NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYÊT TỔNG HỢP THUYỀN TRƯỞNG HẠNG TƯ KÈM ĐÁP ÁN FULL

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THUYÊT TỔNG HỢP THUYỀN TRƯỞNG HẠNG KÈM ĐÁP ÁN FULL

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYÊT TỔNG HỢP THUYỀN TRƯỞNG HẠNG TƯ KÈM ĐÁP ÁN FULL
... Câu Điều động tàu hạng cập cầu 23 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH DÙNG CHO THUYỀN TRƯỞNG HẠNG TƯ Đề Điều động tàu rời cầu (Thời gian thực tối đa 10 phút) Đáp án số 1: Đi theo hướng đậu, lái trước ... ĐỒNG THI Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN : ĐIỀU ĐỘNG TÀU Cấp GCNKNCM Thuyền trưởng hạng phương tiện TNĐ (Thời gian thực tối đa 10 phút) Số đề: 01 Câu Điều động tàu hạng rời ... ĐỒNG THI Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN : ĐIỀU ĐỘNG TÀU Cấp GCNKNCM Thuyền trưởng hạng phương tiện TNĐ (Thời gian thực tối đa 10 phút) Số đề: 02 Câu Điều động tàu hạng cập...
 • 25
 • 1,795
 • 0

đề thi trắc nghiệm thuyết kế toán ngân hàngđáp án

đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng có đáp án
... toán không được ngân hàng phục vụ, thể thức toán được ngân hàng phục vụ Câu 13 Thể thức toán là gì? www.khotrithuc.com Đề thi trắc nghiệm thuyết kế toán ngân hàng A) Là hình ... mua (3b) > NH bên bán Chú thi ch các mũi tên sơ đồ chú thi ch nào đúng? A) www.khotrithuc.com 10 Đề thi trắc nghiệm thuyết kế toán ngân hàng (1) Giao hàng (3a) NH ghi Nợ ... trực tiếp mang đến ngân hàng xin xác nhận "séc chuyển tiền" www.khotrithuc.com 16 Đề thi trắc nghiệm thuyết kế toán ngân hàng B) Phải lập liên UNC đem đến ngân hàng xin cấp séc...
 • 31
 • 1,070
 • 6

đề thi trắc nghiệm thuyết kế toán ngân hàng

đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng
... toán liên hàng áp dụng phạm vi nào? A) Thanh toán ngân hàng khác địa phương hệ thống ngân hàng B) Thanh toán ngân hàng khác quận, huyện C) Thanh toán ngân hàng khác hệ thống (khác ngân hàng chuyên ... NHTM hệ thống, ngân hàng thương mại khác hệ thống, ngân hàng thương mại với ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Nhà nước với ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng với C) Giữa khách hàng có mở TK ... phân biệt thể thức toán phương thức toán A) Phương thức toán toán tiền mặt, thể thức toán toán chuyển khoản B) Phương thức toán tồn ngân hàng, thể thức toán toán qua ngân hàng Mỗi thể thức có...
 • 23
 • 449
 • 1

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm thuyết tài chính tiền tệ pptx

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ pptx
... ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu Xác định điểm vòng quay vốn doanh nghiệp biết ROA = 8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = tỷ 1.60 2.05 ... mua Câu 23 Bảo hiểm thuộc loại Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài có hoàn trả Quan hệ tài không hoàn trả Câu 24 Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW Tăng dự trữ ... thấp 1và Tất Câu 17 Khi doanh nghiệp toán tiền mua hàng tiền tệ phát huy chức Trao đổi Thanh toán Thước đo giá trị Cất trữ cho công nhân đứng Câu 18 .Tiền nộp bảo hiểm xã hội máy doanh nghiệp...
 • 10
 • 3,577
 • 150

DE THI TRAC NGHIEM LY THUYET XAC SUAT VA THONG KE TOAN 2011

DE THI TRAC NGHIEM LY THUYET XAC SUAT VA THONG KE TOAN 2011
... nhiên Xac suất để khách vào quầy bằng: ^ ỉ ...
 • 8
 • 1,472
 • 16

Đề thi trắc nghiệm thuyết âm nhạc cơ bản

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết âm nhạc cơ bản
... thang âm gồm âm gốc âm bồi Thang âm tự nhiên gì? a Là xếp âm theo thứ tự độ cao định b Là xếp âm theo thứ tự độ cao c Là thang âm gồm đầy đủ âm âm hóa d Là thang âm gồm âm gốc âm bồi Hệ thống âm âm ... khảo………………………………………………………… Trang 100 Đề thi trắc nghiệm môn : thuyết âm nhạc – Lê Minh Phước – Trường CĐSP Đồng Nai PHẦN THỨ NHẤT : CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CAO ĐỘ CỦA ÂM THANH Âm mà người cảm thụ âm nào? a Có cao ... : thuyết âm nhạc – Lê Minh Phước – Trường CĐSP Đồng Nai Có quãng tám đủ quãng tám thi u thang âm đầy đủ? a c b d 9 Quãng tám cực trầm thang âm đầy đủ quãng tám thi u, chúng có âm? a âm c âm...
 • 80
 • 10,940
 • 48

Bộ đề thi trắc nghiệm thuyết Tài chính Tiền tệ-2 potx

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-2 potx
... việc nghiên cứu quản tài sản dài hạn tài sản ngắn hạn doanh nghiệp nhằm: a Tìm biện pháp quản lý, sử dụng để thực khấu hao tài sản cố định nhanh chóng b Tìm biện pháp để quản tăng nhanh vòng ... tăng Tiền sở bao gồm: a tiền mặt lưu thông khoản vay chiết khấu NHTW b dự trữ ngân hàng chứng khoán phủ c tiền mặt lưu thông chứng khoán phủ d tiền mặt lưu thông giấy bạc NHTW phát hành e tiền ... đầu tư với giá trị tài sản ròng chúng a mở b đóng c loại quỹ Khi gửi chủ tài khoản, muốn, hưởng dịch vụ toán ngân hàng cung cấp a tiền gửi không kỳ hạn b tiền gửi tiết kiệm c tiền gửi có kỳ hạn...
 • 6
 • 2,499
 • 71

Bộ đề thi trắc nghiệm thuyết Tài chính Tiền tệ-3 pptx

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-3 pptx
... câu hỏi trắc nghiệm tài – Corporate Finance Tests c Tài sản tài xuất hai cân đối tài tài sản thực xuất cân đối d Tài sản tài đánh giá giá trị tài sản thực làm giảm giá trị Thị trường tài sử dụng ... dụng để xác định để tăng số tiền mặt cần thi t cho vốn đầu tư a Đúng b Sai 16 .Tài sản tài xuất hai cân đối tài a Đúng b Sai 17 Thị trường tài cung cấp cho nhà quản tài bao gồm nguồn quỹ dài ... trường tài Thơng tin từ báo cáo kế tốn Quản tài Những quản cấp cao cơng ty 21.Đây dịch vụ cung cấp cho tập đồn thị trường thể chế tài a Giá trị cơng ty b Những hợp đồng quản rủi ro c Tài...
 • 22
 • 3,108
 • 33

Bộ đề thi trắc nghiệm thuyết Tài chính Tiền tệ-4 ppt

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-4 ppt
... cổ phiếu phổ thông, quan trọng là: Choose one answer a Không muốn chia sẻ quyền quản công ty b Lợi ích từ đòn bẩy tài c Phân tán rủi ro 38 Điểm : Khi thực thi sách tiền tệ, mục tiêu tăng ... thuộc loại: Choose one answer a Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện b Quan hệ tài có hoàn trả c Quan hệ tài không hoàn trả 24 Điểm : Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW có thể: ... Choose one answer a Thuế tài sản b Thuế thu nhập c Cả a b 36 Điểm : Tiền gửi tiết kiệm Việt nam: Choose one answer a Được bảo hiểm tiền gửi đồng Việt nam b Được bảo hiểm tiền gửi đô la Mỹ c Cả...
 • 17
 • 784
 • 6

Bộ đề thi trắc nghiệm thuyết Tài chính Tiền tệ-5 pdf

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-5 pdf
... ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu Xác định điểm vòng quay vốn doanh nghiệp biết ROA = 8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = tỷ 1.60 2.05 ... hoá mua Câu 23 Bảo hiểm thuộc loại Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài có hoàn trả Quan hệ tài không hoàn trả Câu 24 Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW Tăng dự trữ ... áp dụng theo Bảng giá tối thi u nhà nước Giá thị trường Giá hợp đồng Cả Câu 40 Tín dụng thuộc loại Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài có hoàn trả Quan hệ tài nội Câu 41 Trên thị trường...
 • 10
 • 876
 • 14

Đề thi trắc nghiệm thuyết kế toán

Đề thi trắc nghiệm Lý thuyết kế toán
... sử dụng kế toán Là đơn vị đợc sử dụng thức sổ kế toán lập báo cáo tài Là đơn vị kế toán Tất quan niệm nói Câu 17: Kỳ kế toán đợc quan niệm là: a Là kỳ mở sổ kế toán b Là kỳ khoá sổ kế toán c Là ... dung ghi chép, sổ kế toán bao gồm sổ nào: a Sổ kế toán tổng hợp b Sổ kế toán chi tiết c Sổ kết hợp kế toán tổng hợp chi tiết d Tất loại nói Câu 78: Theo cấu trúc mẫu sổ, sổ kế toán không bao gồm ... 23: Trong kế toán nguyên tắc quán đợc quan niệm là: a Thời hạn ghi số phải quán b Đơn vị đo lờng phải quán c Chính sách kế toán phơng pháp kế toán phải quán kỳ kế toán d Đơn vị kế toán phải quán...
 • 23
 • 278
 • 0

Đề thi trắc nghiệm thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
... Lượng thông tin = Thông tin tiên nghiệm Thông tin hậu nghiệm [b] Thông tin hậu nghiệm thông tin riêng [c] Lượng thông tin = Thông tin hậu nghiệm Thông tin tiên nghiệm [d] Lượng thông tin = Thông ... thành thông tin bị thủ tiêu [b] Độ bất định thông tin [c] Lượng thông tin = Độ bất định tiên nghiệm + Độ bất định hậu nghiệm [d] Lượng thông tin = Độ bất định tiên nghiệm – Độ bất định hậu nghiệm ... sai câu sau: [a] Thông tin tiên nghiệm (ký hiệu I(xk)) xác định theo công thức sau: I(xk) = log P (xk) [b] Thông tin tiên nghiệm gọi lượng thông tin riêng [c] Thông tin tiên nghiệm (ký hiệu I(xk))...
 • 12
 • 1,310
 • 7

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THUYẾT NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
... ĐỒNG THI TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN RA ĐỀ Phạm Minh Hoàng Ngô Kim Lân TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG NAI KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ ĐỀ THI: LÝ THUYẾT NGHỀ ... ĐỒNG THI TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN RA ĐỀ Phạm Minh Hoàng Ngô Kim Lân TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG NAI KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ ĐỀ THI: LÝ THUYẾT NGHỀ ... ĐỒNG THI TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN RA ĐỀ Phạm Minh Hoàng Ngô Kim Lân TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG NAI KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ ĐỀ THI: LÝ THUYẾT NGHỀ...
 • 70
 • 2,281
 • 9

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THUYẾT NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
... TIN NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ ĐỀ SỐ: 03 KỲ THI : KẾT THÚC MÔN NGÀY THI : - - 20 THỜI GIAN : 180 phút  PHẦN A: THI TRẮC NGHIỆM (Học viên chọn câu trả lời ghi vào giấy thi) ... ĐỒNG THI Trưởng khoa Biên Hòa, ngày tháng năm 20… Giáo viên đề HUỲNH LÊ TUẤN DŨNG Trang 10/10 TRƯỜNG CĐN ĐỒNG NAI KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ ĐỀ SỐ: ... ĐỒNG THI Trưởng khoa Biên Hòa, ngày tháng năm 20… Giáo viên đề HUỲNH LÊ TUẤN DŨNG Trang 10/10 TRƯỜNG CĐN ĐỒNG NAI KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ ĐỀ SỐ:...
 • 100
 • 559
 • 0

Đề thi trắc nghiệm thuyết Tin Học

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết Tin Học
... K3=Value(mid("CP2400";3;Len("CP2400")-2)), kết K3 là: a 24 b 2400 c "2400" d 400 PHẦN LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM POWER POINT Trang 16 Đề cương ơn thi trắc nghiệm thuyết A Để chạy slide ta làm: a nhấn F5 c view/ slide show ... daverage,…Rút trích, định dạng liệu Trang Đề cương ơn thi trắc nghiệm thuyết A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : WINDOWS Trong máy tính đơn vị thấp dùng để đo thơng tin là: a byte c bit b Cả câu d Cả câu ... chữa tập tin ta chọn: a) Read Only c.Archive b) Hidden d.System 42) Để gán thuộc tính ẩn cho tập tin ta chọn: a) Read Only b) Archive c) Hidden Trang Đề cương ơn thi trắc nghiệm thuyết A d)...
 • 18
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm lý thuyết bảo hiểmđề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê kinh tếđề thi trắc nghiệm lý thuyết kiểm toánđề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kêđề thi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệđề thi trắc nghiệm lý thuyết xác suất thống kêđề thi trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12đề thi trắc nghiệm lý thuyết tiền tệ tín dụngde thi trac nghiem ly thuyet tai chinhbo de thi trac nghiem ly thuyet tai chinhđề thi trắc nghiệm lý thuyết mạchđề thi trac nghiem lý thuyết thông tinđề thi trắc nghiệm kế toán tổng hợptrắc nghiệm lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ nhôm có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chình tiền tệ chương 8 có đáp ánNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM