đề thi thử môn hoá hay có đáp án

de thi thu dh hoa hay (co dap an0

de thi thu dh hoa hay (co dap an0
... 39: Thu phân loại lipit X thu glixerin axit oleic Phát biểu sau không đúng? A Khối lượng phân tử X 884 đvC B X chất béo rắn nhiệt độ thường C Tên X olein glixerin trioleat D Công thức cấu tạo thu ... dịch X chứa NaCl, NH4Cl, CuCl2 FeCl3 thu kết tủa Y gồm chất A CuS FeS B CuS S C CuS FeS2 D Fe2S3 CuS Câu 21: Với điều kiện coi đầy đủ NH3 phản ứng với tất chất thu c dãy đây? A HCl, O2, CuO, Cl2, ... electron Vậy X thu c dãy đồng đẳng anđehit A no, hai chức B no, đơn chức C không no có hai nối đôi, đơn chức D không no có nối đôi, đơn chức Câu 29: Cho 3,9g kali vào 101,8g nước thu dung dịch...
 • 5
 • 307
 • 0

Tài liệu de thi thu mon hoa chuan-co dap an

Tài liệu de thi thu mon hoa chuan-co dap an
... 46,5 gam có 75 gam kết tủa X gồm A ankan B ankin +1 anken C ankan +1 anken D ankan +1 ankin 68 Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B thu c loại ankan, anken, ankin Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít (đktc) ... B > > C 1> > D > > Ankan C6H14 tác dụng với clo theo tỉ lệ : số mol thu đồng phân monoclo Tên ankan : B 2- metyl pentan 2,2- đimetyl butan D 3- metyl pentan 2-3 - đimetyl butan Dãy chất khơng ... Ag là: A Benzanđehit, an ehit oxalic, mantozơ, metyl fomat B Axetilen, an ehit oxalic, mantozơ, metyl fomat C Benzanđehit, an ehit oxalic, mantozơ, etyl axetat D Benzanđehit, an ehit oxalic,...
 • 45
 • 399
 • 3

17 bộ đề thi thử môn hóa học đáp án

17 bộ đề thi thử môn hóa học có đáp án
... mi loi t trờn ln lt l A 120 v 160 B.200 v 150 C.150 v 170 D .170 v 180 474 Khi lng phõn t trung bỡnh ca xenluloz tớnh theo .v.C si bụng l 175 0000, si gai l 5900000 S mt xớch trung bỡnh cụng thc ... B CH2=CHCH2CHO C HCCCH2 CHO D HCCCHO 171 B tỳc phn ng sau: FeO + H+ + SO42 SO2 + A FeSO4 + H2O B Fe2(SO4)3 + H2O C FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O D Fe3+ + H2O 172 Phn ng gia dung dch kali pemanganat ... > (4) > (2) 174 Sp xp cỏc hiroxit theo chiu tng dn tớnh baz: A NaOH, KOH, Mg(OH)2, Be(OH)2 B Mg(OH)2, NaOH, KOH, Be(OH)2 C Mg(OH)2, Be(OH)2, KOH, NaOH D Be(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH 175 Cht va...
 • 74
 • 868
 • 80

de thi thu mon toan hay co dap an

de thi thu mon toan hay co dap an
... trỡnhlnggiỏc: 4cos4 x cos3 x 2 iukin:sin2x 0.Pt sin x+ =21- 2sin x 5sin x+ ( ) - 2= 4sin xcosx sinx cos x 2 -2 =0 cot x2cot x+3=0 (cotx+1)(cot x3cotx+3)= 5+ sin x sin x p p cotx=ư1(Vcot x cotx+3>0) ... =0(chiachaivchoy) thayvopt(2)tacnghimx= =ư2 x- 2y =ư2. ợ x = 9y + 2y x-2 y y =3hoc x-2 y y2 24 ,y= 9 thayvopt(2)tacnghim:x=12,y=ư 2. ợ x = 4y + 2y Vyhcúhainghim(xy)=(12ư2),( ). 2. Giiphng trỡnhlnggiỏc: 4cos4 ... HHM ^ AB,HN ^ ACth é SMH= é SNH= a ị D SHM= D SHN ị HM=HN h a = a tan a.Vythtớchkhichúpl:VS.ABC = SH.SABC = ị SH=HM.tan a = 3 a tana 16 ị HltrungimcaBC(vtamgicABCu) ị HM= Cõu4.1.Tỡmnghimphc: Tacú...
 • 4
 • 217
 • 1

de thi thu dai hoc hay(co dap an)

de thi thu dai hoc hay(co dap an)
... khô dd thu đợc m gam muối khan , m có giá trị : 2,975 B 3,335 2,575 D 3,125 Môn de thi thu ĐH lan LUONG THE VINH (Đề số 3) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc ... sôi cao rợu B Phản ứng hóa este phản ứng thu n etylic nghịch Phản ứng trung hòa phản ứng không D Phản ứng thủy phân este phản ứng không thu n nghịch thu n nghịch X este đơn chức có M = 88 Một ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de thi thu ĐH lan LUONG THE VINH Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...
 • 7
 • 451
 • 8

de thi thu sinh DH_CD hay (co dap an)

de thi thu sinh DH_CD hay (co dap an)
... dẫn đến sinh khối bậc dinh dưỡng sau nhỏ sinh khối bậc dinh dưỡng trước chuỗi thức ăn A trình hấp thu thể thu c mắt xích sau thấp so với thể thu c mắt xích trước B sản lượng sinh vật thu c mắt ... lượng sinh vật thu c mắt xích sau C trình tiết hô hấp thể sống; D hiệu suất sinh thái mắt xích sau thấp hiệu suất sinh thái thu c mắt xích trước Câu 49 Chu trình nước A liên quan đến nhân tố vô sinh ... dụng kĩ thu t ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen D nghiên cứu trẻ đồng sinh sinh từ trứng hay từ trứng khác Câu45 Một quần thể thực vật giao phấn, cho tự thụ phấn bắt buộc làm A thay đổi...
 • 4
 • 208
 • 0

Gián án de thi thu dai hoc hay co dap an

Gián án de thi thu dai hoc hay co dap an
... ng A CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O B Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O C Na 2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + NaOH D CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 Cõu 50: Hn hp X gm Fe3O4, Cu v ZnO ú cỏc cht ly cựng s mol Ho tan ... C2H3COOC3H7 v C2H5COOC3H5 D C3H5COOC2H5 v C3H7COOC2H3 Cõu 40: Dóy no di õy gm tt c cỏc cht u lm i mu qu tớm m? A.H2NCH2COOH ; CH3COOH; C6H5NH2 B H2N(CH2)2NH2; HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH C.H2NCH2COOH ... NaOH 0,5M thu c hn hp Y cú hai ancol bn, cựng s nguyờn t cacbon phõn t Cho Y vo dung dch Br2 d thy cú 6,4 gam Br2 phn ng Cụng thc ca este l A C2H3COOC3H7 v C3H7COOC2H5 B C3H5COOC3H7 v C3H7COOC3H5...
 • 4
 • 237
 • 0

Đề thi thử ĐH rất hay ( đáp án)

Đề thi thử ĐH rất hay ( có đáp án)
... chất điểm M dạng u M(t) = acos2πft phương trình dao động phần tử vật chất O d d A u (t) = a cos 2π(ft + ) B u (t) = a cos 2π(ft − ) λ λ d d C u (t) = a cos π(ft − ) D u (t) = a cos π(ft + ) λ ... C2 = 10 (F) π π 5 −4 −4 C Ghép song song C2 = 10 (F) D Ghép nối tiếp C2 = 10 (F) π π Câu 17 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C= 10−4 0,3π (F), L thay đổi Hiệu điện hai đầu đoạn mạch biểu ... điện 10 −3 (H) , C1 = f =50 Hz, R = 40 ( Ω ), L = ( F ) Muốn dòng điện mạch cực đại phải ghép 5π 5π thêm với tụ điện C1 tụ điện điện dung C2 ghép nào? 3 −4 −4 A Ghép song song C2 = 10 (F) B Ghép...
 • 6
 • 175
 • 0

5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY(CÓ ĐÁP ÁN)

5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY(CÓ ĐÁP ÁN)
... pentanol-3 D 3,3-đimetyl butanol-2 ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Đề 003 Môn thi: HÓA HỌC (Đề thi 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1.Trong kim loại Cu, Al, ... lít C 1,2 2,8 lít D 1,2 2,4 lít Đề 007 (Đề thi 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Nhận định sau HNO3 không ... B CH2=CH-COOH C CH2=CH-COOC2H5 D CH2=CH-OCOCH3 ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề 010 (Đề thi có 04 trang) Câu 1: Tính...
 • 36
 • 232
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH 2010 HAY ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐH 2010 HAY CÓ ĐÁP ÁN
... ánh sáng Y- âng, khoảng cách hai khe S 1S2 a, khoảng cách từ S1S2 đến D Nguồn phát hai ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 = 0,4 µ m λ = 0,6 µ m Ở điểm M vân sáng màu với vân sáng trung tâm ... sai A Tần số ánh sáng phát quang lớn tần số ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ B Sự phát sáng tinh thể bị kích thích ánh sáng thích hợp lân quang C Thời gian phát quang chất khác giá trị khác ... cuộn dây cảm cảm kháng điện trở R Hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều với tần số f điện áp hiệu dụng U không đổi Nếu mắc thêm vào mạch tụ điện, dung kháng Z C nhỏ cảm kháng ZL công suất...
 • 5
 • 203
 • 1

DE THI THU DH 2010 HAY CO DAP AN

DE THI THU DH 2010 HAY CO DAP AN
... cos x + cos x + cos x + cos x TXĐ: D =R sin x + sin x + sin x + sin x = cos x + cos x + cos x + cos x sin x − cosx = ⇔ (sin x − cosx).[ + 2(sin x + cosx) + sin x.cosx ] = ⇔   + 2(sin x + cosx) ... đường thẳng d1  5  ⇒ K  + t2 ;7 − t2 ; − t2 ÷∈ d3 3   ) x + − tan x tan2 x + + tan x + − 1 dx  π  tan x tan x  26 π = − + tan x − x  = − 15   −π R) Dấu “ =” xảy a = b = c 0,25 0,25 0,25 ... : I + I = − ⇒ 2I = π ∫π tan − π π − e x tan x dx ex + ∫π − tan x dx + ex + π 4 ∫π − e x tan x dx ex + ) 0,25 0,25 0,25 0,25 xdx = ( > 2m − 2m + 11 ⇔ − < m ...
 • 5
 • 97
 • 0

De thi thu mon sinh 2011 co Dap An doc

De thi thu mon sinh 2011 co Dap An doc
... kháng thu c B quần thể vi khuẩn có có khả kháng thu c C thu c kháng sinh gây đột biến quần thể vi khuẩn D thu c kháng sinh làm xuất cá thể kháng thu c quần thể vi khuẩn Câu 35 Phát biểu sau KHÔNG ... neanderthalensis C Homo erectus D Homo sapiens Câu 40 Cây có hoa xuất vào kỉ A phấn trắng B Jura C tam điệp D pecmi Phần dành cho học sinh thi ban Câu 41 Cá chép sống 2oC đến 44oC, điểm cực thu n ... nhiên tác động đến sinh vật không liên quan tới tác động chọn lọc tự nhiên Câu 34 Khi phun thu c kháng sinh ta diệt 100% vi khuẩn A quần thể vi khuẩn hình thành có khả kháng thu c B quần thể vi...
 • 12
 • 243
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY ĐÁP ÁN pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY CÓ ĐÁP ÁN pps
... 5,6g Fe3O4 Trang 4/4 – Mã đề thi 384 Trêng THPT Ng« Gia Tù ===***=== N¨m häc 2010 – 2011  Câu 50: Phương pháp đại dùng để điều chế axetanđehit ... B oxi hoá etilen O2 xúc tác PbCl2 CuCl2 (toC) C cho axetilen hợp nước to = 80oC xúc tác HgSO4 D thuỷ phân dẫn xuất halogen (CH3-CHCl2) dung dịch NaOH Trang 5/4 – Mã đề thi 384 ... loại Giá trị m A 17g B 18g C 19g D 20g Câu 23: lọ nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, HOCH2CHO, CH2 = CHCOOH Bộ thuốc thử theo thứ tự dùng để phân biệt chất A phenolphtalein,...
 • 5
 • 163
 • 0

Bộ đề thi thử môn Vật Lý đáp án

Bộ đề thi thử môn Vật Lý có đáp án
... giao thoa 10mm vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng Câu 26: Chọn gốc tọa độ vị trí cân Khi vật dao động điều hoà tọa độ nửa ... Tia γ, ánh sáng tím, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại B Tia X, ánh sáng vàng, ánh sáng, lam, sóng vô tuyến C Tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến D Ánh sáng tím, ánh sáng lục, ánh sáng ...  Bộ đề luyện thi Cao Đẳng – Đại Học Câu 4: Phát biểu sau ánh sáng sai ? A Ánh sáng đơn sắc truyền qua lăng kính không bị tán sắc B Từ ánh sáng đơn sắc tổng hợp thành ánh sáng trắng C Các ánh...
 • 99
 • 429
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa 2014 có đáp ánđề thi thử môn hóa 2012 có đáp ánđề thi thử môn hóa 2014 có đáp án violetde thi thu mon hoa 2015 co dap ande thi thu mon hoa hoc co dap anđề thi thử môn sinh 2013 có đáp ánđề thi thử môn vật lý có đáp ánđề thi thử môn lý 2013 có đáp ánđề thi thử môn sinh 2012 có đáp ánbộ đề thi thử môn toán 2013 có đáp ánđề thi thử môn toán 2012 có đáp ánđề thi thử môn toán 2014 có đáp ánde thi thu mon sinh 2014 co dap anđề thi thử môn toán 2013 có đáp ánde thi thu mon sinh 2014 co dap an chi tietSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).đồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Sơ đồ tư duy ngữ văn 12tổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiluyện tập tin học lớp 3 học kì 2thực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDENẢnh hưởng của động lực giá trị thiết thực trong tra cứu thông tin trực tuyến đến dự định mua hàng – nghiên cứu trong thị trường trang sức vàng thành phố hồ chí minhphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”bài tập tiếng anh 11 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)Hydrocarbon and lipit microbiology protocolsprime time elem upper leafletphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”MAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNBài tập nhóm môn QTKD MAN413 TOPICACHƯƠNG 2. NƯỚC VÀ XỬ LÍ NƯỚC Ô NHIỄMĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập