y tế học đường

BÁO cáo CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG y tế TRƯỜNG HỌC

BÁO cáo CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG y tế TRƯỜNG HỌC

Y khoa - Dược

... nghành y tế cấp xã, cấp huyện quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe học sinh khám định kỳ tổ chức lần/năm học cho học sinh thường xuyên, trạm y tế bệnh viện huyện cử cán y tế phối hợp với y tế trường ... xuất công tác y tế trường học - Ngành y tế tổ chức tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế công tác quản lý chăm sóc sức khỏe học sinh nâng cao - Trang cấp đ y đủ sở vật chất cho y tế trường học ... chân, tay, miệng tiêu ch y cấp; vệ sinh an toàn thực phẩm ; phòng tránh ngộ độc thức ăn cho học sinh, dịch cúm gia cầm Phong Th y, ng y 15 tháng năm 2012 Người báo cáo Hoàng Thị Th y Trang ...
 • 4
 • 356
 • 0

Dạy học số thập phân theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh tiểu học

Dạy học số thập phân theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh tiểu học

Toán học

... hoạt động học tập của học sinh da y học da y học nội dung số thập phân, biết cách phát huy tính tích cực của học sinh da y học nội dung số thập phân ở Tiểu học NỘI DUNG ... sở lý luận 1.1.1 Một số vấn đề về da y học tích cực 1.1.1.1 Thế da y học tích cực Da y học tích cực là các hoạt động da y và học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập ... học tập an toàn Học sinh học sinh Nói cách khác thì bản chất của da y học tích cực chính là việc da y cho học sinh cách học, cần phát huy tính chủ động của người học...
 • 60
 • 277
 • 0

Phương Pháp Đánh Giá Hoạt Động Y Tế – Dương Phúc Lam

Phương Pháp Đánh Giá Hoạt Động Y Tế – Dương Phúc Lam

Y - Dược

... khỏe bệnh tật Nhóm số nguồn lực, dịch vụ y tế Phương pháp thu thập thông tin Định lượng  Qua sổ sách (thứ cấp, không theo ý muốn, tin c y thấp, nguyên nhân)  Qua vấn (sơ cấp, công cụ, xác, ... giá  Tiêu chuẩn chọn tỷ số  Tính giá trị: Đúng cần đánh giá  Tính tin c y: Đúng thực trạng (đo giống nhau)  Tính nh y: phản ảnh kịp thời tác động  Khả thi: phù hợp khả thực tế nguồn lức Chỉ ... chức quản lý  Biết tiến độ hoạt động, hiệu quả, kết  Định kỳ hay đột xuất  Các công trình NCKH cung cấp thông tin cho biết nguyên nhân thành công tồn đề giải pháp tương lai Khái niệm chung...
 • 14
 • 87
 • 0

Điều Hành Và Giám Sát Hoạt Động Y Tế – Dương Phúc Lam

Điều Hành Và Giám Sát Hoạt Động Y Tế – Dương Phúc Lam

Y - Dược

... giám sát, kiểm tra, tra, đánh giá  Trình b y tiêu chuẩn chức giám sát viên  Trình b y hình thức nội dung giám  Trình b y phương pháp giám sát  Mô tả quy trình giám sát Đại cương  Chu trình: ... sát viên cán tuyến chưa trang bị đ y đủ kiến thức kỹ giám sát Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, thái độ/hành vi giám sát viên  Nhiệm vụ giám sát viên  Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật  Tạo uy tín cho người ... chuyên môn ( c sóc mẹ, KHHGD )  Các nội dung giám sát hoạt động y tế  Giám sát công tác quản lý chương trình  Ng y quan trọng, lời khuyên, LKH, thực hiện, theo dõi, quản lý thông tin  Gồm:  LKH...
 • 17
 • 107
 • 0

Các giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường Đại học Công lập ở Việt Nam

Các giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường Đại học Công lập ở Việt Nam

Tiến sĩ

... cao hn BHYT Theo quy nh ca BHYT thỡ phi ỳng tuyn, tr trng hp cp cu y l im yu nht ca BHYT hc ng, c bit vo dp SV ngh hố, ngh tt, tỡnh nguyn lu ng m 15 au cha n mc phi cp cu phi v ỳng tuyn bnh vin ... ca cụng tỏc ny chỳng tụi thy cú trng nu theo Quy ch tuyn dng thỡ tiờu chun khỏ cao nhng thc t tuyn li khụng ỳng vi y u cu Cỏc vớ d t thc t cho thy TTHC cụng tỏc thi tuyn, xột tuyn v o to cỏn ... cho thy tớnh n nh ca TTHC lnh vc GD&T cha cao, hay thay i, b sung theo nhim k Cỏc th tc v h s, l phớ cú nhiu thay i nht TTHC tuyn sinh quy nh khỏ cht ch Tuy nhiờn, cũn nhng trng hp xột tuyn sai...
 • 27
 • 380
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Các giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường Đại học Công lập ở Việt Nam

tóm tắt luận án tiến sĩ Các giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường Đại học Công lập ở Việt Nam

Tiến sĩ

... động, học thuyết động lực tạo động lực; phân tích học thuyết tạo động lực theo phân loại học thuyết nội dung, học thuyết công cụ học thuyết trình với nhóm tác giả tiêu biểu để th y ưu nhược điểm ... Winslow Taylor (1911) với Lý thuyết g y củ cà rốt; Abraham Harold Maslow (1943) với Tháp nhu cầu, Douglas Mc Gregor(1960) với Lý thuyết X Y, Fridetick Herzberg (1959)với biểu đồ hai y u tố tạo ... nghiên cứu, từ x y dựng đề cương chi tiết, bảo vệ chuyên đề tới hoàn thiện luận án cấp sở, nghiên cứu sinh thường xuyên tham vấn ý kiến chuyên gia lý luận quản lý công, quản lý nhân chuyên gia lãnh...
 • 31
 • 161
 • 0

Khảo sát hoạt động chi trả thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thị xã chí linh năm 2013

Khảo sát hoạt động chi trả thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thị xã chí linh năm 2013

Y khoa - Dược

... nhân trình độ chuyên môn, trang thiết bị sở y tế sở KCB Thực quy định n y, danh mục thuốc sở y tế phải x y dựng phù hợp với tuyến chuyên môn hạng bệnh viện cấp có thẩm quyền quy định - 11 - 1.3.3 ... tham gia BHYT có trách nhiệm đóng phí hay mua thẻ BHYT theo mức phí quy định quan bảo hiểm hưởng quyền lợi KCB theo quy định quan quản lý quỹ BHYT Cơ quan bảo hiểm thực thu phí bảo hiểm x y dựng ... chi trả quỹ BHYT [3] - 10 - Cho đến nay, Bộ y tế ban hành danh mục thuốc khám, chữa bệnh chủ y u sở Sau Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2011/TTBYT, ng y 11/7/2011 Danh mục thuốc chủ y u sử dụng sở...
 • 85
 • 242
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Sư phạm

... hoạch tuyên truyền Những việc làm cụ thể: Trưởng ban huy động phương tiện, hình thức để tuyên truyền văn đạo cấp nhằm tác động vào nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên b) Tuyên truyền nâng ... Đà Nẵng cho th y, học sinh xuất TNXH ( nghiện game, g y gỗ sát phạt, bỏ tiết trốn học, mê tín dị đoan, truyền bá văn hóa đồi tr y) chưa trầm trọng Một số TNXH x y có nhiều nguyên nhân nên nhà ... Ban đạo cần thường xuyên gần gũi, chia sẻ thông tin tình hình giáo dục nhà trường với cấp y Đảng, quyền địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội phụ huynh học sinh c) Tuyên truyền nâng cao nhận thức...
 • 26
 • 226
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Kinh tế

... hoạch tuyên truyền Những việc làm cụ thể: Trưởng ban huy động phương tiện, hình thức để tuyên truyền văn đạo cấp nhằm tác động vào nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên b) Tuyên truyền nâng ... Đà Nẵng cho th y, học sinh xuất TNXH ( nghiện game, g y gỗ sát phạt, bỏ tiết trốn học, mê tín dị đoan, truyền bá văn hóa đồi tr y) chưa trầm trọng Một số TNXH x y có nhiều nguyên nhân nên nhà ... Ban đạo cần thường xuyên gần gũi, chia sẻ thông tin tình hình giáo dục nhà trường với cấp y Đảng, quyền địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội phụ huynh học sinh c) Tuyên truyền nâng cao nhận thức...
 • 26
 • 111
 • 0

TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thạc sĩ - Cao học

... dụng da y học nêu vấn đề da y học chương I, Sinh học 11 36 2.4.2 Sử dụng tập thực tiễn da y học chương I, Sinh học 11 56 2.4.3 Sử dụng đồ khái niệm da y học chương I, Sinh học 11 ... 2.4.1 Vận dụng da y học nêu vấn đề da y học chương I, Sinh học 11 Khi sử dụng d y học nêu vấn đề việc x y dựng tình có vấn đề quan trọng Trong d y học “chương I: Chuyển hóa vật chất lượng” ... phương pháp da y học Sinh học 11 34 2.3.2 Qui trình lựa chọn phương pháp da y học 36 2.4 Vận dụng số phương pháp, biện pháp d y học tích cực d y học “Chương I: Chuyển hóa vật...
 • 119
 • 259
 • 1

Hoạt động giáo dục mĩ thuật trong trường tiểu học dạy học cả ngày

Hoạt động giáo dục mĩ thuật trong trường tiểu học dạy học cả ngày

Lớp 5

... tỳng, cú th v m hay nht, dy hay mng, mnh m hay nh t y ý thớch ca tng s Chất liệu sơn dầu sử dụng chủ y u cho hoạ sĩ chuyên nghiệp So vi la v sn mi, sn du ca chỳng ta khụng cú truyn thng Nhng sn ... (Ngy l hi truyn thng, ngy tt, ngy k nim) - ti Chõn dung (v chõn dung ngi thõn, bn bố) - ti Bo v mụi trng (cỏc hot ng chm súc, bo v mụi trng) - ti An ton giao thụng (cỏc hot ng thc hin hoc tuyờn ... - Nguyờn tc v ni quy ca cõu lc b: Cỏc hc sinh tham gia vo cõu lc b l nhng HS y u thớch mụn M thut v da trờn tinh thn t nguyn; Nhng hc sinh tham gia vo cõu lc b s c sinh hot nh kỡ theo quy nh...
 • 157
 • 527
 • 4

Hoạt động giáo dục thể chất trong trường tiểu học dạy học cả ngày

Hoạt động giáo dục thể chất trong trường tiểu học dạy học cả ngày

Lớp 5

... trường Tiểu học D y học ng y 1.1 Mục tiêu - Hiểu rõ mục đích hoạt động TDTT trường TH d y học ng y; - Thiết kế thực hành chủ đề HĐGDTC trường TH d y học cẩ ng y; - Có ý thức tuyên truyền, động viên ... trường TH d y học ng y cần thiết để HD dần có thói quen rèn luyện thân thể, bồi dưỡng ý thức, đạo đức, tác phong? - Với vai trò đặc điểm HĐGDTC trường TH d y học ng y, Th y/ Cô có suy nghĩ v ề ... d y học ng y địa phương; - Nghiên cứu kĩ tài liệu hợp tác hiệu 4.2.Tài liệu, phương tiện - Đọc Phần I, trang 18 tài liệu hoạt động GDTC trường tiểu học d y học ng y; - Gi y A4 trắng màu, giấy...
 • 14
 • 512
 • 0

ĐỒ án môn HỌC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH tế

ĐỒ án môn HỌC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH tế

Tài chính - Ngân hàng

... δyb = (∆yb.100) /y0 (%) - Ảnh hưởng nhân tố thứ (c) đến y: Ảnh hưởng tuyệt đối: ∆yc = a1b1c1- a1b1c0 Ảnh hưởng tương đối: δyc = (∆yc.100) /y0 (%) Tổng ảnh hưởng nhân tố: ∆ya + ∆yb + ∆yc = y δya ... MÔN HỌC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TÊ -   - Ảnh hưởng tuyệt đối: ∆ya = a1b0c0- a0b0c0 Ảnh hưởng tương đối: δya = (∆ya.100) /y0 (%) - Ảnh hưởng nhân tố thứ (b) đến y: Ảnh hưởng tuyệt đối: ∆yb ... thời tuyến cần bố trí thuyền trưởng thuyền viên có kinh nghiệm tàu lâu năm Xét nguyên nhân số 3: Đ y nguyên nhân làm giảm tốc độ khai thác bình quân, kỳ nghiên cứu tuyến hành hải tàu thường xuyên...
 • 47
 • 218
 • 4

TÍCH cực HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “CHƯƠNG 1 CHUYỂN HÓA vật CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TÍCH cực HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “CHƯƠNG 1 CHUYỂN HÓA vật CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG”  SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Y khoa - Dược

... phương pháp da y học Sinh học 11 34 2.3.2 Qui trình lựa chọn phương pháp da y học 35 iii 2.4 Vận dụng số phương pháp, biện pháp d y học tích cực d y học “Chương 1: Chuyển hóa vật ... hướng đổi mới da y học 1.1.2 Tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh 1.1.3 Phương pháp da y học tích cực .9 1.1.4 Mối quan hệ phương pháp da y học tích cực việc ... truyền thống coi trọng việc truyền đạt kiến thức Với xu hướng tiếp cận mới, quan điểm d y học thay đổi D y học không truyền đạt lĩnh hội mà tổ chức, điều khiển, kích thích, tạo tình để làm nảy...
 • 121
 • 130
 • 0

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học “chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng” sinh học 11, THPT

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học “chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng”  sinh học 11, THPT

Sinh học

... biện pháp da y học tích cực da y học “Chương I: Chuyển hóa vật chất và lượng”Sinh học 11, THPT 2.4.1 Vận dụng d y học nêu vấn đề d y học chương I, Sinh học 11 Khi sử dụng d y học nêu ... đổi d y học nhằm phát huy tính tích cực tư sáng tạo HS trường THPT - Thực tế cho th y, dự thi d y giỏi th y PPDH có nhiều thay đổi so với trước Tuy nhiên, học bình thường phương pháp thuyết trình ... biện pháp PPDH tích cực da y học “Chương I: Chuyển hóa vật chất và lượng” - Sinh học 11, THPT Giả thuyết nghiên cứu Các phương pháp và biện pháp da y học mà đề tài đề xuất...
 • 24
 • 312
 • 0

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... tuyên truyền cho dân Hiến pháp pháp luật Để đảm bảo cho hoạt động đại biểu HĐND y ban nhân dân cấp, quan, tổ chức, đơn vị cán bộ, công chức nhà nước m y quyền địa phương, phạm vi nhiệm vụ, quyền ... chưa thực đáp ứng y u cầu phát huy dân chủ sở, thời gian tổ chức kỳ họp có nơi chưa bảo đảm quy định Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp phụ thuộc vào nhiều quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Việc ... nhân dân đồng tình, ủng hộ thực tốt Khi nhận y u cầu y ban Thường vụ Quốc hội việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự án luật, pháp luật, t y theo y u cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng Thường trực...
 • 8
 • 332
 • 2

An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng trong tiến trình hội nhập

An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng trong tiến trình hội nhập

Thạc sĩ - Cao học

... mt s iu ca quy ch cho vay ca t chc tớn dng i vi khỏch hng thay th Quyt nh s 1627 / 2001 /Q NHNN v vic ban hnh quy ch cho vay ca TCTD i vi khỏch hng Vic sa i quy ch cho vay l nhng thay i ca iu kin ... bn quy nh v mt s hỡnh thc cp tớn dng khỏc nh cho thuờ ti chớnh, bo lónh, chit khu thng phiu v giy t cú giỏ ngn hn khỏc Quy ch cho vay theo Quyt nh 284 ó c thay th bng quy ch cho vay theo Quyt nh ... v cú kh nng tr n quyt nh cho vay v chu trỏch nhim v vic cho vay Vic sa i quy ch cho vay mi theo Quyt nh s 284/2000/Q-NHNNVN1 ngy 25/8/2000 ca Thng c NHNNVN c da trờn nguyờn tc thụng thoỏng v...
 • 78
 • 260
 • 0

Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Địa lý

... với quy mô lớn, khai thác dầu khí, quặng Hoang mạc ng y mở rộng: (?) Những nguyên nhân làm cho diện tích hoang mạc ng y mở rộng? Đất ng y bị hoang mạc hoá Nạn cát lấn hoang mạc Hoang mạc ng y mở ... a.Hoạt động kinh tế cổ truyền ? Quan sát hình ảnh cho biết hoạt động kinh tế cổ truyền ch yu dân tộc sống hoang mạc ? * Chăn nuôi du mục: hoạt động kinh tế cổ truyền ch yu dân tộc sống hoang mạc ... củng cố Câu 1: Hoạt động kinh tế cổ truyền chủ y u cư dân hoang mạc ? a/ Chăn nuôi du mục b/ Trồng trọt ốc đảo c/ Cả hai phương án Câu 2: Nguyên nhân ch yu làm cho tốc độ mở rộng diện tích hoang...
 • 26
 • 183
 • 0

Đánh giá kết quả hoạt động của các hợ tác xã sdichj vụ điện ở các huyện phía đông tỉnh dăklac

Đánh giá kết quả hoạt động của các hợ tác xã sdichj vụ điện ở các huyện phía đông tỉnh dăklac

Nông - Lâm - Ngư

... kinh t gi ng nhau, t nguy n liên k t l i s bình ñ ng v quy n nghĩa v , s d ng tài s n mà h chuy n giao vào HTX phù h p v i nhu c u chung gi i quy t nh ng khó khăn ñó ch y u b ng t ch , t ch u ... v n khác c a HTX theo quy ñ nh c a pháp lu t [12] Như v y, cho th y, tính t nguy n c a HTX luôn ñư c coi tr ng ñ cao, xã viên HTX ñư c m r ng h có th vào ho c HTX th y HTX không phù h p v i h ... doanh nghi p ñư c t ch c qu n lý theo nguyên t c dân ch , m i xã viên có quy n bình ñ ng không ph thu c vào ch c v , quy n h n ho c v n góp nhi u hay - Tuy nhiên, kh u hi u c a HTX nâng cao l c...
 • 137
 • 239
 • 0

Xem thêm