Tài liệu về : “Địa Lí 10 Bài 34 – Thực hành

Địa 10 Bài 34 Thực hành

Địa Lí 10 Bài 34 – Thực hành
... Địa 10 Bài 34 Thực hành TIẾT 40 BÀI 34: THỰC HÀNHVẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:a.Kiến ... XN;+Phân công lao động về mặt địa lí, độc lập về kinh tế, công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh) Định hướng bài: Hôm nay cô giáo hướng dẫn các em tìm hiểu bài thực hành b.Nội dung bài mới: Hoạt động của ... đồ*Xử số liệu: Tương tự ta có bảng số liệu đã xử sang %NămSP 1950 1960 1970 1980 1990 2003Than 100 143,0 161,3 207,1 186,1 291,2Dầu mỏ 100 201,1 447,7 586,2 637,9 746,5Điện 100 ...
 • 3
 • 27,098
 • 218

BÀI 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở ĐBSH (Địa 12 CB)

BÀI 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở ĐBSH (Địa lí 12 CB)
... thc cú ht.Sn lng lng thc cú ht.Bỡnh quõn lng thc cú ht u ngi. 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0117,794,8122,1 109 ,4 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0115,4114,5151,6131,42. Tớnh t trng v nhn xộta. Trc ht ... liu 34, lu ý cho HS yờu cu ca cõu hi l xỏc nh tc tng trng. ỏp ng yờu cu ny, ta ly nm u tiờn ca bng s liu l 100 , sau ú ly cỏc nm tip theo so sỏnh vi nm u.Cỏch tớnh: Tc tng trng = x 100 Tc ... Giaựo aựn ẹũa lớ 12 (Chửụng trỡnh chuaồn) Naờm hoùc: 2008 - 2009Ngày soạn 11/03/ 2009Tiết 39 - Bài 34 Thc hnhPHN TCH MI QUAN H GIA DN S VI VIC SN XUT LNG THC NG BNG SễNG HNGI. MC TIấU BI HCSau...
 • 3
 • 24,734
 • 64

Địa 10 Bài 14 Thực hành

Địa Lí 10 Bài 14 – Thực hành
... Địa 10 Bài 14 – Thực hành TIẾT 15: BÀI 14: THỰC HÀNH:ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU1.Mục tiêu:Sau bài học, ... khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình)Định hướng bài: Để bổ sung kiến thức chủ đề khí quyển, hôm nay cô giáo hướng dẫn các em làm bài thực hành b.Nội dung bài mớiHoạt động của giáo viên và ... Đất, SGK, SGV, bài soạn, chuẩn kiến thức kĩ năng, bảng phụ…b.Học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập… 3.Tiến trình bài dạy:a.Kiểm tra bài cũ- định hướng: (2 phút )Kiểm tra bài: Trình bày những...
 • 3
 • 3,883
 • 64

Địa 10 Bài 10 Thực hành

Địa Lí 10 Bài 10 – Thực hành
... Địa 10 Bài 10 Thực hành TIẾT 11: BÀI 10: THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNGNÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ 1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh ... dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chínhHĐ 1: Xác định các yêu cầu của bài thực hành( HS làm việc cả lớp: 3 phút ).Bước 1: GV yêu cầu HS xác định yêu cầu bài thực hành. Bước ... dạng địa hình bóc mòn:mương xói, khe rãnh, thung lũng sông, hàm ếch sóng vỗ, vách biển, bậc thềm sóng vỗ, hồ băng hà, nấm đá, phio…)Định hướng bài: Hôm nay các em tìm hiểu về bài thực hành...
 • 3
 • 696
 • 9

Địa 10 Bài 4 Thực hành

Địa Lí 10 Bài 4 – Thực hành
... Địa 10 Bài 4 – Thực hành TIẾT 4 BÀI 4:THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần:a.Về ... viên: Bài soạn, SGK, SGV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Á, Atlat Địa Việt Nam,chuẩn kiến thức,bảng phụ.b.Học sinh: SGK, vở ghi, At lat Địa Việt Nam. 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài ... hiện các đối tượng địa trên bản đồ hình 2.2 và 2.3 SGK(HS làm việc theo nhóm:30phút)Bước 1: GV yêu cầu HS đọc nội dung bài thực Yêu cầu: theo các bước sau-Tên bản đồ hành và xác định...
 • 3
 • 8,402
 • 40

Địa 7 Bài 34 Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Địa Lí 7 Bài 34 – Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
... Địa 7 Bài 34 Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu PhiI/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần1. Kiến thức:- Nắm vững lại các ... tổ chức bài mới:1. Kiểm tra bài cũ- So sánh về sự khác nhau giũa phần phía Tây và phần phía Đông của KV Trung Phi .2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung ghi bảngGM1: bài tập ... (<200 USD) và các nước có thu nhập cao (Trên 2000 USD /năm) I/ Bài tập 1:- Bắc Phi: Ma-rốc An-gie-âri, tuy-ni-di, Libi, Ai-Cập (trên 100 0 USD /năm )- Trung Phi: Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li, Buốc-Ki-na-pha-xô...
 • 2
 • 4,012
 • 1

Địa 10 Bài 38 Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma

Địa Lí 10 Bài 38 – Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma
... Địa 10 Bài 38 – Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:a.Về kiến thức: -Nắm ... kênh đàoBước 2:GV chuẩn kiến thức,yêu cầu HS tính toán và hoàn thành nội dung bài thực hành Bài tập 1:-Xác định vị trí -Hoàn thành bảng tính toán về cư li đựơc rút ngắn(bảng phần dưới)* Những ... nhà:(1phút)Hoàn thành bài thực hành Khoảng cách quãng đường được rút ngắn khi qua kênh đào Xuy-êTuyến Khoảng cách (hải lí) Quảng đường rút ngắnVòng châu Phi Qua Xuyê Hải %...
 • 3
 • 107,636
 • 434

Địa 10 Bài 30 Thực hành

Địa Lí 10 Bài 30 – Thực hành
... Địa 10 Bài 30 – Thực hành TIẾT 33: BÀI 30: THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, DÂN SỐ CỦA THẾ GIỚIVÀ MỘT SỐ QUỐC GIA 1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh ... viên: Bài soạn, SGK, SGV, tài liệu chuẩn kiến thức, bảng phụ,…b.Học sinh: SGK, vở ghi, bảng nhóm,…3.Tiến trình bài dạy:a.Kiểm tra bài cũ- định hướng bài: (1 phút)Kiểm tra: Trong bài thực hành Định ... b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chínhHĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu bài thực hành( HS làm việc cá nhân: 7 phút)Bước 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài thực hành, HS nêu...
 • 3
 • 11,483
 • 108

Địa 10 Bài 25 Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Địa Lí 10 Bài 25 – Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
... Địa 10 Bài 25 – Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:a.Kiến thức: Củng cố kiến thức ... đồ phân bố dân cư trên thế giới.c.Thái độ: Có ý thức học môn địa tốt hơn 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a.Giáo viên: Bài soạn, SGK,SGV,chuẩn kiến thức, bản đồ Phân bố dân cư và đô ... trên thế giới, bảng phụ, b.Học sinh: SGK, vở ghi bảng nhóm,… 3.Tiến trình bài dạy:a.Kiểm tra bài cũ –định hướng bài (2 phút):Nêu khái niệm đô thị hóa và phân bố dân cư(Khái niệm đô thị hóa:...
 • 3
 • 7,167
 • 48

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP