Tài liệu về : “Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ

Hình thức sổ kế toán Nhật - Chứng từ

Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ
... chính. Hình thức kế toán Nhật Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau: - Nhật chứng từ; - Bảng kê; - Sổ Cái; - Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết. 2/ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán ... Hình thức sổ kế toán Nhật - Chứng từ 1/ Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật k -< /b> Chứng từ (NKCT) - Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh ... kế toán Nhật - Chứng từ (1). Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. - Đối với...
 • 2
 • 997
 • 6

Hình thức Kế toán nhật chứng từ

 Hình thức Kế toán nhật ký – chứng từ
... các ch tiêu h ch toán ố ứ ả ỉ ạchi ti t, các ch tiêu báo cáo tài chính.ế ỉ4.2 Các lo i s k toán ch ạ ổ ế ủy uếa. Nh t ch ng tậ ứ ừb. B ng kêảc. S cáiổd. S ho c th k toán chi ti tổ ặ ... Nguyên t c c b n ( ti p )ắ ơ ả ếK t h p r ng rãi vi c h ch toán t ng h p v i ế ợ ộ ệ ạ ổ ợ ớh ch toán chi ti t trên cùng 1 s k toán ạ ế ổ ếtrong cùng 1 quá trình ghi chép.S d ng các m u ... 4 .Hình th c KT nh t – ứ ậch ng tứ ừ4.1 Nguyên t c c b nắ ơ ả4.2 Các lo i s k toán ch y uạ ổ ế ủ ế4.3 Trình t ghi sự ổ4.1 Nguyên t...
 • 12
 • 2,005
 • 62

Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật chung).

Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung).
... Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: S03 b -HĐơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)SỔ CÁI(Dùng cho hình thức kế toán Nhật chung)Năm…………….Tài khoản:……...Số ... ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :………………Lập, ngày … tháng … năm …Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:…….. ... hiệu:………...Ngày tháng ghi sổDIỄN GIẢINHẬT KÝ CHUNGSố trang STT dòngSố hiệu TK đối ứngSỐ TIỀNNợ CóGHI CHÚ1 2 3 4 5 6 7 8Số dư đầu kỳSố phát sinh thángSố dư cuối kỳ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến...
 • 1
 • 1,104
 • 13

Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật chung)

Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
... Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: S03 b -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật chung) Năm……………. Tài khoản:……... ... tháng NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu TK đối SỐ TIỀN Số trang STT dòng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày ... đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) 2 Họ tên:…….. Họ tên:…….....
 • 2
 • 739
 • 2

đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán- hình thức sổ kế toán tại nhà máy chỉ khâu hà nội

đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán- hình thức sổ kế toán tại nhà máy chỉ khâu hà nội
... 46.642.50019III> ;Hình thức sổ kế toán đ ợc sử dụng tại xí nghiệp: Xí nghiệp áp dụng hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ, các loại sổ đợc sử dụng trong xí nghiệp: - Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ - Sổ cái - Sổ kế ... Sổ kế toán chi tiết - Sổ quĩ tiền mặt - Sổ tàI sản cố định - Sổ lơng - Sổ chi tiết vật t, thành phẩm, hàng hoá - Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh - Thẻ tính giá thành sản phẩm - Sổ chi ... tiết tiền gửi, tiền vay - Sổ chi tiết thanh toán - Sổ chi tiết chi phí trả trớc, chi phí phải trả.2 Kế toán tổng hợp Kế toán nguyên vật liệu và vốn bằng tiềnThủ quỹ Kế toán tập hợp chi phí,...
 • 73
 • 117
 • 0

đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán- hình thức sổ kế toán tại công ty cổ phần quốc tế thương mại thành như

đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán- hình thức sổ kế toán tại công ty cổ phần quốc tế thương mại thành như
... 1. 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty liên doanh 1. 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất mũ lỡi trai2. Chính sách kế toán tại đơn vị: 2. 1- Chế độ kế toán đang áp dụng: kế toán tập trung 2. 2- Hình thức ... toán đang áp dụng: kế toán tập trung 2. 2- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ 2. 3- Phơng pháp khấu hao: 2. 4- Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: phơng pháp bình quân cả kì dự trữ3. ... Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán- hình thức sổ kế toán tại Công ty cổ phần quốc tế thơng mại Thành NhI>Đặc điểm sản xuất kinh doanh...
 • 171
 • 137
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP