Đề thi tuyển dụng FPT – tiếng anh b – đề số 1

Tài liệu Đề tuyển sinh môn tiếng Anh khối D - Số 1 pdf

Tài liệu Đề tuyển sinh môn tiếng Anh khối D - Số 1 pdf
... TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG – NĂM 2006 1B 2D 3B 4D 5D 6B 7C 8C 9C 1 1D 1 2D 13 A 14 A 1 5D 16 A 17 B 18 B 19 B 21A 2 2D 23C 24B 25B 26B 2 7D 2 8D 2 9D 31C 32B 33C 34C 35B 36B 37A 3 8D 39A 41A 42C 4 3D 44B 45C ... C modernized D modernization 21 The felt when the failed the exams the second time A discouraged B annoyed C undecided D determined 22 I have bought a present for my mother, and now I need some ... asked “No, thanks.” I said A He asked for a cigarette, and I immediately refused B He mentioned a cigarette, so I thanked him C He offered me a cigarette, so I promptly declined D He asked if...
 • 11
 • 267
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 1
... still trip 10 have Part 3.There are 11 mistakes in the following paragraph Underline the mistake then correct it Write your answer in the table below (2,0ms) (0.2 x 10 ) Wrong some 1. has factory ... Answer had took caught enjoyed 10 felt II/ WRITING : (8, 0 ms) Part 1) complete the following sentences with the correct form of the verbs in brackets (2.0ms) (0.2/cau x 10 ) 1) are drinking; 2) didn’t ... humor 10 friendly friendship Part 4: Read the following passage carefully then say whether the statements are true (T), false (F) or no information (N)-Tick (√) the correct column (1, 0ms)(0 .1 x 10 )...
 • 6
 • 294
 • 1

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1
... anticipated, “A grand Prix driver has a few hours of focus, a footballer 90 minutes, but we have been racing for 11 months This is something I didn’t really appreciate before I start.” Paragraph 5: Inevitably, ... appropriate word (10 pts) Another strong earthquake shook Bac Tra My District in Quang Nam Province at 1. 34 p.m on Thursday, September 27th, 2 012 Over 200 houses faced cracks (1) the quake ... Province to reassure the (9) on the safety of the Song Tranh Hydropower Plant The district authorities have now organized three courses to raise awareness and knowledge of (10 ) best to cope...
 • 5
 • 274
 • 7

Đề ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1
... over D off 11 - I wish I to him Now it’s too late A listened B has listened C had listened D would have listened 12 - In Britain, you’ll be given a key the door when you’re 21 years old ... www.violet.vn/quocbinh72 This video film / so interesting / I / see /twice.- This video film is so interesting that I have seen it twice Mai /bad / at/ Math/ than / Lan Anh Mai is worse at Math than Lan Anh (is) ... children sang really beautifully Who wrote this story? By whom was this book written? I think that no city in the world is more beautiful than Paris I think Paris is the most beautiful city… The...
 • 3
 • 217
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 số 1
... extent you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer You should write about 250 words - The end Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh …………………………………………………………………… ... no _ how long it would take to prepare for the lecture A knowledge B thought C idea D opinion 31 This new project will help the school A diversify B clarify C intensify D modify 32 The boy ... BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC www.violet.vn/quocbinh72 III USE OF ENGLISH Questions 41- 50 Read the text below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each gap Write your answer...
 • 3
 • 321
 • 5

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 số 1
... requires B asks C tells D urges 65 A a B an C the D this III Read the following text and choose the best answer for the questions below. (10 pts) May th 18 40 was the birthday of one of the most famous ... space provided. (10 pts) 36 I was annoyed at his (REFUSE) refusal _ to co-operate 37 The book doesn’t say much about prices, but it is very (INFORM)_ informative about everything else 38 The ... form of the given word(s). (10 pts) 76 When I was driving, I realized that the car wasn’t working properly (WRONG) While I was driving, I realized that there was something wrong with the car 77...
 • 4
 • 183
 • 2

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 1
... toàn số điểm, giám khảo quy hệ điểm 10 , không làm tròn số SECTION ONE: LISTENING Part 1 B D C D C life 11 who contest 12 quite held 13 flying might 14 also 10 anything 15 however 18 D 19 D 20 ... ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2 013 - 2 014 Môn thi: TIẾNG ANH Khoá ngày 28 tháng 03 năm 2 014 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH Tống số điểm toàn bài: 10 0 điểm Làm câu, cho 1, 0 điểm Bài luận cho tối đa 10 ,0 ... anything 15 however 18 D 19 D 20 A 24 D 29 C 25 A 30 B Part SECTION TWO: PHONETICS 16 C 17 A SECTION THREE: LEXICO - GRAMMAR Part 21 B 26 D 22 C 27 A 23 A 28 B Part 31 had left 32 will be waiting 33...
 • 7
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển dụng fptde thi tuyen sinh mon tieng anh va dap anđề thi tuyển sinh môn tiếng anh vào lớp 10đề thi tuyển sinh vb2 tiếng anh dai hoc nhan vanđề thi cao học môn tiếng anh bđề thi công chức môn tiếng anh bđề thi tuyển sinh môn tiếng anh lớp 10đề thi tuyển dụng fpt 2012đề thi tuyển dụng fpt iqđề thi tuyển dụng fpt telecomthi tuyển dụng fpt englist test akỹ năng phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng anhmẫu thông tin tuyển dụng bằng tiếng anhcâu hỏi dành cho nhà tuyển dụng bằng tiếng anhcách viết thông báo tuyển dụng bằng tiếng anhPhân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Phân tích chi tiết tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)Kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Them Tày ở Võ Nhai, Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Phương pháp xây dựng cây quyết định dựa trên tập phụ thuộc hàm xấp xỉ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Marketing chiến lược tại công ty TNHH MTV lữ hành vitours (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọNâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngThực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập