Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần CNG Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần CNG Việt Nam
... khac 150 12. 361.569.714 151 1 52 154 158 4.636.318.3 92 3. 525 .331. 626 2. 0 82. 821 4.197.836.875 4.365.804. 822 2. 597.369.7 62 1 .28 4.060.641 2. 0 82. 821 4 82. 291.598 B TAI SAN DAI HAN (20 0 =22 0 +26 0) 20 0 105.573.634 .21 4 ... 39.660 .22 9.0 72 90.994.504.556 24 .614.781.875 4.535.910.887 6.417.666.696 323 12. 9 12. 489.887 27 .22 1 1.771.4 72. 149 2. 727 .22 1 330 28 .578.008.661 21 . 623 .561. 022 6.954.447.639 37.185. 526 .869 30 .23 1.079 .23 0 ... 74.539.180.641 22 .22 8 .20 7.033 82. 491 .24 4.511 (100.000.000) 2. 608. 121 .586 77.047.3 02. 227 2. 739.8 92. 2 32 25.083.598 .22 7 32. 996.497.805 24 .411.148.479 11.589. 121 .21 7 74.307.459.995 8.115.719.058 CONG TY CO...
  • 25
  • 7
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Hòa Việt
... TÀI SẢN 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 627 .753 .23 2.113 379.761.0 32. 376 7.373.703.308 7.373.703.308 3 .25 4 .21 6. 126 3 .25 4 .21 6. 126 57 .26 4.108.0 92 65.189 .21 4.9 12 53.894.799.950 62. 291.488.578 21 6.476.811 .27 6 ... với Báo cáo tài kèm theo 23 SỐ DƢ VÀ NGHI P VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Từ 01/01 /20 13 đến 31/ 12/ 2013 VND Bán hàng Công Công Công Công Công Công Công Công Công Công ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty TNHH ... + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu thường 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 01/01 /20 13 VND 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 12. 853.0 52 Chi...
  • 26
  • 8
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... khac 30/06 /20 14 S5 pln!t sinh lrang ky 01/01 /20 14 28 .415 .25 0 151.500.000 1 42. 565 .25 0 37.350.000 311.7 82. 720 149 .22 0.000 22 0.000.000 24 1.0 02. 720 149 .22 0.000 22 0.000.000 13.871.894. 329 14. 724 .165.993 ... (3.7 42. 5 52. 769.070) 150.0 12. 355.3 52 Yay ngan hang 25 5.158 .29 5.7 52 3.637.406. 828 .670 (3.7 42. 5 52. 769.070) 150.0 12. 355.3 52 255.158 .29 5.7 52 3.637.406. 828 .670 (3.7 42. 5 52. 769.070) 150.0 12. 355.3 52 30/06 /20 14 ... 38, 424 .29 6857 25 ,166,814,400 1.733. 322 ,495 75.700 4,400000000 (27 .634.683.508) (22 .661 .29 7 .25 2) 11.6 72. 3 82 (56,456 .25 6) 468.750 ( 52. 589.731 ) 1 72. 868.600 (4 .20 5.538) 320 .000.000 20 0000 123 .000 124 .20 0...
  • 32
  • 47
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt star 53 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênnghiên cứu công nghệ đông lạnh bảo tồn tinh dịch chó malinoisde cuong sinh san gia sucnăng suất sinh sản của nái cp90 phối với đực pidu và duroc nuôi tại trang trại chăn nuôi hùng an – việt yên – bắc giangxác định nhu cầu năng lượng cho duy trì và tăng khối lượng ở bò thịt laichọn lọc nâng cao năng suất các dòng vịt mt3 và mt4 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênHe tieu hoa thuc vatPhân tích danh mục thuốc đã được sử dụng tại bệnh viện đa khoa thị xã bình long tỉnh bình phước năm 2015Phân tích thực trạng việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng naiKhảo sát danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện đa khoa huyện gò quao tỉnh kiên giang năm 2015110 test bank for fundamentals of financial accounting 3rd111 test bank for cost management measuring monitoring and motivating performance 2nd edition112 test bank for financial accounting the impact on decision makers 7th edition by porterroi loan chuyen hoa lipid115 test bank for cornerstones of cost accounting 1st edition by hansen115 test bank for financial and managerial accounting 15th edition116 test bank for prentice halls federal taxation 2012 corporations partnerships estates and trusts 25th116 test bank for prentice halls federal taxation corporations partnerships estates and trusts118 test bank for financial accounting118 test bank for income tax fundamentals 2012 30th edition
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập