đề thi thử môn hoá hay có đáp án

de thi thu dh hoa hay (co dap an0

de thi thu dh hoa hay (co dap an0
... 39: Thu phân loại lipit X thu glixerin axit oleic Phát biểu sau không đúng? A Khối lượng phân tử X 884 đvC B X chất béo rắn nhiệt độ thường C Tên X olein glixerin trioleat D Công thức cấu tạo thu ... dịch X chứa NaCl, NH4Cl, CuCl2 FeCl3 thu kết tủa Y gồm chất A CuS FeS B CuS S C CuS FeS2 D Fe2S3 CuS Câu 21: Với điều kiện coi đầy đủ NH3 phản ứng với tất chất thu c dãy đây? A HCl, O2, CuO, Cl2, ... electron Vậy X thu c dãy đồng đẳng anđehit A no, hai chức B no, đơn chức C không no có hai nối đôi, đơn chức D không no có nối đôi, đơn chức Câu 29: Cho 3,9g kali vào 101,8g nước thu dung dịch...
 • 5
 • 258
 • 0

Tài liệu de thi thu mon hoa chuan-co dap an

Tài liệu de thi thu mon hoa chuan-co dap an
... 46,5 gam có 75 gam kết tủa X gồm A ankan B ankin +1 anken C ankan +1 anken D ankan +1 ankin 68 Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B thu c loại ankan, anken, ankin Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít (đktc) ... B > > C 1> > D > > Ankan C6H14 tác dụng với clo theo tỉ lệ : số mol thu đồng phân monoclo Tên ankan : B 2- metyl pentan 2,2- đimetyl butan D 3- metyl pentan 2-3 - đimetyl butan Dãy chất khơng ... Ag là: A Benzanđehit, an ehit oxalic, mantozơ, metyl fomat B Axetilen, an ehit oxalic, mantozơ, metyl fomat C Benzanđehit, an ehit oxalic, mantozơ, etyl axetat D Benzanđehit, an ehit oxalic,...
 • 45
 • 247
 • 3

17 bộ đề thi thử môn hóa học đáp án

17 bộ đề thi thử môn hóa học có đáp án
... mi loi t trờn ln lt l A 120 v 160 B.200 v 150 C.150 v 170 D .170 v 180 474 Khi lng phõn t trung bỡnh ca xenluloz tớnh theo .v.C si bụng l 175 0000, si gai l 5900000 S mt xớch trung bỡnh cụng thc ... B CH2=CHCH2CHO C HCCCH2 CHO D HCCCHO 171 B tỳc phn ng sau: FeO + H+ + SO42 SO2 + A FeSO4 + H2O B Fe2(SO4)3 + H2O C FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O D Fe3+ + H2O 172 Phn ng gia dung dch kali pemanganat ... > (4) > (2) 174 Sp xp cỏc hiroxit theo chiu tng dn tớnh baz: A NaOH, KOH, Mg(OH)2, Be(OH)2 B Mg(OH)2, NaOH, KOH, Be(OH)2 C Mg(OH)2, Be(OH)2, KOH, NaOH D Be(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH 175 Cht va...
 • 74
 • 701
 • 80

de thi thu mon toan hay co dap an

de thi thu mon toan hay co dap an
... trỡnhlnggiỏc: 4cos4 x cos3 x 2 iukin:sin2x 0.Pt sin x+ =21- 2sin x 5sin x+ ( ) - 2= 4sin xcosx sinx cos x 2 -2 =0 cot x2cot x+3=0 (cotx+1)(cot x3cotx+3)= 5+ sin x sin x p p cotx=ư1(Vcot x cotx+3>0) ... =0(chiachaivchoy) thayvopt(2)tacnghimx= =ư2 x- 2y =ư2. ợ x = 9y + 2y x-2 y y =3hoc x-2 y y2 24 ,y= 9 thayvopt(2)tacnghim:x=12,y=ư 2. ợ x = 4y + 2y Vyhcúhainghim(xy)=(12ư2),( ). 2. Giiphng trỡnhlnggiỏc: 4cos4 ... HHM ^ AB,HN ^ ACth é SMH= é SNH= a ị D SHM= D SHN ị HM=HN h a = a tan a.Vythtớchkhichúpl:VS.ABC = SH.SABC = ị SH=HM.tan a = 3 a tana 16 ị HltrungimcaBC(vtamgicABCu) ị HM= Cõu4.1.Tỡmnghimphc: Tacú...
 • 4
 • 164
 • 1

de thi thu dai hoc hay(co dap an)

de thi thu dai hoc hay(co dap an)
... khô dd thu đợc m gam muối khan , m có giá trị : 2,975 B 3,335 2,575 D 3,125 Môn de thi thu ĐH lan LUONG THE VINH (Đề số 3) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc ... sôi cao rợu B Phản ứng hóa este phản ứng thu n etylic nghịch Phản ứng trung hòa phản ứng không D Phản ứng thủy phân este phản ứng không thu n nghịch thu n nghịch X este đơn chức có M = 88 Một ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de thi thu ĐH lan LUONG THE VINH Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...
 • 7
 • 336
 • 8

de thi thu sinh DH_CD hay (co dap an)

de thi thu sinh DH_CD hay (co dap an)
... dẫn đến sinh khối bậc dinh dưỡng sau nhỏ sinh khối bậc dinh dưỡng trước chuỗi thức ăn A trình hấp thu thể thu c mắt xích sau thấp so với thể thu c mắt xích trước B sản lượng sinh vật thu c mắt ... lượng sinh vật thu c mắt xích sau C trình tiết hô hấp thể sống; D hiệu suất sinh thái mắt xích sau thấp hiệu suất sinh thái thu c mắt xích trước Câu 49 Chu trình nước A liên quan đến nhân tố vô sinh ... dụng kĩ thu t ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen D nghiên cứu trẻ đồng sinh sinh từ trứng hay từ trứng khác Câu45 Một quần thể thực vật giao phấn, cho tự thụ phấn bắt buộc làm A thay đổi...
 • 4
 • 161
 • 0

Gián án de thi thu dai hoc hay co dap an

Gián án de thi thu dai hoc hay co dap an
... ng A CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O B Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O C Na 2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + NaOH D CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 Cõu 50: Hn hp X gm Fe3O4, Cu v ZnO ú cỏc cht ly cựng s mol Ho tan ... C2H3COOC3H7 v C2H5COOC3H5 D C3H5COOC2H5 v C3H7COOC2H3 Cõu 40: Dóy no di õy gm tt c cỏc cht u lm i mu qu tớm m? A.H2NCH2COOH ; CH3COOH; C6H5NH2 B H2N(CH2)2NH2; HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH C.H2NCH2COOH ... NaOH 0,5M thu c hn hp Y cú hai ancol bn, cựng s nguyờn t cacbon phõn t Cho Y vo dung dch Br2 d thy cú 6,4 gam Br2 phn ng Cụng thc ca este l A C2H3COOC3H7 v C3H7COOC2H5 B C3H5COOC3H7 v C3H7COOC3H5...
 • 4
 • 188
 • 0

Đề thi thử ĐH rất hay ( đáp án)

Đề thi thử ĐH rất hay ( có đáp án)
... chất điểm M dạng u M(t) = acos2πft phương trình dao động phần tử vật chất O d d A u (t) = a cos 2π(ft + ) B u (t) = a cos 2π(ft − ) λ λ d d C u (t) = a cos π(ft − ) D u (t) = a cos π(ft + ) λ ... C2 = 10 (F) π π 5 −4 −4 C Ghép song song C2 = 10 (F) D Ghép nối tiếp C2 = 10 (F) π π Câu 17 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C= 10−4 0,3π (F), L thay đổi Hiệu điện hai đầu đoạn mạch biểu ... điện 10 −3 (H) , C1 = f =50 Hz, R = 40 ( Ω ), L = ( F ) Muốn dòng điện mạch cực đại phải ghép 5π 5π thêm với tụ điện C1 tụ điện điện dung C2 ghép nào? 3 −4 −4 A Ghép song song C2 = 10 (F) B Ghép...
 • 6
 • 114
 • 0

5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY(CÓ ĐÁP ÁN)

5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY(CÓ ĐÁP ÁN)
... pentanol-3 D 3,3-đimetyl butanol-2 ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Đề 003 Môn thi: HÓA HỌC (Đề thi 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1.Trong kim loại Cu, Al, ... lít C 1,2 2,8 lít D 1,2 2,4 lít Đề 007 (Đề thi 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Nhận định sau HNO3 không ... B CH2=CH-COOH C CH2=CH-COOC2H5 D CH2=CH-OCOCH3 ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề 010 (Đề thi có 04 trang) Câu 1: Tính...
 • 36
 • 180
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH 2010 HAY ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐH 2010 HAY CÓ ĐÁP ÁN
... ánh sáng Y- âng, khoảng cách hai khe S 1S2 a, khoảng cách từ S1S2 đến D Nguồn phát hai ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 = 0,4 µ m λ = 0,6 µ m Ở điểm M vân sáng màu với vân sáng trung tâm ... sai A Tần số ánh sáng phát quang lớn tần số ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ B Sự phát sáng tinh thể bị kích thích ánh sáng thích hợp lân quang C Thời gian phát quang chất khác giá trị khác ... cuộn dây cảm cảm kháng điện trở R Hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều với tần số f điện áp hiệu dụng U không đổi Nếu mắc thêm vào mạch tụ điện, dung kháng Z C nhỏ cảm kháng ZL công suất...
 • 5
 • 149
 • 1

DE THI THU DH 2010 HAY CO DAP AN

DE THI THU DH 2010 HAY CO DAP AN
... cos x + cos x + cos x + cos x TXĐ: D =R sin x + sin x + sin x + sin x = cos x + cos x + cos x + cos x sin x − cosx = ⇔ (sin x − cosx).[ + 2(sin x + cosx) + sin x.cosx ] = ⇔   + 2(sin x + cosx) ... đường thẳng d1  5  ⇒ K  + t2 ;7 − t2 ; − t2 ÷∈ d3 3   ) x + − tan x tan2 x + + tan x + − 1 dx  π  tan x tan x  26 π = − + tan x − x  = − 15   −π R) Dấu “ =” xảy a = b = c 0,25 0,25 0,25 ... : I + I = − ⇒ 2I = π ∫π tan − π π − e x tan x dx ex + ∫π − tan x dx + ex + π 4 ∫π − e x tan x dx ex + ) 0,25 0,25 0,25 0,25 xdx = ( > 2m − 2m + 11 ⇔ − < m ...
 • 5
 • 59
 • 0

De thi thu mon sinh 2011 co Dap An doc

De thi thu mon sinh 2011 co Dap An doc
... kháng thu c B quần thể vi khuẩn có có khả kháng thu c C thu c kháng sinh gây đột biến quần thể vi khuẩn D thu c kháng sinh làm xuất cá thể kháng thu c quần thể vi khuẩn Câu 35 Phát biểu sau KHÔNG ... neanderthalensis C Homo erectus D Homo sapiens Câu 40 Cây có hoa xuất vào kỉ A phấn trắng B Jura C tam điệp D pecmi Phần dành cho học sinh thi ban Câu 41 Cá chép sống 2oC đến 44oC, điểm cực thu n ... nhiên tác động đến sinh vật không liên quan tới tác động chọn lọc tự nhiên Câu 34 Khi phun thu c kháng sinh ta diệt 100% vi khuẩn A quần thể vi khuẩn hình thành có khả kháng thu c B quần thể vi...
 • 12
 • 194
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY ĐÁP ÁN pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY CÓ ĐÁP ÁN pps
... 5,6g Fe3O4 Trang 4/4 – Mã đề thi 384 Trêng THPT Ng« Gia Tù ===***=== N¨m häc 2010 – 2011  Câu 50: Phương pháp đại dùng để điều chế axetanđehit ... B oxi hoá etilen O2 xúc tác PbCl2 CuCl2 (toC) C cho axetilen hợp nước to = 80oC xúc tác HgSO4 D thuỷ phân dẫn xuất halogen (CH3-CHCl2) dung dịch NaOH Trang 5/4 – Mã đề thi 384 ... loại Giá trị m A 17g B 18g C 19g D 20g Câu 23: lọ nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, HOCH2CHO, CH2 = CHCOOH Bộ thuốc thử theo thứ tự dùng để phân biệt chất A phenolphtalein,...
 • 5
 • 127
 • 0

Bộ đề thi thử môn Vật Lý đáp án

Bộ đề thi thử môn Vật Lý có đáp án
... giao thoa 10mm vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng Câu 26: Chọn gốc tọa độ vị trí cân Khi vật dao động điều hoà tọa độ nửa ... Tia γ, ánh sáng tím, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại B Tia X, ánh sáng vàng, ánh sáng, lam, sóng vô tuyến C Tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến D Ánh sáng tím, ánh sáng lục, ánh sáng ...  Bộ đề luyện thi Cao Đẳng – Đại Học Câu 4: Phát biểu sau ánh sáng sai ? A Ánh sáng đơn sắc truyền qua lăng kính không bị tán sắc B Từ ánh sáng đơn sắc tổng hợp thành ánh sáng trắng C Các ánh...
 • 99
 • 290
 • 11

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập