Tài liệu về : “Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông

Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông

Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông
... và quy hoạch vùng chuyên canh. Chơng II: Đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển cây bông trên cả nớc. Chơng III: Quy hoạch và giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông ... thực hiện mục đích phát triển sản xuất, nâng cao đời sống con ngời. 2. Quy hoạch vùng chuyên canh ở Việt Nam. + Khái niệm vùng chuyên canh. Vùng chuyên canh nông nghiệp là vùng tập chung chủ ... Trong quy trình quy hoạch kế hoạch hoá phát triển nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam là bắt đầu đi từ chiến lợc đến quy hoạch và đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.Tức là, quy trình kế hoạch...
 • 78
 • 38
 • 0

Quy hoạch phát triển vùng knih tế trọng điểm Bắc Bộ.doc

Quy hoạch phát triển vùng knih tế trọng điểm Bắc Bộ.doc
... so với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.(3) Công tác quy hoạch chậm được đổi mới, quản lý nhà nước về công tác quy hoạch còn yếu.Việc quy t định hình thành vùng KTTĐPB và quy hoạch phát triển ... của vùng KTTĐPB tăng hơn được khoảng 1 – 1,5%. Vùng KTTĐPB bước đầu đã phát huy được một số lợi thế so sánh, phát triển vượt trội và có tác động thúc đẩy cả vùng Đồng bằng sông Hồng cùng phát triển. ... ương chưa gắn với kinh tế địa phương. Sau khi có quy hoạch tổng thể, nhiều quy hoạch chi tiết không bám theo quy hoạch tổng thể, chưa gắn với kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả.Việc tổ chức thực...
 • 23
 • 75
 • 0

Nghiên cứu cở sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng hồi thuộc huyện Văn Quang - Tỉnh Lạng Sơn

Nghiên cứu cở sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng hồi thuộc huyện Văn Quang - Tỉnh Lạng Sơn
... bản đồ quy hoạch phát triển vùng trồng Hồi của huyện đến năm 2010. Phơng án xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng Hồi huyện Văn Quan đợc xây dựng trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh ... sử phát triển của quy hoạch sử dụng đất đai chỉ là sự phản ánh lịch sử phát triển của phơng thức sản xuất. Các giai đoạn phát triển của quy hoạch sử dụng đất đai phù hợp với giai đoạn phát triển ... của cây Hồi - ảnh hởng của thị trờng đến sản xuất lâm nghiệp và quy hoạch phát triển cây Hồi trên địa bàn huyện Văn Quan. - Hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Quan. - Quy hoạch phát triển cây Hồi...
 • 110
 • 187
 • 1

quy hoạch phát triển vùng Bắc trung bộ

quy hoạch phát triển vùng Bắc trung bộ
... Mã. Qui hoạch phát triển đô thị - Phương hướng phát triển: đô thị hoá và phát triển đô thị, tạo dựng đô thị hạt nhân làm động lực phát triển, phát triển các đô thị vừa và nhỏ, phát triển hạ ... định sự phát triển vùng Bắc Trung Bộ....................................23 Kiến nghị một số chính sách và cơ chế tạo điều kiện cho vùng Bắc Trung Bộ phát triển theo đúng mục tiêu của quy hoạch. .................................................................................................................................................................24 ... trọng vùng ven biển và hải đảo, vùng biên giới và các vùng có đồng bào dân tộc. Mục tiêu phát triển - Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu tổng quát của vùng là phải huy động mọi nguồn lực trong vùng...
 • 29
 • 78
 • 0

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng hồi thuộc huyện Văn Quan -Tỉnh Lang Sơn

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng hồi thuộc huyện Văn Quan -Tỉnh Lang Sơn
... bản đồ quy hoạch phát triển vùng trồng Hồi của huyện đến năm 2010. Phơng án xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng Hồi huyện Văn Quan đợc xây dựng trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển ... sử phát triển của quy hoạch sử dụng đất đai chỉ là sự phản ánh lịch sử phát triển của phơng thức sản xuất. Các giai đoạn phát triển của quy hoạch sử dụng đất đai phù hợp với giai đoạn phát triển ... của cây Hồi - ảnh hởng của thị trờng đến sản xuất lâm nghiệp và quy hoạch phát triển cây Hồi trên địa bàn huyện Văn Quan. - Hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Quan. - Quy hoạch phát triển cây...
 • 110
 • 96
 • 0

Nghiên cứu tính chất đất phục vụ phát triển vùng chuyên canh rau ở thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh

Nghiên cứu tính chất đất phục vụ phát triển vùng chuyên canh rau ở thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh
... xuất một số vùng chuyên canh rau tập trung ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh giai ñoạn 2010-2020 63 4.5.1 ðề xuất một số vùng chuyên rau ở vùng nội ñộ 65 4.5.2 ðề xuất một số vùng chuyên rau ở ... Quỹ ñất nông nghiệp sẽ chuyển ñổi theo hướng phù hợp như phát triển các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, rau cao cấp, hoa cây cảnh, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, mô hình vườn trại, vườn ... phân tích phải trung thực, phản ánh ñúng thực tế. - ðề xuất vùng chuyên canh rau phải phù hợp với tính chất ñất và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội chung của Thành phố trong giai ñoạn...
 • 111
 • 39
 • 0

Luận văn đánh giá đất phục vụ phát triển vùng chuyên canh dứa huyện sa thầy tỉnh kon tum

Luận văn đánh giá đất phục vụ phát triển vùng chuyên canh dứa huyện sa thầy tỉnh kon tum
... Đánh giá tiềm năng đất phục vụ phát triển vùngchuyên canh dứa * Đề xuất sử dụng đất phục vụ phát triển vùngchuyên canh dứa 3.2.3. Bố trí đất phát triển vùngchuyên canh dứa huyện Sa Thầy *Nghiên ... với một loại cây trồng và hệ canh tác nhất định. Phơng thức xen canh, luân canh thích hợp với nhiều loại đất ở vùng ồi núi. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất đai phát triển cây dứa vùng ất đồi ... phát triển vùngchuyên canh dứa huyện Sa Thầy. 3.3.6. Phơng pháp xây dựng phơng án Xây dựng các phơng án bố trí đất, đem so sánh để tìm ra phơng án tối u về bố trí đất phục vụ phát triển vùngchuyên...
 • 88
 • 100
 • 0

ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG CHUYÊN CANH HÀNG HÓA KHU VỰC GÒ ĐỒI QUẢNG doc

ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG CHUYÊN CANH HÀNG HÓA KHU VỰC GÒ ĐỒI QUẢNG doc
... - Qua kết quả đánh giá, chúng tôi đề xuất 04 loại hình chuyên canh: chuyên canh cây cao su, chuyên canh cây sắn cao sản, chuyên canh cây hồ tiêu, trồng rừng phòng hộ kết hợp khai thác làm ... 66 Hình 2. Sơ đồ đề xuất các vùng chuyên canhvùng gò đồi tỉnh Quảng Bình 7. Kết luận Qua quá trình nghiên cứu đề xuất quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa khu vực gò đồi ... hình thành một cách tự phát, manh mún và thiếu quy hoạch nên không khai thác hết tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Vì vậy việc nghiên cứu, đề xuất quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất hàng...
 • 11
 • 112
 • 0

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã hương sơn, huyện mỹ đức, hà nội

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã hương sơn, huyện mỹ đức, hà nội
... và các hệ sinh thái ở đây để giúp cho xã và huyện có thể qui hoạch để phát triển bền vững du lịch sinh thái nói riêng và phát triển bền vững mọi mặt nói chung. Do đó, nghiên cứu này dự định ... đáy, gồm nhiều cây rong đuôi chó và nhiều nhóm tảo bám đá phát triển là cơ sở thức ăn quan trọng cho cá và động vật không xương sống.  Dọc hai bên bờ suối lác đác có các cây gỗ, cây bụi, nhiều ... núi đất: Đất dân cư và canh tác sản xuất chiếm khoảng 30% tổng diện tích đất tự nhiên nên có nhiều khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và cây lâm nghiệp. Tuy nhiên,...
 • 9
 • 142
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP