Tài liệu về : “Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước

Vai trò con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước

Vai trò con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước
... giá của con ngời, giải phóng con ngời, loại trừ ra khỏi cuộc sống con ng-ời mọi sự tha hoá để con ngời sống với cuộc sống đích thực của mình.Thực tế đã chứng minh, trong công cuộc đổi mới đất ... đề tài " ;Vai trò của con ngời trong quá trình công nghiệphoá, hiện đại hóa đất nứơc"chơng I con ngời - cơ sở lý luận Con ngời là sinh vật có tính xã hội. Đối với Mác con ngời không ... phát triển của lực lợng sản xuất. Nhng bên cạnh vai trò con ngời là chủ thể của hoạt động sản xuất, là yếu tốhàng đầu đóng vai trò quyết định trong lực lợngsản xuất của xã hội, con ngời cònlà...
  • 24
  • 279
  • 11

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP