Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... chức công đoàn Công đoàn Công ty tổ chức hoạt động theo Luật Công đoàn luật liên quan khác Báo cáo thường niên 2011 - 23 III THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY Báo cáo thường niên 2011 - ... địa Báo cáo thường niên 2011 - 17 _ Lập dự án mở rộng thị phần, tăng thêm doanh số bán góp phần xây dựng thương hiệu vững mạnh Báo cáo thường niên 2011 - 18 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU ... cấp Báo cáo thường niên 2011 - Tháng năm 2009, công ty CP Minh Hữu Liên mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh vào lĩnh vực thương mại Tháng 04 năm 2009 , Văn Phòng giao dịch Công Ty Cổ Phần Minh Hữu...
 • 53
 • 1
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... mở rộng thị phần, tăng thêm doanh số bán góp phần xây dựng thương hiệu vững mạnh Báo cáo thường niên 2010 - 15 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Báo cáo thường niên 2010 - 16 Tóm tắt ... chức công đoàn Công đoàn Công ty tổ chức hoạt động theo Luật Công đoàn luật liên quan khác Báo cáo thường niên 2010 - 20 III THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY Báo cáo thường niên 2010 - ... Phó giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu + Từ 2007 đến : Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu Giám đốc Công ty CP Minh Hữu Liên Báo cáo thường niên 2010 - 17 Ông Hồ Ngọc Thế Anh...
 • 75
 • 1
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... trường quốc tế Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu Tháng năm 2007, Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên thức thành lập, với giá trị cốt lõi thừa hưởng từ tảng vững Hữu Liên Á Châu Hữu Liên Á Châu - cổ đông chiến ... thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu + Từ 2007 đến : Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu Giám đốc Công ty CP Minh Hữu Liên + Từ 6/2008 đến : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên ... Công ty CP Hữu Liên Á Châu + Từ 6/2009 đến : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên - Chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên -...
 • 77
 • 51
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... Báo cáo thường niên 2012 - 46 Báo cáo thường niên 2012 - 47 Báo cáo thường niên 2012 - 48 Báo cáo thường niên 2012 - 49 Báo cáo thường niên 2012 - 50 Báo cáo thường niên 2012 - 51 ... doanh năm 2013, kính trình Đại hội xem xét thông qua báo cáo Báo cáo thường niên 2012 - 43 VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 Báo cáo thường niên 2012 - 44 Báo cáo thường niên 2012 - 45 Báo cáo thường ... đề cho năm 2014 Báo cáo thường niên 2012 - 35 VI BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 Báo cáo thường niên 2012 - 36 Thực chức nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Định...
 • 70
 • 38
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... – Công ty TNHH Sản xuất SUNMARK - Từ 2012 đến - Từ 02 /2015 đến : Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên : Phó giám đốc Kinh doanh – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên MINH HỮU ... ty Cổ phần Minh Hữu Liên - Từ 05 /2015 đến nay: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên MINH HỮU LIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 17 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC Năm sinh: ... đóng góp cho hoạt động công ty PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MINH HỮU LIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 THÔNG TIN CHUNG Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Tên Tiếng Anh: Minh Huu Lien Joint...
 • 78
 • 0
 • 0

báo cáo thường niên năm 2011 công ty cổ phần hàng tiêu dùng ma san tháng 04 năm 2012

báo cáo thường niên năm 2011 công ty cổ phần hàng tiêu dùng ma san tháng 04 năm 2012
... Trong năm, Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San thành lập công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San Công ty Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San sở hữu 100% vốn chuyển toàn phần vốn sở hữu công ty trước ... trước vào Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San (**) Ngày 27/10 /2011, Công ty Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San mua lại 50.25% cổ phần Công ty Cổ phần Vinacafe biên hòa Tất công ty thành ... người tiêu dùng Việt nam II Báo cáo Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San Tình hình Sản xuất Kinh doanh Năm 2011 1) Tổng quan hoạt động kinh doanh 2011 Năm 2011 năm thành công Masan Consumer...
 • 22
 • 184
 • 0

báo cáo thường niên năm 2011 công ty cổ phần thương mại dịch vụ bến thành btt

báo cáo thường niên năm 2011 công ty cổ phần thương mại dịch vụ bến thành btt
... nhân công ty 20 Thông tin cổ đông /thành viên góp vốn Quản trò công ty 45 Báo cáo kiểm tóan Báo cáo tài hợp Phụ lục Báo cáo kiểm tóan Báo cáo tài Cơng ty mẹ Phụ lục ` BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ... Cơng ty Thương mại Tổng hợp Bến Thành - Phó Giám đốc Cty TMTH Bến Thành, thuộc Tổng Cơng ty Bến Thành - Giám đốc Cty TMTH Bến Thành, thuộc Tổng Cơng ty Bến Thành - Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần ... kế tốn – tài vụ Cơng ty TNTH Chợ Bến Thành, Cơng ty TM-TH Bến Thành - Kế tốn trưởng Cơng ty TM-TH Bến Thành - Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành Chức vụ cơng tác...
 • 109
 • 263
 • 1

báo cáo thường niên năm 2011 công ty cổ phần vận tải biển việt nam

báo cáo thường niên năm 2011 công ty cổ phần vận tải biển việt nam
... 2011 Trang 15 CễNG TY C PHN VN TI BIN VIT NAM 9/2001-9/2007 Phũng K thut, Cụng ty ti bin Phú phũng VN 9/2007-7 /2011 Phũng K thut tu du, Cụng ty c Trng phũng phn ti bin Vit Nam 7 /2011 n Cụng ty ... Cụng ty Vn ti bin Vit Nam ó chuyn i sang mụ hỡnh cụng ty c phn n ngy 01/01/2008, Cụng ty c phn Vn ti bin Vit Nam ó chớnh thc i vo hot ng theo mụ hỡnh mi vi tờn gi CễNG TY C PHN VN TI BIN VIT NAM, ... SễNG NGN VIT NAM 1999 NHT BN NK-VR 6.205 4.726 2.085 VNH THUN VIT NAM 2000 VIT NAM NK-VR 6.500 4.143 2.504 VNH AN VIT NAM 2001 VIT NAM NK-VR 6.500 4.089 2.448 VNH HNG VIT NAM 2002 VIT NAM NK-VR...
 • 22
 • 243
 • 0

BÁO cáo THƯỜNG NIÊN năm 2011 CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG hà TIÊN 1

BÁO cáo THƯỜNG NIÊN năm 2011 CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG hà TIÊN 1
... clinker /năm, 500.000 xi măng /năm Kiên Lương 500.000 xi măng /năm Thủ Đức 19 93: Nhà máy liên hợp xi măng Tiên tách thành nhà máy xi măng Tiên 1, nhà máy xi măng Tiên 19 94: Nhà máy xi măng Tiên ... lên BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 Báo cáo Hội đồng quản trị II 2 .1 Tình hình hoạt động Công ty năm 2 011 Năm 2 011 năm thứ năm Công ty Cổ Phần Xi Măng Tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ... 5.639, 91 1. 412 ,36 1. 036,48 82,37% - 715 , 91 717 ,45 657,39 14 ,54% 10 3,24% 17 3, 41% - 11 4,54 41, 79% - (15 3,94) 12 -10 0,00% 82,43% 355,82 15 4.00 Thực 388,59 Tỷ đ Tỷ đ % +,- so với năm 2 010 - 19 2,29 11 7,59%...
 • 33
 • 154
 • 1

Báo cáo thường niên năm 2011 -Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ

Báo cáo thường niên năm 2011 -Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ
... CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ CẦN THƠ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011a g e 38 | P BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài năm 2011 ... THỦY SẢN CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 16 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011| P a g e BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ II BÁO CÁO ... BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011 5|Page CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011a g e 6|P BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011...
 • 64
 • 75
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập