câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền 3 pdf

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH
... 1s22s22p63s23p64s23d4B. 1s22s22p63s23p64s23d4C. 1s22s22p63s23p63d6D. 1s22s22p63s23p64s24p4E. Tất cả đều sai Câu 13: Cho 2 hiện di n của các ... 1s22s22p63s2X2: 1s22s22p63s23p64s1X 3 : 1s22s22p63s23p64s2X4: 1s22s22p63s23p5X5: 1s22s22p63s23p63d64s2X6: 1s22s22p63s23p1Các nguyên tố nào thuộc ... HNO 3 D. HNO2E. NH4Cl HNO 3 Câu 24:Nguyên tố Z thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIA, cấu hình electron của Z là:A. 1s22s22p63s23p5B. 1s22s22p63s23p64s1C. 1s22s22p63s23p64s24p5D....
 • 160
 • 1,072
 • 12

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH
... Fe2+, Fe 3+ Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6Fe 3+ : 1s22s22p63s23p63d54. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng47 cũng phải có 32 nguyên ... hoá- khử sau:3I2 + 3H2O HIO 3 + 5HI (1)HgO 2Hg + O2 (2)4K2SO 3 3K2SO4 + K2S (3) NH4NO 3 N2O + 2H2O (4)2KClO 3 2KCl + 3O2 (5)3NO2 + H2O 2HNO 3 + NO (6)4HClO4 ... 1s22s22p63s23p64s2 3. KaliC. 1s22s22p63s23p54. CloD. 1s22s22p45. CanxiE. 1s22s22p26. SilicF. 1s22s22p63s23p47. PhotphoG. 1s22s22p63s23p64s23p18....
 • 193
 • 820
 • 2

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem
... tạo thành CaCO 3 là 1205,512 KJ; nhiệt tạo thành CaO là 634 ,942 KJ; nhiệt tạo thành CO2 là 39 3 ,33 8 KJ.CaCO 3 = CaO + CO2H = [1205,512 - ( 634 ,942 + 39 3 ,33 8)]/1 = 177, 232 KJ/molPhản ứng ... 1s22s22p63s2X2: 1s22s22p63s23p64s1X 3 : 1s22s22p63s23p64s2X4: 1s22s22p63s23p5X5: 1s22s22p63s23p63d64s2X6: 1s22s22p63s23p1Các nguyên tố nào thuộc ... 1s22s22p63s23p1; (D) 1s22s22p63s23p5 34 Câu 8:Xét các phản ứng:FexOy + HCl (1)CuCl2 + H2S (2)R + HNO 3 R(NO 3 ) 3 + NO (3) Cu(OH)2 + H+ (4)CaCO 3 + H+...
 • 160
 • 730
 • 8

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ
... là mp = 1,0072 (u) 1u = 931 MeV/c2. Năng lợng liênkết của hạt nhân Be104 làA. 64 ,33 2 (MeV)B. 6, 433 2 (MeV)C. 0,6 433 2 (MeV)D. 6, 433 2 (KeV)147. HÃy cho biết x y là các nguyên tố ... truyền, vectơ cờng độ điện trờng uurE vectơ cảm ứng từ urB luôn luôn vuông góc với nhau cả hai đều vuônggóc với phơng truyền. B. Vectơ uurEcó thể hớng theo phơng truyền sóng ... #2* &*ƒ* 3 "-4+%()%( &!*%4*,."/  3 " 2<< 3 " %h 3 "-D 3 "m G !0"%*$6*...
 • 50
 • 806
 • 1

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC
... đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.20HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC. Câu 1. Chức năng khởi thủy của ... nhưng không có thu nhập.d. Câu a be. Câu b c Câu 191. Luật thuế TNCN quy định, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ khuyến học:a. Được trừ vào tất cả các loại thu nhập ... nghiệp vào mục đích xây dựng nhà ở.e. Cả a,b,c d Câu 226. Căn cứ tính thuế nhà đất là:a. Di n tích đất, giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thuế suất thuế nhà đấtb. Di n tích đất, hạng đất và...
 • 44
 • 7,885
 • 51

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf
... mol Ag 0, 03 mol Cu vào dd HNO 3 thu được hỗn hợp khí X gồm NO NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2 :3. Thể tích X (đktc) là: A. 1 ,36 9 lít B. 2, 737 lít C. 2,224 lít D. 3, 3 737 lít Câu 51. ... 3, 36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít Câu 35 . A là hỗn hợp kim loại Fe Cu. Hòa tan m gam A vào dd HCl dư (không có không khí) thu được 3, 36 lít khí (đktc). Cũng hòa tan m gam này vào dd HNO 3 ... HNO 3 , NaCl, AlCl 3 , Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO 3 )2. Số chất có xẩy ra phản ứng là: A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 32 . Cho 43g hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào 1 lít dd hỗn hợp gồm Na2CO 3 ...
 • 5
 • 852
 • 11

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc
... động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển động cơ là sự di chuyển của vật này so với vật khác. ... trong thời gian t 3 vật tiếp tục chuyển động đều theo chiều ban đầu. D. Trong thời gian t1 t 3 vật chuyển động nhanh dần đều, trong thời gian t2 vật chuyển động đều. 23. Vật đi nửa ... tỉ lệ với khoảng thời gian chuyển động. G. Cả 3 câu trên đều đúng. 19. Chọn câu đúng : A. Trong chuyển động thẳng đều, vectơ vận tốc chỉ biểu di n độ lớn của vận tốc. B. Trong chuyển động...
 • 6
 • 870
 • 1

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan
... việc kiểm tra những kiến thức7Khóa luận tốt nghiệp Chương 3 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 3. 1 Các khái niệm 3. 1.1 Câu hỏi Câu 1. Chọn phát biểu đúng:A. Tích số tan là đại lượng ... ngữ nói ngôn ngữ viết cho người học.1.2.4 Kỹ năng soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan [14]1.2.4.1 Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm ... soạn câu hỏi nhiều lựa chọnChúng ta chỉ nghiên cứu cách soạn loại câu hỏi nhiều lựa chọn vì các loại câu hỏi trắc nghiệm khác đều có thể cải biến để chúng trở thành câu hỏi nhiều lựachọn. Câu hỏi...
 • 99
 • 923
 • 4

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf
... số thuế= 130 0*0.25 =32 5 thuế tndn đã nộp ở nước ngoài 30 0< ;32 5=>được trừ tương khoản đã nộp 30 0 ở nước ngoài thuế tndn=(6000-5000+ 130 0)*0.25 -30 0=275 32 d. Cả a,b c Câu 35 . Theo ... nhưng không có thu nhập. d. Câu a b e. Câu b c Câu 39 . Luật thuế TNCN quy định, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ khuyến học: a. Được trừ vào tất cả các loại thu nhập ... phát sinh tại Việt Nam b. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam. c. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam thu nhập chịu thuế phát sinh...
 • 52
 • 1,197
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tổng kết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thpt800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa họccâu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 6hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếcâu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 7câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potxhệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệmcâu hỏi và bài tập của sgk sinh học 12câu hỏi và bài tập địa lí 6 chương 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM