BIẾN CHỨNG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM - Phần 2 pps

Tài liệu TDM TRONG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM MẠN VÀ CHOLESTÉATOME pptx

Tài liệu TDM TRONG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM MẠN VÀ CHOLESTÉATOME pptx
... bibiệệttbbệệnhnhlýlý tai tai khkháácc: U tai : U tai …… VTXCM co VTXCM co kéokéommngngnhnhĩĩvềvềphíaphíaụ ụ nhnhôô ViViêêm tai m tai xxơơngng chũm chũm Cholestéatome CholestéatomeTrTrạạng ... cucuốốiithấythấyxxẹẹppththựựccssựựvvớớiimmngngnhnhĩĩtiếptiếpxxúúcctrtrựựcctiếptiếpvvớớiiththnhnh trong trongccủủaahhòòmm tai( Vi tai( Viêêm tai m tai dínhdính)) Cholestéatome Cholestéatomeththợợngngnhnhĩĩtrtrớớcc((épitympaniqueépitympaniqueantérieurantérieur). ... PolypePolypekÌmkÌmtheotheo.. TDM TDM trong trongVTXCMT VTXCMT khkhôôngng Cholestéatome Cholestéatome+ + MờMờđđặặccccáác c ththôôngngbbo o chũm chũm..+ + đđáánhnhgigiááchuchuỗỗiixxơơngngcon.con.+...
 • 46
 • 412
 • 4

Viêm tai xương chũm cấp ở trẻ nhỏ docx

Viêm tai xương chũm cấp ở trẻ nhỏ docx
... tố của vi Viêm tai xương chũm cấp trẻ nhỏ điều kiện cho siêu vi trùng, vi trùng tấn công tai giữa làm viêm tai giữa cấp. Trung bình mỗi tháng, khoa Nhi tổng hợp BV Tai Mũi Họng tiếp ... cho biết, trẻ nhỏ, do các vách xương rất mỏng nên từ bệnh viêm tai giữa thông thường rất dễ diễn biến thành VTXCC. Vi trùng từ tai giữa đã xâm nhập vào phần xương chũm phía sau tai, tạo ổ ... nhất vào lúc giao mùa, trời nắng nóng. Bởi, khí hậu thay đổi dễ làm trẻ bị ho, sổ mũi, cảm tạo Viêm tai xương chũm cấp (VTXCC) là bệnh hay gặp trẻ nhỏ, nhất là khi trời nắng nóng, giao mùa...
 • 7
 • 543
 • 4

Nguyên nhân gây bệnh Viêm tai xương chũm cấp tính doc

Nguyên nhân gây bệnh Viêm tai xương chũm cấp tính doc
... Nguyên nhân của viêm xương chũm cấp tính viêm tai giữa. Viêm tai giữa có thể tiềm tàng hoặc rõ rệt và có thể gây viêm xương chũm cấp do những yếu tố thuận lợi ... Khi rửa tai bơm nước quá mạnh. + Bệnh nhiễm trùng nặng làm mất sức đề kháng như: sởi, cúm … + Vi trùng độc tính cao. + Cấu tạo xương chũm: xương chũm nhiều thông bào dễ bị viêm cấp hơn loại...
 • 2
 • 435
 • 0

Oxy liệu pháp trong điều trị viêm phổi do virus (Phần 2) pps

Oxy liệu pháp trong điều trị viêm phổi do virus (Phần 2) pps
... do: SuySuyhôhôhhấấppccấấpp((gigiảảmm oxy oxy mmááuu):):? ? nnồồngngđđộộ oxy oxy trong trongkhkhííhhííttvvààoo((bbệệnhnhlýlýđđộộcaocao).).? ... HHồồngngccầầuu((khkhảảnăngnăngvvậậnnchuychuyểểnnO2).O2).NhiNhiễễmmđđộộcc: ? : ? ssửửddụụngng Oxy Oxy mômô((metHemmetHem, , kikiềềmm……? ? ? ? khkhảảnăngnăngtraotrao Oxy Oxy chochomômô).).NguyênNguyênNhânNhân––PhânPhânLoLoạạiiSuy ... vvớớiiO2.O2.BBììnhnhllààmmẩẩmm oxy: oxy: nơinơichchứứaarrấấttnhinhiềềuuvi vi khukhuẩẩnnDòngDòng Oxy Oxy ththổổiivvààoođưđườờngnghôhôhhấấppgigiúúppkhukhuếếchchttáánnVK.VK.DDụụngngccụụ:...
 • 8
 • 361
 • 0

BIẾN CHỨNG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM - Phần 3 docx

BIẾN CHỨNG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM - Phần 3 docx
... máu chậm. 5.1. Nguyên nhân: Thường là do viêm tai xương chũm cấp tính hoặc viêm tai xương chũm mạn tính, nhất là viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm có cholesteatoma có thể do phẫu thuật ... hiệu riêng. BIẾN CHỨNG VIÊM TAI - XƯƠNG CHŨM Phần 3 Điều trị nội khoa: Chống phù não. Huyết thanh ngọt ưu trương hoặc Dextrose 2 0-4 0 % nhỏ giọt tĩnh mạch. Urê 30 % từ 1-1 /5g/1kg cơ thể ... đối với viêm tắc tĩnh mạch bên không có kết quả. 5.7. Phòng bệnh. Tích cực điều trị viêm tai giữa hoặc viêm tai xương chũm. Cần chẩn đoán sớm và xử trí sớm đối với những viêm tai xương chũm mạn...
 • 12
 • 415
 • 1

BIẾN CHỨNG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM - Phần 2 pps

BIẾN CHỨNG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM - Phần 2 pps
... bệnh tích ở tai, xương chũm mà có các phương pháp phẫu thuật khác nhau. Khoét xương chũm nếu là viêm xương chũm cấp tính. Khoét rỗng đá chũm nếu là viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm. Ngoài ... nhưng do tai chiếm 50%, còn áp xe tiểu não thì hầu hết là do tai. Ở nước ta thường gặp biến chứng này do viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm, viêm tai xương chũm cấp tính gặp ít hơn. 4 .2. Bệnh ... 1 năm, 2 năm, 10 năm sau hoặc 2 0-3 0 năm. 4.6. Chẩn đoán. 4.6.1. Chẩn đoán xác định: Dựa vào triệu chứng lâm sàng: có viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm, có triệu chứng của tập chứng Bergmann....
 • 18
 • 380
 • 0

BIẾN CHỨNG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM - Phần 1 pot

BIẾN CHỨNG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM - Phần 1 pot
... dụa BIẾN CHỨNG VIÊM TAI - XƯƠNG CHŨM Phần 1 1. Đại cương. Viêm tai giữa là một bệnh có thể gây biến chứng trầm trọng có thể gây tử vong. Trước khi có kháng sinh tỷ lệ tử vong do biến chứng ... trùng, viêm màng nhện và màng nuôi bao quanh não và tuỷ sống. Viêm màng não có thể do viêm tai xương chũm cấp tính (rất hiếm) chủ yếu do viêm mạn tính. 2 .1. 1. Trong viêm tai xương chũm cấp ... 2.3 .1. Viêm màng não hữu trùng: đây là thể điển hình và thường hay gặp. Bệnh thường xuất hiện sau viêm mê nhĩ. a. Giai đoạn đầu: Bệnh nhân đang bị viêm tai xương chũm cấp tính hoặc viêm tai xương...
 • 9
 • 258
 • 1

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về giải pháp bảo hiểm thông thương đường biển hiện nay tại nước ta phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về giải pháp bảo hiểm thông thương đường biển hiện nay tại nước ta phần 2 pptx
... bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao có lợi ích cho cả người bảo hiểm và người được bảo hiểm. Người bảo hiểm đảm bảo tu được khoản chi phí bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Người được bảo hiểm ... phụ phí bảo hiểm vì ngoài rủi ro trên đoạn đường phụ trong toàn bộ hành trình được bảo hiểm. Mặt 2 in sẵn quy tắc, thể lệ bảo hiểm của Công ty bảo hiểm có liên quan. Giấy chứng nhận bảo hiểm ... bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo điều khoản "từ kho đến kho". Hợp đồng bảo hiểm chuyến thể hiện bằng đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm do công ty bảo hiểm cấp. Đơn bảo hiểm...
 • 11
 • 310
 • 0

bài 8 biến chứng viêm tai xương chũm

bài 8 biến chứng viêm tai xương chũm
... Phòng bệnh. Viêm não do tai là một biến chứng của viêm tai xương chũm. Muốn tránh biến chứng này tốt nhất là nên đề phòng bệnh viêm tai xương chũm (xem mục phòng bệnh phần viêm tai giữa cấp ... Bài 8 BIẾN CHỨNG CỦA VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM I. Viêm màng não do tai. Viêm màng não do tai là một biến chứng phổ biến và rất nguy hiểm tuy rằng hiện nay ... khác nhau tùy theo bệnh tích ở tai xương chũm. Tiến hành khoét xương chũm nếu là viêm xương chũm cấp, khoét rỗng đá chũm nếu là viêm tai xương chũm mãn tính hồi viêm. Ngoài ra nếu có thương tổn...
 • 56
 • 3,803
 • 2

Viêm tai xương chúm mạn tính hồi viêm và các biến chứng

Viêm tai xương chúm mạn tính hồi viêm và các biến chứng
... VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM MẠN TÍNH HỒI VIÊM VÀ CÁC BIẾN CHỨNG Ths. Đào Trung Dũng Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội Mục tiêu 1. Nêu được nguyên nhân dịch tễ học 2. Mô tả được các ... u: phỏt hin sớm, đúng bệnh – Đau tai, sốt trên bệnh nhân chảy mủ tai mạn tính  nghĩ đến VTXC mạn tính hồi viêm – Phát hiện các tr/c dấu hiệu của biến chứng – Chuyển bệnh nhân đến cơ sở ... điểm LS, CLS chẩn đoán 3. Kể ra được các biến chứng 4. Trình bày được các thể của VTXC xuất ngoại 5. Nêu được hng x trớ Ti liu hc tp nh ngha ã VTXC mạn tính Viêm xương mạn tính (>...
 • 24
 • 576
 • 1

chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm

chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm
... chũm [12] 21 2.5.2. Chống chỉ định mổ viêm tai xƣơng chũm 22 2.6. Biến chứng sau mổ 22 III. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU PT VIÊM TAI XƢƠNG CHŨM 23 3.1. Vai trò của việc chăm sóc bệnh nhân sau phẫu ... biến của bệnh nhân sau phẫu thuật nhằm chăm sóc và thực hiện y lệnh một cách đầy đủ. Để đáp ứng tốt những vấn đề nêu ở trên chuyên đề Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm đƣợc ... của viêm tai xƣơng chũm trƣớc và sau phẫu thuật 2. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xƣơng chũm theo quy trình điều dƣỡng Thang Long University LibraryI. GIẢI PHẪU...
 • 35
 • 2,230
 • 2

chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm

chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm
... BN sau PT nhằm chăm sóc và thực hiện y lệnh một cách đầy đủ. LOGOMỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀĐể đáp ứng tốt những vấn đề nêu ở trên chuyên đề Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm ... có được cảm giác nghe.LOGOKhái niệm và nguyên nhân gây bệnh Viêm tai xương chũm là hiện tượng gây viêm xương chũm thứ phát sau viêm tai giữa. Bệnh hay gặp và gây ảnh hưởng nhiều đến sức nghe ... ca viêm xương chũm trên binh lính.−Năm 1930, bệnh VTXC cấp và mạn tính đã được giải quyết tương đối tốt bằng PT.LOGOSơ lược giải phẫu tai Tai gồm có ba phần: tai ngoài, tai giữa và tai...
 • 40
 • 1,721
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biến chứng của bệnh viêm tai xương chũmbiến chứng của viêm tai xương chũmviêm tai xương chũmbệnh viêm tai xương chũm mạn tínhviêm tai xương chũm mạn tính hồi viêmviêm tai xương chũm mạn tínhbiến chứng viêm tai giữa mãn tínhcách điều trị bệnh viêm tai xương chũmviêm tai xương chũm có cholesteatomabệnh viêm tai xương chũmchữa viêm tai xương chũmviêm tai xương chũm xuất ngoạiviêm tai xương chũm hài nhiviêm tai xương chũm cấp tínhviêm tai xương chũm cấpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ