Tài liệu về : “Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh
... Nhóm đề tài về quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài về quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài về quản trị nhân sự 4/ Nhóm đề tài về quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài về quản trị tài chính 6/ Nhóm đề ... chuyên đề thực tập tốt nghiệp về mặt khoa học và thực tiễn, những kết quả của báo cáo thực tập tốt nghiệp có khả năng ứng dụng vào quản lý tại đơn vị. Thẩm quyền ký xác nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp: ... của đơn vị thực tập và sổ nhật ký thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập và viết...
 • 6
 • 5,559
 • 44

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán
... trình thực tập tốt nghiệp (Giao trước cho SV liên hệ thực tập, GVHD)Trang 4 - 5: Hình thức và đề cương tổng quát của báo cáo thực tập tốt nghiệp. (Giao cho SV, GVHD)Trang 6: Phụ lục: Các đề ... phải thông qua đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn rồi mới được tiếp tục thực tập và hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp. MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP6BỘ GIÁO DỤC VÀ ... KHOA10TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP( HỆ CAO ĐẲNG, LT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY...
 • 10
 • 654
 • 4

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông
... chức năng quản trị của doanh nghiệp: 1. Quản trị nhân lực2. Quản trị Marketing3. Quản trị tài chính4. Quản trị sản xuất5. Quản trị chiến lược ........Sau phần thực tập chung ... ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT và Doanh nghiệp khác.V. NỘI DUNG THỰC TẬP5.1. Thực tập chung- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - ... luận tốt nghiệp/ thi tốt nghiệp theo đề cương riêng dưới sự hướng dẫn của giảng viên, về một chuyên đề trong các lĩnh vực:- Quản trị nhân lực- Quản trị Marketing- Quản trị tài chính- Quản trị sản...
 • 2
 • 2,865
 • 29

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin
... đề của thực tiễn sản xuất, lao động và cuộc sống. II. Đối tượng Tất cả học sinh – sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị cơ sở dữ liệu, Cao đẳng Quản trị mạng máy tính – khóa 8 và lớp Trung cấp Quản ... tin, học sinh - sinh viên phải trải qua 10 tuần thực tập thực tế và thực tập tốt nghiệp. Đối với học sinh - sinh viên, mục đích của đợt thực tập này là: 1. Củng cố kiến thức lý thuyết đã được ... phía Cơ quan/Đơn vị thực tập - Mô tả công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ. Giải đáp những thắc mắc về nghiệp vụ để các em nắm bắt và thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát và...
 • 2
 • 1,998
 • 34

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp
... cao mạng cục bộ Lập trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với ... cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị gì. Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết quả thực tập: 07/01/2011 Ngày…...tháng…...năm 2010 ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------@@@------ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP...
 • 2
 • 17,360
 • 354

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu
... Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 1 ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ & ĐÓNG THÂN TÀU NỘI DUNG THỰC TẬP: 1. Tìm hiểu các bản ... cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 2 CHƯƠNG I TÌM HIỂU CÁC BẢN VẼ SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt ... GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 13  Gia công khung sườn : Trên sàn lắp ráp với kích thước sườn thực, tiến hành gia công các khung...
 • 61
 • 378
 • 4

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing
... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH MARKETING HỆ ĐẠI HỌC MSMH: MK450DV01 A. Mục tiêu chung Thực tập tốt nghiệp là loại hình làm tốt nghiệp ... gian thực tập – Phản ánh thực tập – Hạn nộp báo cáo Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 4 / 6 – Lịch thuyết trình báo cáo – Thư ký Khoa hỗ trợ Các thông tin sẽ được giảng viên điều phối Thực tập ... Nghiên cứu Marketing – Quản trị hệ thống phân phối – Quản trị truyền thông marketing tích hợp (IMC) – Quản trị Marketing – Quan hệ công chúng – Quản trị nhãn hiệu – Quản trị marketing B2B – Marketing...
 • 6
 • 1,861
 • 14

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .
... KHOA KE TOAN - TAI CHÍNH NGAN HANGĐỀ CƯƠNG• A A THựC TẬP TOT NGHIỀP• • •(DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGẦN HANG)TP.HCM - 2009A • ./v.NỘI DUNG KE HOACH THựC TẬP• • • •10Ví du: Mài Quoc Già, ... Cớ sớ ly luận cua đề taiChương 2 : Giới thiều đớn vị thực tap (giới thiều chi tiết va cu thề)Chương 3 : Thực trang Trình bay tình hình thực tế hay thực trang liền quan đến đề tai nghiền cựu ... vào tình hình thực tế cuà cong ty. Phàt huy tính chu đong, liện hệ vởi càn bo cuà cong ty đệ thực hiện kế hoàch thực tàp hàng ngày, hàng tuàn nhàm thực hiện toàn bo chứởng trình thực tàp vởi...
 • 11
 • 914
 • 2

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng
... hoạch thực tập hàng ngày, hàng tuần nhằm thực hiện toàn bộ chương trình thực tập với kết quả cao nhất. Đề tài, đề cương chi tiết của chuyên đề tốt nghiệp phải được giáo viên hướng dẫn duyệt. ... vào thực tế, trình bày như một công trình khoa học. Chuyên đề tốt nghiệp phải được đơn vò thực tập nhận xét, đánh giá và nộp cùng nhật ký thực tập theo đúng quy đònh của khoa. B. NỘI DUNG THỰC ... theo mức độ sẽ bò trừ điểm chuyên đề tốt nghiệp từ 1 điểm trở lên. Thời gian thực tập : 5D. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1. Về hình thức Chuyên đề được viết trong khoảng từ 40...
 • 12
 • 2,876
 • 4

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
... ðỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 2011-2012 I. YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP Sinh viên phải tìm hiểu các hoạt ñộng nghiệp vụ ñang có tại cơ sở thực tập ... chính, doanh nghiệp ), ghi chép ñầy ñủ các quy trình nghiệp vụ, các nội dung nghiệp vụ theo thực tế vào Sổ nhật ký thực tập. Sau thời gian thực tập tại cơ sở thực tế, sinh viên phải làm Báo cáo thực ... công cụ ñánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh ñường tại TP.HCM 9. Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm...
 • 9
 • 1,299
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP