so sánh trùng biến hình và trùng giày

Cập nhật: 14/01/2015

so sánh trùng biến hình và trùng giày

Có thể bạn quan tâm

Bài 5: Trùng biến hình và Trùng giày

 • 5
 • 1
 • 7
“ ... [?] Hình thức tiêu hóa của trùng giày? [?] Không bào co bóp của trùng giày trùng biến hình khác nhau thế nào? (về cấu tạo, số lượng, vị trí) [?] Tiêu hóa của trùng giày trùng biến hình ... bã6. Không bào co bóp7. Nhân lớn8. Nhân nhỏQuan sát hình chỉ ra các bộ phận của trùng giày [?] So sánh cấu tạo trùng giày trùng biến hình Cơ thể đơn bào, trong tế bào đã phân hoá thành ... BIẾN HÌNH:1. Cấu tạo ngoài di chuyển:[?] Hãy nêu hình dạng ngoài của trùng biến hình? [?] Cấu tạo cơ thể trùng biến hình gồm những cơ quan nào? [?] Trùng biến hình di chuyển như thế nào”

trùng giày có cấu tạo phức tạp, trùng biến hình có cấu tạo đơn giản
trùng giày còn có cách sản hữu tính: tiếp hợp
trùng giày thải bã qua lỗ thoát, trùng biến hình thải bã ở vị trí bất kì trên cơ thể
trùng biến hình thuộc lớp Chân giả, trùng giày thuộc lớp Chân cỏ.

Có thể bạn quan tâm

- Trùng biến hình là đại diện của lớp trùng chân giả còn trùng giày đại diện cho lớp trùng cỏ.
- Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao tù còn trùng giày ở trong các váng cống rãnh.
- Trùng biến hình luôn luôn thay đổi hình dạng còn trùng giày thì ko.
- Cấu tạo của trùng biến hình rất đơn giản còn của trùng giày rất phức tạp.
- Trùng biến hình di chuyển nhờ chân giả còn trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.
- Trùng biến hình lấy thức ăn nhờ chân giả còn trùng giày nhờ lông bơi đưa vào miệng.
- Trùng biến hình tiêu hoá thức ăn nhờ dịch tiêu hoá còn trùng giày nhờ ko bào tiêu hoá và enzim.
- Trùng biến hình bài tiết ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể còn trùng giày bài tiết qua lỗ thoát ở thành cơ thể.
- Trùng biến hình sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi còn trùng giày thì có thêm 1 cách sinh sản nữa là sinh sản tiếp hợp.
-

Có thể bạn quan tâm

trùng biến hình và trùng giày

 • 3
 • 334
 • 1
“ ... TRÙNG BiẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY:Trịnh Hưng Thịnh II. Trựng bin hỡnh:ãTrựng bin hỡnh l ng vt n bào có cấu tạo đơn giản, di chuyển bắt mồi bằng chân giả, dinh”

nói rồi mà còn nhắc lại
mấy câu thêm đó đã được bao gồm trong những câu trên

Có thể bạn quan tâm

Giáo án Sinh 7 - TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY ppt

 • 4
 • 92
 • 0
“ ... lên bảng ghi câu trả lời vào bảng ? Dựa vào đâu để trả lời những câu trên. - GV cho hs theo dõi phiếu kiến Trùng biến hình trùng giày Trùng biến hình Trùng giày Cấu tạo ... : TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu được đặc điểm cấu tạo di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của trùng biến hình & trùng ... hình & trùng giày từ đó thấy được sự phân hoá chức năng các bộ phận trong TB của trùng giày  đó là biểu hiện mầm sống của ĐV đa bào. - Rèn luyện cho hs kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích,”

trùng giày ko có roi còn trùng roi thì có roi
trùng roi đi thẳng còn trùng roi thì vửa tiến vừa xoay
tớ nghỉ dc nhiu đó thoai kiến thức còn nông cạn mong các bác chỉ giáo thêm ^^!

Có thể bạn quan tâm

Sinh học 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY doc

 • 5
 • 642
 • 1
“ ... Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY A. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: -Học sinh nêu được những đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dd sinh sản của trùng biến hình trùng giày. -Thấy được ... hỏi: trùng biến hình sinh sản như thế nào? -Giáo viên thuyết trình thêm về cách sinh sản của trùng biến hình thảo luận trả lời các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo ngoài của trùng biến hình. ... tìm hiểu trùng giày -Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu H5.3 nhận biết cấu tạo (so sánh với trùng biến hình) (có 2 nhân, 2 không bào co bóp, rãnh miệng …) Câu hỏi : Trùng giày di”

supergirlr thiếu ý 1 số ý như sau:
- ko nói sự khác nhau về nơi ở của chúng.
- ko nói trùng biến hình luôn thay đổi hình dạng.
- ko nói sự khác nhau về cách di chuyển của chúng.
- ko nói sự khác nhau về cách dinh dướng

Có thể bạn quan tâm

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY ppt

 • 9
 • 150
 • 0
“ ... lớp 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng sinh sản của trùng biến hình trùng giày. - HS thấy ... co bóp ở trùng đế giày khác trùng biến hình như thế nào? - Số lượng nhân vai trò của nhân? - Quá trình tiêu hoá ở - HS nêu được: + Trùng biến hình đơn giản + trùng đế giày phức ... tính ở trùng giày hình thức tăng sức sống cho cơ thể rất ít khi sinh sản hữu tính. - GV cho HS tiếp tục trao đổi: + Trình bày quá trình bắt mồi tiêu hoá mồi của trùng biến hình.

Lạc đề rồi bạn ơi.!!!!!!!
Đề bài bảo so sánh trùng biến hình với trùng giày mà.

Có thể bạn quan tâm

giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 7 trùng biến hình và trùng giày

 • 34
 • 78
 • 0
“ ... cho hình cấu tạo trùng Giày * Đọc thông tin trong SGK, chú thích cho hình cấu tạo trùng Giày BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I.TRÙNG BIẾN HÌNHII.TRÙNG GIÀY :1. Cấu tạo di chuyển dinh ... I.TRÙNG BIẾN HÌNHII. TRÙNG GIÀY1. Cấu tạo dinh dưỡngBÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYNội dung ghi vởNội dung ghi vở I.TRÙNG BIẾN HÌNH1. Cấu tạo ngoài di chuyển BÀI 5: TRÙNG BIẾN ... mới: Trùng kiết lị trùng giày 2. Dinh dưỡng.I.TRÙNG BIẾN HÌNH1. Cấu tạo ngoài di chuyển BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYNội dung ghi vởNội dung ghi vởH- Vậy trung biến hình”

sorry sorry cái kia em ghi nhầm
trùng roi vừa tiến vừa xoay mới đúng

Có thể bạn quan tâm

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 trùng biến hình và trùng giày (1)

 • 28
 • 4
 • 0
“ ... 5: Trùng biến hình trùng giày Ti t 5 - Baøi 5:ế Trùng biến hình trùng giày I. Trùng biến hình 1.Cấu tạo và di chuyển a.Cấu tạob. Di chuyển2. Dinh dưỡng3. Sinh sảnII. Trùng giày - ... Baøi 5: Trùng biến hình trùng giày Baøi 5 :Trùng biến hình trùng giày I. Trùng biến hình 1.Cấu tạo và di chuyển a.Cấu tạob. Di chuyển2. Dinh dưỡng3. Sinh sảnII. Trùng giày Thứ ... của trùng giày hình gì? Trùng giày là đại diện của lớp trùng gì?Thức ăn của trùng giày đi qua đâu để vào hầu? Trùng biến hình có chân giả hay thật? Trùng roi di chuyển nhờ gì ?Trùng giày di”

nói đến so sánh thì ta phải nói đến sự giống nhau và khác nhau của chúng
giống nhau đều là động vật nguyên sinh ko coá xương sống(còn mấy cía cá em tự liẹt kê nha)
khác nhau thì csa em đã nêu đúng rùi đoấ

Có thể bạn quan tâm

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 trùng biến hình và trùng giày (2)

 • 32
 • 17
 • 0
“ ... ? Nhân trùng giày có gì khác trùng ? Nhân trùng giày có gì khác trùng biến hình ? biến hình ? ? Không bào co bóp của trùng giày ? Không bào co bóp của trùng giày trùng biến hình khác ... Trùng biến hình có cơ thể đơn bào. Nội dung bài học: 1 )Trùng biến hình 2 )Trùng giày a )Trùng biến hình -Trùng biến hình là đại diện của lớp Trùng chân giả. -Trùng biến hình sống ở ... của trùng giày hình gì? Trùng giày là đại diện của lớp trùng gì?Thức ăn của trùng giày đi qua đâu để vào hầu? Trùng biến hình có chân giả hay thật? Trùng roi di chuyển nhờ gì ?Trùng giày”

- nhân trùg jày(tg) khác vs nhân trùg biến hìh(bh):
+ số lượg: tg(2), bh(1)
- k bào ko bóp kủa trùg jày và trùg biến hìh khác nhau:
+ số lượg: tg(2), bh(1)
+ vị trí: tg(ở vị trí cố địh), bh(k ở vị trí cố địh)
- tiêu hóa ở trùg jày khác vs ở trùg biến hìh:
+ cách lấy thức ăn: tg(lôg bơi dồn về lỗ miệg), bh(nhờ chân giả bắt mồi)
+ wá trìh tiêu hóa: tg(thức ăn->miệg->hầu->k bào tiêu hóa (có enzim biến đổi thức ăn->dinh dưỡng)), bh(tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa)
+ thải bã: tg(thải ra ngoài wa lỗ thoát), bh(loại ra ở vị trí bất kì trên cơ thể)

Có thể bạn quan tâm

bài giảng sinh học 7 bài 5 trùng biến hình và trùng giày

 • 28
 • 6
 • 0
“ ... Bài 5: Trùng biến hình trùng giày Bài 5: Trùng biến hình trùng giày I. TRÙNG BIẾN HÌNH%:%!4;8/< ... Bài 5: Trùng biến hình trùng giày Bài 5 Trùng biến hình trùng giày V1%!4;1'6-Gồm 1 tế bào ... Bài 5: Trùng biến hình trùng giày Bài 5: Trùng biến hình trùng giày V1%!4;1'611T6$1T[%!4;N'(:3'KN'(:3R1\1IW8)”

chi tiết xem tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B...h_tr%E1%BA%A7n và http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B9ng_gi%C3%A0y