giáo án chuong 1 công nghe 6

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành
... 2012 Operating systems Mục tiêu nghiên cứu Phân biệt hệ điều hành với thành phần khác  Hệ điều hành làm việc làm nào?  Dùng khái niệm hệ điều hành thiết kế chương trình, phân tích hệ thống, ... Linux,…  PTIT, 2012 Operating systems 27 Khởi động hệ thống (system boot) Hệ điều hành chứa đĩa nhớ (ROM)  Bootstrap đ an chương trình nhỏ kích họat việc khởi động hệ điều hành Một số bootstrap ... PTIT, 2012 Operating systems 25 Quản lý hệ thống tập tin  Tổ chức thông tin đĩa cho an t an dễ truy xuất  FAT  FAT32  NTFS  EXT-3 … PTIT, 2012 Operating systems 26 Các hệ thống nhúng (embedded...
 • 29
 • 386
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về kiến trúc máy tính: Chương 1: Tổng quan về hệ thống máy tính

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về kiến trúc máy tính: Chương 1: Tổng quan về hệ thống máy tính
... H TH NG THÔNG TIN D li u Thông tin? (Data vs Information) Máy tính gì? Máy tính n t gì? Thu t ng Máy tính ngày H th ng nhúng gì? Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu Vi n thông Generated ... dung L ch s phát tri n h th ng máy tính (computing system) Các th h máy tính n t s Ki n trúc máy tính thông d ng Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu Vi n thông Generated by Foxit PDF ... n thông Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only CÁC TH H MÁY TÍNH Th Th Th Th Th h h h h h máy tính th máy tính th máy tính th máy tính...
 • 46
 • 331
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 2: Quản lý tiến trình

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 2: Quản lý tiến trình
... Nhận dạng tiến trình (process ID)  Trạng thái tiến trình  Không gian làm việc tiến trình Thông tin quan hệ tiến trình Thông tin thống kê PTIT, 2012 Operating systems Thread Mỗi tiến trình gồm ... 1 -Tiến trình chờ kiện 2 -Tiến trình bị ngắt CPU 3 -Tiến trình chiếm CPU 4-Sự kiện xảy Tiến trình tạo PTIT, 2012 Operating systems Quản tiến trình Các thông tin quản tiến trình (process control ... Một tiến trình dùng hàm hệ thống để khởi tạo tiến trình khác  Người sử dụng khởi tạo tiến trình  Khởi tạo tiến trình theo lô (batch job) PTIT, 2012 Operating systems Xóa bỏ tiến trình Tiến trình...
 • 24
 • 396
 • 1

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 3: Đồng bộ tiến trình

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 3: Đồng bộ tiến trình
... Nội dung  Nhu cầu thông tin tiến trình  Tranh đoạt điều khiển miền găng  Các giải pháp đồng PTIT, 2012 Operating systems Nhu cầu thông tin tiến trình Trong hệ thống, tiến trình có nhu cầu liên ... thái tiến trình gọi sang blocked , đặt tiến trình vào hàng đợi c  Signal(c): có tiến trình bị khóa hàng đợi c, tái kích hoạt tiến trình đó, tiến trình gọi rời khỏi monitor PTIT, 2012 Operating ... thông tin  Phối hợp thực công việc PTIT, 2012 Operating systems Mục tiêu đồng  Đảm bảo độc quyền truy xuất  Đảm bảo chế phối hợp tiến trình PTIT, 2012 Operating systems Bài toán Hai tiến trình...
 • 47
 • 423
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 4: Vấn đề tắc nghẽn

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 4: Vấn đề tắc nghẽn
... PTIT, 2012 Giải vấn đề tắt nghẽn  Ngăn chặn (Prevention): Lọai bỏ điều kiện tắc nghẽn   Xử lý (Detection and recovery)  Chấp nhận cho tắc nghẽn xảy ra, thực thủ tục để phát tắc nghẽn, có xử ... Không quan tâm (Ignore) PTIT, 2012 Ngăn chặn tắc nghẽn  Loại bỏ điều kiện tắc nghẽn  Mutual Exclusion  Hold and Wait  No Preemption  Circular Wait PTIT, 2012 Trạng thái an toàn hệ thống ... = true với i hệ thống an toàn PTIT, 2012 Thuật toán Banker  Nguyên tắc: Khi tiến trình yêu cầu tài nguyên, hệ thống cấp phát “thử”, sau xác định xem hệ thống có an toàn không Nếu an toàn cấp...
 • 23
 • 496
 • 2

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 5: Quản lý bộ nhớ

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 5: Quản lý bộ nhớ
... vị quản nhớ quản  PTIT, 2012 => Không gian địa vật khoảng địa mà đơn vị quản nhớ “nhìn thấy” Operating systems Không gian luận Không gian vật Địa luận địa vật Bộ nhớ ... vật với không gian luận Chương trình nhìn thấy không gian luận  PTIT, 2012 Operating systems Đơn vị quản nhớ (MMU)  MMU tích hợp bên CPU Khối CPU PTIT, 2012 Địa luận Operating ... vật Đơn vị quản nhớ PTIT, 2012 Operating systems Đơn vị quản nhớ (MMU) MMU (Memory Management Unit) khối phần cứng thực việc chuyển đổi địa luận địa vật  Có chức tách rời không gian...
 • 33
 • 330
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 6: Bộ nhớ ảo

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 6: Bộ nhớ ảo
... lý tiến trình  PTIT, 2012 Cơ chế nhớ ảo Bộ nhớ phụ Bộ nhớ ảo xây dựng dựa chế: -Phân trang theo yêu cầu -Phân đ an theo yêu cầu PTIT, 2012 Cơ chế nhớ ảo Các trang tiến trình lưu trữ liên tiếp ... bảng trang cấp 2, lại dành cho offset Cho biết kích thước trang hệ thống, không gian địa ảo có trang ? PTIT, 2012 Bài tập Giả sử có hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang theo yêu cầu Bảng trang lưu ... Cơ sở thiết lập nhớ ảo Sự phân biệt rạch ròi không gian địa luận lý không gian địa vật lý  Một chương trình lớn không thiết phải nạp t an vào nhớ thực thi  Có thể dùng thiết...
 • 28
 • 261
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 7: Quản lý xuất nhập dữ liệu

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 7: Quản lý xuất nhập dữ liệu
... Motherboard  Mỗi thiết bị xuất nhập điều điều khiển thiết bị riêng PTIT, 2012 Operating systems 4 Các chế xuất nhập Xuất nhập theo chương trình  Xuất nhập theo chế ngắt  Truy xuất nhớ trực tiếp ... Thiết bị xuất nhập Xuất nhập theo khối (Block devices)  Thông tin chứa khối kích thước cố định 512-32768 bytes  Thao tác đọc / ghi thực block  Ví dụ: HDD, FDD, CDROM, …  Xuất nhập theo ... first)  SCAN (Elevator algorithm)  C-SCAN (One-way elevator) PTIT, 2012 Operating systems 28 Bài tập  Xét hệ thống đĩa cứng với thông số:  Seek time = 5ms  Rotational delay = 4ms  Transfer...
 • 32
 • 272
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 8: Quản lý hệ thống File

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 8: Quản lý hệ thống File
... 2012 Operating systems 18 18 FAT FAT FAT (File Allocation Table) hệ thống quản tập tin đơn giản, sử dụng chủ yếu hệ điều hành DOS Windows Tuy nhiên, FAT(12 16) xem hệ thống quản tập tin nhỏ ... xóa, thay đổi file Quản việc truy xuất đến file hệ thống file người dùng khác  Khả tự quản file riêng  Sao lưu phục hồi liệu  PTIT, 2012 Operating systems 4 Đặt tên file  Phần tên ... Hệ thống tập tin  Tập thuật toán cấu trúc liệu thích hợp nhằm chuyển thao tác luận file thành liệu ghi thiết bị lưu trữ PTIT, 2012 Operating systems 2 Mục tiêu hệ thống file Lưu trữ xử lý...
 • 31
 • 251
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về kiến trúc máy tính: Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về kiến trúc máy tính: Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính
... For evaluation only Các thành ph n b n c a máy tính (t) • C u trúc ho t đ ng n hình c a m t máy tính Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu Vi n thông Generated by Foxit PDF Creator © Foxit ... có s lư ng l nh khác Thông thư ng 20-300 l nh/1 t p l nh Các l nh không s d ng thư ng xuyên Các máy tính có t p l nh nh , m ch n t -RISC Các máy tính có t p l nh l n, vi chương trình-CISC Hà ... c vi n Công ngh Bưu Vi n thông Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only T ch c vào • M c tiêu: – – • Đưa thông tin vào-L y thông tin Ghép...
 • 43
 • 239
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về trắc nghiệm toán rời rạc tập 1 và 2

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về trắc nghiệm toán rời rạc tập 1 và 2
... a xâu b = 1 1 1 a 10 1 011 0000 b 10 1 011 111 1 c 10 1 010 111 0 10 d 011 010 111 1 69/ Hoán v d i ây hoán v k ti p c a hoán v a 2 314 56789 b 21 4 356789 c 3 12 456789 d 21 3 456798 70/ Cho t p A = { 1, 2, 3, 4, ... 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0} Function1(B,n) = { 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0} Function1(B,n) = { 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1} Function1(B,n) = { 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1} 14 2/ Cho C = { 2, ... (n -1) ) /2 b (n -1) ! c ( n!) d ( n (n -1) ) 96/ Có s nguyên không l n h n 10 00 chia h t cho ho c 11 ? a 20 0 b 22 0 c 12 0 14 d 20 97/ Có s nguyên không l n h n 10 00 chia h t cho ho c 11 ? a 12 0 b 22 0 c 20 0...
 • 25
 • 194
 • 0

Giáo án bài giảng: Công nghệ thông tin về lậ trình công nghệ Java module 1 (Phần bài tập)

Giáo án bài giảng: Công nghệ thông tin về lậ trình công nghệ Java module 1 (Phần bài tập)
... liệu) btnTinh: JButton (Xử lý giá trị biểu thức) Nhập:    Tháng Năm Xuất:  Ngày tháng  Qui tắc xử lý :  Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10 , 1231 ngày  Tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày  Tháng năm ... ngày tính từ năm 12 00 int nowDays = (int)(now.getTimeInMillis() / (10 00 * 60 * 60 * 24)); 3 .1 Thông tin Liên hệ  Yêu cầu: Thiết kế hình hiển thị thông tin Liên hệ có thông tin sau:  Tên  ĐTDĐ ... có 4 .1 Đếm số từ tập tin văn  Yêu cầu: xây dựng chương trình Đếm số từ tập tin văn  Hướng dẫn sử dụng:  Nhập vào đường dẫn tập tin văn Nhấn nút “Đọc tập tin => Hiển thị nội dung tập tin Nhấn...
 • 64
 • 140
 • 0

giáo án điện tử công nghệ: mạch chỉnh lưu nguồn 1 chiều pot

giáo án điện tử công nghệ: mạch chỉnh lưu nguồn 1 chiều pot
... thức gia công, xử lí tín hiệu Mạch khuếch đại Mạch tạo sóng hình sin Mạch tạo sung Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc mạch ổn áp Mạch điện tử tương tự Mạch điện tử số II- MẠCH CHỈNH LƯU VÀ MẠCH NGUỒN ... LƯU VÀ MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU : Mạch chỉnh lưu Nguồn chiều 1 Mạch chỉnh lưu Công dụng : Mạch chỉnh lưu dùng điốt tiếp mặt để đổi điện xoay chiều thành điện chiều a Mạch chỉnh lưu nửa chu kì : Sơ ... mạch chỉnh lưu cầu π 2 .Nguồn chiều a/ Sơ đồ khối chức mạch nguồn chiều : Nguồn chiều đóng vai trò thiết b Mạch nguồn điện chiều có nhiệm vụ điện tử? chuyển đổi lượng điện xoay chiều từ lưới điện...
 • 14
 • 1,902
 • 24

giáo án điện tử công nghệ: thực hành mạch nguồn điện 1 chiều potx

giáo án điện tử công nghệ: thực hành mạch nguồn điện 1 chiều potx
... U~ Rtải U- - Mạch chỉnh lu hình cầu + Đ4 1 U2 U~ Đ3 Đ2 Rtải U- - Mạch chỉnh lu hình tia U2a U~ + 1 Rtải U2b - Đ2 IC ổn áp 7 812 U~ 220V 14 V U2 Đ4 1 Đ3 Đ2 Khối Khối + 12 V L C1 C2 Khối C Khối ... => U2~= 14 v -in ỏp u sau mch lc U3-? => 12 v_ cú bin ng ụi chỳt -in ỏp u sau mch n ỏp U4-? => 12 v_ : in ỏp tht s n nh IC ổn áp 7 812 U~ 220V 14 V U2 Đ4 1 Đ3 Đ2 Khối Khối + 12 V L C1 C2 Khối ... V L C1 C2 Khối C Khối U2 ~ Khối 1: Biến áp nguồn Khối 2: Mạch chỉnh lu Khối 3: Mạch lọc nguồn Khối 4: Mạch ổn áp U2U3- U4 III- Tng kt, ỏnh giỏ kt qu thc hnh 1. S nguyờn lớ ca mch ngun thc t...
 • 26
 • 550
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thư viện giáo án điện tử công nghệ 6giáo án điện tử công nghệ 6 3 cộtgiáo án điện tử công nghệ 6 bài 11giao an dien tu cong nghe 6 hoc ki 2giao an dien tu cong nghe 6 bai 23giáo án điện tử công nghệ lớp 6giáo án điện tử công nghệ 11 bài 6giáo án điện tử công nghệ 8giáo án điện tử công nghệ 9giáo án điện tử công nghệ 7giáo án điện tử công nghệ 10giáo án điện tử công nghệ 11giáo án điện tử công nghệ 12mạch ổn áp giáo án điện tử công nghệ 12de cuong on tap hoc ki 1 cong nghe 6ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH GIÁO DỤC CỦA CHA MẸ ĐẾN NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊẢNH HƯỞNG DAO ĐỘNG HẠT NHÂN LÊN QUÁ TRÌNH ION HÓA CỦABÀI TẬP MỞ RỘNG VỐN TỪ THEO HƢỚNG ĐA GIÁC QUAN CHO HỌC SINH MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌCBIỆN PHÁP PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG CA HÁT Ở TRƯỜNG MẦM NONBIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒNBIỂU HIỆN XÚC CẢM – TÌNH CẢM CỦA TRẺ MỒ CÔI 7 -11 TUỔI QUA TRANH VẼ TẠI LÀNG TRẺ EM SOS GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN QUỲNHCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO NÀNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÙNG DÂN TỘC KHMER-TỈNH TRÀ VINHCÁCH DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA TÌNH THÁI CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT NGÔN TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAOCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2000-2010 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓACƠ SỞ GRöBNER TRONG VÀNH ĐA THỨCCOMMUNICATION PROFESSIONNELLE INTERACTION DES MATIÈRESĐA THỨC DUY NHẤT VÀ BI-URS KIỂU (1,N) CHO HÀM PHÂN HÌNH TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMETĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA PHẦN PHỤ CHÚ TRONG CÂU TIẾNG VIỆTĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TIẾNG LÓNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀNTên gọi của sông hồng, dấu tích biểu hiện nét đa dạng văn hóa trong lịch sử người việtĐẶC ĐIỂM THƠ NGUYỄN QUANG THIỀUCẢM HỨNG BI TRÁNG TRONG TIỂU THUYẾT TRU TIÊN