Tài liệu về : “Câu hỏi trắc nghiệm Pascal

Câu hỏi trắc nghiệm Pascal

Câu hỏi trắc nghiệm Pascal
... Câu 1Luật mô tả cho từ tố const trong pascal là:A) từ khoáB)constC) Chuỗi các kí tựD)Chuỗi các chữ cáiĐáp án Câu 2Luật nào sau đây KHÔNG mô tả cho từ tố phép gán trong pascal? A) :=B)Kí ... ”Đáp án Câu 13Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal) : “var a: integer”. a là: A) Từ tố số nguyênB)Từ vựngC) Từ tố số thựcD)Từ tố Đáp án Câu 14Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal) : ... xâuĐáp án Câu 19Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal) : “a: = 1”. 1 là: A) Từ tố số nguyênB)Từ tố từ khóaC) Từ tố số thựcD)Mẫu mô tả Đáp án Câu 20Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal) :...
 • 4
 • 1,439
 • 60

Câu hỏi trắc nghiệm lập trình Pascal

Câu hỏi trắc nghiệm lập trình Pascal
... Câu 1Luật mô tả cho từ tố const trong pascal là:A) từ khoáB)constC) Chuỗi các kí tựD)Chuỗi các chữ cáiĐáp án ACâu 2Luật nào sau đây KHÔNG mô tả cho từ tố phép gán trong pascal? A) :=B)Kí ... ”Đáp án DCâu 13Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal) : “var a: integer”. a là: A) Từ tố số nguyênB)Từ vựngC) Từ tố số thựcD)Từ tố Đáp án DCâu 14Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal) : ... án B,CCâu 19Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal) : “a: = 1”. 1 là: A) Từ tố số nguyênB)Từ tố từ khóaC) Từ tố số thựcD)Mẫu mô tả Đáp án ACâu 20Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal) :...
 • 4
 • 1,087
 • 70

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc
... 1)Dx kaλ= + Câu 383: Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước sóng ánh sáng?A. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niutơn.B. Thí nghiệm tổng hợp ... tác dụng sinh học Câu 429: Chọn câu sai ? Các nguồn phát ra tia tử ngoại là :A. Mặt trời B. Hồ quang điện C. Đèn cao áp thuỷ ngân D. Dây tóc bóng đèn chiếu sáng Câu 430: Chọn câu đúng : bức xạ ... bình trong một chu kì Câu 261: Chọn câu trả lời đúng:Công suất nhiệt trong mỗi mạch điện phụ thuộc vào:A. Dung khángB. Cảm khángC. Điện trởD. Tổng trở Câu 262: Chọn câu trả lời đúng:Hệ số...
 • 67
 • 2,154
 • 40

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web
... tập Thiết Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB Phần 1: Ngôn Ngữ ... 12. Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng Bài tập Thiết Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang ... <img src="background.gif" background> Bài tập Thiết Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang...
 • 16
 • 5,761
 • 142

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học
... rằng câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm khách quan ít liên quan với nhau. Song, theo nghiên cứu của chúng tôi, có mối quan hệ khá rõ nét giữa câu hỏi tự luận (CHTL) và câu hỏi trắc nghiệm ... Câu hỏi tự luận = n (câu hỏi trả lời ngắn) = m (câu hỏi TNKQ). câu hỏi trả lời ngắn câu dẫn 1 CH TNKQ Câu hỏi ... bao nhiêu câu hỏi. 2.2. Xây dựng câu hỏi Từ bảng trọng số chi tiết và nội dung của chương mục, chúng ta đặt các câu hỏi tự luận. Các câu hỏi tự luận đặt càng nhiều càng tốt, từ các câu hỏi tự luận...
 • 12
 • 1,551
 • 14

153 Cau hoi trac nghiem kinh te vi mo on thi van bang 2DH Kinh te.doc

153 Cau hoi trac nghiem kinh te vi mo on thi van bang 2DH Kinh te.doc
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMKINH TẾ VI MÔÔN THI VĂN BẰNG 2 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM1./ Giá sản phẩm X ... 174c) ∆PS = 0∆CS = 0d) Tất cả các câu trên đều sai107./ Tổn thất vô ích xảy ra khi chính phủ đánh thuế là:a) -15b) -30c) -50d) -261Dựa vào đồ thị trả lời các câu hỏi 108, 109, 11014PQP1P2P30Q1Q2Q3MRMCABCI(D)108./ ... Có thể che dấu sự tồn tại của tình trạng năg suất biên giảm dầnd) Cả 3 câu trên đều đúngDùng số liệu sau đây để trả lời các câu 103, 104, 105, 106, 107Thị trường sản phẩm X có hàm số cung và cầu...
 • 20
 • 2,592
 • 35

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG S̐.pdf

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG S̐.pdf
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Viethanit.Org Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần ... Trung Câu 95: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ chủ trương thành lập chiến khu cách mạng nào ở Nam Kỳ? a) Trưng Trắc b) Phan Đình Phùng c) Nguyễn Tri Phươngđáp án d) Hoàng Hoa Thám Câu 96: ... Câu 102: Tổ chức nào triệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào? a) Ban Thường vụ Trung ương Đảng b) Ban chấp hành Trung ương Đảng c) Tổng bộ Việt Minh đáp án d) Uỷ ban khỏi nghĩa Câu...
 • 35
 • 3,933
 • 13

Câu hỏi trắc nghiệm về tính đệ quy

Câu hỏi trắc nghiệm về tính đệ quy
... Câu 1Ngôn ngữ L = {anbm| n> m} Văn phạm nào sau đây sinh ra ngôn ngữ LA) S → aSb|aB)S → aSb|aS|a C) S → aSb|aS| εD)S → aSb| SS|a Đáp án BCâu 2Ngôn ngữ L = {anbm| ... ≤ n ≤ 2m}Đáp án BCâu 6Cho văn phạm G = {S → aSbS|bSaS|a|ε} ∑ = {a, b } ∆= {S} . Văn phạm G nhập nhằng trên chuỗi nào sau đây:A) aabaB)aabC) aaabbD)tất cả đều saiĐáp án DCâu 7Văn phạm nào sau ... aSbS|bSaS|a|εC) S→aS|aSb|bD)S→ aS|bS|εĐáp án DCâu 8Văn phạm nào sau đây là văn phạm nhập nhằng:A) S → aSbS|aSb|εB) S→aS|aSb|aC) S→ aSb|bSa|SS|aD)S→ aS|bS|εĐáp án BCâu 9Cho văn phạm G = {S → aAAB| bC;...
 • 6
 • 591
 • 14

Câu hỏi trắc nghiệm phân tích trong lập trình

Câu hỏi trắc nghiệm phân tích trong lập trình
... ?Hỏi trạng thái của ngăn xếp và đầu vào là gì?A) ngăn xếp: $ abb đầu vào: bcde$ B) ngăn xếp: $ abA đầu vào: bcde$ C) ngăn xếp: $ aA đầu vào: bcde$ D) ngăn xếp: $ aA đầu vào: cde$ Đáp án CCâu ... Câu 1Cho văn phạm G = {S -> aABe; A -> Abc | b; B -> d; } Phân tích xâu vào “abbcde” ... Trạng thái phân tích tại một thời điểm là: Ngăn xếp Đầu vào Hành động$aAb cde$ thu gọn A -> b Hỏi trạng thái tiếp theo của quá trình phân tích là gì? A) Ngăn xếp Đầu vào Hành động$aAb cde$ thu...
 • 7
 • 364
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP