TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 4 pps

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 4 pps

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 4 pps
... boxdefinition (b) case; crate; punch; hit 45 8Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 122 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 122 (Answer Keys)A1 v. leasedefinition ... replydefinition (a) answer; response 45 6Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 24 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 24 (Answer Keys)A1 adj. collectibledefinition ... temperdefinition (d) disposition; mood 4 62 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 02 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 02 (Answer Keys)A1 v. releasedefinition...
 • 35
 • 251
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 7 pps

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 7 pps
... www.english-test.netAnswers 22 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 22 2 (Answer Keys)A1 n. alertdefinition (c) warning; alarm; attitude of readinessA2 n. debrisdefinition (b) rubble; ... www.english-test.netAnswers 21 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 21 4 (Answer Keys)A1 v. voyagedefinition (c) to take a cruise; to travel; to make a journeyA2 v. procuredefinition (a) ... compromise; to clear or pass an obstacle5 72 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 23 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 23 4 (Answer Keys)A1 n. dailydefinition...
 • 35
 • 355
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 6 ppsx

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 6 ppsx
... www.english-test.netAnswers 1 82 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 82 (Answer Keys)A1 adj. severedefinition (d) serious; grave; acute; difficult; rigorous; harsh; strictA2 adj. subsidiarydefinition ... www.english-test.netAnswers 1 74 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 74 (Answer Keys)A1 n. faxdefinition (c) device for electronically transmitting written material; electronically transmitted documentA2 n. ... (d) strong durable fabric; persistence5 52 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 94 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 94 (Answer Keys)A1 v. ignoredefinition...
 • 35
 • 227
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 1 ppsx

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 1 ppsx
... to gather369Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 3 42 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 3 42 Q1 n. franchise(a) casualty; misadventure; mishap; failure(b) license ... www.english-test.netAnswers 23 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 23 (Answer Keys)A1 n. pursuitdefinition (b) chase; quest; search; occupation; pastimeA2 n. pleasuredefinition (a) ... www.english-test.netAnswers 21 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 21 (Answer Keys)A1 n. infancydefinition (b) beginning phase of a project; babyhoodA2 v. underestimatedefinition...
 • 35
 • 277
 • 0

342 TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 11 pps

342 TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 11 pps
... www.english-test.netAnswers 3 42 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 3 42 (Answer Keys)A1 adj. sufficient; suitable; appropriate; properdefinition (c) adequateA2 v. to recognize; to show ... www.english-test.netAnswers 341 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 341 (Answer Keys)A1 n. practice; training; furrow; seeding machine; row of seeds in a furrowdefinition (b) drillA2 n. person who ... sympathize; to relatedefinition (b) identifyA3 adj. highest; prime; leadingdefinition (b) topA4 n. style of cooking; national fooddefinition (c) cuisineA5 n. evolvement; gradual growth; evolution;...
 • 3
 • 235
 • 0

342 TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 4 pptx

342 TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 4 pptx
... portions; to cleavedefinition (b) slice 47 9Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 122 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 122 (Answer Keys)A1 v. to assign too low ... forgetfulness; abandonmentdefinition (c) neglect 48 8Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 24 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 1 24 (Answer Keys)A1 adj. full; packed; ... rank or positiondefinition (c) superior 45 8Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 125 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 125 (Answer Keys)A1 n. transgressor; person...
 • 35
 • 231
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 10 potx

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 10 potx
... www.english-test.netAnswers 322 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 322 (Answer Keys)A1 n. audiencedefinition (c) group of people who attend a seminar, a talk, etc.A2 conj. eitherdefinition ... 313 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 313 (Answer Keys)A1 n. attendeedefinition (d) person who takes part in a particular event such as a conference or seminar; participantA2 n. ... www.english-test.netAnswers 327 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 327 (Answer Keys)A1 n. demeanordefinition (b) behavior; conduct; bearing; appearanceA2 n. simulationdefinition (b)...
 • 35
 • 227
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 9 potx

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 9 potx
... www.english-test.netAnswers 28 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 28 4 (Answer Keys)A1 adj. specialdefinition (c) unusual; exceptional; unique; particular; highly valuedA2 adj. cohesivedefinition ... financial accounts; internal investigation6 32 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 29 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 29 2 (Answer Keys)A1 n. equivalentdefinition ... bazaar6 42 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 29 5 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 29 5 (Answer Keys)A1 n. accorddefinition (c) agreement; settlement; harmonyA2...
 • 35
 • 268
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 8 ppt

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 8 ppt
... IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 24 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 24 2 (Answer Keys)A1 adj. generaldefinition (c) inclusive; of all thingsA2 v. declaredefinition (a) to proclaim; ... carefully planned; worked out in great detail 6 24 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 25 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 25 4 (Answer Keys)A1 adv. furtherdefinition ... that indicates overall economic trends 622 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 25 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 25 2 (Answer Keys)A1 n. passengerdefinition...
 • 35
 • 211
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 5 pdf

TOEIC Vocabulary Tests Episode 2 part 5 pdf
... (c) of or pertaining to the upper class 5 24 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 42 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 42 (Answer Keys)A1 v. featuredefinition ... www.english-test.netAnswers 144 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 144 (Answer Keys)A1 adj. securedefinition (b) safe; protected; strong; stable; confidentA2 adj. visibledefinition ... something 522 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 34 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 34 (Answer Keys)A1 v. look intodefinition (d) to investigateA2 v. watchdefinition...
 • 35
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 342 toeic vocabulary tests 3420 meanings by wordstart with english 1unit 2 part 4download 342 toeic vocabulary tests342 toeic vocabulary tests pdfredesigned toeic vocabulary teststoeic vocabulary tests 3420 words by meaningkey english test 2 part 4thiết kế bài giảng tự nhiên và xã hội 3 tập 2 part 8 ppsđộng cơ máy bay part 4 ppsxthiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 6 ppsthiết kế bài giảng tự nhiên và xã hội 3 tập 2 part 9 ppsthông tin học part 4 ppsxหนังสือ redesigned toeic vocabulary teststiếng nhật dành cho người mới bắt đầu tập 2 part 4 pdfmozilge toeic new toeic actual tests part 3 4Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ