Tài liệu về : “Chiến lược phát triển của tỉnh hưng yên giai đoạn 2010 – 2020

Chiến lược phát triển của tỉnh hưng yên giai đoạn 2010 2020

Chiến lược phát triển của tỉnh hưng yên giai đoạn 2010 – 2020
... 1Đề tài: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2010 2020. I. Giới thiệu tổng quan về tỉnh Hưng Yên .Tỉnh Hưng Yên nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, ... phân tích chiến lược phát triển của tỉnh Hưng Yên. Cụ thể như sau:I. Quan điểm chiến lược phát triển của tỉnh Hưng Yên. - Phát huy được những lợi thế so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên ... chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố an ninh, quốc phòng.II. Tầm nhìn và sứ mệnh chiến lược phát triển tỉnh Hưng Yên. 1. Tầm nhìn chiến lược. Phát triển tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 trở...
 • 31
 • 529
 • 7

Luận văn thạc sỹ Chiến lược phát triển sản phẩm gói cước giai đoạn 2010 2015 của công ty thông tin di động vms mobifone.doc

Luận văn thạc sỹ Chiến lược phát triển sản phẩm gói cước giai đoạn 2010 – 2015 của công ty thông tin di động vms mobifone.doc
... Connect.......................................................874DANH MỤC BẢNGBảng 1. Chiến lược phối hợp giá cả và chất lượng...........................................27Bảng 2. Mục tiêu, nội dung của chiến lược giá theo giai đoạn phát triển của thị trường viễn ... Kiến nghị, đề xuất cho chiến lược sản phẩm gói cước giai đoạn 2010 2015 của MobiFone.8CHƯƠNG 1. ĐỊNH GIÁ VÀ CHIẾN LƯỢC GIÁ1.1.Vai trò của giá và tầm quan trọng của việc định giáGiá là một trong ... ........................................... 103 CHƯƠNG 5. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GÓI CƯỚC GIAI ĐOẠN 2010 2015 CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS MOBIFONE ...
 • 117
 • 448
 • 13

Tóm tắt chiến lược phát triển ngân hàng an bình giai đoạn 2011 -2020

Tóm tắt chiến lược phát triển ngân hàng an bình giai đoạn 2011 -2020
... lập Tự do Hạnh phúc ------------------- Ngày 5 tháng 4 năm 2011 TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG AN BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 -2020 (Trình Đại hội đồng cổ đông) áo cáo chiến ... TIÊU CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ o Phần IV: CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH ĐỂ ĐẠT CÁC MỤC TIÊU o Phần V: DỰ BÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011 -2020 Tóm tắt các nội dung chính như sau: 1. Chiến lược, ... governance, chiến lược marketing, chiến lược kinh doanh trong lãnh vực tín dụng, huy động, sử dụng nguồn vốn, đầu tư và dịch vụ, trong đó có chiến lược kinh doanh cho ngân hàng bán lẻ, việc phát triển...
 • 5
 • 397
 • 1

Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020
... 2020 làm căn cứ định hướng cho phát triển ngành lâu dài. Chiến lược này kế thừa Chiến lược phát triển lâm nghiệp 2 giai đoạn 2001 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và Khung ... đại vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra.Xuất phát từ những lý do trên, cần phải xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 - 2020 làm căn ... phúc_____________________________________CHIẾN LƯỢC Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020( Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-TTgngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)_________MỞ...
 • 61
 • 609
 • 5

Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020
... 2020 làm căn cứ định hướng cho phát triển ngành lâu dài. Chiến lược này kế thừa Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và ... vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra. 2 Xuất phát từ những lý do trên, cần phải xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 - 2020 làm ... _____________________________________ CHIẾN LƯỢC Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)...
 • 59
 • 265
 • 2

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN lược PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI đoạn 2011 2020

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN lược PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI đoạn 2011  2020
... ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 1. Quan điểm• Phát triển nông nghiệp - nông thôn đóng vai trò chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp ... để hỗ trợ cho vùng chuyên canh lúa.3. Định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn3.1. Định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp a. Định hướng chiến lược cho các ngành sản ... và phòng chống thiên tai• Chiến lược bảo vệ môi trườngÁp dụng đánh giá môi trường chiến lược cho mọi hoạt động quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển của ngành. Tiến hành giám...
 • 28
 • 174
 • 0

XÂY DỰNG CHIẾN lược PHÁT TRIỂN nội DUNG số TRONG GIAI đoạn 2010 2014 CHO CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VTC tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

XÂY DỰNG CHIẾN lược PHÁT TRIỂN nội DUNG số TRONG GIAI đoạn 2010 2014 CHO CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VTC tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... giá trị thực sự của NDS(S2, S3–T3) Nghiên cứu để tự phát triển các ứng dụng số Chiến lược W–T(W1, W2, W5–T4) Tập trung nguồn lực để phát triển tại các thị trường trọng điểm(W4–T3) Sử dụng ... Định hướng phát triển của nhà nước Chiến lược S–O(S1–O2) Dựa vào thế mạnh truyền thông nhằm thu hút các khách hàng mới(S2–O1) Lựa chọn sản phẩm phùhợp nhu cầu của giới trẻ(S2–O3): Lựa chọn ... và phát triển từ cácdịch vụ hiện tại. Vì vậy, nếu có một chiến lược phát triển có chiều sâu và có sự đón đầuthị trường thì các sản phẩm thay thế cũng chính là cơ hội cho các công ty phát triển. Ngoài...
 • 38
 • 117
 • 0

đề tài chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020

đề tài chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020
... ỗ ợngành nàoLOGOBáo cáo chi n l c và k ho ch phát tri nế ượ ế ạ ểĐ tài: “ề Chi n l c phát tri n nông ế ượ ểnghi p, nông thôn giai đo n 2011 -2020 ệ ạLOGOBình lu nậT ch c th c hi nổ ứ ... ng phát tri n cho t ng ngành ộ ề ị ướ ể ừ giai đo n 2011 -2020 và đ c c th hóa b ng các ch ạ ượ ụ ể ằ ỉtiêu cho các c p d i th c hi n.ấ ướ ự ệVí d nh : S n xu t kinh doanh nông nghi p phát ... ậ ạ ủ ấ ề ầc u c a quá trình phát tri n nông thôn: đó là s t p ứ ủ ể ự ậtrung vào hi n đ i hóa nông nghi p nông thôn trên t t ệ ạ ệ ấc các lĩnh v c công nông ng nghi p c a đ t ả ự ư ệ ủ...
 • 38
 • 47
 • 0

báo cáo nghiên cứu nông nghiệp chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011- 2020

báo cáo nghiên cứu nông nghiệp chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011- 2020
... và Phát triển Nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 để tham gia Chiến lược Kinh tế xã hội thời kỳ 2011 - 2020 của cả nước. Bố cục của Chiến lược ... ven biển. Củng cố, phát triển hệ thống rừng đặc dụng, 1BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011- 2020 (Kèm theo công ... 17Phần II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 1. Quan điểm • Phát triển nông nghiệp - nông thôn đóng vai trò chiến lược trong sự nghiệp công...
 • 53
 • 175
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP