Tài liệu về : “Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
... để chứng minh ba điểm thẳng hàng. Cách 1: Để chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng ta làm theo các bước sau: - Vẽ đường thẳng a đi qua A, sao cho B và C thuộc một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng ... N=. Từ đó CN = C1N suy ra hai điểm C và C1 trùng nhau. Tức là A, B, C thẳng hàng. Cách 2: Chứng minh A, B, C thẳng hàng theo các bước sau: - Vẽ đường thẳng a đi qua điểm B sao cho A và C thuộc ... Do I, J nằmg về một phía của đường thẳng AB và MI // BJ nên hai bước đầu của của cách 1 đã thỏa mãn. Vậy để chứng minh ba điểm A, I, J thẳng hàng chỉ cần chứng minh MIAMMJAB=. Thật vậy, do MN //...
 • 4
 • 16,081
 • 202

chuyen de on thi thi truong chuyen- chung minh 3 diem thang hang

chuyen de on thi thi truong chuyen- chung minh 3 diem thang hang
... Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH: 1. Chứng minh các góc đối đỉnh: Chú ý: Để chứng minh hai góc là đối đỉnh, ta cần chứng minh chúng: • có chung ... a) Tính độ dài AC, AD. b) Chứng minh rằng: O, N, O' thẳng hàng. c) Gọi I là trung điểm MN. Chứng minh rằng: IO ⊥ IO'. Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG 2 ... Chứng minh rằng: ∆BDI là tam giác cân. b) Gọi P là giao điểm của AB và DF, Q là giao điểm của của AC và DE. Chứng minh rằng: P, I, Q thằng hàng. 4. Áp dụng định lí Menélaus: Vấn đề 1. CHỨNG MINH...
 • 2
 • 2,114
 • 63

chuyen de on thi thi truong chuyen- chung minh 3 diem thang hang.doc

chuyen de on thi thi truong chuyen- chung minh 3 diem thang hang.doc
... Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH: 1. Chứng minh các góc đối đỉnh: Chú ý: Để chứng minh hai góc là đối đỉnh, ta cần chứng minh chúng: • có chung ... a) Tính độ dài AC, AD. b) Chứng minh rằng: O, N, O' thẳng hàng. c) Gọi I là trung điểm MN. Chứng minh rằng: IO ⊥ IO'. Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG 2 ... Chứng minh rằng: ∆BDI là tam giác cân. b) Gọi P là giao điểm của AB và DF, Q là giao điểm của của AC và DE. Chứng minh rằng: P, I, Q thằng hàng. 4. Áp dụng định lí Menélaus: Vấn đề 1. CHỨNG MINH...
 • 2
 • 807
 • 12

CHUYÊN ĐỀ : CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG(ÔN THI THPT)

CHUYÊN ĐỀ : CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG(ÔN THI THPT)
... Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH: 1. Chứng minh các góc đối đỉnh: Chú ý: Để chứng minh hai góc là đối đỉnh, ta cần chứng minh chúng: • có chung ... a) Tính độ dài AC, AD. b) Chứng minh rằng: O, N, O' thẳng hàng. c) Gọi I là trung điểm MN. Chứng minh rằng: IO ⊥ IO'. Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG 2 ... Chứng minh rằng: ∆BDI là tam giác cân. b) Gọi P là giao điểm của AB và DF, Q là giao điểm của của AC và DE. Chứng minh rằng: P, I, Q thằng hàng. 4. Áp dụng định lí Menélaus: Vấn đề 1. CHỨNG MINH...
 • 2
 • 1,567
 • 43

Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Chứng minh ba điểm thẳng hàng
... để chứng minh ba điểm thẳng hàng. Cách 1: Để chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng ta làm theo các bước sau: - Vẽ đường thẳng a đi qua A, sao cho B và C thuộc một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng ... N=. Từ đó CN = C1N suy ra hai điểm C và C1 trùng nhau. Tức là A, B, C thẳng hàng. Cách 2: Chứng minh A, B, C thẳng hàng theo các bước sau: - Vẽ đường thẳng a đi qua điểm B sao cho A và C thuộc ... Do I, J nằmg về một phía của đường thẳng AB và MI // BJ nên hai bước đầu của của cách 1 đã thỏa mãn. Vậy để chứng minh ba điểm A, I, J thẳng hàng chỉ cần chứng minh MIAMMJAB=. Thật vậy, do MN //...
 • 4
 • 1,878
 • 22

chuyen de chung minh 3 duong thang dong quy

chuyen de chung minh 3 duong thang dong quy
... C' là điểm đối xứng của H qua BC, CA, AB. Qua H, vẽ đường thẳng d bất kì. Chứng minh rằng: Các đường thẳng đối xứng của d qua các cạnh của ∆ABC đồng quy tại một điểm trên (O). 3. Chứng minh các ... Vấn đề 2. CHỨNG MINH CÁC ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH: 1. Chứng minh các đường thẳng là những đường đặc biệt của tam giác: Ví dụ ... Chứng minh các đường thẳng chia một đoạn (trong hoặc ngoài) theo các tỉ số bằng nhau: Chú ý: Các khái niệm đường thẳng chia trong (ngoài) một đoạn thẳng. Ví dụ 3. Chứng minh rằng: Trong một tứ...
 • 2
 • 3,190
 • 57

Bằng lí luận và thực tiễn phân tích và chưng minh luận điểm “ cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả nă ng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc “ là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh.

Bằng lí luận và thực tiễn phân tích và chưng minh luận điểm “ cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả nă ng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc “ là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh.
... những năm 1 930 - 1 935 mà đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh (1 930 -1 931 ), tiếp theo là giai đoạn khủng bố trắng và thoái trào cách mạng (1 932 - 1 935 ). 2 - Cuộc vận động những năm (1 936 - 1 939 ), với ... cuộc cách mạng.Một sự thật hiển nhiên mà nhiều nhà khoa học đã chứng minh là, trong hơn 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp, hàng chục cuộc đấu tranh vũ trang oanh liệt của nhân dân Việt Nam ... Thắng lợi CM tháng 8 đã chứng minh tính đúng đắn của TTHCM về con đường bạo lực CM. Sáng tạo và phát triển nguyên lý CN Mac – Lênin về con đường bạo lực ở Hồ Chí Minh thể hiện ở chỗ: + Khởi...
 • 22
 • 3,925
 • 25

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP