Đánh giá kết quả sử dụng kỹ thuật jumping man trong điều trị dính hẹp kẽ ngón tay

Đánh giá kết quả sử dụng kỹ thuật jumping man trong điều trị dính hẹp kẽ ngón tay

Đánh giá kết quả sử dụng kỹ thuật jumping man trong điều trị dính hẹp kẽ ngón tay
... thương dính hẹp kẽ ngón tay Đánh giá kết sử dụng kỹ thuật Jumping man điều trị dính hẹp kẽ ngón tay 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN SƠ LƯỢC PHÔI THAI HỌC VÀ GIẢI PHẪU VÙNG KẼ NGÓN TAY Phôi thai học Bàn tay ... Jumping man dính hẹp kẽ nào, áp dụng cho kẽ thứ ba chiếm tỷ lệ nhiều (35%; 14/40 kẽ) 3.3.4 Số lượng kẽ dính hẹp sử dụng kỹ thuật Jumping man bàn tay Bảng 3.8 Số lượng kẽ dính hẹp áp dụng kỹ thuật ... hình kỹ thuật Jumping man bàn tay Số kẽ áp dụng kỹ thuật Số lượng kẽ dính hẹp kẽ kẽ kẽ Tổng Nhận xét: kẽ kẽ Tổn g 19 26 19 10 33 - Chúng áp dụng kỹ thuật để tạo hình kẽ cho tất bàn tay bị kẽ (19/19BT)...
 • 89
 • 44
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng kỹ thuật tạo hình trong điều trị chấn thương phần mềm hàm mặt tại bệnh viện đa khoa saint paul

Đánh giá tình hình sử dụng kỹ thuật tạo hình trong điều trị chấn thương phần mềm hàm mặt tại bệnh viện đa khoa saint paul
... HUY Đánh giá tình hình sử dụng kỹ thuật tạo hình điều trị chấn thơng phần mềm hm mặt bệnh viện Đa khoa Saint Paul CHUYấN NGNH : Phu thut to hỡnh M S : 60.72.10 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa ... a khoa Saint Paul t 09/2010 n 09/2011 2.1.1 Tiờu chun la chn bnh nhõn vo nghiờn cu: - Tt c cỏc trng hp vt thng, chn thng hm mt n thun hoc phi hp a chn thng c m cp cu ti bnh vin a khoa Saint Paul ... hm mt chn thng ti bnh vin Saint Paul, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ỏnh giỏ tỡnh hỡnh s dng k thut to hỡnh 14 iu tr chn thng phn mm hm mt ti bnh vin a khoa Saint Paul nhm mc tiờu: Mụ t c im...
 • 96
 • 303
 • 3

đánh giá kết quả sử dụng kỹ thuật ghép mỡ tự thân coleman trong tạo hình vùng mặt

đánh giá kết quả sử dụng kỹ thuật ghép mỡ tự thân coleman trong tạo hình vùng mặt
... ĐáNH GIá KếT QUả Sử DụNG Kỹ THUậT GHéP Mỡ Tự THÂN COLEMAN TRONG TạO HìNH VùNG MặT CNG LUN VN THC S Y HC H NI 2014 B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T NGUYN TH THU H ĐáNH GIá KếT QUả Sử DụNG ... V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T NGUYN TH THU H ĐáNH GIá KếT QUả Sử DụNG Kỹ THUậT GHéP Mỡ Tự THÂN COLEMAN TRONG TạO HìNH VùNG MặT Chuyờn ngnh: Phu thut to hỡnh Mó s: 60.72.01.23 CNG LUN VN THC S ... canuyn hỳt m u tự nờn khụng b so xu khụng nh hng n sinh hot ca bnh nhõn sau hỳt m Theo Coleman k thut cy ghộp m l ớt b nhim trựng 1.4.5 Nghiờn cu so sỏnh gia k thut cy ghộp m Coleman v k thut...
 • 45
 • 286
 • 0

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời
... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI MAI THANH T ĐáNH GIá KếT QUả ứNG DụNG Kỹ THUậT VI PHẫU TRONG PHẫU THUậT NốI NGóN TAY ĐứT RờI Chuyờn ngnh : Phu thut to hỡnh Mó s : 60.72.01.23 CNG ... Chn thng chnh hỡnh TP.HCM, Vin quõn y 103, Bnh vin Xanh pụn, Bnh vin Vit c ó c cụng b Tuy nhiờn thng tn ngún tay tay t ri l thỏch thc ln vi nhiu bnh vin, phu thut vi n phu thut to hỡnh cng nh ... 1.1.1 Cỏc xng bn tay, ngún tay Vi 27 xng v h thng dõy chng bao khp m bo cho mi hot ng tinh vi phc ca bn tay v c chia thnh nhúm - xng c tay - xng bn tay - 14 xng ngún tay hay t ngún tay Ngún I cú...
 • 46
 • 465
 • 6

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời
... Chn thng chnh hỡnh TP.HCM, Vin quõn y 103, Bnh vin Xanh pụn, Bnh vin Vit c ó c cụng b Tuy nhiờn thng tn ngún tay tay t ri l thỏch thc ln vi nhiu bnh vin, phu thut vi n phu thut to hỡnh cng nh ... 1.1.1 Cỏc xng bn tay, ngún tay Vi 27 xng v h thng dõy chng bao khp m bo cho mi hot ng tinh vi phc ca bn tay v c chia thnh nhúm - xng c tay - xng bn tay - 14 xng ngún tay hay t ngún tay Ngún I cú ... phc hi bng k thut vi phu ó giỳp gim thiu c nhiu di chng nng n cho bnh nhõn, tr h li vi cuc sng v lao ng Vi phỏt minh kớnh hin vi phu thut cựng ch khõu vi phu Vic ng dng k thut vi phu ni chi núi...
 • 40
 • 164
 • 0

BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ kết QUẢ tác DỤNG của TRÀ TIÊN MAO TRONG điều TRỊ BỆNH rối LOẠN CƯƠNG DƯƠNG

BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ kết QUẢ tác DỤNG của TRÀ TIÊN MAO TRONG điều TRỊ BỆNH rối LOẠN CƯƠNG DƯƠNG
... toàn sử dụng, chưa có nghiên cứu lâm sàng đánh giá cách cụ thể tác dụng vị thuốc Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tác dụng trà Tiên mao lâm sàng 31 bệnh nhân có rối loạn cương dương ®­îc ®iÒu trị t¹i ... sứ nghĩ tác dụng điều trị sâm cau phát huy tốt KẾT LUẬN - Qua điều trị 31 bệnh nhân RLCD trà TM, thời gian theo dõi 30 ngày cho thấy: Trà TM có tác dụng RLCD mức độ nhẹ trung bình, đạt kết tốt ... tâm tác dụng không mong muốn thuốc Sau điều trị thấy thuốc tác dụng phụ, không làm biến đổi số cận lâm sàng Kinh nghiệm dân gian sử dụng vị thuốc điều trị RLCD đến nghiên cứu bước đầu đánh giá thuốc...
 • 4
 • 145
 • 0

Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng

Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng
... dụng kỹ thuật cắt gan theo phơng pháp Tôn Thất Tùng điều trị bệnh sỏi gan" nhằm mục tiêu sau: ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phơng pháp Tôn Thất Tùng điều trị bệnh sỏi gan, sở rút định cắt gan ... trái, hạ phân thùy gan trái 90/91 trờng hợp (98,9%) 4.1.4.2 Kỹ thuật cắt gan Kỹ thuật cắt gan Tôn Thất Tùng: Kỹ thuật cắt gan qua nhu mô khống chế cuống glisson gan tĩnh mạch gan 4.1.4.3 Điều trị ... ống gan bị chít hẹp hạ lu - áp xe gan đờng mật sỏi gan khu trú biến chứng: vỡ, chảy máu đờng mật mà khả cầm máu phơng pháp khác Kỹ thuật cắt gan sỏi mật theo phơng pháp Tôn Thất Tùng: kỹ thuật cắt...
 • 14
 • 257
 • 0

đánh giá hiệu quả sử dụng kỹ thuật nẹp vít tital trong phẫu thuật chấn thương hàm mặt tạo thẩm mỹ

đánh giá hiệu quả sử dụng kỹ thuật nẹp vít tital trong phẫu thuật chấn thương hàm mặt tạo thẩm mỹ
... II Mục tiêu đánh giá Mục tiêu chung Đánh giá hiệu sử dụng kỹ thuật nẹp vít tital phẫu thuật chấn thương hàm mặt tạo thẩm mỹ chất lượng điều trị từ 55% lên 90% năm 2008 khoa Răng hàm mặt – Bệnh ... cộng đồng biết phương pháp đóng nẹp vít tital điều trị chấn thương hàm mặt vít tital phẫu thuật chấn thương hàm mặt/ tổng số bệnh nhân phải phẫu thuật chấn thương hàm mặt Số cộng 12/2008 Phỏng Bảng ... THỰC ĐỊA Tên đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng kỹ thuật nẹp vít tital phẫu thuật chấn thương hàm mặt tạo thẩm mỹ chất lượng điều trị từ 55% lên 90% năm 2008 khoa Răng hàm mặt – Bệnh viện Bạch mai”...
 • 21
 • 136
 • 0

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG DAO MỔ SIÊU ÂM TRONG CẮT AMIĐAN pps

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG DAO MỔ SIÊU ÂM TRONG CẮT AMIĐAN pps
... thuật kết đau sau mổ Đến nước ta chưa có nghiên cứu ứng dụng đánh giá hiệu harmonic scalpel cắt amiđan điều thúc đẩy thực nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Đánh giá kết sử dụng dao mổ siêu âm phẫu ... gian cắt chậm đạt hiệu cầm máu Trong nhóm nghiên cứu 3/21 trường hợp cần phải cột để cầm máu chỗ khả cầm máu dao mổ siêu âm Lý khả cầm máu dao mổ siêu âm với mạch máu > mm bước đầu sử dụng dao mổ ... sau mổ) Chảy máu Trong mổ Chảy máu sớm Chảy Chảy máu muộn máu kéo dài Số 0 bệnh nhân Trong nghiên cứu có trường hợp dao mổ siêu âm không kiểm sóat chảy máu cần sử dụng cột Đau sau mổ Để đánh giá...
 • 12
 • 663
 • 4

đánh giá kết quả sử dụng sonde foley 3 chạch trong chăm sóc người bệnh mổ nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện xây dựng

đánh giá kết quả sử dụng sonde foley 3 chạch trong chăm sóc người bệnh mổ nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện xây dựng
... tính tuyến tiền liệt BV Xây dựng với mục ti u: Mô tả đặc điểm tri u chứng trước mổ sau mổ Đánh giá hi u dụng sonde foley chạc chăm sóc BN sau ph u thuật mổ nội soi u phì 3 ại TỔNG QUAN TÀI LI U  ... sonde ni u đạo BQ Foley chạc sau mổ nội soi UPĐLTTTL BV sử dụng ĐẶT VẤN ĐỀ  Tôi tiến hành thực đề tài: Đánh giá kết dụng sonde Foley chạc chăm sóc người bệnh mổ nội soi u phì đại lành tính tuyến ... cách với trực TỔNG QUAN TÀI LI U  ĐẶC ĐIỂM GIẢI PH U Thiết đồ đứng dọc qua ch u hông TỔNG QUAN TÀI LI U  Sinh lý bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt:  TTL bao gồm tuyến nhỏ nằm lớp hạ...
 • 39
 • 1,028
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ sử DỤNG SONDE FOLEY 3 CHẠC TRONG c

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ sử DỤNG SONDE FOLEY 3 CHẠC TRONG c
... (Sonde Nelaton, Foley ch c, Sonde foley ch c) Mỗi loại c c u tạo kh c nhau, c ch sử dụng chăm s c kh c Đặt Sonde niệu đạo bàng quang foley ch c để nhỏ giọt liên t c dung dịch Nacl 0,9% qua Sonde ... dưa vào áp dụng từ năm 2002 Từ áp dụng đến chưa c đánh giá kết sử dụng Đặt Sonde niệu đạo bàng quang foley ch c để nhỏ giọt liên t c dung dịch Nacl 0,9% qua Sonde vào bàng quang 1-2 ngày đầu ... người tr c tiếp chăm s c người bệnh th c đề tài: Đánh giá kết sử dụng Sonde Foley ch c chăm s c ngƣời bệnh mổ phì đại tuyến tiền liệt khoa Ngoại bênh viện đa khoa Tỉnh Nam Định” Với m c tiêu:...
 • 10
 • 102
 • 0

Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật sửa toàn bộ điều trị bệnh lý thất phải hai đường ra

Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật sửa toàn bộ điều trị bệnh lý thất phải hai đường ra
... Thất phải hai đường - thông liên thất biệt lập * Thương tổn tắc nghẽn đường thất phải Tất dạng thương tổn tắc nghẽn đường thất phải gặp bệnh thất phải hai đường Tắc nghẽn đường thất phải thất ... phương pháp phẫu thuật kết phẫu thuật 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ Tổng số bệnh nhân thất phải hai đường tiến hành phẫu thuật sửa toàn thời gian nghiên cứu 20 bệnh nhân Kỹ thuật tạo đường hầm thất kỹ thuật sử ... sinh, giúp cải thiện nâng cao kết điều trị phẫu thuật sửa toàn thể bệnh Phẫu thuật sửa chữa thất lựa chọn ưu tiên hàng đầu bệnh thất phải hai đường ra, thể thông liên thất, thể Fallot thể chuyển...
 • 39
 • 150
 • 0

NHẬN xét kết QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT nội SOI TRONG điều TRỊ VIÊM PHÚC mạc RUỘT THỪA tại KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

NHẬN xét kết QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT nội SOI TRONG điều TRỊ VIÊM PHÚC mạc RUỘT THỪA tại KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
... ca phu thut ni soi iu tr viờm phỳc mc rut tha chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ny vi mc tiờu: ỏnh giỏ kt qu ng dng phu thut ni soi iu tr cỏc trng hp VPMRT ti khoa Ngoi bnh vin Bch Mai I TNG V PHNG ... mc ớch ct rut tha (gii quyt nguyờn nhõn), v dn lu bng Trong vi thp niờn tr li õy vi s phỏt trin mnh m ca phu thut ni soi, phu thut ni soi iu tr viờm phỳc mc rut tha ó c ỏp dng Nh nhng u vit ... sau m, hiu qu ca phu thut ni soi iu tr viờm phỳc mc rut tha ang dn c khng nh ó cú nhiu bỏo cỏo cho thy khụng cú s khỏc bit v t l tai bin, bin chng sau m gia m ni soi v m m Gúp phn nh nghiờn cu...
 • 4
 • 100
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm em tỏi trong quy trình nuôi thương phẩm tôm he chân trắng penaeus vannamei tại xí nghiệp nuôi tôm núi tào công ty tnhh thông thuậncác chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa sử dụng lực lượng lao động trong doanh nghiệpbiện pháp 6 tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viênđánh giá hiệu quả hạ nhãn áp của thuốc ganfort trong điều trị bệnh glôcômđánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty vật tư kỹ thuật xi măng hà nộixác định loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng đất xác định tiềm năng phát triển nông nghiệp cho huyện kỳ anhcác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu độngđánh giá hiệu quả sử dụng vốnđánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuậtđánh giá hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàngđánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệpđánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tưđánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữuđánh giá hiệu quả sử dụng vốn odađánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay137 test bank for financial accounting making the connection spiceland 1st edition140 test bank for essentials of accounting for governmental and not for profit organizations 10th edition147 test bank for financial accounting a business process approach 3rd edition148 test bank for accounting information systems 11th edition156 test bank for financial and managerial accounting 9th edition needles158 test bank for financial reporting and analysis 6th edition159 test bank for managerial accounting 11th160 test bank for horngrens accounting the managerial chapters 10th editionĐỒ ÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY Ủ PHÂN COMPOST CHO THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚCcong nghe san xuat che ca phe va ca cao nguyen thi hien nguyen van tang 1 2758Đề thi công chức mẫu trắc nghiệm Anh Văn - Kèm Đ.ánKiến thức chung thi công chức 2016-2017Nội dung ôn thi viên chức năm 2015-2017 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kế toánÔn thi công chức năm 2016- 2017Bộ đề gồn 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo dục tiểu học có đáp án hay nhấtÔn thi công chức năm 2016- 2017Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Cổ phần Đại XuânMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông DươngMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xây dựng sô 2 tỉnh Điện Biên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập