yêu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Thạc sĩ - Cao học

... 1.3 Yêu cầu điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp ... yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp vấn đề sau: 1.3.1.1 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp nhằm nâng cao ý thức pháp luật ... Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp yêu cầu cấp bách giai đoạn Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp yêu cầu cấp bách giai đoạn xuất...
 • 19
 • 889
 • 5

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Luật

... 1.3 YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, cơng chức cấp ... cầu điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi 24 1.2 1.3 dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp ... công chức cấp 10 1.2.2 Đặc điểm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 12 1.2.3 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 19 Yêu...
 • 131
 • 541
 • 3

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán công chức KTNN ngày đầy đủ hoàn thiện; tạo định hướng lâu dài cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán công chức KTNN Thứ ba, nội dung đào tạo, ... dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước 1.1 Hoạt động Kiểm toán Nhà nước nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán ... phí hoạt động chun mơn 1.1.3 Yêu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức KTNN Trên góc độ tổng thể, yêu cầu chung kiến thức tin học cán công chức KTNN hiểu góc độ sau: Tại...
 • 89
 • 290
 • 1

hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng tại trường đtbd cán bộ ngành xây dựng

hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng tại trường đtbd cán bộ ngành xây dựng

Kinh tế - Quản lý

... Khoá học Năm Đào tạo giám đốc, thạc sĩ Đào tạo bồi dỡng kỹ s quản lý, điều hành dự án Đào tạo bồi dỡng kỹ s t vấn Đào tạo bồi dỡng quản lý đô thị Đào tạo bồi dỡng công chức hành Đào tạo bồi dỡng ... ngũ cán bộ- viên chức ngành Xây dựng; đề xuất kế hoạch giải pháp đào tạo bồi dỡng cán bộ- viên chức đến năm 2010, Hà nội 2002 Đảm nhận việc đào tạo- bồi dỡng đối tợng Trờng Đào tạo bồi dỡng cán ... tác đào tạo, bồi dỡng cán quản lý sở Chơng 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dỡng kiến thức quản lý cho cán quản lý sở ngành Xây dựng Chơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, ...
 • 128
 • 676
 • 0

GDTX Tap huan boi duong kien thuc phap luat cho can bo quan ly TTHTCD

GDTX Tap huan boi duong kien thuc phap luat cho can bo quan ly TTHTCD

Tài liệu khác

... tập cộng đồng theo Chương trình Giáo dục pháp luật, thuộc “Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ” Bộ ban hành, đồng thời vào tình hình thực ... cộng đồng địa phương, cánpháp (phường, thị trấn); - Giảng viên tập huấn: Là người tham gia lớp tập huấn cốt cán Sở về, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện (thành phố, thị xã) mời thêm giảng ... hành, đồng thời vào tình hình thực tế địa phương để lập kế hoạch mở lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân địa bàn Sau tập huấn nhân rộng địa phương xong, Phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo kết...
 • 2
 • 50
 • 0

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức cấp huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Quản lý nhà nước

... bồi dƣỡng, NVHC, cán công chức cấp xã, Quản lý hoạt động bồi dƣỡng nghiệp vụ hành cho cán bộ, công chức cấp - Sự cần thiết cơng tác bồi dƣỡng nghiệp vụ hành cho đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp ... lƣợng công tác ngày trở thành nhu cầu cấp bách quan, tổ chức đảng, tổ chức trị -xã hội 1.3.3 Yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ hành cho đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp Bồi dƣỡng NVHC với CBCC cấp phải ... chức cấp xã, nêu lên Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp yêu cầu nghiệp vụ hành cán bộ, cơng chức cấp đồng thời xác định rõ yêu cầu bồi dƣỡng...
 • 127
 • 210
 • 0

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh thực trạng và giải pháp

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh  thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... cách người cán v.v Chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng quan hệ chặt chẽ với Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng định hiệu đào tạo, bồi dưỡng Hiệu đào tạo, bồi dưỡng thể chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Khơng ... việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lí luận trị cho cán bộ, đảng viên, có cán cấp sở ngày đẩy mạnh, từ tái lập tỉnh Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán cho hệ thống trị cấp sở, sở chức năng, ... chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tốt, tạo đội ngũ cáncấp mà hạn chế, yếu lực cơng tác Vì vậy, nói, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng điều kiện, hiệu qủa đào tạo, bồi dưỡng mục đích đào tạo Nói đến...
 • 88
 • 914
 • 10

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Thạc sĩ - Cao học

... tình hình u cầu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Thái Nguyên Error! Bookmark not defined 2.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Thái Nguyên công tác đào tạo bồi dưỡng lý ... 1.1.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Bắc Thái trước năm 1997 Error! Bookmark not defined 1.2 Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Thái Nguyên với công tác đào tạo bồi dƣỡng ... tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dƣỡng lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở,;đúc rút kinh nghiệm từ trình đƣa giải pháp cụ thể trở thành yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa lý...
 • 15
 • 335
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG bồi DƯỠNG KIỄN THỨC PHÁP LUẬT của cán bộ NGÀNH THANH TRA TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG  bồi DƯỠNG KIỄN THỨC PHÁP LUẬT của cán bộ NGÀNH THANH TRA TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... hiệu công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Từ đó, đề xuất biện pháp tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công ... trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh, có hạn chế, tránh việc cử cán đưa đào tạo, bồi dưỡng theo kiểu thành tích, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo ... nhận thức vai trò kiến thức pháp luật bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nhận thức pháp luật chưa sâu sắc Tuy bồi dưỡng 45 kiến thức pháp luật góp phần xây dựng thói quen hành vi chấp hành pháp luật...
 • 123
 • 229
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO cán bộ đầu NGÀNH cấp TỈNH, THÀNH PHỐ và cán bộ CHỦ CHỐT cấp HUYỆN ở TRƯỜNG QUÂN sự QUÂN KHU 3 HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO cán bộ đầu NGÀNH cấp TỈNH, THÀNH PHỐ và cán bộ CHỦ CHỐT cấp HUYỆN ở TRƯỜNG QUÂN sự QUÂN KHU 3 HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... hướng yêu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán đầu ngành cấp tỉnh, thành phố cán chủ chốt cấp huyện, quận Trường Quân Quân khu giai đoạn 2.1.1 Những yếu tố tác động đến bồi dưỡng kiến thức ... chọn nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng thiết thực, hiệu 2.1.2 Phương hướng yêu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán đầu ngành cấp tỉnh, thành phố cán chủ chốt cấp huyện, quận Trường ... nghiệm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, rèn luyện cán bộ, hạ sĩ quan Những năm qua Nhà trường đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán có phẩm chất đạo đức tốt, có lực lãnh đạo, huy, quản lý đáp ứng yêu cầu...
 • 64
 • 339
 • 0

Bài thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Bài thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Cao đẳng - Đại học

... tác Cán bộ, công chức, viên chức thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức thời gian bị khởi tố, điều tra có liên quan đến cơng việc bị tra, kiểm tra Cán bộ, công chức, ... nghiệp công lập theo quy định pháp luật Về quyền viên chức: Luật viên chức quy định: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng ... tơn giáo hình thức Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến bí mật nhà nước Cán bộ, cơng chức khơng tiết lộ thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cán bộ, cơng chức làm việc...
 • 12
 • 1,800
 • 10

Bài thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Bài thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Đề thi tuyển dụng

... tác Cán bộ, cơng chức, viên chức thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức thời gian bị khởi tố, điều tra có liên quan đến công việc bị tra, kiểm tra Cán bộ, công chức, ... nghiệp công lập theo quy định pháp luật Về quyền viên chức: Luật viên chức quy định: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng ... hình thức Những việc cán bộ, cơng chức khơng làm liên quan đến bí mật nhà nước Cán bộ, công chức không tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cán bộ, công chức làm việc ngành,...
 • 15
 • 427
 • 0

Mẫu phiếu khảo sát cung cấp thông tin về thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Mẫu phiếu khảo sát cung cấp thông tin về thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Biểu mẫu

... chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách CNTT cấp 4.1 Theo Quý đơn vị, nhóm kiến thức cần có khung chương trình đào tạo cán chuyên trách CNTT? – Có thể chọn nhiều phương án  Kiến thức nghiệp ... Quý đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cử cán chuyên trách CNTT tham dự: STT Tên khóa học Thời gian học Số cán tham gia 3.8 Theo Quý đơn vị, mảng kiến thức cần bổ sung, tập huấn, bồi dưỡng? – Có ... 3.5 Quý đơn vị có thường xuyên cử cán tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán chuyên trách CNTT hay khơng?  Có  Khơng 3.6 Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2011 Quý đơn vị bao nhiêu?...
 • 8
 • 3,814
 • 22

Phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dường kiến thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dường kiến thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... sở đào tạo, hình thức kinh phí đào tạo u cầu sở đào tạo: Trong nước Kết hợp ngồi nước Nước ngồi Tùy theo chương trình Hình thức tổ chức chương trình đào tạo sau phù hợp? Tổ chức chương trình đào ... Thiếu hiệp hội/ tổ chức DN phù hợp Khác, cụ thể là… C NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG I Các Modul đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ quản trị doanh nghiệp chuyên sâu Xin Anh/Chị cho biết: Các modul ... cho biết: Các modul sau Anh/chị có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khơng? (đánh dấu vào tương ứng) Có nhu cầu Stt Chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng Khơng có nhu cầu Điều hành chuyên nghiệp Quản trị nhân...
 • 16
 • 128
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS : Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nghành giáo dục và đào tạo docx

Tài liệu TIỂU LUẬN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS : Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nghành giáo dục và đào tạo docx

Khoa học xã hội

... nước pháp quyền, quản lý hội pháp luật đơi việc thi hành, hồn thiện hệ thống pháp luật cho người hiểu biết pháp luật, sống làm việc theo pháp luật Tức phải tổ chức giáo dục pháp luật cho nhân ... triển giáo dục đào tạo Từ nhận thức trên, Tôi chọn đề tài “CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS” để viết tiểu luận cho khóa “ bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ công tác pháp chế nghành ... truyền phổ biến pháp luật Tổ chức câu lạc pháp luật, tuyên truyền pháp luật hình thức hấp dẫn em tham gia thi đua giải tình pháp luật có thưởng; trình bày Trang tiểu pháp pháp luật; tổ chức phiên...
 • 18
 • 4,686
 • 17

TCCB: V v khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên bộ môn Giáo dục công dân cấp trung học đã đạt chuẩn đào tạo

TCCB: V v khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên bộ môn Giáo dục công dân cấp trung học đã đạt chuẩn đào tạo

Tài liệu khác

... d/ngubi, ho so dang ky du tuyen: 20.000 d/bo (chua bao gom tien tai lieu va ehi phi thue te); nop cho Trubng DHSP Ha Noi (trich tu kinh phi dao tao, boi duong cua don vi); Cac chi phi khae chi tra ... website phong to ehue can bo tai dia ehi: teebht.mov.mn - Day la ehuong trinh boi duong bat buge cho dbi tugng theo quy dinh eua Bg GDDT Tu nam hge 2015-2016, phong GDDT, eae trubng true thuge...
 • 2
 • 55
 • 0

Bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, giáo viên

Bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, giáo viên

Tin học

... Máy in (Printer) Bộ nhớ Thiết bị nhập Bộ xử lý trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học/logic Thiết bị xuất Bộ nhớ Bộ xử lí trung tâm (CPU) ROM: Bộ nhớ đọc Bộ nhớ: - Bộ nhớ trong: RAM: Bộ nhớ truy cập ... Thiết bị xuất Bộ nhớ Bộ xử lí trung tâm (CPU) ROM: Bộ nhớ đọc Bộ nhớ: - Bộ nhớ trong: RAM: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên - Bộ nhớ ngoài: đĩa cứng, đĩa mềm, CD… Các thiết bị nhập/xuất BỘ NHỚ RAM ... Bộ xử lý trung tâm Bộ điều khiển Bộ xử lí trung tâm (CPU) Bộ số học/logic Tính tốn, điều khiển phối hợp hoạt động máy tính Bộ nhớ Thiết bị nhập Bộ xử lý trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học/logic...
 • 15
 • 501
 • 2

Xem thêm