avatar

Steve Ballmer

  • Lượt xem 7,063,191
  • Tài liệu 12,371
  • Lượt tải 40,800

Tôi yêu 123doc

...Xem thêm Rút gọn