Nghiên cứu trồng, chế biến, bảo quản và sử dụng cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượng

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho
... của các chế phẩm 49 neem bảo quản với BHT 3% Bảng 4.4 % Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 50 BHT 3% so với ban đầu Bảng 4.5 Hiệu lực gây chết ngài gạo của các chế phẩm neem 51 bảo quản ... Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 52 BHT 5% so với ban đầu Bảng 4.7 Hiệu lực gây chết ngài gạo của các chế phẩm neem 53 bảo quản với dầu mè 3% Bảng 4.8 % Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 54 ... Những cách phòng trừ côn trùng hại kho hiện nay 16 2.2.4 Công dụng của neem trong bảo quản kho lƣơng thực 17 2.3 Một số chất phụ gia bảo quản 17 2.3.1 BHT (Butylhydroxytoluen) 17 2.3.1.1 Công...
 • 103
 • 448
 • 3

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi thân cây ngô cho gia súc nhai lại

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại
... của vi c sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh dùng cho gia súc nhai lại. 1.2.2. Yêu cầu - Xác ñịnh ñược hiệu quả của vi c sử dụng chế phẩm vi sinh vật ... biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi thân cây ngô cho gia súc nhai lại nhằm khảo sát hiệu quả của vi c sử dụng các chế phẩm sinh học, gồm các vi sinh vật lên men lactic, một số vi sinh ... chế phẩm vi sinh vật trong chế biến thức ăn gia súc từ cỏ voi. - Xác ñịnh ñược hiệu quả của vi c sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong chế biến thức ăn gia súc từ thân cây ngô sau thu hoạch. -...
 • 91
 • 795
 • 2

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba một số thành phần khác

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba và một số thành phần khác
... tài: Nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba một số thành phần khác . 1.2 Mục ñích yêu cầu 1.2.1 Mục ñích Lựa chọn ñược màng phủ phù hợp ñể bảo quản quả chuối ... Nghiên cứu xác ñịnh tỷ lệ các thành phần chế phẩm tạo màng bảo quản quả chuối - Nghiên cứu xác ñịnh nồng ñộ chất khô tối ưu của chế phẩm - Thử nghiệm hiệu quả bảo quản quả chuối bằng chế phẩm ... chế BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM BẢO QUẢN QUẢ CHUỐI TỪ SÁP CARNAUBA VÀ MỘT...
 • 132
 • 786
 • 4

Trích rút tri thức từ văn bản tiếng việt trong chế biến, bảo quản rau quả ứng dụng

Trích rút tri thức từ văn bản tiếng việt trong chế biến, bảo quản rau quả và ứng dụng
... trình khai phá tri thức 1.2. TRÍCH RÚT TRI THỨC TỪ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT VÀ KHO TRI THỨC 1.2.1. Trích rút tri thức từ văn bản tiếng Việt Trích rút tri thức là một bước quan trọng trong quá trình ... cứu của đề tài là phương pháp trích rút tri thức từ văn bản tiếng Việt, xây dựng cơ sở tri thức xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn trong chế biến bảo quản rau quả phục vụ cho đối 12 Biểu ... vấn cách chế biến bảo quản Bài toán tư vấn chế biến bảo quản rau quả sẽ tư vấn cho người sử dụng cách chế biến, quy trình chế biến bảo quản phù hợp cho sản phẩm mà người sử dụng yêu...
 • 26
 • 331
 • 0

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO ppt

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO ppt
... của các chế phẩm 49 neem bảo quản với BHT 3% Bảng 4.4 % Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 50 BHT 3% so với ban đầu Bảng 4.5 Hiệu lực gây chết ngài gạo của các chế phẩm neem 51 bảo quản ... Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 52 BHT 5% so với ban đầu Bảng 4.7 Hiệu lực gây chết ngài gạo của các chế phẩm neem 53 bảo quản với dầu mè 3% Bảng 4.8 % Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 54 ... của chế phẩm bảo quản 58 ở nhiệt độ phòng – sáng Đồ thị 4.2 Hiệu lực gây chết ngài gạo của chế phẩm bảo quản ở 59 nhiệt độ phòng – che sáng Đồ thị 4.3 Hiệu lực gây chết ngài gạo của chế phẩm...
 • 103
 • 429
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm đề tài nhánh hoàn thiện công nghệ xây dựng mô hình thiết bị sản xuất siro fructoza từ tinh bột bằng enzym glucoisomeraza cố định

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm đề tài nhánh hoàn thiện công nghệ và xây dựng mô hình thiết bị sản xuất siro fructoza từ tinh bột bằng enzym glucoisomeraza cố định
... của tinh bột đồng thời tạo thêm sản phẩm mới cho xà hội, Viện Công nghiệp Thực phẩm mong muốn đợc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất siro fructoza trên quy công ... máy sản xuất glucoza tiến thêm một bớc nữa, sản xuất đợc siro fructoza 42% để sử dụng trong công nghiệp thực phẩm. Vì vậy chúng tôi đà nghiên cứu ứng dụng kết quả của đề tài: Hoàn thiện công ... kinh tế nên sản lợng sản xuất siro fructoza trên thế giới ngày một tăng lên không ngừng. Siro fructoza sản phẩm đợc sản xuất từ tinh bột bằng phơng pháp enzim thông qua hai công đoạn chính:...
 • 53
 • 695
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 3 potx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 3 potx
... 3 68 .33 333 3 * 2 3 73. 333 333 * 3 3 83. 333 333 * 4 3 86.666667 * contrast difference 1 - 2 -5.00000 1 - 3 -15.0000 * 1 - 4 -18 .33 33 * 2 - 3 -10.0000 * 2 - 4 - 13. 333 3 * 3 - 4 -3. 333 33 ... 3 70.000000 * 3 3 73. 333 333 * 2 3 76.666667 * 4 3 78 .33 333 3 * contrast difference 1 - 2 -6.66667 1 - 3 -3. 333 33 1 - 4 -8 .33 333 2 - 3 3 .33 333 2 - 4 -1.66667 3 - 4 -5.00000 * ... 1 3 51.666667 1.6666667 2.7 638 540 47.158689 56.174644 2 3 58 .33 333 3 3. 333 333 3 2.7 638 540 53. 82 535 6 62.84 131 1 3 3 65.000000 2.88675 13 2.7 638 540 60.4920 23 69.507977 4 3 70.000000 2.8867513...
 • 33
 • 446
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 2 potx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 2 potx
... lực gây chết của chế phẩm bảo quản với dầu mè 5% so với ban đầu Công thức bảo quản Thời gian bảo quản 2 tuần 4 tuần 8 tuần 13 89 ,2 73 ,2 66,1 14 89 ,2 78,6 73 ,2 15 92, 9 89 ,2 80,4 ... 3. 1: Các công thức bảo quản chế phẩm neem Chất Chế độ bảo quản 68 Chế phẩm giữ ở điều kiện lạnh hoạt tính bị mất thấp hơn, sau 8 tuần hoạt tính còn từ 80,4 – 85,7% trong khi các chế ... trộn gây chết 93,3% ngài gạo thí nghiệm. Sau 2 tuần, hiệu lực gây chết ngài gạo của các chế phẩm bảo quản đều giảm nhƣng ở các mức độ khác nhau. Trong đó, hiệu lực của các chế phẩm bảo quản ở...
 • 35
 • 357
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 1 docx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO part 1 docx
... HỌC BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO Luận văn kỹ sƣ Chuyên ngành: Công Nghệ Sinh Học ... trong bảo quản kho lƣơng thực 17 2.3 Một số chất phụ gia bảo quản 17 2.3 .1 BHT (Butylhydroxytoluen) 17 2.3 .1. 1 Công thức hoá học 17 2.3 .1. 2 Tính chất vật lý 18 2.3 .1. 3 Công dụng 18 ... ngài gạo của chế phẩm neem 54 bảo quản với dầu mè 5% Bảng 4 .10 % Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 55 dầu mè 5% so với ban đầu Bảng 4 .11 Hiệu lực gây chết ngài gạo của chế phẩm neem 56 không...
 • 35
 • 348
 • 0

Nghiên cứu tạo chế phẩm bảo tử bacillus subtilis bất hoạt hấp phụ kháng nguyên cúm a h5n1 đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch trên chuột

Nghiên cứu tạo chế phẩm bảo tử bacillus subtilis bất hoạt hấp phụ kháng nguyên cúm a h5n1 và đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch trên chuột
... những lý do trên, chúng tôi tiến hành ñề tài: Nghiên cứu tạo chế phẩm bào tử Bacillus subtilis bất hoạt hấp phụ kháng nguyên cúm A/ H5N1 ñánh giá khả năng sinh ñáp ứng miễn dịch trên chuột. ... A/ H5N1 trên chuột khi gây miễn dịch qua ñường mũi bằng khí dung. 3. Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu tạo chế phẩm virus cúm A/ H5N1 bất hoạt tinh chế hấp phụ bào tử Bacillus subtilis bất hoạt. ... Tạo ra ñược qui trình sản xuất chế phẩm bào tử Bacillus subtilis bất hoạt hấp phụ kháng nguyên cúm A/ H5N1 ở qui mô phòng thí nghiệm kích thích sinh ñáp ứng miễn dịch phòng chống cúm A/ H5N1...
 • 81
 • 489
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hệ thống khả trình trên chip (PSoC) điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm trong chế biến bảo quản các loại rau quả, thực phẩm

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hệ thống khả trình trên chip (PSoC) điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm trong chế biến bảo quản các loại rau quả, thực phẩm
... THANH NINH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG KHẢ TRÌNH TRÊN CHIP (PSoC) ðIỀU KHIỂN TỰ ðỘNG NHIỆT ðỘ, ðỘ ẨM TRONG CHẾ BIẾN BẢO QUẢN CÁC LOẠI RAU QUẢ, THỰC PHẨM LUẬN ... THANH NINH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG KHẢ TRÌNH TRÊN CHIP (PSoC) ðIỀU KHIỂN TỰ ðỘNG NHIỆT ðỘ, ðỘ ẨM TRONG CHẾ BIẾN BẢO QUẢN CÁC LOẠI RAU QUẢ, THỰC PHẨM LUẬN ... pháp, trong ñó Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hệ thống khả trình trên chip (PSoC) ñiều khiển tự ñộng nhiệt ñộ, ñộ ẩm v.v. trong chế biến bảo quản các loại rau quả, thực phẩm là hướng ñi ñúng,...
 • 99
 • 475
 • 0

Nghiên cứu trồng, chế biến, bảo quản sử dụng cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 cho thịt bố mẹ lương phượng

Nghiên cứu trồng, chế biến, bảo quản và sử dụng cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượng
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HỒ THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU TRỒNG, CHẾ BIẾN BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG CỎ STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 CHO GÀ THỊT VÀ GÀ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG ... chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu trồng, chế biến bảo quản sử dụng cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 cho thịt bố mẹ Lương Phượng . 2. Mục đích của đề tài - Xác ... cách có hệ thống từ kỹ thuật trồng, thu hoạch, chế biến bảo quản bột cỏ. Đặc biệt, chưa có công trình nào công bố về sử dụng bột cỏ Stylo CIAT 184 cho thịt đẻ trứng giống ở nước ta....
 • 174
 • 422
 • 1

Phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật lên men lactic để tạo chất cấy vi sinh vật (inoculants) dùng trong chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật lên men lactic để tạo chất cấy vi sinh vật (inoculants) dùng trong chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại
... PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT LÊN MEN LACTIC ĐỂ TẠO CHẤT CẤY VI SINH VẬT (INOCULANTS) DÙNG TRONG CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN THỨC ĂN THÔ XANH VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHO GIA SÚC NHAI ... vi sinh vật trong chế biến, bảo quản để nâng cao tỷ lệ tiêu hóa, hiệu quả sử dụng thức ăn thô xanh, phế phụ phẩm công nông nghiệp cho gia súc nhai lại được thực hiện nhằm phân lập, tuyển chọn, ... rằng, sử dụng chất cấy vi sinh vật (Bacterial Inoculants) như chất bổ trợ sinh học đã tạo ra một bước ngoặt mới trong công nghệ chế biến bảo quản thức ăn thô xanh phụ phẩm nông nghiệp ở nhiều...
 • 13
 • 677
 • 0

Nghiên cứu các thông số kỹ thuật cho sản xuất chế phẩm vi sinh vật cấy dùng cho trong chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại

Nghiên cứu các thông số kỹ thuật cho sản xuất chế phẩm vi sinh vật cấy dùng cho trong chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại
... NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH VẬT CẤY DÙNG CHO TRONG CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN THỨC ĂN THÔ XANH VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHO GIA SÚC NHAI LẠI 1Bùi Thị ... phế phụ phẩm công nông nghiệp cho gia súc nhai lại nhằm nghiên cứu các thông số kỹ thuật (môi trường, thời gian lên men, tính tương thích của các chủng vi sinh vật ), sản xuất chế phẩm vi ... sinh vật cấy dạng lỏng dạng bột dùng trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh phụ phẩm công, nông nghiệp. 2. Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 2.1. Vật liệu nghiên cứu...
 • 15
 • 323
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bƣớc đầu nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem azadirachta indica a juss dạng viên nén để phòng trị côn trùng khonghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông vu gia sông hàn đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững thành phố đà nẵngnghiên cứu đánh giá tác động thực tiễn sử dụng các yếu tố đầu vào cho sản xuất cà phê quot được hoàn thành với sự đóng góp của nhiều tổ chức cá nhânhững hư hỏng xảy ra trong quá trình bảo quản và biện pháp hạn chếnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmngộ độc do các chất độc được tạo thành trong quá trình bảo quản và chế biếnnhiễm khuẩn trong quá trình giết mổ chế biến bảo quản vận chuyển và phương thức tiêu thụ thực phẩmchỉ số ml maximum level giới hạn tối đa sử dụng trong quá trình sản xuất chế biến bảo quản xử lý và vận chuyển thực phẩm đơn vị mg kg sản phẩmnghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúacây lương thục và cách chế biến bảo quảnứng dụng trong khử trùng bảo quản và biến tính vật liệuchế biến bảo quản thức ăncách chế biến bảo quản sữa bò tươicơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ