xuất khẩu trực tiếp thông qua của hàng đại diện

BÁO CÁO MÔN HỌC CÁC KỸ THUẬT TỐI ƯU Tabu Search and Evolutionary Scatter Search for ‘TreeStar’ Network Problems, with Applications to LeasedLine

BÁO CÁO MÔN HỌC CÁC KỸ THUẬT TỐI ƯU Tabu Search and Evolutionary Scatter Search for ‘TreeStar’ Network Problems, with Applications to LeasedLine

Hệ thống thông tin

... tâm hoạt động, cho phép hai khách hàng giao tiếp với thông qua mạng lưới trung tâm Điều phải gánh chịu chi phí kết nối edge vị trí khách hàng trung tâm liên quan đến Mục tiêu để thiết kế mạng ... phương pháp đại diện cho giải pháp vấn đề Tất nhiên lựa chọn ảnh hưởng đến thiết kế “operator lân cận” Trong ví dụ trên, loại bỏ liên kết từ topology liên quan đến loại hoạt động khác đại diện Trong ... khách hàng Để làm điều liên quan đến việc chuyển hướng sở liệu khách hàng truy cập đến máy chủ khác thời điểm khác ( khách hàng nhận biết) để thực phù hợp cân tải máy chủ Kỹ thuật tối ưu hóa đại...
 • 50
 • 1,311
 • 4

Truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong C

Truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong C

Kỹ thuật lập trình

... đú ta cú thể sử dụng cỏc lệnh gỏn để truy nhập trực tiếp tới nhớ hỡnh § cỏc vớ dụ minh hoạ Chương trỡnh Chương trỡnh minh hoạ cỏch truy nhập trực tiếp vào nhớ hỡnh cú địa đầu 0xB800:0 Chương trỡnh ... chữ trờn trang hỡnh thứ hai (từ dũng 26 đến dũng 50) /* chương trỡnh minh hoạ cỏch truy nhập trực tiếp vào nhớ hỡnh */ #include "dos.h" #include "conio.h" void duarmh(char *day, int dong,I nt ... trỏ để lấy liệu thời gian hệ thống chứa byte địa 0:0x46C Chương trỡnh minh hoạ cỏch truy nhập trực tiếp nhớ hỡnh văn (địa đầu 0xB800:0) cỏch bắt phớm tổng quỏt Chương trỡnh in hỡnh cỏc chữ cỏi...
 • 7
 • 794
 • 6

Cách truy cập trực tiếp và bộ nhớ trong lập trình

Cách truy cập trực tiếp và bộ nhớ trong lập trình

Kỹ thuật lập trình

... đú ta cú thể sử dụng cỏc lệnh gỏn để truy nhập trực tiếp tới nhớ hỡnh § cỏc vớ dụ minh hoạ Chương trỡnh Chương trỡnh minh hoạ cỏch truy nhập trực tiếp vào nhớ hỡnh cú địa đầu 0xB800:0 Chương trỡnh ... chữ trờn trang hỡnh thứ hai (từ dũng 26 đến dũng 50) /* chương trỡnh minh hoạ cỏch truy nhập trực tiếp vào nhớ hỡnh */ #include "dos.h" #include "conio.h" void duarmh(char *day, int dong,I nt ... trỏ để lấy liệu thời gian hệ thống chứa byte địa 0:0x46C Chương trỡnh minh hoạ cỏch truy nhập trực tiếp nhớ hỡnh văn (địa đầu 0xB800:0) cỏch bắt phớm tổng quỏt Chương trỡnh in hỡnh cỏc chữ cỏi...
 • 7
 • 778
 • 2

Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

Kỹ thuật lập trình

... sản xuất, giá) Ta cần tìm tất ghi với tên sản phẩm = bóng đèn 60W; thêm vào file ghi (quạt bàn, nhà máy điện cơ, 69.000); loại bỏ tất ghi với nơi sản xuất = nhà máy X; sửa tất ghi với nơi sản xuất ... thời gian thực phép toán file Các phép toán file (tìm kiếm, xen vào, loại bỏ, sửa đổi) đợc thực thông qua phép toán bản, đọc khối liệu nhớ vào vùng đệm nhớ viết liệu vùng đệm nhớ vào khối nhớ Ta ... dạng Các khối không chứa trỏ tới số khối Trong khối giành số byte (phần đợc gọi đầu khối) để chứa thông tin cần thiết khối, chẳng hạn để ghi số ghi khối Trong khối, không gian để lu trữ ghi đợc...
 • 11
 • 1,221
 • 11

Bộ nhớ ảo

Bộ nhớ ảo

Kỹ thuật lập trình

... nhận diện trang hay chưa nạp vào RAM Frame 17 4183 177 5721 valid/invalid 1 Disk Mem  Truy xuất đến trang chưa nạp vào nhớ : Xử lý lỗi trang OS xác đònh vò trí lưu trang đóa lỗi trang truy xuất ... Overlay  Hệ điều hành : Bộ nhớDISK ảo ( Virtual Memory) Memory P RAM Bộ nhớ ảo = “lời nói dối vó đại  Người dùng : sở hữu nhớ “vô hạn”, “riêng biệt”  Hệ điều hành : “thầm lặng” thực trình swapping ... trang frame trống hoạt tiến Bộ nhớ trình cập nhật ảo bảng trang Bộ nhớ vật lý M mang trang cần truy xuất vào nhớ Các câu hỏi  Chọn trang nạn nhân ? => Chiến lược thay trang  Chọn trang để nạp ?...
 • 12
 • 664
 • 6

Cấu trúc máy tính bộ nhớ

Cấu trúc máy tính bộ nhớ

Phần cứng

... chức Memory 13 Cấu trúc Cache Cache cấu tạo thành hàng (cache lines) , 32 bit /hàng cho 386, 128 bit /hàng cho 486, 256 bit /hàng cho Pentium Mỗi hàng có kèm theo tag để lưu trữ địa bắt đầu đoạn ... dùng làm vùng đệm truy xuất cho đĩa cứng thiết bị ngoại vi Tốc độ truy xuất cache cấp tốc độ truy xuất DRAM Chương : Tổ chức Memory 12 Cache (cont) Tổ chức Cache :liên quan đến chiến lược trữ ... suất Cache Cache dùng làm vùng đệm truy xuất nên CPU truy xuất data mà có sẵn cache thời gian truy xuất nhanh nhiều Hiệu cache ngồi việc cho tốc độ truy xuất nhanh phụ thuộc vào Cache hit Cache...
 • 37
 • 3,191
 • 4

Giáo trình phần cứng máy tính - Bộ nhớ memory

Giáo trình phần cứng máy tính - Bộ nhớ memory

Phần cứng

... BIOS ROM nhận diện dễ dàng kích cỡ lớn hầu hết loại chips khác; thông thường, bề mặt có nhãn sáng bóng ghi rõ tên nhà sản xuất, số sơ-ri chip, ngày tháng chip sản xuất Thông tin quan trọng chọn ... tính tắt nguồn; vậy, thông tin lưu trữ vĩnh cửu II RAM : RAM – Random Access Memory – nhớ truy xuất ngẫu nhiên; nơi lưu trữ hệ điều hành, ứng dụng liệu sử dụng CPU truy xuất liệu từ RAM với tốc ... loại liệu Ví dụ, số tập tin tự động truy xuất ta duyệt trang WEB mà trước đó, liệu trang WEB lưu trữ ổ đĩa cứng thư mục lưu trữ tạm trang WEB truy xuất qua (cache subdirectory), thư mục nằm thư...
 • 6
 • 2,132
 • 32

Nhiệm vụ của bộ nhớ RAM

Nhiệm vụ của bộ nhớ RAM

Phần cứng

... t t c ñ c a ph i ñư c Mainboard h tr , T c ñ c a RAM có tính tương thích, nghĩa l p m t RAM thông s quan tr ng th sau dung lư ng T c ñ b nh RAM t c ñ truy c p d li u vào Ram , m t 1/20/200 Page ... khe c m ñư c chia làm múi SDRam s d ng h th ng máy Pentium Pentium Pentium SDRam ñư c s d ng h thông máy Pentium SDRam ( Synchonous Dynamic Ram - Ram ñ ng theo k p t c ñ c a h th ng ) Các lo...
 • 6
 • 1,973
 • 14

Tối ưu hóa bộ nhớ RAM

Tối ưu hóa bộ nhớ RAM

Phần cứng

... Chương trình với tính phân bổ, xếp nhớ đệm kết hợp với giao diện người dùng theo dải Ribbon đơn giản (tương tự MS Office 2007, 2010) nên người dùng gần tinh ... Mem-O-Safe Mem-O-Free cải thiện + Tính Mem-O-Safe: Trước liệu ghi vào ổ cứng lưu nhớ đệm Thay ghi liên tiếp liệu nhỏ, rời rạc vào ổ cứng Windows tập hợp lại tự động ghi vào đĩa cứng sau – 15 giây Mem-O-Safe...
 • 2
 • 839
 • 3

QUẢN LÝ BỘ NHỚ

QUẢN LÝ BỘ NHỚ

Kỹ thuật lập trình

...  memset : gán giá trị cho tất byte nhớ khối  memcpy : chép khối  memmove : di chuyển thông tin từ khối sang khối khác NMLT - Quản lý nhớ 16 VC & BB Thao tác khối nhớ void *memset(void...
 • 23
 • 903
 • 3

Kiến thức về bộ nhớ - Memory

Kiến thức về bộ nhớ - Memory

Kỹ thuật lập trình

... BIOS ROM nhận diện dễ dàng kích cỡ lớn hầu hết loại chips khác; thông thường, bề mặt có nhãn sáng bóng ghi rõ tên nhà sản xuất, số sơ-ri chip, ngày tháng chip sản xuất Thông tin quan trọng chọn ... tính tắt nguồn; vậy, thông tin lưu trữ vĩnh cửu II RAM : RAM – Random Access Memory – nhớ truy xuất ngẫu nhiên; nơi lưu trữ hệ điều hành, ứng dụng liệu sử dụng CPU truy xuất liệu từ RAM với tốc ... loại liệu Ví dụ, số tập tin tự động truy xuất ta duyệt trang WEB mà trước đó, liệu trang WEB lưu trữ ổ đĩa cứng thư mục lưu trữ tạm trang WEB truy xuất qua (cache subdirectory), thư mục nằm thư...
 • 6
 • 663
 • 6

Ý nghĩa của bộ nhớ RAM trong máy tính

Ý nghĩa của bộ nhớ RAM trong máy tính

Kỹ thuật lập trình

... không hàn ), thường giao tiếp trực tiếp với Sourth Bridge + Là nhớ đọc nên ta ghi liệu vào ROM được, nhiên nạp lại ROM ta ghi vào ROM thiết bị đặc biệt Dữ liệu ROM nhà sản xuất Mainboard nạp sẵn, ... Pentium 3, số đời máy không tự động nhận tốc độ FSB CPU ta phải thiết lập tốc độ FSB cho CPU thông qua Jumper Hình ảnh minh hoạ => Mainboard thiết lập FSB 133MHz lắp CPU có Bus 100MHz => Trường ... không lên hình Lưu ý : Lỗi Card Video có tiếng bíp thông thường tiếng bíp dài ba tiếng bíp ngắn Nguyên nhân : RAM bị hỏng RAM cắm vào Mainboard tiếp xúc không tốt RAM không Mainboard hỗ trợ tốc...
 • 11
 • 2,292
 • 4

Quản lý bộ nhớ - trong lập trình

Quản lý bộ nhớ - trong lập trình

Kỹ thuật lập trình

... hoàn toàn rỗi Quan tâm đặc biệt việc chờ nhập /xuất Một trình chờ thao tác nhập /xuất hoán vị trình tới nơi trống nhớ Tuy nhiên, nhập /xuất truy xuất không đồng bộ nhớ người dùng cho nhập /xuất vùng ... trình chọn từ hàng đợi nhập nạp vào phân khu trống Khi trình kết thúc, phân khu trở nên sẳn dùng cho trình khác Có hai tiếp cận để tổ chức hàng đợi: • Sử dụng nhiều hàng đợi: phân khu có hàng đợi ... chiếu không trực tiếp Thí dụ, nhánh điều kiện xác định địa nhánh độ dời từ đếm chương trình hành hay quan hệ tới ghi chứa số phân đoạn hành nên cho phép mã tránh tham chiếu trực tiếp tới số phân...
 • 37
 • 833
 • 7

Bộ nhớ ảo

Bộ nhớ ảo

Phần cứng

... Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 tăng việc sử dụng CPU thông lượng không tăng thời gian đáp ứng • Yêu cầu nhập /xuất để nạp hay hoán ... Trường - 09/2005 Trang 182 Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 • Bảng trang: bảng có khả đánh dấu mục từ không hợp lệ thông qua bit hợp lệ-không hợp lệ ... lỗi trang trực tiếp ước lượng kiểm soát tần suất lỗi trang để ngăn chặn tình trạng trì trệ xảy ra: Biên soạn: Th.s Nguyễn Phú Trường - 09/2005 Trang 194 Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin...
 • 19
 • 683
 • 7

Quản lý bộ nhớ

Quản lý bộ nhớ

Hệ điều hành

... ii h phù hợp với – Có hàng đợi cho partition – Giảm thiểu phan mảnh nội Giam thieu phân manh – Vấn đề: có số hàng đợi trống không (vì process với kích thươc tương ưng) hàng đơi thước ứng) va ... hai thao tac truy xuất dư cần tác xuat vùng nhớ – Một thao tác truy xuất bảng phân trang (page number: p) thao tac truy xuat dư liệu/lệnh (page offset: d – displacement) tác xuất – Thường dùng ... kích thước process lớn không gian bộä nhớ cấp cho process g p Cơ chế điều khiển người sử dụng (thông qua hỗ trợ trơ cua cac thư viện lập trình) không cần hỗ trơ cua hệ chư khong can sư ho trợ điều...
 • 51
 • 738
 • 7

Bài giảng bộ nhớ ảo

Bài giảng bộ nhớ ảo

Phần cứng

... Nội dung trình bày    Tổng quan nhớ ảo Cài đặt nhớ ảo : demand paging Cài đặt nhớ ảo : Page Replacement – Các giải thuật thay ... Vấn đề cấp phát Frames Vấn đề Thrashing Cài đặt bộ nhớ ảo : Demand Segmentation Khoa KTMT Tổng quan nhớ ảo  • Nhận xét: tất phần process cần thiết phải nạp vào nhớ thời điểm Ví dụ – Đoạn mã ... và/hoặc segmentation  OS phải quản lý di chuyển trang/đoạn nhớ nhớ thứ cấp  Trong chương này, – Chỉ quan tâm đến paging – Phần cứng hỗ trợ thực nhớ ảo – Các giải thuật hệ điều hành Khoa KTMT 2.1.Phân...
 • 25
 • 1,668
 • 5

Memory Management bài giảng quản lý bộ nhớ

Memory Management bài giảng quản lý bộ nhớ

Quản trị mạng

... vào partition nhỏ phù hợp với – Có hàng đợi cho partition – Giảm thiểu phân mảnh nội – Vấn đề: có số hàng đợi trống không (vì process với kích thước tương ứng) hàng đợi dày đặc Khoa KTMT 23 Chiến ... truy xuất hiệu dụng (effective access time, EAT) Thời gian tìm kiếm TLB (associative lookup): ε Thời gian chu kỳ truy xuất nhớ: x Hit ratio: tỉ số số lần số trang tìm thấy (hit) TLB số lần truy xuất ... dụng kích thước process lớn không gian nhớ cấp cho process  Cơ chế điều khiển người sử dụng (thông qua hỗ trợ thư viện lập trình) không cần hỗ trợ hệ điều hành Khoa KTMT 15 Cơ chế overlay (tt)...
 • 55
 • 1,159
 • 3

Bài giảng hệ điều hành - bộ nhớ ảo

Bài giảng hệ điều hành - bộ nhớ ảo

Hệ điều hành

... điểm truy xuất – CPU có đếm, tăng có truy xuất đến nhớ – Cập nhật thời điểm theo đếm – Trang có thời điểm truy xuất nhỏ bị thay  Sử dụng stack – Lưu số hiệu trang – Khi trang truy xuất -> chuyển ... đặt, khơng lơgic trường hợp trang nạp vào thường trang quan trọng, chứa liệu truy xuất thường xun -> chuyển gây lỗi trang cho lần truy xuất sau Nghịch lý Belady: số lượng lỗi trang tăng lên số ... phần tử bảng trang – Ban đầu = – Có truy xuất -> – Sau chu kỳ qui định trước, kiểm tra bit gán trở lại – Biết trang truy xuất gần khơng biết thứ tự truy xuất -9.16- Thuật tốn nhiều bit tham khảo...
 • 19
 • 1,975
 • 9

Xem thêm