500 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 luyện thi vào 10

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 9

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9
... tượng: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa a Chưa đến tuổi lao động lao động c Không đủ sức lao động Năm học : 20 09 - 2010 b Không có việc làm d Tất đối tượng kể Câu 4: Trong tháp 198 9 199 9, tháp ... trẻ là: a Tháp 198 9 b Tháp 199 9 c Cả tháp có kết cấu giống Câu 5: Tháp dân số 199 9 so với tháp 198 9, tỷ lệ dân số phụ thuộc đã: a Tăng 4,6% b Giảm 4,6% c Tăng 6,4% d Giảm 6,4% Bài SỰ PHÁT TRIỂN ... Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học : 20 09 - 2010 Bài 17 VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ Câu 1: Sự khác tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc là: a Độ cao b Hướng núi c Khí hậu d Cả yếu tố Câu 2:...
 • 13
 • 9,480
 • 435

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 9

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9
... động d Tất đối tượng kể Câu 4: Trong tháp 198 9 199 9, tháp có kết cấu dân số trẻ là: a Tháp 198 9 b Tháp 199 9 c Cả tháp có kết cấu giống Câu 5: Tháp dân số 199 9 so với tháp 198 9, tỷ lệ dân số phụ thuộc ... vôi d Đất sét Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm địa Năm học : 20 09 - 2010 Câu 3: Điều kiện tốt để vùng phát triển dịch vụ là: a Địa hình b Khí hậu c Hình dáng d Vị trí địa Câu 4: Loại hình dịch ... d Mnông Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm địa Năm học : 20 09 - 2010 Bài 29 VÙNG TÂY NGUYÊN ( TT ) Câu 1: Loại công nghiệp phát triển Tây Nguyên là: a Chè b Cao su c Cà phê d Điều Câu 2: Cà phê...
 • 11
 • 1,317
 • 34

câu hỏi bài tập trắc nghiệm sinh ĐỘT BIẾN GEN pptx

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh ĐỘT BIẾN GEN pptx
... valin b Đột biến gen thay cặp nu c Đột biến xảy thứ gen d Đột biến cặp nu Câu 73 / Chất hóa học 5-brom uraxin có tác dụng gây đột biến gen dạng a Thay G, biến đổi cặp G-X thành A-T b Thay A, biến ... TAXAGTXTAXGTXAG Dạng đột biến sau nghiêm trọng a Đột biến G cuối thành T b Đột biến A thứ thành T c Đột biến G thứ thành T d Đột biến G cuối thành A Câu 76 / Đột biến gen bao gồm dạng a Mất, ... / Đột biến gen đột biến điểm a Thay đổi vài thành phần hóa học gen b Thay đổi số lượng hay vài gen tế bào c Thay đổi vị trí vài gen NST d Thay đổi cấu trúc gen liên quan đến cặp nuclêôtit Câu...
 • 10
 • 623
 • 6

câu hỏi bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_4 ppt

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_4 ppt
... giống D Cả câu A,B C Câu 29: Đặc điểm chọn lọc hàng loạt gì? A Chọn lọc dựa kiểu gen B Chọn lọc dựa kiểu hình C Chọn lọc tính trạng có hệ số di truyền thấp D Cả câu B C Câu 30: Cơ sở di truyền ... trăm alen gen Câu 40: Theo Đác-Uyn, nhân tố chủ yếu trình tiến hóa sinh giới là: A Chọn lọc nhân tạo sở tính biến dị di truyền sinh vật B Chọn lọc tự nhiên sở tính biến dị di truyền di n đường phân ... có Câu 33: Người đưa vai trò ngoại cảnh chế tiến hóa sinh vật là: A Lin-nê B La-Mác C Đác-Uyn D Kimura Câu 34: Theo Đác-Uyn,vai trò ngoại cảnh là: A Gây biến dị sinh vật B Chọn lọc tự nhiên di n...
 • 11
 • 373
 • 0

câu hỏi bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_3 pdf

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_3 pdf
... D Mất đoạn NST Câu 3: Mục đích chủ yếu kỹ thuật di truyền là: A Sử dụng thành tựu nghiên cứu axit nuclêic B Sử dụng thành tựu di truyền vi sinh vật C Chuyển đoạn ADN từ tế bào ... đáp Câu 6: Điều hình thành loài theo quan niệm sinh học đại? A Loài hình thành từ tích lũy đột biến có lợi cho sinh vật B Loài hình thành từ biến dị tổ hợp cá thể C Loài hình thành từ hay tập ... Sự tương tác prôtein axit nuclêic Câu 12: Sự di truyền tín hiệu người thực bởi: A ADN tổng hợp prôtêin B Sự mã giải mã ARN C Tiếng nói chữ viết D Tất giải đáp Câu 13: Bệnh sau đột biến đoạn NST...
 • 10
 • 341
 • 0

câu hỏi bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_1 pot

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_1 pot
... Câu 25 / Bộ mở đầu sinh vật nhân thực a AGG b UGA c UAG d AUG Câu 26 / Tính thoái hóa mã di truyền thể điểm a ba mã hóa cho loại axit amin b Được đọc liên tục chiều không gối lên c Mọi loài sinh ... ADN không thực chức sau a Bảo quản thông tin di truyền b Chứa nhiễm sắc thể c Truyền thông tin di truyền qua hệ d Chứa gen mang thông tin di truyền Câu 18 / Đơn phân ADN đơn phân ARN không giống ... a Ở đâu có ADN b Chỉ tế bào chất c Gắn mảng sinh chất d Chỉ NST Câu 21 / Trong tế bào nhân thực gen a Ti thể b Nhiễm sắc thể c Trung thể d Lục lạp Câu 22 / Gen phân mảnh có đặc tính a Chia thành...
 • 12
 • 385
 • 0

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC LỚP 12 pot

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC LỚP 12 pot
... A.1,12l B.2,24l C.3,36l D.4.48l Cõu 15 : Cho hn hp bt Al vi 4,8gam Fe2O3 t chỏy hn hp thc hin phn ng nhit nhụm thu c bao nhiờu gam cht rn sau phn ng : A.6,2g B.10,2g C .12, 6g D.Kt qu ... hm lng Fe3O4 qung l 80%, hiu sut cuớa quaù trỗnh laỡ 93% Khi lng gang thu c l : A.55,8 tn B.56, 712 tn C.56,2 tn D.60,9 tn Cõu 25 : Cho hn hp gm 4,2g Fe v 6g Cu vo dung dch HNO3 thy thoỏt 0,896 ... hn hp l : A.84% v 16% B.16% v 84% C.75% v 25% D.25% v 75% Cõu 33 : S ng phõn ru bc ng vi CTPT C5H12O l : A.2 B.3 C.4 D.5 Cõu 34 : Ru no sau õy khú b oxi hoỏ nht : A.2-metyl butan-1-ol B.3-metyl...
 • 5
 • 755
 • 3

CÂU hỏi bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học 12 bài điều CHẾ KIM LOẠI ăn mòn KIM LOẠI

CÂU hỏi và bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học 12 bài  điều CHẾ KIM LOẠI  ăn mòn KIM LOẠI
... chống ăn mòn kim loại, người ta phải cách li kim loại với môi trường Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: C Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: D Câu 9: D Câu 10: B TRẢ LỜI Câu 11: B Câu 12: D Câu ... kim loại tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi ăn mòn kim loại B Ăn mòn hóa học phá hủy kim loại chất khí hay nước nhiệt độ cao C Ăn mòn hóa học phá hủy kim loại kim loại tiếp xúc với dung ... Khi kim lọai bị oxi hóa tính chất quí báu kim loại Câu 14: Những hợp kim sau để không khí ẩm, kim loại bị ăn mòn: A Al - Fe, Al bị ăn mòn (1) B Cu - Fe, Cu bị ăn mòn (2) C Fe - Sn, Sn bị ăn mòn...
 • 3
 • 2,370
 • 28

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH
... axit tan đợc Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan đợc Phần III Bài tập trắc nghiệm Chơng I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài - Hoá đại cơng Câu 1: 22 Cho hỗn hợp Na Mg d tác dụng với dd H2SO4 Lợng ... X1, X2, X6 E Cả A, B Câu 23: Đề nh câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại là: A X1, X2, X3, X5, X6 B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề tơng tự nh (câu 22) nguyên tố tạo ... X3, X4 C X2, X3, X5 D X2, X3, X6 E Tất sai Câu 25: Đề nh câu (câu 22) Tập hợp nguyên tố thuộc phân nhóm A X1, X2, X6 B X2, X5 C X1, X3 D Cả b c E Tất sai Câu 26: Xét phản ứng (nếu có) sau đây: CuO...
 • 160
 • 1,065
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: 800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa họccâu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 6câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 7câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11tổng kết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thpthệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếcâu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potxhệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệmcâu hỏi và bài tập của sgk sinh học 12bài tập trắc nghiệm sinh học 12 ôn thi đại họcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ