Tài liệu về : “Biểu đồ Pareto

Mẫu - Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp

Mẫu - Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp
... - Email: contact@cpoclub.net Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp200 100%180 90%160 80%140 70%120 60%100 50% 80 40%60 30%40 20%20 10%E A C D B F GSƠ ĐỒ VỊ TRÍ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HP THEO...
 • 1
 • 622
 • 23

Biểu đồ Pareto

Biểu đồ Pareto
... nhân. 2. CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ PARETO 2.1. Quyết đònh xem những vấn đề nào được điều tra và loại dữ liệu nào là cần thiết. Có 2 loại: * Biểu đồ Pareto về hiện tượng : Biểu đồ này liên quan ... 4-2 Pareto 1/5 BIỂU ĐỒ PARETO 1. KHÁI QUÁT: Biểu đồ Pareto phân loại dữ liệu theo hiệân tượng hoặc liệt kê những nguyên ... khác” luôn được viết ở dòng cuối cùng <Bảng C> Bảng dữ liệu cho biểu đồ Pareto ... ... ... 4-2 Pareto 3/5 Lỗi [a] Số lượng lỗi [b] Tổng lũy tiến [c] Tỉ lệ phần trăm...
 • 5
 • 2,192
 • 73

Biểu đồ Pareto

Biểu đồ Pareto
... 9.3.2 Cách sử dụng biểu đồ Pareto - 2 - 9. Biểu đồ Pareto 9.1 Biểu đồ Pareto là gì? 9.1.1 Thế nào là biểu đồ Pareto ? Biểu đồ Pareto bao gồm ... Biểu đồ Pareto Nội dung 9. Biểu đồ Pareto 9.1 Biểu đồ Pareto là gì 9.1.1 Thế nào là biểu đồ Pareto? 9.1.2 Vai trò và mục đích sử dụng của biểu đổ 9.2 Cách thiết lập biểu ... biểu đồ Pareto 9.2.1 Qui trình thiết lập biểu đồ Pareto 9.2.2 Nội dung cách thiết lập 9.2.3 Chuẩn bị trước khi thiết lập 9.3.Cách đọc và sử dụng biểu đồ Pareto 9.3.1 Cách đọc biểu đồ Pareto...
 • 16
 • 1,406
 • 25

Bieu do chuyen da-sauDN.doc

Bieu do chuyen da-sauDN.doc
... Biểu đồ chuyển dạBIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠMục tiêu học tập1. Trình bày được nội dung biểu đồ chuyển dạ2. Ghi và vẽ được đường biểu diễn lên biểu đồ chuyển dạ.3. Phân tích được biểu đồ chuyển ... hợp.2.4. Cách ghi một biểu đồ chuyển dạ- Để ghi một biểu đồ chuyển dạ, cần thống nhất các ký hiệu. Phần lớn các ký hiệu này đã được quy định ở lề trái của biểu đồ chuyển dạ.- Biểu đồ chuyển dạ được ... cột đầu của biểu đồ chuyển dạ.- Nếu thai phụ ở pha tích cực thì các số liệu được ghi ở ô, cột dọc ứng với độ mở lúc lập biểu đồ chuyển dạ trên đường báo động. Biểu đồ chuyển dạ Biểu đồ chuyển...
 • 6
 • 1,589
 • 46

Sử dụng biểu đồ kiểm soát np tại công ty May 10.DOC

Sử dụng biểu đồ kiểm soát np tại công ty May 10.DOC
... thống kê mà có tên gọi là: +Biểu đồ giá trị trung bình ( X ) +Biểu đồ Median (x) +Biểu đồ độ lệch tiêu chuẩn (s) +Biểu đồ độ rộng (R) +Biểu đồ giá trị biên Xmax – Xmin- Biểu đồ định tính thường áp dụng ... loại biểu đồ: + Biều đồ tỉ lệ sản phẩm khuyết tật (p)+ Biểu đồ sản phẩm khuyết tật (np)+ Biểu đồ số khuyết tật (c)Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368+ Biểu đồ ... của chúng.1.2.1.2 Biểu đồ kiểm soát hỗ trợ gì ?Biểu đồ kiểm soát cung cấp thông tin theo thời gian về các tham số có tính quyết định đối với hoạt động của tổ chức . Vì thế, Biểu đồ kiểm soát như...
 • 95
 • 460
 • 9

Sử dụng biểu đồ kiểm soát np tại công ty May 10.DOC

Sử dụng biểu đồ kiểm soát np tại công ty May 10.DOC
... được nhưng không kinh tế. Đó là nguyên nhân không loại bỏ được.1.2.2. Biểu đồ kiểm soátBiểu đồ kiểm soát biểu thị dưới dạng đồ thị sự thay đổi của chỉ tiêu chất lượng để dánh giá quá trình sản ... Tại sao Biểu đồ kiểm soát có ý nghĩa ?Biểu đồ kiểm soát cho phép kiểm soát các vấn đề và xác minh lại những hành động khắc phục có mang lại kết quả mong đợi hay không. Bản thân Biểu đồ kiểm ... của chúng.1.2.1.2 Biểu đồ kiểm soát hỗ trợ gì ?Biểu đồ kiểm soát cung cấp thông tin theo thời gian về các tham số có tính quyết định đối với hoạt động của tổ chức . Vì thế, Biểu đồ kiểm soát như...
 • 56
 • 318
 • 5

Biểu đồ, đồ thị trong Excel

Biểu đồ, đồ thị trong Excel
... loại biểu đồ, đồ thị : Dùng chuột chọn loạ biểu đồ trong Chart type & chọn kiểu biểu đồ trong Chart sub-type. Trong các loại biểu đồ hình bên, chỉ co loại XY(Scatter) sẽ cho hiển thị biểu đồ ... 1 : Chọn loại biểu đồ, đồ thị; Step 2 : Xác lập địa chỉ chuỗi số liệu vẽ biểu đồ; Step 3 : Xác định tính chất các đối tợng của biểu đồ; Step 4 : Xác định vị trí hiển thị của biểu đồ. Nhấn các ... 1 trang tính. o Nhập biểu đồ : Excel yêu cầu ngời dùng nhập biểu đồ theo 4 bớc ( Step ). Trong từng bớc nhập biểu đồ, Excel luôn có các hỗ trợ và ví dụ minh hoạ về biểu đồ mỗi khi ngời dùng thực...
 • 12
 • 4,076
 • 20

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP