Nâng cao năng lực phân loại hàng hóa và xác định trị giá hải quan của hải quan việt nam

Nâng cao năng lực phân loại hàng hóa xác định trị giá hải quan của Hải quan Việt Nam

Nâng cao năng lực phân loại hàng hóa và xác định trị giá hải quan của Hải quan Việt Nam
... NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM 3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN 3.1.1 ... tổng quan Hải quan Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động phân loại hàng hóa xác định trị giá hải quan hải quan Việt Nam Chương 3: Mục tiêu giải pháp nâng cao lực phân loại hàng hóa xác định trị ... tài lực phân loại hàng hóa xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam Phạm vi nghiên cứu đề tài thực trạng lực phân loại hàng hóa, xác định trị giá hải quan (các phương pháp xác định, ...
 • 77
 • 95
 • 2

Nâng cao năng lực phân loại hàng hóa xác định trị giá hải quan của hải quan việt nam

Nâng cao năng lực phân loại hàng hóa và xác định trị giá hải quan của hải quan việt nam
... hiệu lực, hiệu công tác phân loại hàng hóa, xác định trị giá hải quan giai đoạn để áp dụng thành công Hiệp định trị giá GATT/WTO Đề án Nâng cao lực phân loại hàng hóa xác định trị giá hải quan Hải ... TRỊ GIÁ HẢI QUAN CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM 3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN 3.1.1 Xu hướng phát triển hoạt động phân loại hàng hóa ... nhập Việt Nam Về hoạt động xác định trị giá hải quan Đã nội luật hóa quy định xác định trị giá hải quan theo Hiệp định trị giá GATT/WTO vào hệ thống vàn quy phạm pháp luật Việt nam với Luật Hải quan...
 • 67
 • 27
 • 0

Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội

Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội
... thái vật chất hàng hoá 2.1 Hạch toán trình mua hàng 2.1.1 Phơng thức mua hàng toán áp dụng công ty Vật liệu xây dựng Nội Công ty Vật liệu xây dựng Nội đơn vị chuyên kinh doanh mặt hàng ... công ty Vật liệu xây dựng Nội em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Nội dung báo cáo gồm phần: Phần I: Giới thiệu chung công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Nội Phần II: Thực tế hạch toán ... Kế toán ghi sổ Kế toán trởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 2.1.4 Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá công ty Vật liệu xây dựng Nội; 2.1.4.1 Đặc điểm , phơng thức tiêu thụ toán công ty Tiêu thụ...
 • 62
 • 518
 • 0

55 Kế toán kinh doanh hàng hóa xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư gia súc Amasco.

55 Kế toán kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư và gia súc Amasco.
... II KẾ TOÁN KINH DOANH HÀNG HỐ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG HỐ 1 .Kế tốn doanh thu hàng hố 1. 1Kế tốn doanh thu bán hàng: 1.1.1Khái niệm Doanh thu bán hàng: tổng thực giá trị thực bán hàng ... VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY VẬT TƯ VÀ GIỐNG GIA SÚC A.KẾ TỐN TIÊU THỤ THÀNH PHÂM: I.Khái niệm, đặc điểm: 1.Khái niêm: Thành phẩm: Là sản phẩm kết thúc giai đoạn sản xuất cuốI doanh ... (10.200.110,4) 488.793.431,6 PHẦN IV: NHẬN XÉT,KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN A.TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY VẬT TƯ VÀ GIỐNG GIA SÚC Công Ty Vật Giống Gia Súc đời vào năm 1993,1994,Thời gian đầu thành lập gặp...
 • 34
 • 228
 • 0

35 Kế toán kinh doanh hàng hóa xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư gia súc Amasco.

35 Kế toán kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư và gia súc Amasco.
... II KẾ TOÁN KINH DOANH HÀNG HỐ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG HỐ 1 .Kế tốn doanh thu hàng hố 1. 1Kế tốn doanh thu bán hàng: 1.1.1Khái niệm Doanh thu bán hàng: tổng thực giá trị thực bán hàng ... VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY VẬT TƯ VÀ GIỐNG GIA SÚC A.KẾ TỐN TIÊU THỤ THÀNH PHÂM: I.Khái niệm, đặc điểm: 1.Khái niêm: Thành phẩm: Là sản phẩm kết thúc giai đoạn sản xuất cuốI doanh ... 3.989 .353 .445 498.993.542 10.200.110,4 (10.200.110,4) 488.793.431,6 PHẦN IV: NHẬN XÉT,KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN A.TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY VẬT TƯ VÀ GIỐNG GIA SÚC Công Ty Vật Giống Gia Súc đời vào...
 • 34
 • 205
 • 0

THỰC TẾ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD HÀ NỘI

THỰC TẾ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD HÀ NỘI
... TK334, 338 TK 911 TK641 Chi phí nhân viên K/C chi phí bán hàng bán hàng TK152, 153 TK142, 242 Chi phí vật liệu, dụng cụ Chi phí chờ kết chuyển TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐ TK111, 152,138 TK142,242,335 ... cụng ty hch toỏn Hin s a dng ca cỏc hỡnh thc toỏn m cụng ty ang ỏp dng ó thu hỳt c nhiu khỏch hng tim nng, kớch thớch tiờu th hng hoỏ ti cụng ty Tu theo s tho thun gia khỏch hng v cụng ty khỏch ... 331: 733.052.833 11 11 n ngy 31/12/2007, cụng ty toỏn cho cụng ty TNHH thộp tuyn nng tin mua hng ngy 27/12/2007 bng chuyn khon 500.000.000 ng, cụng ty ó nhn c giy bỏo n s 35 ngy 31/12/2007 Khi...
 • 48
 • 161
 • 0

HOÀN THÀNH BÁO CÁO KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC LÂM

HOÀN THÀNH BÁO CÁO KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC LÂM
... nên kết kinh doanh Do vậy, tiêu thụ hàng hoá sở để xác định kết tiêu thụ, định kết tiêu thụ cao hay thấp, kết tiêu thụ quan trọng để đưa định tiêu thụ hàng hoá Có thể khẳng định kết tiêu thụ ... HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY l Quản lý trình tiêu thụ: Công ty với quy mô kinh doanh nhỏ, kinh doanh cạnh tranh gay gắt nên Công ty xác định ... để xác định kết tiêu thụ hàng hoá Kế toán xác định kết sau: Kết chuyển doanh thu vào tài khoản xác định kinh doanh, ghi: Nợ TK 511: 161.098.445 đ Có TK 632: 157.468.924 Kết chuyển chi phí quản...
 • 49
 • 214
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÁCH KHOA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÁCH KHOA
... cho công tác khác 3.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần tin học Bách Khoa Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần tin học Bách ... xác định kết kinh doanh Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần tin học Bách Khoa cần đáp ứng nguyên tắc sau  Hoàn thiện sở tuân thủ chế độ kế toán ... phòng kinh doanh, phận kho để quản lý tốt tình hình tiêu thụ hàng hóa Công ty Phần mềm kế toán Việc áp dụng phần mềm kế toán công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công ty giúp...
 • 19
 • 249
 • 0

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU THỤ HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÁCH KHOA

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÁCH KHOA
... nguồn: Công ty cổ phần tin học Bách Khoa) 1.1.2 Đặc điểm trình thu mua quản hàng hóa Công ty Đặc điểm trình thu mua hàng hóa Trong hoạt động kinh doanh thương mại, khối lượng hàng hóa cho ... tổng doanh số bán năm cho khách hàng 1.2 Tổ chức quản hoạt động tiêu thụ hàng hóa Công ty cổ phần tin học Bách Khoa Tiêu thụ sản phẩm nhiệm vụ quan trọng, định đến tồn tại, phát triển hay ... người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) (nguồn : Công ty cổ phần tin học Bách Khoa) Biểu 1.3 : Phiếu nhập kho thủ trưởng đơn vị (ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÁCH KHOA Địa chỉ:...
 • 14
 • 286
 • 2

luận văn tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn hoa sen

luận văn tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn hoa sen
... tài Tiêu thụ hàng hoá xác định kết kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN ... thành phát triển CTy Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen tiền thân Công Ty Cổ Phần Hoa Sen thành lập vào ngày 08/08/2001 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000028 ... quản lý CN Cty CP Tập Đoàn Hoa Sen Châu Thành, Bến Tre Sơ đồ tổ chức máy quản lý GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH KẾ TOÁN THỦ QUỸ BÁN HÀNG TIẾP THỊ THỦ KHO Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen tổ chức...
 • 57
 • 804
 • 6

Hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc.DOC

Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc.DOC
... trình bày số vấn đề Công tác hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công Ty "Thực phẩm Miền Bắc Đề tài: hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty Thực phẩm miền Bắc Trong luận ... chung tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công Ty Thực phẩm Miền Bắc Chơng III: Một vài ý kiến hoàn thiện hạch ... hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công Ty Thực phẩm Miền Bắc Chơng IV : Phần kết luận Chơng I Những vấn đề chung tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp...
 • 70
 • 195
 • 0

Hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ của công ty thực phẩm miền Bắc

Hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ của công ty thực phẩm miền Bắc
... trình bày số vấn đề Công tác hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công Ty "Thực phẩm Miền Bắc Đề tài: hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty Thực phẩm miền Bắc Trong luận văn ... chung tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công Ty Thực phẩm Miền Bắc Chơng III: Một vài ý kiến hoàn thiện hạch ... hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công Ty Thực phẩm Miền Bắc Chơng IV : Phần kết luận Chơng I Những vấn đề chung tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp...
 • 71
 • 149
 • 0

nghiệp vụ kế toán lưu chuyển hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ ở công ty XNK Nam Bộ

nghiệp vụ kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty XNK Nam Bộ
... 586.997.000 Kế toán xác định kết tiêu thụ hàng hóa Kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thơng mại đợc biểu qua tiêu lợi nhuận hay lỗ từ tiêu thụ kết đợc thể qua công thức Kết tiêu thụ hàng hoá lợi ... Thực tế nghiệp vụ kế toán lu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ công ty XNK Nam Đô Kế toán chi tiết hàng hóa 1.1 Chứng từ sử dụng 1.1.1 Các phơng thức mua hàng, nhập kho hàng hóa Mua hàng giai ... hóa công ty Chuyên đề đợc trình bày với kết cấu gồm phần: Phần I Tìm hiểu chung tổ chức kế toán công ty XNK Nam Đô PHầN II Thực tế nghiệp vụ kế toán lu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ công...
 • 56
 • 162
 • 1

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA ĐƠN VỊ

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA ĐƠN VỊ
... việc bán hàng, phân loại chúng theo đơn vị bán vào sổ chi tiết bán hàng sổ tổng hợp hàng Sơ đồ 2.3 : sơ đồ máy kế toán công ty Kế toán trưởng Kế toán cửa hàng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Thủ ... doanh nghiệp bao gồm kết sản xuất kinh doanh kết hoạt đọng khác - Kết hoạt động kinh doanh - Kết hoạt động tài - Kết hoạt động bất thường 2.8.2 Nội dung xác định kết Kết toán kết kinh doanh cần ... số 2.8 Kế toán xác định kết bán hàng 2.8.1 Xác định kết kinh doanh Kết kinh doanh doanh nghiệp tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết cuối cung hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kết kinh...
 • 43
 • 145
 • 0

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY XNK NAM ĐÔ

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY XNK NAM ĐÔ
... 586.997.0 00 3.3 Kế toán xác định kết tiêu thụ hàng hóa Kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thương mại biểu qua tiêu lợi nhuận hay lỗ từ tiêu thụ kết thể qua công thức Kết tiêu thụ hàng hoá lợi nhuận ... thuế quản lý đơn vị Kế toán xác định kết tiêu thụ hàng hóa 3.1 Tài khoản sử dụng Hàng tháng kế toán tổng hợp chi phí toàn công ty để xác định kết kinh doanh kỳ Để xác định kết kinh doanh kế toán ... sách kế toán, tăng cường kiểm tra giám sát kế toán hạch toán nghiệp vụ kho hàng, phục vụ công việc đối chiếu thường xuyên số liệu ghi sổ kế toán với số thực tế kiểm kê Đây công cụ quản lý hàng...
 • 39
 • 149
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap ke toan mua ban hang hoa va xac dinh ket qua kinh doanhmột số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụkế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần gas petrolimexđặc điểm yêu cầu quản lý về hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần gas petrolimexphương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần gas petrolimexsự cần thiết và các nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần gas petrolimexsự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần gas petrolimexnguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần gas petrolimexmột số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần gas petrolimexcác loại hàng hóa và dịch vụ kinh doanh chủ yếu của công typhần ii thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tiện lợiphần iii phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tiện lợiphần i thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản cấp i hà nộiphần i lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệpphần ii thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất hợp phát27 CÂU ÔN TẬP LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌCPhân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN CÓ KÈM ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MỚI NHẤTXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Số cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trịPhương pháp lưới giải phương trình truyền nhiệt tổng quátNghiên cứu thu hồi amoni và photphat trong nước tiểu dưới dạng cấu trúc struviteA study on the methods of operation of the connected parallel inverters networkQuản lý phát triển chương trình nhà trường ở các trường THCS huyện vũ thư, tỉnh thái bìnhVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiThuật toán đánh chỉ mục ngược với mapreduce và ứng dụng trong việc đánh giá ý kiến của học sinh hòa bình trên mạng xã hộiĐề kiểm tra sql server 1Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiNghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫnĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ VB NETThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện mường nhé, tỉnh điện biênDevelopment of an android fitness and gym usage application
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập