Đề HSG huyện Anh 7 (10-11)

De HSG Huyen Anh 7 _ So 5

De HSG Huyen Anh 7 _ So 5
... Môn: tiêng anh I/ (5 iểm ) Mỗi câu cho 0 ,5 điểm A B A D B A A B II/ ( 15 iểm ) Mỗi câu cho 1 ,5 điểm interesting household activity medical neighborhood 10 III/ (5 iểm ) Mỗi câu cho 0 ,5 điểm D C ... much does this cap cost ? Youd better not eat too much meat Lan has two older / elder sister Our house is the oldest / eldest in the living center Mai is usually a hard worker Hoas collection has ... British English, but the American say some English words not as people (5) in England Canada is (6) to the North of the United States of America It is the larger (7) the United States In Canada,...
 • 6
 • 274
 • 2

Đề HSG huyện Anh 7 (10-11)

Đề HSG huyện Anh 7 (10-11)
... can lose or win In a football match players try to score as many goals as they (6) There (7) _ so many kinds of sports such as cycling, boxing, swimming, gymnastics, rowing (8) ...
 • 5
 • 403
 • 6

De Thi HSG HUYEN ANH 7 (10 -11)

De Thi HSG HUYEN ANH 7 (10 -11)
... The dentist looked (6)………my teeth and he told me (7) ……… my broken tooth These days Mr.Cuong is very busy (8)……… his work Let’s go (9)……….to the cinema tonight Come (10) ……… It is cold outside Anwer ... present (7) ………… my father, and my brother went to the sports center to (8) ………….tennis In the evening I (9)…………at home and (10) …………my homework 1, …………………………………… 6,……………………………… 2,…………………………………… 7, ……………………………… ... THI HSNK MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2010 – 2011 I Chọn từ có cách phát âm khác phần gạch chân dòng sau(1đ ) A D B C A A D C 9.A 10 B II.Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu ( điểm ) C D C D D C 7. A...
 • 7
 • 380
 • 2

Đề HSG HUYỆN ANH 9 (vòng hai + key)

Đề HSG HUYỆN ANH 9 (vòng hai + key)
... Washing (9) and bathing in the rivers and streams send these phosphates out to the sea, (10) damage to fish and marine life Answer: (1) (2) (3) (4) .(5) (6) (7) (8) (9) (10) ... She didn’t have any interest in technology => She was not 10 Your hair needs combing properly => your hair Lu ý: Häc sinh ë B¶ng A lµm tõ c©u 1- 10 phÇn VI nµy Häc sinh ... English is very useful and interesting => It is I’d like you to help me to put the chairs away => Do you mind Spending the weekend in the countryside is very wonderful...
 • 5
 • 697
 • 29

Bài soạn HSG huyện anh 7

Bài soạn HSG huyện anh 7
... and the Sydney Opera House, which was opened in 1 973 36 How many prisoners were brought to Australia in 178 8? A 1624 B 77 0 C 3.6 million D 71 7 37 Where does the history of Australia begin? A In ... hệ năm Môn: tiếng Anh D D B C C A B B C 26 C 27 A 28 B 29 A 30 D 31 A 32 A 33 B 34 D 10 A 11 C 12 A 13 C 14 D 15 C 16 B 17 D 18 A 19 D 20 A 21 B 22 A 23 C 24 D 25 C 35 D 36 B 37 C 38 B 39 C 40 ... winter? A very cold B warm C cool D hot 40 When was the Sydney Opera House opened? A 178 8 B 1624 C 173 2 D 1 973 IV Writing a Choose the sentence A, B, C or D that has the same meaning with the given...
 • 5
 • 174
 • 1

De HSG Tieng Anh 7

De HSG Tieng Anh 7
... (F) cho thông tin sau 71 Huong is from Viet Nam so she speaks Vietnamese 72 .She tells you about three friends of her 73 .Lee speaks Japanese and Chinese and she is Japanese 74 .Linda is from London ... English well 75 .Tony is Australian He can only speak Australian B Chọn đáp án để trả lời câu hỏi sau 76 .Can Huong speak English? A Yes, she can B No, she cant C Yes, she does D No, she cant 77 .What ... goes to school ( 67) bus Sometimes, he goes with (68) uncle by car He always gets good marks every day and he is good (69) English and math He is the (70 ) intelligent student in my class...
 • 5
 • 291
 • 3

HSG HUYEN ANH 7

HSG HUYEN ANH 7
... and (5) this city the capital of all Japan, which is still is Today, Tokyo is a (6) place It (7) a center for business and education It is also a center for religion In (8) Tokyo university, ... Tokyo university E/ Viết: Dùng từ gợi ý viết thành đoạn văn hớng dẫn cách làmmón salad da chuột (1 ,75 điểm) First / peel / onions Next / add / a little / salt / sugar / vinegar / mixture Then / wash...
 • 3
 • 399
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH 7 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH 7 HUYỆN GIỒNG RIỀNG
... 5) take 6) Did you come 7) brushes THE END PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN GIỒNG RIỀNG = = = 0o0 = = = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Tiếng anh - lớp , thời gian: ... THE END UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2011 – 2012 Khóa ngày 06/11/2011 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP Thời gian làm ... 8.T THE END UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO - KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2012 – 2013 Khóa ngày 04/11/2012 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP Thời gian làm...
 • 19
 • 943
 • 0

Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 7

Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 7
... early 1940s (dive) 10 Now we can learn more about the would to this invention (thank) IV He/ hungry/ so/ he/ has/ find something/ eat What/ you/ going/ do/ summer vacation? ... She (5) what will happen so they are not afraid Dr.Lai often gives (6) advice She tells them (7) to look after their teeth She reminds them to (8) their teeth regularly and eat sensibly...
 • 3
 • 2,778
 • 55

cac de thi hsg huyen lop 7

cac de thi hsg huyen lop 7
... lớn ề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi huyện Năm học: 2006 - 20 07 Lớp Thời gian 150' Câu 1: Thực phép tính sau cách hợp lí nhất: 1 1 1 11 a A 2 5 5 11 14 4 11 15 1 b B 3 4 2006 20 07 11 ... C 15 20 30 35 42 63 Câu 2: Tìm x; y; z biết rằng: |x - 1| + |x - 30| + |y - 4| + |z - 1 975 | + |x - 20 07| = 2006 Câu 3: Tìm hai số dơng biết tổng, hiệu tích chúng lần lợt tỉ lệ nghịch với 15; ... biết: a) |x - 2| + x = ||x - 2| + |2x - 1|| = x b) x = y = c) Bài (4 đ') a) Chứng minh: z 3x - 5y + 7z = 84 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + +2000.2001 = 2000.2001.2002 b) Tính A = 12 + 22 +32 + + 19992 +...
 • 3
 • 1,107
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg môn anh 7de thi hsg huyen toan 7 nam 2014đề thi hsg tiếng anh 7đề thi hsg huyện anh sơn vòng 1de thi hsg tieng anh 7 newde thi hsg huyen casio 7đề thi hsg huyện điện bàn 1011bài giảng đề thi tiếng anh 7 hsgbài giảng đề thi hsg tiếng anh 7đề thi hsg tiếng anh 7 năm 2014đề thi hsg tiêng anh 7 20142015đề thi hsg tiếng anh 7 có đáp ánbộ đề hsg huyện trực ninh đê anhde khao sat hsg tieng anh 7dề hsg văn lớp 7 cấp huyệnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam