toán lớp 3 tổng hợp đề ôn toán lớp 3 có hướng dẫn giải

toán lớp 3 tổng hợp đề ôn toán lớp 3 hướng dẫn giải

toán lớp 3 tổng hợp đề ôn toán lớp 3 có hướng dẫn giải
... 37 + 39 [Toán lớp – sưu tầm] HDG ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP = + + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 = (7 + 39 ) + (9 + 37 ) + (11 + 35 ) + ( 13 + 33 ) + (15 + 31 ) + (17 ... Vải đỏ: 36 m ĐỀ SỐ Bài 1: Tính giá trị biểu thức : a + + … + 34 + 36 b + + 11… + 35 + 37 + 39 Bài 2: Tính giá trị biểu thức : a) 2004 – + + + … + [Toán lớp – sưu tầm] HDG ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP 100 ... HDG ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP [Toán lớp – sưu tầm] = (18 – 18) x ( + + + + 10 ) = x ( + + + + 10 ) =0 Bài 2: Tìm x x x + 122 + 236 = 633 ( x : 12 ) x + = 36 (x x ) + 122 + 236 = 633 ( x : 12 ) x = 36 ...
 • 36
 • 400
 • 0

hơn 100 bài TOÁN lớp 5 hướng dẫn giải

hơn 100 bài TOÁN lớp 5 có hướng dẫn giải
... lớp 5A lớp 5B trồng nhiều số 5B 5C Số lớp 5B 5C trồng nhiều số 5A 5C Tính số trồng lớp Biết tổng số trồng ba lớp 43 Bài giải : Cách : Vì số lớp 5A lớp 5B trồng nhiều số lớp 5B 5C nên số lớp 5A ... số lớp 5C Số lớp 5B 5C trồng nhiều số lớp 5A 5C nên số lớp 5B trồng nhiều số lớp 5A Ta sơ đồ : Ba lần số lớp 5C : 43 - (3 + + 1) = 36 (cây) Số lớp 5C : 36 : = 12 (cây) Số lớp 5A : 12 + = 15 ... 20 em giải toán thứ nhất, 14 em giải toán thứ hai, 10 em giải toán thứ ba, em giải toán thứ hai thứ ba, em giải toán thứ thứ hai, em 10 điểm giải ba Hỏi lớp học em tất ? Bài giải : Mỗi...
 • 66
 • 200
 • 0

Bài tập nguyên lý kế toán chương 3 (có hướng dẫn giải)

Bài tập nguyên lý kế toán chương 3 (có hướng dẫn giải)
... cuối kỳ tài khoản vốn đầu tư CSH Bài tập 3: Tại doanh nghiệp Ekko, tháng 1/201X có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau (ĐVT: 1000 đồng) Tài sản thừa chờ xử đơn vị xử cách ghi vào thu nhập khác ... khoản chi phí quản doanh nghiệp Thực bút toán kết chuyển chi phi vào lúc cuối kỳ, tính tổng phát sinh tăng, tổng phát sinh giảm số dư cuối kỳ tài khoản thu nhập khác Bài tập 5: ghi sổ kép ... hình chưa toán người bán X 500.000 Chuyển khoản trả tiền mua nguyên vật liệu cho người bán Y nợ 100.000 Yêu cầu: định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập bảng cân đối kế toán sau kết thúc nghiệp...
 • 3
 • 207
 • 2

Bo 16 de on thi vao 10- co huong dan

Bo 16 de on thi vao 10- co huong dan
... vào, mặt đỏ chàm, mẩy run run Con nghĩ, chàng sợ mà Con biết chàng người nhu nhược móc Dù vợ chàng Hoạn Thư ghen tuông hành hạ chuyện để khác! Giờ phải đền ơn chàng Con cất tiếng : "Chào chàng Thúc! ... Luyện thi vào lớp 10 n¨m häc: 2 010-2 011 Nội dung1 : - Người lính chiến đấu cho lí tưởng cao đẹp - Những người dũng cảm bất chấp khó khăn, coi thường thi u thốn, hiểm nguy - Những người thắm thi t ... đôi sơn hà, chống lại triều đình, trở thành phu nhân tướng quân Chàng hỏi người có ơn với con, kẻ hãm hại con, đẩy vào bể khổ Rồi chàng mời hết người có ơn, bắt hết kẻ gian ác cho toàn quyền xử...
 • 14
 • 130
 • 0

Bài tập nguyên lý kế toán chương 1 (có hướng dẫn giải)

Bài tập nguyên lý kế toán chương 1 (có hướng dẫn giải)
... hạn 616 .000 Vay ngắn hạn 19 8.000 Ngoại tệ quỹ 12 3.200 Tài sản cố định hữu hình 264.000 Xây dựng có dỡ dang 220.000 10 Vay dài hạn 770.000 11 Vốn đầu tư chủ sở hữu 12 Thành phẩm 15 4.000 13 Sản ... 15 4.000 13 Sản phẩm dỡ dang 11 0.000 14 Hàng hóa 13 2.000 15 Quỹ dự phòng tài 33.000 16 Nợ dài hạn đến hạn phải trả 66.000 17 Ngoại tệ gửi ngân hàng 18 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 19 Tài sản cố định vô ... 29 Nguyên liệu 550.000 30 Phải trả phải nộp khác X 1. 320.000 770.000 550.000 88.000 11 0.000 704.000 33.000 99.000 Yêu cầu: tính giá trị vốn đầu tư chủ sở hữu Bài tập 4: Anh Hiếu có số tiền 1. 200.000...
 • 3
 • 203
 • 2

Bài tập nguyên lý kế toán chương 2 (có hướng dẫn giải)

Bài tập nguyên lý kế toán chương 2 (có hướng dẫn giải)
... tượng kế toán theo hướng tài sản tăng tương ứng với nguồn vốn tăng 10.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán theo hướng nguồn vốn giảm tương ứng với nguồn vốn khác giảm Bài tập ... tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng tương ứng với tài sản giảm Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng với tài sản khác ... phát sinh tác động đến đối tượng kế toán theo hướng nguồn vốn tăng tương ứng với nguồn vốn giảm 6 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng tương ứng với...
 • 4
 • 170
 • 0

Bo de thi HSG ly 9 co huong dan giai (chuan)

Bo de thi HSG ly 9 co huong dan giai (chuan)
... kính IF’ đến điểm A2 Khi gương quay góc 450 A1IA2 = 2.450 = 90 0 ( t/c đối xứng ) ⇒ Khoảng cách từ A2 tới thấu kính IO 15 cm ĐỀ SỐ ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP ( Thời gian 150 phút ) Bài Hai kim loại đồng ... Hãy tự dựng ảnh ! ĐỀ SỐ ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP ( Thời gian 150 phút ) Bài Một đồng chất tiết diện có chiều dài AB =  = 40cm dựng chậu cho TrÇn Do·n HuÖ Tư liệu bồi dưỡng HSG lý OA = OB ABx = 300 ... ĐỀ SỐ - HSG LÝ LỚP Bài Tham khảo giải ttự tài liệu Bài HD : 1) Quá trình biến thi n nhiệt độ nước đá : - 50C 00C nóng chảy hết 00C * Đồ thị : 100 0C 1000C hoá hết 1000C Q( kJ ) -5 18 698 1538...
 • 22
 • 842
 • 22

Đề thi vi xử lý hướng dẫn giải

Đề thi vi xử lý có hướng dẫn giải
... F, R1 CPU lệnh địa LOAD B ADD C STORE T LOAD A MUL T ADD D STORE F CPU lệnh địa PUSH A PUSH B PUSH C ADD MUL PUSH D ADD POP F ĐHBK Tp HCM – Khoa ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 ... ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 Đáp án Kiểm tra lớp đợt Thời gian làm bài: 30 phút (Cho mở TL) 1) (1 đ) Trước thực thi lệnh sau PSW=5FH A=19H, sau thực thi PSW A=? a) RLC A b) RRC ... dung stack Sau Z80 thực thi đoạn chương trình trên, BG SP = 11FEH   Bộ nhớ  Địa chì     56H  34H     11FEH  11FFH  1200H  ĐHBK Tp HCM – Khoa ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 Đáp án...
 • 12
 • 1,782
 • 2

Tuyển chọn bài tập lượng giác ôn thi đại học hướng dẫn giải chi tiết

Tuyển chọn bài tập lượng giác ôn thi đại học có hướng dẫn giải chi tiết
...   ) G I Ả N G D Ạ Y T Ạ I T P H C M THẦY NGUYỄN QUANG SƠN 0909 230 970 LƯỢNG GIÁC TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC Bài 1: giải phương trình sau: 1) cos2 2x  cos 2x  sin 6x  cos 4x   sin 3x cos ... Giá trị lượng giác góc liên quan đặc biệt:     2 3  3 2 00 300 450 600 900 1200 1350 1800 2700 3600 sin 2 3 2 –1 cos 2 2 –1 tan 3 3 3 cot   2  –1 3 –1  0 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ... k2    Biểu diễn nghiệm vòng tròn lượng lượng giác: Nghiệm x   k    5 biểu diễn đầu mút ,  , , 6 Ta đầu mút   5 trùng So với điều kiện ta chọn đầu mút Vậy nghiệm phương trình...
 • 98
 • 1,025
 • 6

bài tập xác suất thống kê chương 3 hướng dẫn giải

bài tập xác suất thống kê chương 3 có hướng dẫn giải
... (a ; 3, 2) kg với xác suất 9,91% a) 2,99 b) 3, 05 c) 3, 78 d) 3, 13 HD: X= trọng lượng vòt X~N (3; 0,22) P(a...
 • 26
 • 7,562
 • 164

bài tập về phương trình và bất phương trình dành cho ôn thi đại học, hướng dẫn giải chi tiết

bài tập về phương trình và bất phương trình dành cho ôn thi đại học, có hướng dẫn giải chi tiết
... > ⇔ m < ∨ m > : Phương trình nghi m phân bi t : x1 = −m − m2 − m, x2 = −m + m2 − m  m = : Phương trình nghi m ● Trư ng h p : ∆ ' = m2 − m = ⇔   m = : Phương trình nghi m i h ... Minh năm 1999 Bài 78 1/ Gi i b t phương trình : 2/ Xác nh m loga (5 − x) ) > 3, (a > 0, a ≠ 1) b t phương trình : x − m.2x + m + ≤ nghi m Bài gi i tham kh o 1/ Gi i b t phương trình : ● ( loga ... i t p xác nh, phương trình hai nghi m : x = ∨ x = 11 Bài 87 i h c Dân L p Văn Lang năm 1998 www.VNMATH.com Cho b t phương trình : 9x − 5m.6x + 3m.4 x > (∗) 1/ Gi i b t phương trình (∗) m =...
 • 70
 • 219
 • 0

PHƯƠNG TRÌNH-HỆ PHƯƠNG TRÌNH-BẤT PHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC(CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI)9

PHƯƠNG TRÌNH-HỆ PHƯƠNG TRÌNH-BẤT PHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC(CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI)9
...  Ta thấy phương trình (*) có không hai nghiệm nên muốn phương trình cho có hai nghiệm phân biệt với m hai phương trình x  2ax  b  bx  2ax   nghiệm chung, đồng thời phương trình (*) phải ... y  2/ Giải hệ phương trình   y  y  2x  Bài 13 1/ Giải phương trình x  x   x  2/ Giải phương trình x  x  3x   x  [2, 2]  y x   2  y Bài 14 Giải hệ phương trình sau  x x ... Giải hệ phương trình sau  7 y   x  x  Bài 16 1/ Giải phương trình x   x  x    x  x   2 x  y   x  y  2/ Giải hệ phương trình   x   1 y   Bài 17 Giải phương trình sau...
 • 67
 • 142
 • 2

chuyên ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC(có hướng dẫn giải)

chuyên ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC(có hướng dẫn giải)
... h/c l cỏc tam giỏc vuụng b.cm (SAC) l mp trung trc ca BD Hng dn túm tt: III Liờn h gia quan h song song v quan h vuụng gúc ca ng thng v mt phng A Cỏc nh lý b a // b b ( ) a ( ) ( ) //( )...
 • 16
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập xác suất thống kê chương 3 có hướng dẫn giảitổng hợp đề ôn thi đại học vật lý 2014bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán có hướng dẫn giải đáp chi tiếtxde toan ki 2 lop 5 co huong dantong hop de thi tin hoc tre co dap anđề thi học sinh giỏi cấp trường môn vật lý lớp 9 có hướng dẫn chấm thibước 3 giải tầng 3 p2 hướng dẫn giải rubik 3x3 phần 3bước 3 giải tầng 3 p1 hướng dẫn giải rubik 3x3 phần 3to hop xac xuat co huong dan giaiđề thi thử đại học môn vật lý 2015 có hướng dẫn giải chi tiếtnhung bai tap lien quan toi tinh chat hat cua anh sang co huong dan giai lop 12đề thi thử đại học môn vật lý 2015 có hướng dẫn giải chi tiết 33tổng hợp đề thi violympic toán lớp 3tổng hợp đề thi toán lớp 3tổng hợp đề thi toán lớp 1Đề thi thử THPT quốc gia,môn vật límột số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng tuổiTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY BÓNG MÁT ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HOÁCác biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non, duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia”Một số biện pháp chăm sóc trẻ thừa cân, béo phì trong trường mầm nonMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học ở trường mầm nonMột số biện pháp chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi sẵn sàng vào lớp 1 ở trường mầm nonMỘT số BIỆN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO TRONG GIỜ GIÁO dục âm NHẠCMột số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo trong giờ giáo dục âm nhạc ở trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổiĐề thi thử THPT quốc gia môn vật lý cấu trúc đề theo quy chế thi THPT quốc gia mới 2017Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm nonMột số biện pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 5 tuổiMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trường mầm nonMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời của trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm nonMột số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường họcMột số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học thị trấnPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm nonGóp phần tra cứu, giải thích các địa danh châu âu trong địa lý 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập