paragraph 5: Inevitably, ... appropriate word (10 pts) Another strong earthquake shook Bac Tra My District in Quang Nam Province at 1. 34 p.m on Thursday, September 27th, 2 012 Over 200 houses faced cracks (1) the quake ... Province to reassure the (9) on the safety of the Song Tranh Hydropower Plant The district authorities have now organized three courses to raise awareness and knowledge of (10 ) best to cope...
 • 5
 • 139
 • 6

Đề ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1
... over D off 11 - I wish I to him Now it’s too late A listened B has listened C had listened D would have listened 12 - In Britain, you’ll be given a key the door when you’re 21 years old ... www.violet.vn/quocbinh72 This video film / so interesting / I / see /twice.- This video film is so interesting that I have seen it twice Mai /bad / at/ Math/ than / Lan Anh Mai is worse at Math than Lan Anh (is) ... children sang really beautifully Who wrote this story? By whom was this book written? I think that no city in the world is more beautiful than Paris I think Paris is the most beautiful city… The...
 • 3
 • 92
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 số 1
... extent you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer You should write about 250 words - The end Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh …………………………………………………………………… ... no _ how long it would take to prepare for the lecture A knowledge B thought C idea D opinion 31 This new project will help the school A diversify B clarify C intensify D modify 32 The boy ... BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC www.violet.vn/quocbinh72 III USE OF ENGLISH Questions 41- 50 Read the text below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each gap Write your answer...
 • 3
 • 166
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 số 1
... requires B asks C tells D urges 65 A a B an C the D this III Read the following text and choose the best answer for the questions below. (10 pts) May th 18 40 was the birthday of one of the most famous ... space provided. (10 pts) 36 I was annoyed at his (REFUSE) refusal _ to co-operate 37 The book doesn’t say much about prices, but it is very (INFORM)_ informative about everything else 38 The ... form of the given word(s). (10 pts) 76 When I was driving, I realized that the car wasn’t working properly (WRONG) While I was driving, I realized that there was something wrong with the car 77...
 • 4
 • 85
 • 2

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 1
... toàn số điểm, giám khảo quy hệ điểm 10 , không làm tròn số SECTION ONE: LISTENING Part 1 B D C D C life 11 who contest 12 quite held 13 flying might 14 also 10 anything 15 however 18 D 19 D 20 ... ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2 013 - 2 014 Môn thi: TIẾNG ANH Khoá ngày 28 tháng 03 năm 2 014 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH Tống số điểm toàn bài: 10 0 điểm Làm câu, cho 1, 0 điểm Bài luận cho tối đa 10 ,0 ... anything 15 however 18 D 19 D 20 A 24 D 29 C 25 A 30 B Part SECTION TWO: PHONETICS 16 C 17 A SECTION THREE: LEXICO - GRAMMAR Part 21 B 26 D 22 C 27 A 23 A 28 B Part 31 had left 32 will be waiting 33...
 • 7
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển dụng fptde thi tuyen sinh mon tieng anh va dap anđề thi tuyển sinh môn tiếng anh vào lớp 10đề thi tuyển sinh vb2 tiếng anh dai hoc nhan vanđề thi cao học môn tiếng anh bđề thi công chức môn tiếng anh bđề thi tuyển sinh môn tiếng anh lớp 10đề thi tuyển dụng fpt 2012đề thi tuyển dụng fpt iqđề thi tuyển dụng fpt telecomthi tuyển dụng fpt englist test akỹ năng phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng anhmẫu thông tin tuyển dụng bằng tiếng anhcâu hỏi dành cho nhà tuyển dụng bằng tiếng anhcách viết thông báo tuyển dụng bằng tiếng anhTAI LIEU0TAP HUAN CHUYEN TOAN 2012Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng cao chịu hạn thích nghi với đất trồng lúa hai vụ phụ thuộc nước trời tại thái nguyênKY YEU TRAI HE HUNG VUONG TOÁNCánh Đồng Chum - Thiên Hùng Ca Hmong - Long NguyễnĐế thiên đế thích - Nguyễn Hiến LêĐọc và Suy Nghĩ - Trần Xuân Hải dịchĐôi điều suy nghĩ của một công dân - Hà Sỹ PhuHàn Mặc Tử - Trần Đình ThuHuyền thoại TTKH và Hai sắc hoa ty gôn - Thụy KhuêKế hoạch giảng dạy mẫu môn vật lý khối 10 + 11Một cách tiếp cận những vấn đề cổ sử Việt Nam - Trương Thái DuNgười Lính - Những suy ngẫm của một người lính Đức - Ted Brusaw và Siegfried KnappeNhững người trẻ lạ lùng - BS. Đỗ Hồng NgọcRỪNG THIỀN - T.T. THÍCH NHẬT QUANGSóng từ trường - Thụy KhuêThử đọc lại Kim Dung - Nguyên NguyênThuật Nói Chuyện Hằng Ngày - Hoàng Xuân ViệtXây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở việt namQuản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vữngNghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập