NGHIÊN cứu điều CHẾ và bảo QUẢN NANO sắt KIM LOẠI CHO mục ĐÍCH làm PHÂN bón lá

NGHIÊN cứu điều CHẾ bảo QUẢN NANO sắt KIM LOẠI CHO mục ĐÍCH làm PHÂN bón

NGHIÊN cứu điều CHẾ và bảo QUẢN NANO sắt KIM LOẠI CHO mục ĐÍCH làm PHÂN bón lá
... tài: Nghiên cứu điều chế bảo quản nano sắt kim loại cho mục đích làm phân bón Mục đích khóa luận nghiên cứu chế tạo hạt sắt kích thước nano phương pháp khử hóa học, sử dụng NaBH4 làm chất ... NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Được phân công thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Hồng Côn em thực đề tài Nghiên cứu điều chế bảo quản nano sắt kim loại cho mục đích làm phân bón Để hoàn thành khóa luận ... HỌC TỰ NHIÊN KHOA HÓA HỌC - PHẠM THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ BẢO QUẢN NANO SẮT KIM LOẠI CHO MỤC ĐÍCH LÀM PHÂN BÓN LÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành Chương trình...
 • 49
 • 174
 • 0

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba một số thành phần khác

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba và một số thành phần khác
... công th c thành ph n ch ph m sơ b Công N ng ñ carnauba Thành ph n N ng ñ thành th c ch ph m b sung ph n b sung CT1 Carnauba 10% - CT2 Carnauba 9% CMC 1% CT3 Carnauba 9% HPMC 1% CT4 Carnauba 7% ... nhũ tương sáp S d ng phương pháp nhũ hoá áp su t cao ñ i v i sáp carnauba sáp polyetylene ðưa vào n i ph n ng sáp carnauba (ho c sáp Epolene), axit béo, dung d ch amoniac, ch t ch ng b t nư c ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 24 3.1 24 ð i tư ng, v t li u nghiên c u 3.1.1 ð a ñi m nghiên c u 24 3.1.2 ð i tư ng nghiên c u 24 3.1.3 V t li u nghiên c u 24 3.1.4 Phương pháp pha ch thành...
 • 132
 • 502
 • 4

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ TIÊU CHUẨN HÓA HỖN DỊCH UỐNG ALBENDAZOLE " doc

Tài liệu BÁO CÁO
... nằm tiêu chuẩn cho phép từ 90 -110% Cho nên, hai mẫu đạt tiêu định tính định lượng 3.3 Tiêu chuẩn thành phẩm Tiêu chuẩn chế phẩm hỗn dịch nghiên cứu xây dựng dựa vào USP 30 45 chuyên luận albendazole ... albendazole chế phẩm sau bào chế so sánh với chế phẩm bảo quản tháng điều kiện nhiệt độ: 320C 280C – 320C - Xây dựng tiêu chuẩn cho thành phẩm dựa tiêu chuẩn DDVN III (2002) chuyên luận hỗn dịch ... Bộ môn Hóa dược, Khoa Dược, Đại học Y dược Tp.HCM II NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung - Xây dựng công thức điều chế hỗn dịch albendazole % - Theo dõi độ ổn định chế phẩm...
 • 5
 • 287
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA GLUTAMAT MOLYPDAT NEODIM" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... từ Nd3+, axit L-Glutamic Natri Molypdat Nd(Hglu)(MoO4).2H2O Thăm hoạt tính sinh học phức Glutamat Molypdat Neodim Việc thăm hoạt tính sinh học phức Glutamat Molypdat Neodim Nd(Hglu)(MoO4).2H2O ... Tổng hợp nghiên cứu tính chất số phức chất Aspartat - đất nhẹ Tạp chí Hóa học, T.31 (4), Tr 12-14, 1993 [3] Nguyễn Trọng Uyển, Đào Văn Chung, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Văn Tý Hoạt tính sinh học số ... có tác dụng ức chế phát triển giá Kết nghiên cứu cho thấy phức Glutamat Molypdat Neodim có tác dụng kích thích phát triển giá đỗ tốt nồng độ 100ppm KẾT LUẬN Đã khảo sát tìm đƣợc điều kiện tối...
 • 7
 • 176
 • 0

Nghiên cứu trồng, chế biến, bảo quản sử dụng cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 cho gà thịt gà bố mẹ lương phượng

Nghiên cứu trồng, chế biến, bảo quản và sử dụng cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượng
... Stylo CIAT 184 cho th t Xu t phát t nh ng v n tr ng gi ng ti n hành th c hi n nư c ta tài: Nghiên c u tr ng, ch bi n b o qu n s d ng c Stylosanthes guianensis CIAT 184 cho th t b m Lương ... K2O/ha cho c Stylo CIAT 184 keo gi u K280 thu c su t xanh trung bình 62 t n/ha cho c Stylo CIAT 184 55 t n/ha cho keo gi u Bón 60kg K2O/ha cho su t CK t 7,5 t n/l a cho keo gi u K280; 13,7 t n/ha cho ... tươi b t c Stylo CIAT 184 c tr ng t i Thái Nguyên s d ng làm th c ăn chăn nuôi - Xác nh c t l b sung b t c Stylo CIAT 184 vào kh u ph n nuôi chăn nuôi th t sinh s n b m cho hi u qu cao...
 • 174
 • 249
 • 0

báo cáo luận văn nghiên cứu điều chế tinh chất điện hóa của lớp phủ platin compozit của nó trên nền chất dẫn điện

báo cáo luận văn nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện
... chế tính chất điện hóa lớp phủ platin compozit chất dẫn điện Luận văn bao gồm nội dung sau: Khảo sát số tính chất vật liệu graphit Chế tạo điện cực Graphit xốp tính chất điện hóa Chế tạo điện cực ... xốp phủ Platin; Thiếc; Niken; Platin- Thiếc, Platin- Niken; Platin- Thiếc-Niken Khảo sát tính chất điện hóa điện cực chế tạo THỰC NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hóa chất, thiết bị 1.1 Hóa chất Tinh ... góp vào lĩnh vực này, tập trung nghiên cứu chế tạo màng phủ Platin; Thiếc; Niken; Platin- Thiếc, Platin- Niken; Platin- Thiếc-Niken phương pháp sol-gel Graphit xốp với đề tài: Nghiên cứu điều chế...
 • 24
 • 70
 • 0

Nghiên cứu điều chế khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4

Nghiên cứu điều chế và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4
... cứu điều chế khảo sát hoạt tính quang xúc tác vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 nhằm góp phần giải khó khăn (ii) cách nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 khảo sát hoạt tính ... điều chế khảo sát hoạt tính quang xúc tác vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 1.2.2Mục tiêu cụ thể: Tổng hợp vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 Phân tích đặt trưng cấu trúc vật liệu Khảo sát hoạt tính quang ... giá Fe3O4 vật liệu phân tích TEM, XRD, BET Chế tạo đánh giá đặc trưng xúc Chế tạo vật liệu TiO2 mang Fe3O4 tác vật liệu nano TiO2 mang quy trình tổng hợp khác Fe3O4 nhau.Đặc trưng xúc tác vật liệu...
 • 136
 • 507
 • 1

NGHIÊN CỨU TRỒNG, CHẾ BIẾN BẢO QUẢN SỬ DỤNG CỎ STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 CHO GÀ THỊT GÀ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG

NGHIÊN CỨU TRỒNG, CHẾ BIẾN BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG CỎ STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 CHO GÀ THỊT VÀ GÀ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG
... Nghiên cứu trồng, chế biến bảo quản sử dụng cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 cho thịt bố mẹ Lương Phượng Mục đích đề tài - Xác định công thức phân bón thích hợp cho cỏ Stylo CIAT 184 ... trình khoa học nghiên cứu cách có hệ thống từ kỹ thuật trồng, thu hoạch, chế biến bảo quản bột cỏ Đặc biệt, chưa có công trình công bố sử dụng bột cỏ Stylo CIAT 184 cho thịt đẻ trứng giống ... từ cỏ Stylo CIAT 184 sử dụng chăn nuôi thịt đẻ - Xác định thành phần hóa học cỏ tươi bột cỏ Stylo CIAT 184 trồng Thái Nguyên - Xác định hiệu sử dụng tỷ lệ bổ sung bột cỏ Stylo CIAT 184...
 • 173
 • 94
 • 0

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho
... đề tài nghiên cứu chế độ bảo quản chế phẩm neem viên nén để phòng trị côn trùng kho bao gồm chất bảo quản (BHT 5%, dầu mè 5%) kết hợp với chế độ ánh sáng (sáng che sáng) chế độ nhiệt độ (phòng ... TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO Luận văn kỹ sƣ Chuyên ngành: Công Nghệ ... phòng che sáng tạo thành 16 công thức bảo quản Đối chứng không dùng chất bảo quản khảo sát điều kiện nhƣ Bảng 3.1: Các công thức bảo quản chế phẩm neem Chất Chế độ bảo quản ...
 • 103
 • 253
 • 3

Nghiên cứu điều chế tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken – Coban bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken – Coban bằng phương pháp điện hóa
... Trong đó: C0 - Điện dung tụ điện với chân không C - Điện dung tụ điện với chất điện môi Độ thẩm thấu điện môi tính chất quan trọng đặc trưng cho cấu trúc chất điện môi gốm Tùy vào chất vật liệu ... nhiệt độ kết khối sản phẩm 1.6.4.8 Tính chất điện [6] + Độ thẩm thấu điện môi (ε) Độ thẩm thấu điện môi ε tỷ số điện dung tụ điện trường hợp hai cực tụ điện đặt chất điện môi chân không (hoặc không ... việc nghiên cứu tổng hợp gốm diopside góp phần vào phát triển ngành công nghệ vật liệu gốm Hiện có nhiều phương pháp tổng hợp gốm diopside: Phương pháp truyền thống, phương pháp đồng kết tủa, phương...
 • 68
 • 599
 • 3

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho
... đề tài nghiên cứu chế độ bảo quản chế phẩm neem viên nén để phòng trị côn trùng kho bao gồm chất bảo quản (BHT 5%, dầu mè 5%) kết hợp với chế độ ánh sáng (sáng che sáng) chế độ nhiệt độ (phòng ... TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO Luận văn kỹ sƣ Chuyên ngành: Công Nghệ ... phòng che sáng tạo thành 16 công thức bảo quản Đối chứng không dùng chất bảo quản khảo sát điều kiện nhƣ Bảng 3.1: Các công thức bảo quản chế phẩm neem Chất Chế độ bảo quản ...
 • 103
 • 287
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu trồng chế biến bảo quản và sử dụng cỏ stylosanthes guianensit ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượngbƣớc đầu nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem azadirachta indica a juss dạng viên nén để phòng trị côn trùng khonghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008 2012nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt freshcutphương pháp nghiên cứu cơ chế và biến trình lũ thông qua các mô hình dự báo lũ dưới góc nhìn của thuỷ văn họcnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngnghiên cứu điều chế nhiên liệu dme từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuonghien cuu dieu che com phanghiên cứu điều chế một số phức nội dùng trong thức ăn chăn nuôiphần ba thu hoạch sơ chế và bảo quản lạc đậu đỗthu hoach so che va bao quan lac dau donghiên cứu điều chế thuóc haina điều trị viêm gan b mạn hoạt đồng từ cà gai leophần 8 thu hoạch sơ chế và bảo quản lạc đậu đỗchiet tinh che va bao quan dna tong so tu cac mau mau nguoi binh thuong cac dan toc va mau benhTHỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SX GIÀY UY VIỆTĐề đa ks giáo viên anh huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên văn huyện tam dương 2015 2016Trắc nghiệm Lập trình ASP NetĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânPhân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn DuPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhPhân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiPhân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmBai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 1Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”Tóm tắt Rôbinxơn ngoài đảo hoang của ĐiphôQUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)Project Unit : Inventions _ tiếng anh thí điểm 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập