Tài liệu về : “Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm

Câu bị động các dạng bài tập trắc nghiệm

Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm
... quan đến câu chủ động , câu bị động trong tiếng Anh, chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài Câu bị động câc dạng bài tập trắc nghiệm ... chỉ tập trung vào một số vấn đề lý thuyết của câu bị động nh cấu trúc, cách sử dụng,cách chuyển từ chủ động sang bị động, một số dạng đặc biệt trong câu bị động một số bài tập viết, bài tập ... về câu bị động thì học sinh phải nắm chắc cấu trúc câu bị động , làm đợc các bài tập viết về chuyển sang câu bị động thì sẽ dễ dàng làm đợc các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập...
 • 19
 • 4,768
 • 39

sáng kiến kinh nghiệm “ mệnh đề quan hệ các dạng bài tập trắc nghiệm”

sáng kiến kinh nghiệm “ mệnh đề quan hệ và các dạng bài tập trắc nghiệm”
... làm dạng bài tập trắc nghiệm. Thường thì dạng bài tập này khi chuyển sang trắc nghiệm thường ở dạng viết: cho hai câu đơn sau đó yêu cầu chọn phương án nối câu đúng nhất. Để làm dạng bài tập ... hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Mệnh đề quan hệ các dạng bài tập trắc nghiệm làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình.II.Mục ... số dạng bài tập cơ bản Đối với mệnh đề quan hệ, chúng ta có một số dạng bài tập cơ bản sau, gồm cả tự luận trắc nghiệm. Dạng 1: Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống Đây là dạng bài...
 • 17
 • 1,150
 • 5

Tuyển tập các dạng bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ hay khó

Tuyển tập các dạng bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ hay và khó
... của m1 m2 lần lượt làA. 1,08 5,43. B. 0,54 5,16. C. 1,08 5,16. D. 8,10 5,43. Câu 37: Cho m gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,3M AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ... Fe3O4 Câu 15/. Phản ứng nào sau đây xảy ra sự thay đổi số oxi hóa của sắt A. FeO HCl B. FeSO4 Ba(OH)2 C. FeCl2 AgNO3 D. FeS2 H2SO4 loãng Câu 16/. Cho Fe3O4 vào dung ... B. 0,112 lít 3,750 gam.C. 0,112 lít 3,865 gam. D. 0,224 lít 3,865 gam. Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau:(1) Đốt dây sắt trong khí clo.(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều...
 • 16
 • 1,170
 • 2

các dạng bài tập trắc nghiệm vật lý 12

các dạng bài tập trắc nghiệm vật lý 12
... trình momen). . Giải để tìm các đại lợng theo yêu cầu bài toán. Loại 3: momen động lợng bảo toàn momen động lợng. Các bài toán về momen động lợng chủ yếu dựa vào các khái niệm: Momen quán tính: ... + . tg = mx my x x 14. Các loại dao động: + Dao động tự do là dao động có chu kì hay tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. + Dao động ... dao động. f lực = f riêng x = A ax II- Phơng pháp giải bài tập. A- Phơng pháp chung: Để giải nhanh các bài tập theo yêu cầu của phơng pháp trắc nghiệm cần xác định rõ nội dung yêu cầu của bài...
 • 70
 • 556
 • 6

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán
... nhàm chán, mất hứng thú đối với học sinh. 1 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2/ Các dạng bài tập trắc nghiệm: + Câu đúng sai. + Điền khuyết (điền thế). + Lựa chọn ... xung của các đồng nghiệp. Phần II : giải quyết vấn đề --------------------@------------------- A: các dạng bài tập trắc nghiệm. 1/ Những điểm cần lu ý khi xây dựng các bài tập trắc nghiệm: a/ ... + B 2 ) A 3 - B 3 = (A - B)(A 2 + AB + B 2 ) II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? 6 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 a) (x - y) 3...
 • 18
 • 262
 • 5

CÁC DẠNG bài tập TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT

CÁC DẠNG bài tập TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT
... CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT I. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CÔNG THỨC TỔNG QUÁT. Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Tên este ... xuất ra các hiđrocacbon khác các loại dẫn xuất của hiđrocacbon. D. lí do khác. Câu 3:Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở ancol đơn chức no mạch hở có dạng. A. ... lượt là A. 4,4 gam 2,22 gam. B. 3,33 gam 6,6 gam. C. 4,44 gam 8,8 gam. D. 5,6 gam 11,2 gam. Câu 4: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm 2 este HCOOC 2 H 5 CH 3 COOCH 3 bằng...
 • 10
 • 3,962
 • 384

SKKN: " Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm"

SKKN:
... nhàm chán, mất hứng thú đối với học sinh. 1 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2/ Các dạng bài tập trắc nghiệm: + Câu đúng sai. + Điền khuyết (điền thế). + Lựa chọn ... ngoặc, phần trong ngoặc là các nhân tử còn lại của dạng tích mỗi hạng tử. 8 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Khoanh tròn chữ cái ... các tích với nhau. II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng: Giá trị của biểu thức: A = 2x(3x - 1) - 6x(x+1) - (3-8x) là: 3 SKKN: Các dạng bài tập...
 • 18
 • 175
 • 4

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán
... xung của các đồng nghiệp.Phần II : giải quyết vấn đề @ A: các dạng bài tập trắc nghiệm. 1/ Những điểm cần lu ý khi xây dựng các bài tập trắc nghiệm: a/ Về nội dung: - Các bài tập trắc nghiêm ... Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2008Ngời viết18SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2/ Các dạng bài tập trắc nghiệm: + Câu đúng sai. + Điền khuyết (điền thế). + Lựa ... B2) A3- B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Các khẳng định sau đúng hay sai?6SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 a) (x - y)3...
 • 18
 • 370
 • 0

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán
... xung của các đồng nghiệp.Phần II : giải quyết vấn đề @ A: các dạng bài tập trắc nghiệm. 1/ Những điểm cần lu ý khi xây dựng các bài tập trắc nghiệm: a/ Về nội dung: - Các bài tập trắc nghiêm ... Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2008Ngời viết18SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2/ Các dạng bài tập trắc nghiệm: + Câu đúng sai. + Điền khuyết (điền thế). + Lựa ... B2) A3- B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Các khẳng định sau đúng hay sai?6SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 a) (x - y)3...
 • 18
 • 195
 • 0

Ứng dụng phần mềm VIOLET để thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong giờ luyện tập hóa học lớp 11 THPT

Ứng dụng phần mềm VIOLET để thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong giờ luyện tập hóa học lớp 11  THPT
... trìnhviolet.2. Sử dụng các dạng bài tập tập trắc nghiệm được thiết kế bởi phần mềmviolet vào các giờ luyện tập hóa học lớp 112.1. Cấu trúc một giờ luyên tập Giờ luyện tập vừa là để ôn tập lại, vừa củng ... thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm kháchquan giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, như dạng bài tập một đápán đúng, nhiều đáp án đúng, ghép đôi, chọn đúng sai, bài tập điền ... khả thi hiệu quả của biện pháp.III. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU1. Đối tượng nghiên cứuSử dụng máy vi tính phần mềm violet để xây dựng các dạng bài tập TNKQ ở các bài luyện tập của...
 • 140
 • 364
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP