Tài liệu về : “Hiện trạng và tình hình khai thác tài nguyên rừng

Hiện trạng tình hình khai thác tài nguyên rừng

Hiện trạng và tình hình khai thác tài nguyên rừng
... II.HIỆN TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG: II.1. Khái niệm rừng: Rừng là một tổng thể cây gỗ, có mối liên hệ lẫn nhau, nó chiếm một phạm vi không gian nhất định ở mặt đất trong ... oxy do 1.000 - 3.000 m² cây xanh tạo ra trong một năm. II.2.TÌNH TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ. II.2.1 .Hiện trạng rừng Việt Nam: Việt Nam là một nước nhiệt đới nằm ở vùng Đông ... thuế tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Chủ rừng chỉ phải nộp cho ngân sách xã 80kg thóc/ha/chu kỳ rừng trồng khi khai thác để xây dựng quỹ phát triển rừng của xã quỹ phát triển rừng...
 • 24
 • 2,669
 • 39

Hiện trạng phương hướng khai thác tài nguyên biển

Hiện trạng và phương hướng khai thác tài nguyên biển
... về tài nguyên biển Việt Nam. Từ đó, để hiểu biết thêm phần tài nguyên quý giá này. Trong phần trình bày chúng tôi chia các phần như sau: I. Điều kiện tự nhiên II. Tài nguyên III. Hiện trạng ... PHẦN ĐẦU Trước sự suy giảm của tài nguyên trên cạn, con người ngày càng hướng sự khai thác vào biển khơi. Chính vì lẽ đó việc tìm hiểu, nghiên cứu tài nguyên biển là điều rất quan trọng. ... phong phú. Dự tính có thể khai thác hàng ngàn tấn/năm, nhưng chưa được điều tra đầy đủ. Đây là nguồn tài nguyên có giá trị, mở ra triển vọng lớn cho việc khai thác chế biến xuất khẩu trong...
 • 24
 • 407
 • 1

Hiện trạng phương hướng khai thác tài nguyên biên

Hiện trạng và phương hướng khai thác tài nguyên biên
... về tài ngun biển Việt Nam. Từ đó, để hiểu biết thêm phần tài ngun q giá này. Trong phần trình bày chúng tơi chia các phần như sau: I. Điều kiện tự nhiên II. Tài ngun III. Hiện trạng ... phép hàng năm có thể khai thác 325 nghìn tấn (49,2% cá nổi 50,8% cá đáy), chiếm 24,9% trữ lượng có khả năng đánh bắt của tồn quốc. Tuy nhiên thực trạng khai thác mới chỉ đạt 35,5% ... 60 m. Trữ lượng hải sản hàng năm có thể khai thác là 490 nghìn tấn (42,9% cá nổi 57,1% cá đáy) chiếm 37,5% trữ lượng tồn quốc. Khả năng khai thác hiện nay khá cao : 82,3% trữ lượng (401...
 • 24
 • 159
 • 0

Hiện trạng phương hướng khai thác tài nguyên biên.

Hiện trạng và phương hướng khai thác tài nguyên biên.
... về tài nguyên biển Việt Nam. Từ đó, để hiểu biết thêm phần tài nguyên quý giá này. Trong phần trình bày chúng tôi chia các phần như sau: I. Điều kiện tự nhiên II. Tài nguyên III. Hiện trạng ... PHẦN ĐẦU Trước sự suy giảm của tài nguyên trên cạn, con người ngày càng hướng sự khai thác vào biển khơi. Chính vì lẽ đó việc tìm hiểu, nghiên cứu tài nguyên biển là điều rất quan trọng. ... phong phú. Dự tính có thể khai thác hàng ngàn tấn/năm, nhưng chưa được điều tra đầy đủ. Đây là nguồn tài nguyên có giá trị, mở ra triển vọng lớn cho việc khai thác chế biến xuất khẩu trong...
 • 24
 • 298
 • 1

Đánh giá tiềm năng, thực trạng định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho phát triển du lịch văn hóa tại thành phố hồ chí minh

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho phát triển du lịch văn hóa tại thành phố hồ chí minh
... thuận lợi khó khăn, hạn chế của tài nguyên môi trường du lịch đối với phát triển du lịch văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh Chương 3: Định hướng giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường ... thật hoàn hảo. 2.1.2 Mạng lưới điểm du lịch văn hóa hiện trạng khai thác Bảng số 7: mạng lưới điểm du lịch đang khai thác Loại tài nguyên Điểm du lịch Xếp hạng Địa điểm Di tích khảo cổ ... MSSV: 100400245 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG DU LỊCH...
 • 33
 • 794
 • 6

Thực trạng định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho TpHCM.pdf

Thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho TpHCM.pdf
... thuận lợi khó khăn, hạn chế của tài nguyên môi trường du lịch đối với phát triển du lịch văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh Chương 3: Định hướng giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên môi ... thật hoàn hảo. 2.1.2 Mạng lưới điểm du lịch văn hóa hiện trạng khai thác Bảng số 7: mạng lưới điểm du lịch đang khai thác Loại tài nguyên Điểm du lịch Xếp hạng Địa điểm Di tích khảo cổ ... 100400245 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG...
 • 33
 • 241
 • 1

Thực trạng định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho TpHCM

Thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho TpHCM
... thuận lợi khó khăn, hạn chế của tài nguyên môi trường du lịch đối với phát triển du lịch văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh Chương 3: Định hướng giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên môi ... thật hoàn hảo. 2.1.2 Mạng lưới điểm du lịch văn hóa hiện trạng khai thác Bảng số 7: mạng lưới điểm du lịch đang khai thác Loại tài nguyên Điểm du lịch Xếp hạng Địa điểm Di tích khảo ... 100400245 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG...
 • 33
 • 167
 • 0

DANH GIA TIEM NANG, THUC TRANG VA DINH HUONG KHAI THAC TAI NGUYEN MOI TRUONG DU LICH NHANVAN CHO PT DL VAN HOA TPHCM

DANH GIA TIEM NANG, THUC TRANG VA DINH HUONG KHAI THAC TAI NGUYEN MOI TRUONG DU LICH NHANVAN CHO PT DL VAN HOA TPHCM
... thuận lợi khó khăn, hạn chế của tài nguyên môi trường du lịch đối với phát triển du lịch văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh Chương 3: Định hướng giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường ... gói thật hoàn hảo. 2.1.2 Mạng lưới điểm du lịch văn hóa hiện trạng khai thác Bảng số 7: mạng lưới điểm du lịch đang khai thác Loại tài nguyên Điểm du lịch Xếp hạng Địa điểm Di tích khảo cổ Giồng ... MSSV: 100400245 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG DU LỊCH...
 • 33
 • 146
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG DU LỊCH NHÂN VĂN CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH docx

Tài liệu LUẬN VĂN: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG DU LỊCH NHÂN VĂN CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH docx
... thuận lợi khó khăn, hạn chế của tài nguyên môi trường du lịch đối với phát triển du lịch văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh Chương 3: Định hướng giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên môi ... thật hoàn hảo. 2.1.2 Mạng lưới điểm du lịch văn hóa hiện trạng khai thác Bảng số 7: mạng lưới điểm du lịch đang khai thác Loại tài nguyên Điểm du lịch Xếp hạng Địa điểm Di tích khảo cổ ... 100400245 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG...
 • 33
 • 284
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP