Tài liệu về : “Lịch sử 12 Bài 26

Lịch sử 12 Bài 26

Lịch sử 12 Bài 26
... Lịch sử 12 Bài 26 Sử 12 Bài 26 – ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG1. Hoàn cảnh lịch sử .a. Chủ quan- ... nước 5 năm1. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 – 1990).a. Đại hội VI (12- /1986) mở đầu công cuộc đổi mới.- Đại hội VI (15-18 /12/ 86) đã đánh giá tình hình đất nước , kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ... kinh tế – xã hội chủ nghĩa - Nhận thức đặc điểm thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là thời kỷ lịch sử lâu dài, khó khăn, trải qua nhiều chặng và hiện đang ở chặng đầu tiên.- Nhiệm vụ, mục tiêu:...
 • 5
 • 5,070
 • 61

Lịch sử 12-Bài 23 (T2)

Lịch sử 12-Bài 23 (T2)
... và nhân dân tiến bộ thế giới- Là một thắng lợi có ý nghĩa nhất trong lịch sử dân tộc- Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.Cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong ... phóng đất nướcý nghĩa Chiến dịch Hồ Chí Minh.Câu hỏi ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử? Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền nam ... phong trào giải phóng dân tộc.*. Đối với dân tộc*. Đối với thế giới2. ý nghĩa lịch sử 1 Nguyên nhân thắng lợi Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn...
 • 19
 • 3,174
 • 5

lich su 7-bai 26

lich su 7-bai 26
... -sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Nguyễn Huệ và bộ chỉ huy. huy. bài giảng lịch sử 7-tiết 56: bài giảng lịch sử 7-tiết 56:quang trung xây dựng đất nướcquang trung xây dựng đất nước1.Phục ... tộc:2.Chính sách quốc phòng, ngoại giao.2.Chính sách quốc phòng, ngoại giao. bài giảng lịch sử 7-tiết 56: bài giảng lịch sử 7-tiết 56:quang trung xây dựng đất nướcquang trung xây dựng đất nước1. ... XVIII như thế nào?Quang Trung đã làm gì để khắc phục tình trạng trên? bài giảng lịch sử 7-tiết 56: bài giảng lịch sử 7-tiết 56:quang trung xây dựng đất nướcquang trung xây dựng đất nước1....
 • 16
 • 765
 • 1

lich su 12 bai du thi

lich su 12 bai du thi
... trong toàn quốc.4. ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thành công và những bài học kinh nghiệm.a. ý nghĩa lịch sử. b.Nguyên nhân thắng lợi. c. Bài học kinh nghiệm. Bài 7 : Cuộc vận động cách mạng ... khởi nghĩa? Bài 7 : Cuộc vận động cách mạng tháng tám 1939 - 1945Tiết 5: Cách mạng tháng tám thành công trong cả nước 4. ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thành công và những bài học kinh nghiệm.b.Nguyên ... chính quyền ở Hà Nội đã hoàn toàn thắng lợi. Bài 7 : Cuộc vận động cách mạng tháng tám 1939 - 1945 Bài tập về nhà:- Học bài cũ và đọc trước bài mới.- Phân tích và chứng minh sự lãnh đạo...
 • 36
 • 109
 • 0

LICH SU 12 BÀI Nước VNDCCH

LICH SU 12 BÀI Nước VNDCCH
... Tiết 27 Tiết 27 Bài 17: Bài 17: NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HỊA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HỊA TỪ SAU 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC 19 -12- 1946 (t1)TỪ SAU 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC 19 -12- 1946 (t1)I/ Tình ... dân học vụ Đồ dùng học tập trong lớp bình dân học vụ Bài 17NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2/9/1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 /12/ 1946Chương III VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954Chương ... 1954Chương III VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954TIẾT PPCT: 27TIẾT PPCT: 27 Bài vè “Bình dân học vụ” Bài vè “Bình dân học vụ” •"Hôm qua anh đến chơi "Hôm qua anh đến chơi...
 • 23
 • 69
 • 0

LICH SU 12 BÀI Nước VNDCCH

LICH SU 12 BÀI Nước VNDCCH
... Tiết 27 Tiết 27 Bài 17: Bài 17: NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HỊA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HỊA TỪ SAU 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC 19 -12- 1946 (t1)TỪ SAU 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC 19 -12- 1946 (t1)I/ Tình ... dân học vụ Đồ dùng học tập trong lớp bình dân học vụ Bài 17NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2/9/1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 /12/ 1946Chương III VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954Chương ... 1954Chương III VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954TIẾT PPCT: 27TIẾT PPCT: 27 Bài vè “Bình dân học vụ” Bài vè “Bình dân học vụ” •"Hôm qua anh đến chơi "Hôm qua anh đến chơi...
 • 23
 • 95
 • 0

Gián án lịch su 8 (bai 26)

Gián án lịch su 8 (bai 26)
... Lớp 4 AMôn LỊCH SỬLớp:8NHIỆTTIẾT LIỆT MỪNG CÁCCHÀO THẦYMỪNG CÔTIẾTGIÁO VỀ DỰ HỌC HÔM NAY !Phßng Gi¸o Dôc §øc Thä Tr­êng THCS Hoµ - L¹cNg­êi thùc hiÖn: Lª Thu H»ng KIỂM TRA BÀI CŨHãy ... 1886, 1886- 1887, 1887- 1889, 1889 – 1891, 1891-1896 Tiết: Thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIXI. Cuộc phản công của phái ... )-Lãnh đạo-Căn cứ-Diễn biếnNguyễn Thiện Thuật Tiết: Thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIXI. Cuộc phản công của phái...
 • 9
 • 759
 • 2

Gián án lịch su 8 (bai 26)

Gián án lịch su 8 (bai 26)
... Lớp 4 AMôn LỊCH SỬLớp:8NHIỆTTIẾT LIỆT MỪNG CÁCCHÀO THẦYMỪNG CÔTIẾTGIÁO VỀ DỰ HỌC HÔM NAY !Phßng Gi¸o Dôc §øc Thä Tr­êng THCS Hoµ - L¹cNg­êi thùc hiÖn: Lª Thu H»ng KIỂM TRA BÀI CŨHãy ... 1886, 1886- 1887, 1887- 1889, 1889 – 1891, 1891-1896 Tiết: Thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIXI. Cuộc phản công của phái ... )-Lãnh đạo-Căn cứ-Diễn biếnNguyễn Thiện Thuật Tiết: Thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIXI. Cuộc phản công của phái...
 • 9
 • 106
 • 0

Bài giảng lịch su 8 (bai 26)

Bài giảng lịch su 8 (bai 26)
... Lớp 4 AMôn LỊCH SỬLớp:8NHIỆTTIẾT LIỆT MỪNG CÁCCHÀO THẦYMỪNG CÔTIẾTGIÁO VỀ DỰ HỌC HÔM NAY !Phßng Gi¸o Dôc §øc Thä Tr­êng THCS Hoµ - L¹cNg­êi thùc hiÖn: Lª Thu H»ng KIỂM TRA BÀI CŨHãy ... 1886, 1886- 1887, 1887- 1889, 1889 – 1891, 1891-1896 Tiết: Thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIXI. Cuộc phản công của phái ... )-Lãnh đạo-Căn cứ-Diễn biếnNguyễn Thiện Thuật Tiết: Thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIXI. Cuộc phản công của phái...
 • 9
 • 163
 • 1

Bài giảng lịch su 8 (bai 26)

Bài giảng lịch su 8 (bai 26)
... Lớp 4 AMôn LỊCH SỬLớp:8NHIỆTTIẾT LIỆT MỪNG CÁCCHÀO THẦYMỪNG CÔTIẾTGIÁO VỀ DỰ HỌC HÔM NAY !Phßng Gi¸o Dôc §øc Thä Tr­êng THCS Hoµ - L¹cNg­êi thùc hiÖn: Lª Thu H»ng KIỂM TRA BÀI CŨHãy ... 1886, 1886- 1887, 1887- 1889, 1889 – 1891, 1891-1896 Tiết: Thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIXI. Cuộc phản công của phái ... )-Lãnh đạo-Căn cứ-Diễn biếnNguyễn Thiện Thuật Tiết: Thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIXI. Cuộc phản công của phái...
 • 9
 • 417
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP