Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

2 5,750 47

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,098 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2013, 09:42

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH-VIỄN THƠNGKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH1CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPLớp: D07TCQT1-2-3Thời gian thực tập: từ ngày 10/10/2011 đến ngày 04/12/1011I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬPSau khi học xong các học phần kiến thức lý luận cơ bản về quản trị kinh doanh, sinh viên tiến hành thực tập tại các doanh nghiệp BCVT để tìm hiểu và nắm bắt thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trong đợt thực tập này, sinh viên cần đạt được các mục đích sau đây:- Vận dụng một cách tổng hợp những kiến thức lý luận đã học về quản trị kinh doanh vào thực tiễn tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp BCVT.- Qua đợt thực tập, sinh viên có thể đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh đặt ra trong khố luận tốt nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng giúp sinh viên nhanh chóng phát huy năng lực cơng tác sau khi tốt nghiệp.II. U CẦU- Để đạt được kết quả cao nhất của đợt thực tập, u cầu sinh viên cần tự giác, nghiêm túc làm việc, chấp hành nội quy và sự phân cơng của đơn vị thực tập.- Thời gian thực tập khơng nhiều, do vậy các sinh viên cần tích cực thực hiện các nội dung thực tập ngay từ đầu. Trưởng đồn thực tập của mỗi đồn có nhiệm vụ đơn đốc các thành viên trong đồn hồn thành tốt nhiệm vụ. - Mỗi sinh viên cần ghi chép đầy đủ, chi tiết những vấn đề tìm hiểu được trong q trình thực tập. - Sau đợt thực tập mỗi sinh viên nộp một báo cáo thực tập đóng quyển kèm theo ý kiến nhận xét của đơn vị thực tập cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 11/12/2011.III. THỜI GIAN THỰC TẬP Tổng thời gian thực tập tốt nghiệp là 08 tuần, trong đó:- Thực tập chung: 04 tuần- Thực tập chun sâu: 04 tuần. IV. ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT và Doanh nghiệp khác.V. NỘI DUNG THỰC TẬP5.1. Thực tập chung- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.- Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp, tình hình mạng lưới BCVT, đầu tư trang thiết bị, các chỉ tiêu chất lượng, số lao động, sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp trong thời gian từ 3 đến 5 năm.- Tìm hiểu khái quát về các chức năng quản trị của doanh nghiệp:1. Quản trị nhân lực2. Quản trị Marketing3. Quản trị tài chính4. Quản trị sản xuất5. Quản trị chiến lược Sau phần thực tập chung sinh viên cần đánh giá được thực trạng hoạt động kinh doanh, công tác quản trị của doanh nghiệp chỉ ra những bất cập làm cơ sở cho việc thực tập chuyên sâu.5.2. Thực tập chuyên sâu Sinh viên thực tập chuyên sâu phục vụ cho làm khóa luận tốt nghiệp/thi tốt nghiệp theo đề cương riêng dưới sự hướng dẫn của giảng viên, về một chuyên đề trong các lĩnh vực:- Quản trị nhân lực- Quản trị Marketing- Quản trị tài chính- Quản trị sản xuất- Quản trị chiến lược .Nếu sinh viên làm KLTN thì nội dung thực tập phục vụ cho việc làm KLTN.Sinh viên viết đề cương thực tập chuyên sâu, giáo viên hướng dẫn thực tập phê duyệt và gửi đề cương về Văn phòng Khoa/Viện trước ngày 04/11/2011.Trong phần thực tập này sinh viên cần khảo sát và đánh giá được thực trạng lĩnh vực chuyên sâu đã lựa chọn và đề xuất giải pháp hoàn thiện lĩnh vực đó. VI. PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP- Nghe các chuyên viên của đơn vị báo cáo- Tìm hiểu và nghiên cứu, thu thập tài liệu- Phỏng vấn các chuyên viên- Khảo sát, nghiên cứu thực tế- Để nâng cao hiệu quả, sinh viên cần tận dụng tối đa các thông tin thứ cấp hiện có tại đơn vị.TRƯỞNG KHOA(đã ký)PGS.TS Nguyễn Thị Minh An . 2011ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPLớp: D07TCQT1-2-3Thời gian thực tập: từ ngày 10/10/2011 đến ngày 04/12/1011I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬPSau khi học xong các học. chung: 04 tuần- Thực tập chun sâu: 04 tuần. IV. ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT và Doanh nghiệp khác.V. NỘI DUNG THỰC TẬP5.1. Thực tập chung- Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông, Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông, Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn