Tài liệu về : “Tích lũy và khuếch đại sinh học ở thủy sinh vật

Tìm hiểu hiện tượng tích luỹ khuếch đại sinh học thuỷ sinh vật. Cho ví dụ cụ thể hiện tượng này đồng bằng sông Cửu Long phân tích

Tìm hiểu hiện tượng tích luỹ và khuếch đại sinh học ở thuỷ sinh vật. Cho ví dụ cụ thể hiện tượng này ở đồng bằng sông Cửu Long và phân tích
... học Tìm hiểu hiện tượng tích luỹ khuếch đại sinh học thuỷ sinh vật. Cho ví dụ cụ thể hiện tượng này thuỷ sinh vật. Cho ví dụ cụ thể hiện tượng này đồng bằng sông Cửu Long phân tích ồng ... Đại Học Nha Trang Học Nha TrangKhoa Nuôi Trồng Thuỷ SảnKhoa Nuôi Trồng Thuỷ Sản Tiểu Luận Sinh Thái Thuỷ Sinh Tiểu Luận Sinh Thái Thuỷ Sinh Tìm hiểu hiện tượng tích luỹ khuếch đại sinh học ... Khuyếch đại sinh họcKhuyếch đại sinh học* Khái niệm: là hiện tượng chất độc đã được tích * Khái niệm: là hiện tượng chất độc đã được tích luỹ một bậc dinh dưỡng sẽ được khuyếch đại luỹ một...
 • 12
 • 1,327
 • 2

Tích lũy khuếch đại sinh học thủy sinh vật

Tích lũy và khuếch đại sinh học ở thủy sinh vật
... khuếch đại sinh học Tìm hiểu hiện tượng tích luỹ khuếch đại sinh học thuỷ sinh vật. Cho ví dụ cụ thể hiện tượng này thuỷ sinh vật. Cho ví dụ cụ thể hiện tượng này đồng bằng sông ... Đại Học Nha Trang Học Nha Trang Khoa Nuôi Trồng Thuỷ Sản Khoa Nuôi Trồng Thuỷ Sản Tiểu Luận Sinh Thái Thuỷ Sinh Tiểu Luận Sinh Thái Thuỷ Sinh Tìm hiểu hiện tượng tích luỹ khuếch đại ... Khuyếch đại sinh học Khuyếch đại sinh học * Khái niệm: là hiện tượng chất độc đã được tích * Khái niệm: là hiện tượng chất độc đã được tích luỹ một bậc dinh dưỡng sẽ được khuyếch đại luỹ một...
 • 12
 • 474
 • 6

Thực trạng bệnh đái tháo đường ảnh hưởng của nó lên các chỉ số sinh học độ tuổi từ 16 đến trên 70 tại một số vùng dân cư thuộc nghệ an

Thực trạng bệnh đái tháo đường và ảnh hưởng của nó lên các chỉ số sinh học ở độ tuổi từ 16 đến trên 70 tại một số vùng dân cư thuộc nghệ an
... đờng ảnh hởng của nó lên các chỉ số sinh học độ tuổi từ 16 đến trên 70 tại một số vùng dân c thuộc nghệ an Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số : 60 42 30 luận văn thạc sĩ sinh học Ngời ... cũng nh về số lợng sự đồng đều về độ tuổi tơng ứng với mỗi khoảng tuổi. 2.3.2. Phơng pháp dịch tễ học Đã sử dụng phơng pháp dịch tễ học mô tả dịch tễ học phân tích trên cơ sở đó so sánh giữa ... ngời này (chủ yếu là trẻ nhỏ tuổi thanh niên) nhng có thể chậm những ngời khác (chủ yếu là ngời lớn tuổi). ĐTĐ typ 1 phần lớn 15 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh Nguyễn Thị...
 • 42
 • 103
 • 0

Nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) và khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng
... Sau đại học của Đại học Huế; Ban Giám hiệu, Phòng Nghiên cứu Khoa học Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo Sau đại học Trường đại học Khoa học; Ban Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học, ... hợp chất thứ cấp, Viện Tài nguyên-Môi trường Công nghệ sinh học, Đại học Huế; Bộ môn Sinh -Sinh hóa, Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời ... cho thấy, lượng mẫu đưa vào nuôi cấy ảnh hưởng đáng kể lên động học của quá trình sinh trưởng tích lũy anthocyanin của tế bào. Sinh trưởng tích lũy anthocyanin của tế bào tốt nhất khi nuôi...
 • 117
 • 374
 • 0

Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam- mối liên hệ với Phát triển bền vững (SD) biến đổi khí hậu (CC)

Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam- mối liên hệ với Phát triển bền vững (SD) và biến đổi khí hậu (CC)
... quốc. 17. Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật- 2002- Tài liệu hội thảo “Thực vật bảo tồn”. 11 Hội thảo chuyên đề về Đa dạng sinh học Biến đổi khí hậu: Mối liên quan tới Đói nghèo Phát triển ... hệ sinh thái biển cũng rất phong phú, có 20 kiểu hệ sinh thái điển hình, có tính đa dạng sinh học năng suất sinh học cao.Trong vùng biển nước ta đã phát hiện được khoảng 11.000 loài sinh vật ... tạo nên sự đa dạng về hệ sinh thái các loài sinh vật. Về mặt địa sinh học, Việt Nam là giao điểm của các hệ động, thực vật thuộc vùng Ấn Độ - Miến Điện, Nam Trung Quốc Inđo-Malaysia. Các đặc...
 • 11
 • 507
 • 11

Phương hướng hoàn thiện Pháp luật đa dạng sinh học Việt Nam

Phương hướng và hoàn thiện Pháp luật đa dạng sinh học ở Việt Nam
... dạng sinh học 1995 - Quy chế quản lý bảo tồn nguồn gen 1997 - Quy chế quản lý An toàn sinh học sinh vật biến đổi gen 2005 - Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 định ... nhất tối đa thích đáng việc bảo toàn sử dụng lâu bền đa dạng sinh học. Bảo toàn sử dụng lâu bền đa dạng sinh học phải đưa vào các kế hoạch, chương trình, chính sách ngành liên quan ... tạo nên sự đa dạng về hệ sinh thái các loài sinh vật. Về mặt địa sinh học, Việt Nam là giao điểm của các hệ động, thực vật thuộc vựng Ấn Độ - Miến Điện, Nam Trung Quốc Inđo-Malaysia. Các đặc...
 • 23
 • 261
 • 0

TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN

TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN
... nhất TP. Đà Nẵng. - Sự xâm lấn của các loài sinh vật ngoại lai: Sinh vật ngoại lai là đối tượng có thể làm phá vỡ toàn bộ HST ảnh hưởng đến các quần thể động, thực vật bản địa. Hiện nay, ... thay đổi cảnh quan sinh thái, phá vỡ nơi cư trú của các loài sinh vật. Đây có thể TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 217 xem là nguyên nhân cơ bản trực tiếp dẫn đến ... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 213 TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN OVERVIEW OF BIODIVERSITY...
 • 7
 • 293
 • 9

Nghiên cứu tính chống chịu bệnh hỗn hợp nấm tuyến trùng nốt sưng trên cà chua biện pháp phòng trừ sinh học vụ xuân 2010 tại hà nội

Nghiên cứu tính chống chịu bệnh hỗn hợp nấm  tuyến trùng nốt sưng trên cà chua và biện pháp phòng trừ sinh học ở vụ xuân 2010 tại hà nội
... thích sinh trưởng của cây trực tiếp tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh do hủy hoại màng tế bào vi sinh vật. Với các tác dụng trên, Chitosan phòng trừ ñược các bệnh cây do các nhóm vi sinh vật như ... incognita nấm S. rolfsii thí nghiệm kết hợp sử dụng giống có gen kháng Mi một số chế phẩm phân hữu cơ sinh học (HC5.3); chế phẩm hóa sinh (BAEM); chế phẩm sinh học (WEHG, Sincosin Agrispon) ... trùng các công thức xử lí thuốc ñều giảm so với ban ñầu ñều thấp hơn công thức ñối chứng. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy chế phẩm hữu cơ sinh học HC5.3; chế phẩm sinh học Sincosin Agrispon...
 • 114
 • 270
 • 0

bảo tồn đa dạng sinh học việt nam - mối liên hệ với phát triển bền vững biến đổi khí hậu

bảo tồn đa dạng sinh học ở việt nam - mối liên hệ với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu
... 1. Đa d ng sinh h c Vi t Namạ ọ ệ Đa d ng sinh h c Vi t Namạ ọ ệ (1) Đa d ng v các h sinh thái ạ ề ệ (1) Đa d ng v các h sinh thái ạ ề ệ i) H sinh thái đ t ng p n cệ ấ ậ ướ i) H sinh thái ... Đ nh ả ể ồ ằ ồ ị Thái Bình) khu D tr sinh quy n Kiên Giang.ự ữ ể Thái Bình) khu D tr sinh quy n Kiên Giang.ự ữ ể - 2 khu di s n thiên nhiên th gi i: Khu V nh H Long (Qu ng Ninh) Khu ... ng kinh t ể ế ọ ế ế + Phát tri n kinh t : chú tr ng đ n tăng tr ng kinh t ể ế ọ ế ế s n đ nh trong tăng tr ng kinh t … ự ổ ị ế s n đ nh trong tăng tr ng kinh t … ự ổ ị ế + Phát...
 • 32
 • 173
 • 1

Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Vam - Mối liên hệ với phát triển bền vững biến đổi khí hậu

Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Vam - Mối liên hệ với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu
... Namạ ọ ệ Đa d ng sinh h c Vi t Namạ ọ ệ (1) Đa d ng v các h sinh thái ạ ề ệ (1) Đa d ng v các h sinh thái ạ ề ệ i) H sinh thái đ t ng p n cệ ấ ậ ướ i) H sinh thái đ t ng p n cệ ấ ậ ướ H sinh ... T N ĐA D NG SINH H C Ả Ồ Ạ Ọ O T N ĐA D NG SINH H C Ả Ồ Ạ Ọ VI T NAM-M I LIÊN H V I Ệ Ố Ệ Ớ VI T NAM-M I LIÊN H V I Ệ Ố Ệ Ớ PHÁT TRI N B N V NGỂ Ề Ữ PHÁT TRI N B N V NGỂ Ề Ữ VÀ BI N Đ I KHÍ ... ướ ạ ể ii) H sinh thái bi nệ ể ii) H sinh thái bi nệ ể - Có 20 ki u h sinh thái đi n hình,ể ệ ể - Có 20 ki u h sinh thái đi n hình,ể ệ ể - Trong vùng bi n có kho ng 11.000 loài sinh v t ể ả ậ...
 • 32
 • 121
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP