Tài liệu về : “Ứng dụng tin học trong công tác Kế toán hộ kinh doanh

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý Lao động tiền lương tại Công ty xây dựng số 2 VINACONEX

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý Lao động tiền lương tại Công ty xây dựng số 2 VINACONEX
... khoa tin học kinh tế Trờng đại học kinh tế quốc dân hà nội đã giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập này .Em cũng xin bầy lỏ lòng biết ơn tới các thầy các cô giáo trong khoa tin học kinh tế ... tin học đã và đang phục vụ cho cuộc sống của con ngời rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác quản lý , điều hành và ra quyết định của các nhà lảnh đạo. Vì vậy ứng dụng của tin học là ... cùng các cô chú trong cơ quan đã giúp tôi hoàn thiện đề tài : ứng dụng tin học trong công tác quản lý Lao động tiền lơng tại công ty xây dựng số 2 Vinaconex Đề tài gồm các phần chính sau...
  • 91
  • 168
  • 0

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý Lao động tiền lương tại Công ty xây dựng số 2 - Vinaconex

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý Lao động tiền lương tại Công ty xây dựng số 2 - Vinaconex
... nhập tạm ứng : Private Sub Combo0_Click() List2.RowSource = "SELECT DISTINCTROW [Tinhphucap].[Macanbo], [Tinhphucap].[Hovaten], [Tinhphucap].[Donvi] FROM [Tinhphucap] where [tinhphucap].[donvi]=combo0 ... tác lắp đặt , hồn thiện trong xây dựng . - Sản xuất các cấu kiện bê và kim loại . - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở. - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng . Với quy mơ hoạt động trong ... phòng tổ chức lao động tiền lương trong cơ quan đã giúp tơi hồn thiện đề tài: Ứng dụng tin học trong cơng tác quản lý Lao động tiền lương tại Cơng ty xây dựng số 2 – Vinaconex” Đề tài gồm...
  • 120
  • 136
  • 0

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý điểm

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý điểm
... THIẾT KẾ HỆ THỐNGI. Cơ sở lý thuyết: 1. Ứng dụng tin học trong công tác quản lý điểm. Trong cuộc cách mạng tin học như hiện nay, ngành ngành sử dụng tin học, người người người sử dụng tin học ... về công tác quản lý điểm của học sinh phổ thông trung học ta có thể phân chia ra hai loại thông tin sau: Thông tin đầu vào Thông tin đầu ra 2.1 Thông tin đầu vào: Là thông tin về hồ sơ học ... điểm kiểm tra học kỳ giáo viên bộ môn sẽ làm công tác tính điểm tổng kết học kỳ cho từng học sinh, sau đó sẽ đọc điểm và các hệ số cho học sinh để học sinh tự tính điểm tổng kết môn học của mình....
  • 32
  • 50
  • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP