ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP - THIẾT KẾ BẢN SÀN ppt

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP - THIẾT KẾ BẢN SÀN ppt

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP - THIẾT KẾ BẢN SÀN ppt
... 0,200 0,200MP2 (kN.m) 0 -3 8 -7 7 -1 15 173 173 0dα0 -0 ,311 -0 ,089MP3 (kN.m) 0 -9 0 -1 79 -2 69 -2 05 -1 41 -7 7eα0 0,044 -0 ,178MP4 (kN.m) 0 13 25 38 -2 6 -9 0 -1 54 Dùng Phương pháp vẽ ... =2000ABC4,744,743,363,36(KNm)Sơ đồ tính và biểu đồ moment của bản sàn SV: Trần Lê Quốc Duy 4 Đồ án BTCT1 - Gạch Cêramic. - Vữa lót. - tông cốt thép. - Vữa trát.Lớp cấu tạo sàn Chiều dày(δ i)(m)Khối ... (kN.m) 0 80,3 -1 ,3 -3 89,5 -8 2,5 -8 2,5 -2 83,5SV: Trần Lê Quốc Duy 19 Đồ án BTCT14 0,020 22,8GiữaGối 2-TIẾTDIỆN.5 -0 ,0715 -8 165,900 1088,80,018 -0 ,0309 20 -3 4,27 0,058 -0 ,0099 64,24 -1 10,5L0g0,0625...
 • 26
 • 926
 • 7

đồ án môn học tông cốt thép thiết kế bản sàn và dầm phụ

đồ án môn học bê tông cốt thép thiết kế bản sàn và dầm phụ
... Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Long Giang - 26 - Sinh viên: số Cao Thị Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép 3.5 Tính toán cốt thép dọc. Thép AII ... Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Long Giang - 27 - Sinh viên: số Cao Thị Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép 4.7 Tính cốt treo.Ở chỗ ... CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Chương 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM CHÍNH.4.1 Cơ sở thiết kê.4.2 Sơ đồ tính toán.Dầm chính là dầm lien tục ba nhịp. kích thước dầm đã được giả thiết: 35...
 • 27
 • 1,325
 • 7

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng
... 2ỉ302ỉ252ỉ122ỉ302ỉ122ỉ122ỉ302ỉ28 7-7 8-8 2ỉ302ỉ302ỉ252ỉ282ỉ12sơ đồ bố trí cốt thép dọc trong cột giữa39001000119006000 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ (-0 .1952 + 0,4). 1,2 = ... 4312444)5,45,35.(27,17.3400)213,185,35.(13,18.40.130=+ - So sánh vế trái và vế phải thấy rằng bố trí cốt thép nh trênlà đảm bảo chịu - ợc lực của cặp 2.Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X525 đồ án tông cốt thép II Bài ... 21,528 -2 7,807max2Dmax1Dnội lực do hoạt tải đứng của cầu trụcbên trái cột giữacột biênbên phải cột giữaQ = 5,52IVQ = - 3,18IVQ = -5 ,52IV đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ==>===(cm)....
 • 51
 • 6,029
 • 9

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG
... (202) GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng máy chiếu projectorTrang 3/5THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2005 - LỚP 05DXD 1-2 (55+58)Học kỳ : 1 – Năm học 200 6-2 007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 ... môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng máy chiếu projectorTrang 2/5 GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*)bố trí phòng sử dụng máy chiếu projector TP. Hồ chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm ... Xây Dưng (45t)KS. Trần Đức Mạnh67.13 Kết Cấu BTCT 2 (45t) ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn 61.16 Động Lực Học Công Trình (30t)ThS. Võ MinhThiện67.11 Kết Cấu Thép 1(45t) ThS. Nguyễn Hòang Tùng64.06C...
 • 5
 • 1,257
 • 1

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng
... =Rb.b.x(h0 -0 ,5x)+RSC.AS(h0-a) =145.50.18,81 (36,1 9- 0,5.18,81)+3650.21,36(36,1 9- 3,69) =6185204 kG.cm = 61,852 T.mSVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 27 đồ án tông cốt thép số ... 3x120500600202020 20luới thép gia cố chân cột biên60020SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 40 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONGI IIIIIIIVIVIIIII(sơ đồ tính và biểu đồ mô men ... để tính toán : H = 4,1 + 5,45 = 9,55 (m) - Momen quán tính tiết diện phần trên vai cột :Jt= 9000001260.503=(cm4)SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 11 đồ án tông cốt thép số ii...
 • 59
 • 1,286
 • 0

đồ án kết cấu tông cốt thép thiết kế cầu máng tông cốt thép

đồ án kết cấu bê tông cốt thép thiết kế cầu máng bê tông cốt thép
... A0 = 0,42 → Tính cốt đơn.Nhóm 18 S14K53CTL1 Trang 21 Đồ án môn học Thiết kế cầu máng tông cốt thép ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾ CẦU BTCT Thiết kế cầu máng BTCTA. Tài liệu thiết kế Kênh dẫn nước N ... mặt cốt thép, lấy bằng 1 với cốt thép có gờ.0abhF=µ= 76.3042.9= 0,004.Nhóm 18 S14K53CTL1 Trang 30 Đồ án môn học Thiết kế cầu máng tông cốt thép Hình 2.1 - đồ tính toán vách máng.2.2. ... 1 - Mặt cắt dọc cầu máng1. Thân máng; 2. Trụ đỡ; 3. Nối tiếpHình 2 - Cắt ngang máng 1 - Lề người đi2 - Vách máng3 - Đáy máng 4 - Dầm đỡ dọc máng 5- Khung đỡ ( không tính toán trong đồ án) Nhóm...
 • 35
 • 1,458
 • 1

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG
... VI.Tính cốt thép Chọn vật liệu - Cấp độ bền b tông B15 ( Rb = 8,5 MPa ; Eb = 27. 103 MPa) - Cốt thép dọc dùng thép nhóm C-II ( Rs = Rsc = 280 MPa ; Es = 21. 104 MPa ) Với b tông ... = MI – R.Ht= -2 4,85 – (-1 0,4).2,95 = 5,83 KN.m MIII = Gm1 . ed - R.Ht = - 496,97.0,1 5- (-1 0,4).2,95 = -4 3,86 KN.m MIV = Gm1 . ed - R.H = - 496,97.0,1 5- (-1 0,4).10,3 = 32,57 ... trình tính toán sẽ tương tự như vòng 2 nên chọn theo cặp IV-17: As = 9,208 cm2 ; A’s = 4,40 cm2 - Cốt thép vùng kéo 3Ф20 (bên trái)có As = 9,42 cm2 - Cốt thép vùng nén 2Ф18 (bên phải)có...
 • 55
 • 1,617
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ôtô nhịp giản đơn, bằng BTCT, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước. " docx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
... riêng của tông γc=2500(kg/m3)Vật liệu (cốt thép theo ASTM 615M) : Cốt thép chịu lực fy=420 MPA: Cốt đai fy=420MPA: B tông fy=32MPAQuy trình thiết kế cầu 22TCN-27 2-2 005.II-YÊU CẦU ... dv=max{0.9de;0.72h;d-2a}Sinh Viªn: NguyÔn M¹nh TuÊn-líp 59CDB6-Ph©n HiÖu Cao §¼ng GTVT MiÒn Nói Th¸i Nguyªn14 Đồ án tông cốt thép 8. Xác định vị trí cốt thép, vẽ biểu đồ bao vật liệu. B-BẢN VẼ: 1. Thể hiện trên ... ứng suất kéo fc của b tông. Mặt cắt ngang tính toánSinh Viªn: NguyÔn M¹nh TuÊn-líp 59CDB6-Ph©n HiÖu Cao §¼ng GTVT MiÒn Nói Th¸i Nguyªn18 Đồ án tông cốt thép Ta có bảng sau:Vị trí tínhde(mm)...
 • 23
 • 1,389
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án bê tông cốt thép thiết kế dầmđồ án bê tông cốt thép thiết kế cầu mángđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn bằng btct thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trướcđồ án bê tông cốt thép số ii thiết kế khung ngang nhà dan dungdo an be tong cot thep 2 thiet ke khung nhađồ án bê tông cốt thép số ii thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầngđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế dầm chữ t chịu uốn thuần túythuyết minh đồ án bê tông cốt thép sàn sờn toàn khối bản ke 4 canhđồ án bê tông cốt thépđồ án bê tông cốt thép 1hướng dẫn làm đồ án bê tông cốt thép 1cách làm đồ án bê tông cốt thépcâu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 2các câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP