mí câu hỏi sinh học

Cập nhật: 14/01/2015

mí câu hỏi sinh học

Có thể bạn quan tâm

CÂU HỎI SINH HỌC DI TRUYỀN 12- nâng cao

 • 109
 • 98
 • 5
“ ... TRONG SINH SẢN Câu 1. Trong thế giới sinh vật có hai hình thức sinh sản chính:a. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.b. Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính.c. Sinh sản phân đôi và sinh ... thức sinh sản:a. Sinh sản bằng bào tử. b. Sinh sản hữu tính.c. Sinh sản sinh dưỡng. d. Sinh sản vô tính. Câu 6. Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự tham gia củacác quá trình sinh học: a. ... trình” DI TRUYỀN HỌC” SINH HỌC 12 – Năm học 2009 -20010 a. Tế bào sinh dưỡng.b. Tế bào sinh dục đực hoặc cái với bộ NST đơn bội n.c. Tế bào sinh dục sơ khai.d. Các hợp tử. Câu 23. Trạng thái”

hừm, mổ trai thì cứ luồn con dao nhỏ vào chỗ cơ khép vỏ đó, rồi cứ thế cạy miệng nó ra là ổn, nhưng mà chú ý lách con dao đừng vào sâu quá, nát be bét đấy

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi sinh học di truyền 12

 • 106
 • 35
 • 2
“ ... thức sinh sản:a. Sinh sản bằng bào tử. b. Sinh sản hữu tính.c. Sinh sản sinh dưỡng. d. Sinh sản vô tính. Câu 6. Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự tham gia của các quá trình sinh học: a. ... tế bào sinh trứng tạo ra.c. Số giao tử sinh ra ở tế bào sinh tinh ít hơn số giao tử sinh ra từ tế bào sinh trứng.d. Số giao tử sinh ra từ tế bào sinh tinh nhiều gấp đôi số giao tử sinh ra ... đực với giao tử cái. Câu 7. Hình thức sinh sản nào dưới đây là tiến hóa nhất:b. Sinh sản bằng bào tử. b. Sinh sản vô tính.c. Sinh sản sinh dưỡng. d. Sinh sản hữu tính. Câu 8. Sự tiếp hợp và”

Có thể bạn quan tâm

682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp án

 • 103
 • 86
 • 3
“ ... cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật.B. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật.C. và đặc tính của sinh vật.D. về sinh lý, sinh hoá, di truyền của sinh vật.216.Tính trạng trội là ... lượng ADN tăng gấp đôi.B. sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ.C. tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt.C. không có khả năng sinh sản.191.Số lượng nhiễm ... sức sống của sinh vật thuộc đột biến A. mất đoạn. B. đảo đoạn,. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn.124.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc”

Có thể bạn quan tâm

cau hoi sinh hoc 12

 • 35
 • 43
 • 0
“ ... đều đúng; Câu 58 : Trong kó thuật lai tế bào, các tế bào trần là:A. Các tế bào sinh dục tự do được lấy ra khỏi cơ quan sinh dục;B. Các tế báo sôma tự do được tách ra khỏi tổ chức sinh dưỡng;C. ... tổ hợp; Câu 16 : Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường được sử dụng làm “nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học là:A. Virut; B. Vi khuẩn; C. Plasmit; D. Thể thực khuẩn lămđa; Câu 17 : ... cương ôn tập Sinh Học 12 C. Không có cơ quan sinh sản hoặc cơ quan sinh sản bị thóai hóa.D. Bộ NST của bố và mẹ trong con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc. Câu 47 : Trong”

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi sinh học

 • 8
 • 9
 • 0
“ ... Câu hỏi sinh học Câu 1: Thuyết tiến hóa cổ điển gồm những học thuyết tiến hóa của những nhà khoa học nào? TL: Lamac và Đacuyn. Câu 2: 1 nhóm cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong ... nhiên- cơ chế cách ly Câu 7: hình thành sự sống gồm mấy giai đoạn? TL: 2 giai đoạn:- tiến hóa hóa học - tiến hóa tiền sinh học Câu 8: Hóa thạch là gì? TL: di tích của sinh vật sống ( trong ... gì? TL: nhịp sinh học Câu 20: 1 hệ sinh thái có mấy thành phần cơ bản TL:4 thành phần cơ bản:- các chất vô cơ, hữu cơ và chế độ khí hậu- sinh vật sản xuất ( các loài thực vật)- sinh vật tiêu”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Tài liệu câu hỏi sinh học pdf

 • 8
 • 6
 • 1
“ ... vitaminnào? Câu 75: Trong cơ thể AND tồn tại trong NST của cơ quan nào? TL: trong nhân tế bào. Câu hỏi sinh học Câu 1: Thuyết tiến hóa cổ điển gồm những học thuyết tiến hóa của những nhàkhoa học nào? ... nhiên- cơ chế cách ly Câu 7: hình thành sự sống gồm mấy giai đoạn? TL: 2 giai đoạn:- tiến hóa hóa học - tiến hóa tiền sinh học Câu 8: Hóa thạch là gì? TL: di tích của sinh vật sống ( trong ... phân được gọi là hiệntượng gì? TL: Trao đổi đoạn. Câu 55: Trong cơ thể người có mấy loại mô? - Nguyên sinh - Cổ sinh - Trung sinh - Tân sinh Câu 10: đột biến gen có mấy dạng? TL: 4 dạng:- mất”

Có thể bạn quan tâm

250 câu hỏi sinh học ôn thi đại học chọn lọc trong các đề thi các năm và đề thi thử các trường chuyên

 • 10
 • 53
 • 0
“ ... cách li 32. Nhóm quần thể kí sinh trên loài vật chủ, hoặc trên những phần khác nhau trên cơ thể vật chủ gọi là: a. Nòi địa lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh học d. Quần thể giao phối 33. ... trình phát sinh giao tử c. Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục ở cơ thể lai xa giảm phân bình thường và cơ thể lai xa hữu thụ d. Cơ thể lai xa được duy trì bộ NST qua sinh sản sinh dưỡng 65. ... đổi thành phần kiểu gen của quần thể bao gồm: Phát sinh đột biến, phát sinh đột biến qua giao phối, chọn lọc các đột biến có lợi, cách li sinh sản giữa quần thể biến đổi và quần thể gốc c.”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Tuyển tập các câu hỏi sinh học phần 1 có đáp án pptx

 • 14
 • 65
 • 0
“ ... xếch, lông mi ngắn và thưa, lưỡi dài và dày, Tuyển tập các câu hỏi sinh học phần 1 có đáp án Đáp án B Câu 7 Sự rối loạn phân ly NST dẫn đến đột biến dị bội xảy ra: A) Ở kỳ ... đột biến NST vừa mang đột biến gen D) Mang bộ NST bất thường ở cả tế bào sinh dưỡng lẫn tế bào sinh dục Đáp án A Câu 12 Hội chứng Đao ở người xảy ra do: A) Thể ba nhiễm của NST 21 B) Thể ... trong các tế bào sinh dưỡng của cơ thể như sau: A) 47, XXX B) 45, XO C) 47, +21 D) 47, XXY Đáp án C Câu 27 Hội chứng Tớcnơ là hội chứng có đặc điểm của bộ NST trong các tế bào sinh dưỡng của”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Câu hỏi sinh học đại cương doc

 • 2
 • 49
 • 0
“ ... 28.Phân tích những vấn đề về Nguyên liệu, động lực và chiều hướng của sự tiến hóa theo học thuyết tiến hóa Dacuyn 29.Đặc trưng của quần thể. Quy luật DT của quần thể tự giao và tạp giao30.Phân ... cách ly; vai trò của nó đối với sự hình thành loài32.Phân tích các con đường hình thành loài sinh vật. Cho ví dụ. ”

Bài viết liên quan