BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ: 8 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP docx

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH, MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ: 8 TRƯỜNG THPT HUY TẬP docx

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ: 8 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP docx
... 2/9Aaa : 1/9 aa : 1/9AA : 1/9 Aa C)½ A : ½a D)1/3AA : 1/3 Aa : 1/3aa 1 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ: 8 Câu 1: Khi xẩy ra đột biến gen cấu trúc mã hoá cho một prôtêin co 200 axit ... bội C)Cây tứ bội không mất khả năng sinh sản, cây tam bội hầu như mất khả năng sinh sản D)Cây tứ bội thường không có hạt Câu 28: Nhân tố nào đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh ... gốc chung của toàn bộ sinh giới B)Chưa giải thích thành công sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật trong điều kiện tự nhiên C)Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ...
 • 25
 • 402
 • 0

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1
... 1 Đề số 41 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Khác với liên kết gen, hoán vị gen sẽ ... AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. C. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. D. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. Câu 12: Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm ... tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. B. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa...
 • 4
 • 854
 • 25

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P2

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P2
... 2764. D. 164. Câu 38: Chức năng của tARN là A. cấu tạo riboxôm. B. lưu giữ thông tin di truyền. 1 Đề số 42 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu ... AAAA. B. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. C. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. D. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. Câu 11: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, ... của môi trường. Câu 10: Nếu thế hệ F1 tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa...
 • 4
 • 473
 • 14

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P3

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P3
... : 8Aaaa : 1aaaa. C. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. D. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. Câu 21: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông. ... 0, 41 xám, dài: 0,41 đen, dài; 0,09 xám, cụt; 0,09 đen, cụt. 1 Đề số 43 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Một prôtêin bình thường có 400 axit ... F1 tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. B. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa...
 • 4
 • 536
 • 19

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P4

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P4
... Câu 35: Thành phần hóa học của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là A. ADN và prôtêin dạng histôn. B. ADN và prôtêin không phải dạng histôn. C. ADN, ARN và prôtêin dạng phi histôn. D. ADN, ... 25. D. 27. Hết 2C. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. D. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. Câu 13: Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm sắc thể tương ... thông tin di truyền. B. vận chuyển axit amin. C. truyền thông tin di truyền. D. cấu tạo riboxôm. Câu 40: Ở cà chua (2n = 24 nhiễm sắc thể), số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là: A. 36. B. 48. ...
 • 4
 • 390
 • 10

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P5

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P5
... phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể là A. quá trình tự nhân đôi nhiễm sắc thể bị rối loạn. 1 Đề số 45 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Thành ... bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. B. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 ... 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. D. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. Câu 4: Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay...
 • 4
 • 487
 • 9

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P6

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P6
... TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Sinh học - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 104 Họ, tên thí sinh: ... AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. C. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. D. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. Câu 32: Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm ... F1 tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. B. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa...
 • 4
 • 545
 • 11

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2009 – 2010 ĐỀ SỐ: 5 TRƯỜNG THPT HUY TẬP docx

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2009 – 2010 ĐỀ SỐ: 5 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP docx
... http://kinhhoa.violet.vn 1 ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2009 – 2010 ĐỀ SỐ: 5 Bài 1: Một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, ở thế hệ xuất phát P có thành phần kiểu gen 0,64AA + 0,32 Aa ... mARN gồm hai loại ribônuclêôtit A và U thì số loại bộ ba phiên bản mã trong mARN có thể là: A. 8 loại B. 6 loại C. 4 loại D. 2 loại; Bài 52: Trường hợp cơ thể sinh vật có bộ NST tăng thêm 1 ... truyền nhân tố giới tính; Bài 26: Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất hẳn một cặp NST tương đồng nào đó, Di truyền học gọi là: A. Thể khuyết nhiễm B. Thể không nhiễm C. Thể đơn nhiễm D. Thể...
 • 21
 • 284
 • 0

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 1

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 1
... www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0________________________________________________________________________________Câu I.1) Khảo sát sỷồ biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm sốy=x-x+1x-12.2) ... giácsin x(tgx + 1) = 3sinx(cosx - sinx) + 32Câu IVa.Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Đềcác vuông góc, cho elipE) :x9+y422=1,...
 • 2
 • 491
 • 4

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 2

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 2
... nhất, thì AM vuông góc với tiếp tuyến tại M của parabol (P).Câu IVa.Cho hai số nguyên dỷơng p và q khác nhau.Tính tích phân I =02cospx cosqx dx.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng...
 • 2
 • 490
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12đề ôn thi tốt nghiệp môn sinhđề ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh họcNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP