Tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại công ty cổ phần việt thịnh giai đoạn 2009 – 2011 qua các báo cáo tài chính của công ty

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại doanh nghiệp.doc

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại doanh nghiệp.doc
... SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP III NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP Nội dung phân tích tình hình công nợ phải thu ... công nợ & Khả toán MỤC LỤC Trang Lời mở đầu PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP I Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG ... theo khả huy động ngay, huy động thời gian tới Phân tích Tình hình công nợ & Khả toán III NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP Phân tích tình hình công nợ phải thu Khoản nợ...
 • 52
 • 17,803
 • 86

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY
... 15.000.000 nm 2004 2.3 Nội dung phân tích tình hình công nợ khả toán Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm Tây 2.3.1 Ni dung phõn tớch tỡnh hỡnh cụng n Cụng ty: * Ni dung phõn tớch tỡnh hỡnh ... Cụng ty lm c s cho cỏc quy t nh qu n tr c a Giỏm c 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán khoản toán Công ty cổ phần liên hợp thực phẩm Tây 2.2.1 K toỏn cỏc nghip v toỏn vi khỏch hng Hin y mnh ... - Hin nay, Cụng ty ó chuyn i hỡnh th c s hu tr thnh cụng ty c phn v i tờn l Cụng ty c phn liờn hp thc phm H Tõy Thun li, khú khn, v xu hng phỏt trin: Trong nhng nm qua, Cụng ty ó chỳ trng o...
 • 39
 • 378
 • 1

phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại công ty kim khí vtth miền trung

phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại công ty kim khí và vtth miền trung
... chỉïc cäng tạc kãú toạn tải Cäng ty 3.1 Täø chỉïc bäü mạy kãú toạn åí Cäng ty Kim khê v Váût tỉ täøng håüp Miãưn Trung Cäng ty kim khê v Váût tỉ täøng håüp miãưn Trung cọ mảng lỉåïi kinh doanh ... doanh 1.1.Quạ trçnh hçnh thn h v phạt triãøn : Cäng ty kim khê v váût tỉ täøng håüp miãưn trung tiãưn thán l hai Cäng ty: Kim khê  Nàơng v Cäng ty Váût tỉ thỉï liãûu  Nàơng Do u cáưu kinh doanh ... säú 1065QÂ/TCCBÂT vãư viãûc sạp nháûp hai Cäng ty trãn thnh mäüt Cäng ty våïi tãn giao dëch l Cäng ty kim khê v váût tỉ täøn g håüp miãưn Trung Cäng ty chênh thỉïc âi vo hoảt âäüng ngy 1/1/1995...
 • 31
 • 83
 • 0

Tổ chức kế toán các nghiệp vụ thanh toán, phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại Công ty TNHH thương mại thiết bị văn phòng Việt Nhật

Tổ chức kế toán các nghiệp vụ thanh toán, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại Công ty TNHH thương mại và thiết bị văn phòng Việt Nhật
... công ty, em nghiên cứu phần hành luận văn tốt nghiệp với nội dung “ Tổ chức kế toán nghiệp vụ toán toán, phân tích tình hình công nợ khả toán Công ty TNHH thương mại thiết bị văn phòng Việt Nhật ... tốt nghiệp GVHD: GS.TS Nguyễn Đình Đỗ CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ VĂN ... nghiệp vụ toán, phân tích tình hình công nợ khả toán công ty TNHH thương mại thiết bị văn phòng Việt Nhật Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán toán nhằm góp phần nâng cao khả toán công ty TNHH...
 • 82
 • 103
 • 0

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển thái bình dương

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển thái bình dương
... DịCH Vụ VậN TảI BIểN THáI BìNH DƯƠNG 2.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển Thái Bình Dơng Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển ... hiệu quy mô sản xuất công ty đợc mở rộng 2.2 Phân tích tình hình công nợ khả toán Công cổ phần dịch vụ vận tải biển Thái Bình Dơng Phân tích tình hình công nợ khả toán công ty cần sử dụng tài liệu ... khoản nợ đến hạn hạn toán Phân tích tình hình công nợ khả toán doanh nghiệp 18 Sinh viên: Phạm Thị Thuận Lớp: KTDN 8A Chơng PHÂN TíCH TìNH HìNH CÔNG Nợ KHả NĂNG THANH TOáN TạI CÔNG TY Cổ PHầN DịCH...
 • 53
 • 73
 • 2

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán trong doanh nghiệp

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
... SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP III NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP Nội dung phân tích tình hình công nợ phải thu ... công nợ & Khả toán MỤC LỤC Trang Lời mở đầu PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP I Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG ... KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1 Sự cần thiết việc phân tích tình hình công nợ khả toán doanh nghiệp .1 Ý nghĩa việc phân tích tình hình công nợ khả toán doanh nghiệp ...
 • 52
 • 840
 • 1

phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán của công ty cpxd tân long

phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty cpxd tân long
... công nợ nâng cao khả toán công ty CPXD Tân Long 3.2.1 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý công nợ công ty CPXD Tân Long Nh phân tích chơng ta dã thấy tình hình công nợ công ty CPXD ... Mai Chơng 2: Phân tích tình hình công nợ khả toán công ty CPXD Tân Long qua năm 2008-2009-2010 2.1 Khái quát công ty CPXD Tân Long 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty CPXD Tân Long tự chủ ... cho thấy khả thu hồi công nợ doanh nghiệp cha cao nhìn tổng thể tình hình công nợ doanh nghiệp cha tốt 2.3 Thực trạng khả toán công ty CPXD Tân Long Để phân tích khả toán công ty CPXD Tân Long trớc...
 • 63
 • 476
 • 13

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh tóan - 7 ppsx

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh tóan - 7 ppsx
... vốn, tăng vòng quay nợ phải thu đảm bảo cân đối tài chính, hạn chế nợ hạn phát sinh, bước làm lành mạnh hoá tình hình công nợ đảm bảo hiệu cho hoạt động kinh doanh công ty Công ty áp dụng chế ... trạng nợ động kéo dài, nợ hạn tăng cao khách hàng khả trả nợ cho công ty  Có thể thuê đại diện đòi nợ thay cho doanh nghiệp  Tiến hành thủ tục pháp lý đòi nợ Đồng thời, khách hàng không trả nợ ... tiền vay ngân hàng Đối với nợ dài hạn: công ty áp dụng quy trình gồm giải pháp sau để thu nợ  Gửi biên xác nhận công nợ tới khách hàng, nhắc nhở tình trạng không trả nợ hạn  Liên hệ điện thoại...
 • 7
 • 188
 • 1

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh tóan - 6 ppt

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh tóan - 6 ppt
... trạng đông cứng khả tiếp nhận khoản vay nợ khó khăn công ty làm mạnh cấu trúc tài Tóm lại: Qua số tiêu phân tích tình hình công nợ phân tích khả toán công ty, phần nói lên tình hình tài năm qua ... cáo tình hình công nợ đơn vị công ty Đã làm cho định thiếu xác kịp thời Nhận xét công tác quản lý công nợ phải trả công ty Nguyên nhân làm phát sinh công nợ phải trả công ty Do vòng quay công nợ ... THÔNG TIN CHO CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG Nhận xét công tác kế toán tài Ưu điểm: Với việc áp dụng mô hình kế toán tập trung phân tán Mỗi...
 • 8
 • 200
 • 0

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh tóan - 5 ppt

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh tóan - 5 ppt
... vốn mà công ty chiếm dụng tăng nhanh khoản vốn mà khách hàng chiếm dụng công ty III PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN Ở CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG Phân tích khả toán ngắn hạn Khả toán ... Tỷ lệ nợ 85, 1 85, 08 87 Nhận xét:Qua kết bảng phân tích ta thấy, tỷ lệ tự tài trợ có xu hướng giảm dần, tỷ lệ nợ có xu hướng ngày tăng Điều cho thấy công ty ngày phụ thuộc nhiều vào chủ nợ ( chủ ... công ty gặp gánh nặng cho việc toán khoản nợ đến hạn, lúc công ty không đủ khả để toán khoản nợ đó, tình trạng khả toán xảy 1.2.Tỷ lệ toán nhanh Chỉ tiêu STT 2001 2002 2003 212.233 246.086 359 .337...
 • 8
 • 206
 • 0

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh tóan - 4 ppt

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh tóan - 4 ppt
... II .Nợ dài hạn 3.660 0 -3 .660 -1 00 - 1,6 - - III .Nợ khác 1.269 1.020 838 -2 49 -1 82 -1 9,62 -1 7,8 0,6 0 ,4 0,2 B.Vốn CSH 34. 273 39.182 49 .1 84 4.909 10.002 14, 32 25,52 1 ,42 14, 9 13 I.N.vốn, quỹ 34. 273 ... 12.772 -1 3.726 596, 24 -9 2, 04 11 D.p phải thu khó đòi -5 19 -4 76 43 47 6 -8 ,29 -1 00 161.959 171.099 211 .46 8 9. 145 40 .319 5, 64 23,56 Tổng cộng Qua bảng phân tích cho ta thấy rằng, khoản phải thu công ... 1.512 -4 1 -2 97 -2 ,2 -1 6 ,41 Chi phí trả trước 523 290 641 -1 33 251 -2 5 ,43 64, 38 C.phí chờ kết chuyển 0 0 0 T.sản thiếu chờ xử lý 313 115 109 -1 98 -6 -6 3,25 -5 ,22 10 T.chấp,ký cược n.hạn 2. 141 14. 913...
 • 8
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại doanh nghiệp docphân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệpphân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty xnk thiết bị điện ảnh truyền hìnhphân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán công nợ của công typhân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toánlập bảng phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 62tình hình tiền mặt amp khả năng thanh toán của công ty calithực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châu giai đoạn 2009 2011tình hình sử dụng tiền và khả năng thanh toán của công typhân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty3 phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công tytình hình và khả năng thanh toán của công typhân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệpphân tích tình hình triển khai và khả năng phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm an sinh giáo dục bh asgd ở công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộixem xét tình hình tài chính và khả năng thanh toán của người thuêThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnGiao an KHTN 6 (Sinh)SÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namTác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017SÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNTỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 20174 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪULuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)PHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANH
Đăng ký
Đăng nhập