Tổng hợp đề IELTS Reading có đáp án cực hay ( scotts reading )

Đề thi trắc nghiệm TOEIC tổng hợp Đề thi TOEIC đáp án

Đề thi trắc nghiệm TOEIC tổng hợp Đề thi TOEIC có đáp án
... the thirteenth century A B C D 90 Au bones have an exterior layer, termed the cortex, that is smooth, dense, continuous, and _ (A) of varying thickness (B) varied thickness (C) its thickness ... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of 239 A newspaper's ... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of 420 A newspaper's...
 • 80
 • 224
 • 0

4 đề thi thử ngoại thương 2014 tổng hợp môn vật lý (có đáp án)

4 đề thi thử ngoại thương 2014 tổng hợp môn vật lý (có đáp án)
... 01212505080 ☛✟ Mã đề 1 34 - Trang 41 02 /4/ 6 R ‚ TỆIV GNÀOH ỒH yầhT :NẠOS NÊIB 45 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 20 14 R www.facebook.com/thayhohoangviet‚ R 6 /4/ 20 14 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 14 - Lần R ‚teivgnaohohyaht/moc.ko ... 01212505080 ☛✟ Mã đề 1 34 - Trang 41 02 /4/ 31 R ‚ TỆIV GNÀOH ỒH yầhT :NẠOS NÊIB 45 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 20 14 R www.facebook.com/thayhohoangviet‚ R 13 /4/ 20 14 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 14 - Lần R ‚teivgnaohohyaht/moc.ko ... 01212505080 ☛✟ Mã đề 1 34 - Trang R BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT‚ R 20 /4/ 20 14 LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 20 14 4102 /4/ 02 R ‚ R ‚ TỆIV GNÀOH ỒH yầhT :NẠOS NÊIB 45 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 20 14 www.facebook.com/thayhohoangviet...
 • 37
 • 114
 • 0

Bài tập tổng hợp các loại thuế (có đáp án)

Bài tập tổng hợp các loại thuế (có đáp án)
... thu nhập chịu thuế khác: tỷ đồng - thuế suất thuế xuất 2% - Thuế suất thuế GTGT 10% - Thuế suất thuế TNDN 28% - Thuế suất thuế TTDB hàng X 30%, rượu 420 65% - Thuế GTGT từ hoạt động mua khác khấu ... loại thuế mà cty phải nộp, hoàn (nếu có) năm BIẾT RẰNG:  cty hàng tồn kho đầu kỳ  thuế suất thuế xuất khẩu: 2%  thuế suất thuế TNDN: 28%  thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua 10%  Thuế ... 200 (tr) Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 (tr) Biết rằng: Thuế suất thuế xuất 2% Thuế suất thuế GTGT 10% Thuế suất thuế TNDN 28% Tổng thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm 13.173 triệu đồng GIẢI 1) Bán...
 • 24
 • 11,929
 • 64

TỔNG HỢP ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP ÁN MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CAO HỌC KINH TẾ)

TỔNG HỢP ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP ÁN MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CAO HỌC KINH TẾ)
... đoán xác suất Phán đoán thực Phán đoán tất nhiên Các loại phán đoán theo lượng: Phán đoán chung; s p Phán đoán riêng: số s p Phán đoán đơn nhất: có s p Các phán đoán phức hợp: Phán đoán liên kết: ... về: học viên, cao học, nhu cầu học viên, giảng viên cao học, chương trình học, môn học, thời gian học, sở vật chất dạy học Tài liệu thông kê, kết nghiên cứu người trước nhu cầu học viên cao học ... lấy mẫu hệ thống 6.Một người nghiên cứu chọn đề tài” Đánh giá nhu cầu học viên cao học đại học A” Anh/ chò giúp: a.Lập đề mục phần luận lý thuyết Trả lời: I.Khái niệm: - Cao học - Học viên cao học...
 • 19
 • 13,345
 • 179

Tài liệu Luyện thi đại học tổng hợp môn Vật lý (có đáp án) docx

Tài liệu Luyện thi đại học tổng hợp môn Vật lý (có đáp án) docx
... Một vật dao động điều hòa, vật từ vị trí cân điểm giới hạn A chuyển động vật chậm dần B vật giảm dần C vận tốc vật giảm dần D lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần Câu 40 Trong môi trường vật ... lượng liên kết hạt tương tác Câu 24 Màu sắc vật A vật liệu cấu tạo nên vật mà có B hấp thụ có lọc lựa tạo nên C phụ thuộc vào ánh sánh chiếu tới vật liệu cấu tạo nên D phụ thuộc vào ánh sáng chiếu ... nhân tương tác B Tổng độ hụt hạt tương tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Tổng khối lượng hạt tương tác nhỏ tổng khối lượng hạt sản phẩm D Tổng lượng liên kết hạt sản phẩm lớn tổng lượng liên...
 • 6
 • 256
 • 0

Tổng hợp đề thi thử và đáp an chi tiết môn toán năm 2014

Tổng hợp đề thi thử và đáp an chi tiết môn toán năm 2014
... đề Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014! Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) 05 ĐỀ THI THỬ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút 2x +1 có đồ thị (C) x −1 a) Khảo sát biến thi n ... cầu toán z = + i z = –1 – i 0,25 0,25 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014! Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) 02 ĐỀ THI THỬ ... gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014! Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) 03 ĐỀ THI THỬ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN CHUNG...
 • 73
 • 194
 • 0

bài tập tổng hợp mac lênin 2 đáp án

bài tập tổng hợp mac lênin 2 có đáp án
... nào? (2, 5 điểm) Đáp án Trên sở nắm lý thuyết trình sản xuất giá trị thặng dư, cấu tạo hữu tư bản, tích lũy tư nghiên cứu cách giải tập 1, đáp án sau: A, M = 24 0.000$, P’= 21 , 82% B, M = 26 0.000$, ... (2 điểm) Đáp án: a, P’bình quân = 25 % b, P bình quân ngành thu 23 7.500$ P bình quân ngành thu 7 12. 500$ P bình quân ngành thu 950.000$ c, Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm sản xuất thứ là: 20 ,23 % ... B, M = 26 0.000$, P’= 21 ,31% Bài 7: Giả sử sản xuất xã hội gồm ngành sản xuất: Ngành 1: 800.000c + 20 0.000v + 20 0.000m Ngành 2: 2. 500.000c + 500.000v + 1.000.000m Ngành 3: 3 .20 0.000c + 800.000v...
 • 4
 • 1,100
 • 20

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 đề 1 đáp án cực hay

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 đề 1 có đáp án cực hay
...    0 ,12 mol  mO2  0 ,12 .16 1, 92g 2 moxit  mFe  mO  12  mFe  1, 92  mFe  10 ,08g Lê Thanh Giang – 097974 015 0 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 2 014 Tập Câu ... Thanh Giang – 097974 015 0 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 2 014  H     Tập 0, 01  0, 05V  0, 01  V  0 ,15 lít = 15 0 ml 0 ,1  V Câu 18 : Hòa tan hết m gam ... 4, 1, 8 mC  12 12 1, 2g , mH  2   0, 2g , mO   1, 2  0,   1, 6g 44 44 18 18 m m m 1, 0, 1, 6 Gọi CTĐGN X : C x H y O z  x : y : z  C : H : O  : :  0 ,1: 0, : 0 ,1 1: :1 12 16 12 16 ...
 • 14
 • 199
 • 5

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 đề 2 đáp án cực hay

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 đề 2 có đáp án cực hay
... điện 28 2. 2Z1  2Z2   2N1  N2   28    Z2  N  16  N   O    3  Z2   Z2  2  2Z1  N1   2Z2  N  92 2  2Z1  N1   2. 8   92 2. 2Z  2Z   2N  N   28 4Z  2. 8 ... A 22 4,0 B 28 6,7 C 358,4 D 448,0 CH4 →C2H2 →C2H3Cl →PVC 16 62, 5 ? kg 25 0 kg Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 20 14  m CH  Tập 128 100 25 0.16 ... tạo 26 ,7 gam AlCl3? A 12, 3 gam B 23 ,1 gam C 21 ,3 gam D 13 ,2 gam Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 20 14 Tập 2Al + 3Cl2  2AlCl3  26 , n...
 • 11
 • 194
 • 0

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 đề 3 đáp án cực hay

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 đề 3 có đáp án cực hay
... A Fe(NO3)2 Fe dư B Fe(NO3)2 C Fe(NO3 )3 HNO3dư D Fe(NO3 )3  Fe + 4HNO3  Fe(NO3 )3 + NO + 2H2O Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 2014 Tập ... C3H7NH2 C CH3NH2 D C4H9NH2  3RNH2 + FeCl3 + 3H2O  3RNH3Cl + Fe(OH )3 Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang 10 ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 2014 n RNH2  3n Fe OH   3 Tập ... 560m 3 8x 8.0.12 0,56  n NaNO3   y   2.0,12  0,56mol  VNaNO3   0,56  560m 3 Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 2014 Tập Câu 33 :...
 • 11
 • 194
 • 0

Đề HSG toán đáp án rất hay

Đề HSG toán có đáp án rất hay
... I PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm) Phương án : Câu Đề số Đề số Đề số Đề số A B A C C A C D C D D D ĐÁP ÁN A B C A C A B B A D A B B B C D II PHẦN TỰ LUẬN : (8 điểm) Câu ... 3) ⇔ 3x = - −5 ⇔ x= ( thoả mãn ĐKXĐ) b) | 3x – | = 4x • Nếu x ≥ , ta phương trình : 3x – = ⇔ x = ( TMĐK) −2 • Nếu x < , ta phương trình : – 3x = ⇔ x = ( TMĐK) 3 −2 Tập nghiệm S = {2, } − ... quảng đường từ A đến B x (km) ĐK : x >0 Ta : x Vận tốc canô từ A đến B (km/h) x Vận tốc canô từ B đến A (km/h) x x Do vận tốc dòng nước km/h, ta phương trình : - =4 Giải ta : x = 80 ( TMĐK)...
 • 3
 • 130
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII VÍP NÈ ĐÁP ÁN CỰC HAY

ĐỀ KIỂM TRA HKII VÍP NÈ CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY
... SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN Trường THPT Tủa Chùa KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN LỚP : 10 Đáp án biểu điểm: (gồm trang) Câu Ý Nội dung a − 2x + 7x + x − 3x − 10 x ≤ −1 ⇔ ... x  S > P >  0,5 5 − 4m >  ⇔  ... y -7 = + Tìm giao điểm (d) ( ∆ ) H(3;1) +Tìm điểm đối xứng A qua ( ∆ ) B(4;-1) + xác dịnh tâm bán kính đường tròn : I(-1;2), R = +viết phương trình đường thẳng d’ qua A: a(x-2)+b(y-3) =0 ( a...
 • 4
 • 113
 • 0

đề thi lịch sử địa lí CKII đáp án cực hay

đề thi lịch sử địa lí CKII có đáp án cực hay
... Địa Câu1 Khoang tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời 1) Châu đủ đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới : A Châu nằm bán cầu Bắc B Châu trải dài từ Tây sang Đông C Châu diện ... dơng giới Đáp án: I Lịch sử: Câu 1: Thứ tự thực hiện: 2, 1, 4, 6, 3, Câu 2: b c Câu 3: Câu a, c, d, g Câu 4: a, 1/9/1858 ... lên kháng chiến g, 19/8/1945 k, Giải phóng miền Nam, thống đất nớc h, 7/5/1954 l, 25/4/1976 Câu 5: Ngày 30/4/1975 mốc quan trọng ngày giải phóng miền Nam kết thúcchiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ...
 • 3
 • 444
 • 2

đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô đáp án,cực hay cho các sinh viên kinh tế

đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án,cực hay cho các sinh viên kinh tế
... nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a thay đổi lãi suất b Các nguồn lực ... thay đổi cung nội tệ cách : a Mua bán trái phiếu phủ b Mua bán ngoại tệ c a b d a b sai Câu 201 : “ Tỷ lệ thất nghiệp nhiều nước cao” câu nói thuộc : a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế ... Nếu lạm phát thực tế cao lạm phát dự đoán a Người vay tiền lợi b Người cho vay lợi c Cả người cho vay người vay bị thi t d Cả người cho vay người vay lợi , phủ bị thi t Câu 28 : Hàm...
 • 61
 • 2,293
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: các bài toán hình tổng hợp thi vào 10 có đáp ántổng hợp đề thi thử và đáp an chi tiết môn toánbài tập trắc nghiệm tông hợp trong tiếng anh có đáp ántổng hợp đề thi mẫu và đáp án môn thanh toán quốc tếbài tập tổng hợp các loại thuế có đáp ánđề thi toán có đáp ánđề thi hóa có đáp ánđề thi thử có đáp ánđề thi toeic có đáp ánđề sql server có đáp ánđề anh văn có đáp ánđề thi toeic có đáp án onlineđề thi toeic có đáp án mfđề thi toeic có đáp án 2013đề thi toeic có đáp án 2012Thực trạng hoạt động môi giới ở công ty CK Bảo ViệtThực trạng hoạt động sản xuấtkinh doanh của Công ty Cổ phần tư vấn Sông ĐàTHỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI TỔNG aCÔNG TY EMICOThực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỳ DuyênThực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Vinashin – Tư vấn đầu tư xây dựngThực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tѭ vấn xây dựng Việt NamTHỰC TRẠNG MỘT SỐ BỆNH VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CHĂN NUÔI LỢN QUY MÔ NHỎ TẠI XÃ KHA SƠN - PHÚ BÌNH - THÁI NGUYÊN1000 Câu lí thuyết Hóa 12 ôn thi phổ thông quốc gia 2017 cực hayBài tập hình học luyện thi vào lớp 10 - Lưu Văn Chung (có hướng dẫn giải chi tiết)Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Phòng tài nguyên và môi trường huyện Phổ YênBộ bài tập ôn tập kỹ năng giải toán môn Hóa học THCSĐề kiểm tra giữa học kỳ II năm 2016-2017 môn Toán 4 (có đáp án)Hoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng Chùa VẽKế hoạch bài dạy Toán 4 Hình thoiSáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Việt Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2Tài liệu thi viên chức mầm nonTư duy giải nhanh bài tập Hóa học - ThS. Trần Trọng TuyềnBTL Hóa Lý nâng cao: Xác định thành phần hỗn hợp cân bằng của nbutane, 1butene, và 1,3 butadiene tại áp suất 1 bar với nhiệt độ thay đổi 800K 1000KNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc berberin của màng bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uống
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập