Tài liệu về : “Báo cáo " Đăng ký quyền sở hữu tài sản và việc xác định tài sản chung, tài sản riêngcủa vợ chồng " docx

Báo cáo " Đăng quyền sở hữu tài sản việc xác định tài sản chung, tài sản riêngcủa vợ chồng " docx

Báo cáo
... bên. Việc xác định quyền nghĩa vụ của các bên vợ, chồng đối với tài sản gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi cần chia tài sản chung của vợ chồng. 2. Xác định quyền sở hữu tài sản của vợ chồng ... quyền sử dụng tài sản để xác định chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng tài sản. Tài sản chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi ... Các tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng khi đăng quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng bao gồm nhà ở, quyền sử dụng đất những tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng...
 • 7
 • 53
 • 0

Pháp luật về đăng quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng ở Việt Nam

Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở Việt Nam
... được đăng quyền sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định; - Kết quả của việc đăng quyền sở hữu là chủ sở hữu sẽ được cơ quan đăng cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu ... hình thức đăng quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cùng với đăng quyền sử dụng đất3.3.3. Thống nhất hồ sơ quy trình đăng quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công ... chứng nhận quyền sở hữu công trình XD được ghi vào Sổ đăng quyền sở hữu; - Giấy chứng nhận quyền sở hữu là cơ sở pháp lý để các chủ sở hữu thực hiện các quyền của mình về tài sản. Như vậy,...
 • 100
 • 146
 • 2

Pháp luật về đăng quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng ở việt nam

Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở việt nam
... 15/7/2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng,  16.   Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết hướng ... 13/6/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền ... Kỷ yếu hội thảo pháp luật về đăng bất động sản,  30. Phong Lan (2005), Luật đăng bất động sản "lờ" chuyện sở hữu nhà, đất, http://www.vnexpress.net/GL/kinh-doanh/2005/12/3B9E52A4/....
 • 9
 • 59
 • 0

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đối tượng chiếm đoạt là tài sảnđăng quyền sở hữu trong luật hình sự Việt Nam

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đối tượng chiếm đoạt là tài sản có đăng ký quyền sở hữu trong luật hình sự Việt Nam
... đến/xâm phạm là tài sản đăng quyền sở hữu. Có thể chia tài sản đăng quyền sở hữu thành hai loại: Bất động sản đăng quyền sở hữu động sản đăng quyền sở hữu. Về khách ... nghiệp; sở hữu hỗn hợp; sở hữu chung. 1.1.3. Khái niệm những đặc điểm của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đăng quyền sở hữu a) Khái niệm tài sản đăng quyền sở hữu Theo ... nhiệm chiếm đoạt tài sản đăng quyền sở hữu là khá nhiều. Có tình trạng như vậy là do các quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề bảo vệ quyền sở hữu tài sản đăng quyền sở hữu chưa được...
 • 20
 • 236
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Các khía cạnh pháp lý quốc tế về việc xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa" docx

Tài liệu Báo cáo
... Khoản 1 Công ước, việc cần thiết mà quốc gia ven biển cần phải làm ngay sau khi xác định được đường cơ sở ranh giới 200 hải lý là xác định bờ ngoài của rìa lục địa nhằm xác định chiều rộng ... quyền đối với việc thăm dò khai thác tài nguyên ở thềm, Công ước cũng dành riêng Điều 80 (dẫn chiếu Điều 60) Điều 81 quy định về việc quốc gia ven biển có quyền xây dựng, cho phép ... dài, nối liền các điểm cố định, được xác định bằng các toạ độ vĩ độ kinh độ(3). Như vậy, căn cứ vào các quy định của Công ước Luật biển 1982, chúng ta có thể xác định ranh giới phía ngoài...
 • 16
 • 86
 • 0

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
... SƠVào sổ tiếp nhận hồ sơ: Ngày … / … / …Quyển số ……, Số thứ tự…… Người nhận hồ sơ (Ký ghi rõ họ, tên)ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN ... NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.1. ... trên đơn là đúng sự thật. ……………, ngày / / Người viết đơn (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
 • 2
 • 215
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP