Câu hỏi trắc nghiệm Pascal

4 1,424 60
ilib.vn

ilib.vn

Tải lên: 1,171 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 10:59

Câu hỏi trắc nghiệm Pascal Câu 1Luật mô tả cho từ tố const trong pascal là:A) từ khoáB)constC) Chuỗi các kí tựD)Chuỗi các chữ cáiĐáp án Câu 2Luật nào sau đây KHÔNG mô tả cho từ tố phép gán trong pascal?A) :=B)Kí tự : và kí tự = đứng liền nhauC) =D)Chuỗi gồm : và = Đáp án Câu 3Luật nào sau đây KHÔNG mô tả cho từ tố tên (trong ngôn ngữ Pascal)?A) Chuỗi các kí tự gồm chữ cái và chữ số đứng liền nhau, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa các kí hiệu đặc biệtB)Bắt đầu bằng chữ cái, theo sau là chữ cái hoặc chữ sốC) Bắt đầu là chữ cái theo sau là không hoặc nhiều chữ cái chữ số hoặc dấu ngạch ngạch dướiD)Chuỗi các kí tự gồm chữ cái và chữ số, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa dấu cách, không chứa kí tự đặc biệtĐáp án Câu 4Luật nào sau đây KHÔNG mô tả từ tố số nguyên dương trong ngôn ngữ Pascal?A) Gồm chuỗi các chữ số liền nhauB)Bắt đầu bằng chữ số, theo sau là chữ sốC) Chuỗi các chữ số không chứa dấu cáchD)Bắt đầu bằng chữ số, theo sau là không hoặc nhiều chữ sốĐáp án Câu 5Luật nào sau đây mô tả từ tố số thực dương trong ngôn ngữ Pascal?A) Gồm chuỗi các chữ số liền nhau và dấu chấmB)Chuỗi các chữ số liền nhau, phân cách nhau bằng dấu chấmC) Chuỗi các chữ số không chứa dấu cách, phân cách nhau bằng dấu chấmD)Bắt đầu bằng chữ số, theo sau là không hoặc nhiều chữ số, theo sau là dấu chấm, sau dấu chấm là một hoặc nhiều chữ sốĐáp án Câu 6Luật nào sau đây mô tả từ tố số thực dương (kiểu double) trong ngôn ngữ java?A) Gồm chuỗi các chữ số liền nhau và dấu chấmB)Chuỗi các chữ số liền nhau, phân cách nhau bằng dấu chấmC) Bắt đầu bằng một hoặc nhiều chữ số, theo sau là dấu chấm, sau dấu chấm là không hoặc nhiều chữ số hoặc bắt đầu bằng không hoặc nhiều chữ số, theo sau là dấu chấm, sau dấu chấm là không hoặc nhiều chữ sốD)Bắt đầu bằng chữ số, theo sau là không hoặc nhiều chữ số, sau dấu chấm là dấu chấm, theo sau là một hoặc nhiều chữ sốĐáp án Câu 7Luật nào sau đây KHÔNG mô tả từ tố số nguyên âm trong ngôn ngữ Pascal?A) Gồm dấu trừ ở đầu xâu và các chữ số liên tiếp đứng sau dấu trừB)Bắt đầu bằng dấu trừ, theo sau là một hoặc nhiều chữ sốC) Chuỗi các chữ số liên tiếp và dấu trừD)Bắt đầu bằng dấu trừ, theo sau là chữ số, theo sau nữa là không hoặc nhiều chữ sốĐáp án Câu 8Luật nào sau đây mô tả từ tố số thực âm trong ngôn ngữ Pascal?A) Gồm chuỗi các chữ số liền nhau và dấu chấm, dấu trừB)Bắt đầu bằng dấu trừ, theo sau là một hoặc nhiều chữ số, theo sau là dấu chấm, theo sau là một hoặc nhiều chữ sốC) Chuỗi các chữ số liền nhau, phân cách nhau bằng dấu chấm và có dấu trừ ở đầu chuỗiD)Chuỗi các chữ số không chứa dấu cách, phân cách nhau bằng dấu chấmĐáp án Câu 9Luật nào sau đây mô tả từ tố Quan hệ trong ngôn ngữ Pascal?A) Dấu < hoặc > hoặc <= hoặc >= hoặc != hoặc = B)Dấu > hoặc < hoặc <= hoặc >= hoặc <> hoặc =C) Dấu > hoặc < hoặc <= hoặc >= hoặc <> hoặc = =D)Dấu > hoặc < hoặc <= hoặc >= hoặc !=hoặc = =Đáp án Câu 10Luật nào sau đây mô tả từ tố Quan hệ trong ngôn ngữ CA) Dấu < hoặc > hoặc <= hoặc >= hoặc != hoặc = B)Dấu > hoặc < hoặc <= hoặc >= hoặc <> hoặc =C) Dấu > hoặc < hoặc <= hoặc >= hoặc <> hoặc = =D)Dấu > hoặc < hoặc <= hoặc >= hoặc !=hoặc = =Đáp án DCâu 11Luật nào sau đây mô tả từ tố Xâu trong ngôn ngữ Pascal?A) Bất kỳ các kí hiệu nào nằm trong cặp dấu ‘’ ngoại trừ ‘B)Bắt đầu bằng dấu ‘ theo sau là không hoặc nhiều kí hiệu, theo sau là dấu ’C) Bất kỳ các kí hiệu nào nằm trong cặp dấu “” ngoại trừ “D)Bắt đầu bằng dấu “ theo sau là không hoặc nhiều kí hiệu, theo sau là dấu ”Đáp án Câu 12Luật nào sau đây mô tả từ tố Xâu trong ngôn ngữ C?A) Bất kỳ các kí hiệu nào nằm trong cặp dấu ‘’ ngoại trừ ‘B)Bắt đầu bằng dấu ‘ theo sau là không hoặc nhiều kí hiệu, theo sau là dấu ’C) Bất kỳ các kí hiệu nào nằm trong cặp dấu “” ngoại trừ “D)Bắt đầu bằng dấu “ theo sau là không hoặc nhiều kí hiệu, theo sau là dấu ”Đáp án Câu 13Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal): “var a: integer”. a là: A) Từ tố số nguyênB)Từ vựngC) Từ tố số thựcD)Từ tố Đáp án Câu 14Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal): “var a: integer”. integer là: A) Từ tố số nguyênB)Từ tố từ khóaC) Từ tố số thựcD)Mẫu mô tả Đáp án Câu 15Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ C): “int a”. int là: A) Từ tố số nguyênB)Từ tố từ khóaC) Từ tố số thựcD)Mẫu mô tả Đáp án Câu 16Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal): “writeln(‘ max cua hai so’, max)” writeln là: A) Từ tố số nguyênB)Từ tố từ khóaC) Từ tố số thựcD)Từ tố tên Đáp án Câu 17Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal): “printf(“ max cua hai so %d”, max)” có những từ tố nào? A) Từ tố tên, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặcB)Từ tố từ khóa, tên, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặc, dấu phẩyC) Từ tố tên, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặc, dấu phẩy, xâuD)Từ tố từ khóa, tên, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặc, dấu phẩyĐáp án Câu 18Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal): “writeln(‘ a=’, a)” có những từ tố nào? A) Từ tố tên, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặcB)Từ tố từ khóa, tên, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặc, dấu phẩyC) Từ tố từ khóa, tên, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặc, dấu phẩyD) tố tên, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặc, dấu phẩy, xâuĐáp án Câu 19Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal): “a: = 1”. 1 là: A) Từ tố số nguyênB)Từ tố từ khóaC) Từ tố số thựcD)Mẫu mô tả Đáp án Câu 20Trong chương trình nguồn (ngôn ngữ Pascal): “a: = 1”. Phát biểu nào sau đây SAIA) “1” là trị từ vựng của từ tố số nguyênB)“1” là mẫu mô mả của từ tố số nguyênC) “1” là từ tố số nguyênD)“1” là thuộc tính của từ tố số nguyênĐáp án . Câu 1Luật mô tả cho từ tố const trong pascal là:A) từ khoáB)constC) Chuỗi các kí tựD)Chuỗi các chữ cáiĐáp án Câu 2Luật nào sau đây. trong pascal? A) :=B)Kí tự : và kí tự = đứng liền nhauC) =D)Chuỗi gồm : và = Đáp án Câu 3Luật nào sau đây KHÔNG mô tả cho từ tố tên (trong ngôn ngữ Pascal) ?A)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Pascal, Câu hỏi trắc nghiệm Pascal, Câu hỏi trắc nghiệm Pascal

Bình luận về tài liệu cau-hoi-trac-nghiem-pascal

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP